Документ v0303359-19, текущая редакция — Принятие от 12.02.2019

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 12 лютого 2019 року № 303

Про деякі питання організації та проведення голосування громадян України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року в окремих регіонах України

Верховна Рада України відповідно до пункту 7 частини першої статті 85, частини п’ятої статті 103 Конституції України Постановою від 26 листопада 2018 року № 2631-VIII "Про призначення чергових виборів Президента України" призначила чергові вибори Президента України на неділю, 31 березня 2019 року. Центральна виборча комісія оголосила з 31 грудня 2018 року початок виборчого процесу чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року (постанова Комісії від 27 грудня 2018 року № 253).

Вирішуючи питання щодо організації підготовки та проведення вказаних виборів, Центральна виборча комісія зазначає.

Конституція України гарантує громадянам України право обирати Президента України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування (статті 38, 103 Основного Закону України).

Згідно з пунктом 20 частини першої статті 92 Конституції України виключно законами України визначаються організація і порядок проведення виборів.

Організацію і порядок проведення виборів Президента України визначає Закон України "Про вибори Президента України" (далі - Закон).

Частиною першою статті 19 Закону передбачено, що вибори Президента України проводяться по єдиному загальнодержавному одномандатному виборчому округу, який включає в себе всю територію України та закордонний виборчий округ.

Відповідно до частини другої статті 19 Закону для підготовки, організації і проведення виборів Президента України використовуються одномандатні виборчі округи, що були утворені відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України" і діють на постійній основі та згідно з цією нормою Закону використовуються на виборах Президента України як територіальні виборчі округи.

Також для підготовки, організації і проведення голосування та підрахунку голосів виборців на виборах Президента України використовуються звичайні, спеціальні та закордонні виборчі дільниці, утворені на постійній основі відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України", а також спеціальні дільниці, що утворюються на тимчасовій основі відповідно до цього Закону (частина перша статті 20 Закону).

Одномандатні виборчі округи на постійній основі утворено постановою Комісії від 28 квітня 2012 року № 82 "Про утворення одномандатних виборчих округів на постійній основі у межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя" (зі змінами), зокрема, на територіях Автономної Республіки Крим - одномандатні виборчі округи № 1 - 10, міста Севастополя - № 224, № 225, Донецької області - № 41 - 61 та Луганської області - № 104 - 114.

Звичайні та спеціальні виборчі дільниці на постійній основі утворено постановою Комісії від 12 квітня 2012 року № 66 "Про утворення звичайних та спеціальних виборчих дільниць на постійній основі" (зі змінами).

Відповідно до частин першої та другої статті 6 Закону вибори Президента України є вільними. Виборцям забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється.

Статтею 3 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" окупованою територією визначено, зокрема, сухопутну територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні води України цих територій.

За змістом статті 1 Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" тимчасово окупованими територіями у Донецькій та Луганській областях визнаються частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль, зокрема, у межах окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей. Межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях, визначаються Президентом України за поданням Міністерства оборони України, підготовленим на основі пропозицій Генерального штабу Збройних Сил України.

Указом Президента України від 7 лютого 2019 року № 32/2019 "Про межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях" затверджено, зокрема, Перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях.

Водночас відповідно до частини першої статті 2 Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" правовий статус тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, а також правовий режим на зазначених територіях визначаються цим Законом, Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, принципами та нормами міжнародного права.

Так, частиною першою статті 8 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", зокрема, встановлено, що під час проведення виборів Президента України голосування громадян України на тимчасово окупованій території не організовується і не проводиться.

Таким чином, за змістом положень зазначених Законів, з урахуванням Указу Президента України від 7 лютого 2019 року № 32/2019 "Про межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях" голосування на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року не повинно організовуватися та проводитися на виборчих дільницях, утворених у територіальних виборчих округах № 1 - 10 та № 224, № 225, що охоплюють усю територію відповідно Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також території територіальних виборчих округів № 41 - 44, 53 - 56, 61, 104, 108 - 111, та частину територій територіальних виборчих округів № 45, 46, 51, 52, 59, 60, 105 - 107, 112, 114, що охоплюють райони, міста, селища і села, частини їх територій у Донецькій та Луганській областях, межі та перелік яких затверджено зазначеним Указом Президента України.

Для виконання повноважень місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у випадках, установлених Законом України "Про військово-цивільні адміністрації", в районі відсічі збройної агресії Російської Федерації, зокрема в районі проведення антитерористичної операції, можуть утворюватися військово-цивільні адміністрації (частина перша статті 1 Закону України "Про військово-цивільні адміністрації").

За змістом пункту 1 частини третьої статті 4 Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" районні, обласні військово-цивільні адміністрації поряд із здійсненням повноважень місцевих державних адміністрацій на відповідній території також здійснюють повноваження, зокрема, щодо надання висновків Центральній виборчій комісії щодо можливості організації та підготовки відповідно до Закону проведення відповідних виборів на окремих територіях.

Враховуючи, що в Донецькій та Луганській областях триває операція Об'єднаних сил щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, існуванням у зв’язку з цим імовірності загрози життю і здоров’ю виборців, членів окружних та дільничних виборчих комісій з виборів Президента України, офіційних спостерігачів, інших суб’єктів та учасників виборчого процесу чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року, незабезпечення належних організаційних та безпекових умов роботи виборчих комісій, отже, вільного волевиявлення виборців під час голосування, встановлення підсумків голосування та збереження виборчої документації на територіях, прилеглих до тимчасово окупованих територій, та у зонах безпеки, прилеглих до району бойових дій у Донецькій та Луганській областях, а також з огляду на те, що згідно з частиною першою статті 3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, з метою забезпечення реалізації і захисту конституційних виборчих прав громадян України та принципів і засад виборчого процесу під час організації підготовки і проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року на окремих територіях зазначених областей Центральна виборча комісія постановою від 20 грудня 2018 року № 251 звернулася до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій - обласних військово-цивільних адміністрацій стосовно надання висновків, передбачених пунктом 1 частини третьої статті 4 Закону України "Про військово-цивільні адміністрації", щодо можливості організації підготовки та проведення згідно із Законом чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року на територіях, які входять до складу територіальних виборчих округів, визначених постановою Центральної виборчої комісії від 28 квітня 2012 року № 82 (зі змінами), в межах відповідних областей за встановленою Комісією формою.

На виконання зазначеної постанови Центральної виборчої комісії до Комісії надійшли листи Донецької обласної державної адміністрації - обласної військово-цивільної адміністрації від 10 січня 2019 року № 0.1/20-230/4-19, від 15 січня 2019 року № 0.2/20-320/4-19, від 17 січня 2019 року № 0.2/20-347/4-19, від 8 лютого 2019 року № 0.6/20/282/0/2-19 та Луганської обласної державної адміністрації - обласної військово-цивільної адміністрації від 9 січня 2019 року № 3/9-175 разом з доданими до них відповідними висновками.

Водночас у зв’язку з виданням Указу Президента України від 7 лютого 2019 року № 32/2019 "Про межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях" за зверненнями Центральної виборчої комісії від 8 лютого 2019 року відповідно № 21-38-792 та № 21-38-793 Донецька та Луганська обласні державні адміністрації - обласні військово-цивільні адміністрації з урахуванням зазначеного акта Президента України надали Комісії нові висновки (листи відповідно від 11 лютого 2019 року № 0.1/20-843/4-19 та № 3/9-801, що надійшли до Комісії 12 та 11 лютого 2019 року і зареєстровані в Комісії відповідно за № 21-38-2669 та № 21-38-2668).

Згідно із зазначеним висновком Донецької обласної державної адміністрації - обласної військово-цивільної адміністрації здійснити організацію підготовки та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року в межах Донецької області відповідно до вимог Закону можливо лише в дванадцяти з двадцяти одного територіального виборчого округу, а саме: у територіальних виборчих округах № 45 - 52, 57 - 60, з них у складі шести територіальних виборчих округів (№ 45, 46, 51, 52, 59, 60) є виборчі дільниці, утворені у районах, містах, селищах і селах, частинах їх територій, визнаних у Донецькій області тимчасово окупованими відповідно до Указу Президента України від 7 лютого 2019 року № 32/2019. Крім того, Донецька обласна державна адміністрація - обласна військово-цивільна адміністрація встановила неможливість здійснити організацію підготовки та проведення таких виборів на всій території дев'яти територіальних виборчих округів, а саме: № 41 - 44, 53 - 56, 61, які охоплюють межі районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, визнаних тимчасово окупованими відповідно до зазначеного Указу Президента України.

Згідно з указаним висновком Луганської обласної державної адміністрації - обласної військово-цивільної адміністрації організацію підготовки та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року в межах Луганської області відповідно до вимог Закону можливо здійснити лише в шести з одинадцяти територіальних виборчих округів, а саме: у територіальних виборчих округах № 105 - 107, 112 - 114, з яких у складі п'яти територіальних виборчих округів, за винятком територіального виборчого округу № 113, є виборчі дільниці, утворені в районах, містах, селищах і селах, частинах їх територій, визнаних у Луганській області тимчасово окупованими відповідно до Указу Президента України від 7 лютого 2019 року № 32/2019. Крім того, Луганська обласна державна адміністрація - обласна військово-цивільна адміністрація встановила неможливість здійснити організацію підготовки та проведення таких виборів у п'яти територіальних виборчих округах, а саме: № 104, 108 - 111, які охоплюють межі районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, визнаних у Луганській області тимчасово окупованими відповідно до вказаного Указу Президента України.

За змістом частини першої статті 39 Закону органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи зобов’язані сприяти виборчим комісіям у реалізації їх повноважень, а саме: надавати їм необхідні приміщення відповідно до нормативів, що встановлюються Законом та прийнятими відповідно до нього актами Центральної виборчої комісії, забезпечувати їх охорону, а також охорону виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації; надавати згідно із встановленими Центральною виборчою комісією нормами транспортні засоби, засоби зв’язку, обладнання, інвентар, оргтехніку.

З огляду на це, з метою забезпечення виконання положень статті 56-2 Закону стосовно інформування виборців про адреси місцезнаходження окружних виборчих комісій з виборів Президента України Центральна виборча комісія листом від 10 грудня 2018 року № 21-38-2204 звернулася до обласних державних адміністрацій стосовно визначення приміщень, які надаватимуться комісіям з урахуванням затверджених постановою Комісії від 28 квітня 2012 року № 82 (зі змінами) центрів відповідних територіальних виборчих округів.

Так, Донецькою обласною державною адміністрацією - обласною військово-цивільною адміністрацією визначено приміщення лише для дванадцяти з двадцяти однієї окружної виборчої комісії з виборів Президента України, зокрема територіальних виборчих округів № 45 - 52, № 57 - 60 (лист Донецької обласної державної адміністрації - обласної військово-цивільної адміністрації від 17 грудня 2018 року № 0.1/20-6523/4-18). Крім того, Донецькою обласною державною адміністрацією - обласною військово-цивільною адміністрацією надано адреси місцезнаходження окружних виборчих комісій з виборів Президента України територіальних виборчих округів № 45, 49, 51 поза межами центру, визначеного постановою Центральної виборчої комісії від 28 квітня 2012 року № 82 (зі змінами). Разом з тим постановою Комісії від 27 грудня 2018 року № 259 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 28 квітня 2012 року № 82" Центральна виборча комісія згідно з визначенням Донецькою обласною державною адміністрацією - обласною військово-цивільною адміністрацією адрес приміщень окружних виборчих комісій з виборів Президента України територіальних виборчих округів № 45, 49 та 51 поза межами центрів цих округів (лист Донецької обласної державної адміністрації - обласної військово-цивільною адміністрації від 14 грудня 2018 року № 0.1/20/2391/0/2-18, зареєстрований у Центральній виборчій комісії 19 грудня 2018 року за № 21-38-9764) внесла зміни до Переліку одномандатних виборчих округів, утворених на постійній основі постановою Комісії від 28 квітня 2012 року № 82 (зі змінами), визначивши центрами виборчих округів № 45, 49 та 51 місцезнаходження відповідних окружних виборчих комісій.

Луганською обласною державною адміністрацією - обласною військово-цивільною адміністрацією визначено приміщення лише для шести з одинадцяти окружних виборчих комісій з виборів Президента України, зокрема територіальних виборчих округів № 105 - 107, 112 - 114 (листи Луганської обласної державної адміністрації - обласної військово-цивільної адміністрації від 13 грудня 2018 року № 3/9-7538 та від 11 лютого 2019 року № 3/9-801). При цьому місцезнаходження окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу № 105 визначено поза межами центру відповідного територіального виборчого округу.

Центральна виборча комісія констатує, що території окремих районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, на яких утворено окремі територіальні виборчі округи (виборчі дільниці), зазначені у висновках Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій - обласних військово-цивільних адміністрацій та щодо яких установлено неможливість організувати підготовку та проведення згідно із Законом чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року, в цілому збігаються з територіями районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, визнаних Указом Президента України від 7 лютого 2019 року № 32/2019 "Про межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях" тимчасово окупованими у Донецькій та Луганській областях. Разом з тим відповідно до висновку Донецької обласної державної адміністрації - обласної військово-цивільної адміністрації (лист від 11 лютого 2019 року № 0.1/20-843/4-19, що надійшов до Комісії 12 лютого 2019 року та зареєстрований у Комісії за № 21-38-2669) встановлено неможливість здійснити організацію підготовки та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року відповідно до вимог Закону на виборчій дільниці № 140348 територіального виборчого округу № 59, а також на частині територій виборчих дільниць: № 140567 (селище Бетманове) та № 140579 (селище Лозове) територіального виборчого округу № 45; виборчих дільниць № 140048 (село Лозове) та № 140073 (селище Доломітне) територіального виборчого округу № 46; № 141524 (селище Гладосове) територіального виборчого округу № 51; № 140379 (село Пікузи) територіального виборчого округу № 60. Також згідно з висновком Луганської обласної державної адміністрації - обласної військово-цивільної адміністрації (лист від 11 лютого 2019 року № 3/9-801, що надійшов до Комісії того самого дня та зареєстрований за № 21-38-2668) встановлено неможливість здійснити організацію підготовки та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року відповідно до вимог Закону на частині території виборчої дільниці № 441013 територіального виборчого округу № 112 (село Жолобок).

Таким чином, зважаючи на положення частини першої статті 8 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", якою встановлено, що під час проведення виборів Президента України голосування громадян України на тимчасово окупованій території не організовується і не проводиться, у таких територіальних виборчих округах та на виборчих дільницях не здійснюються заходи щодо організації підготовки та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року, зокрема, не утворюються окружні та/або дільничні виборчі комісії з виборів Президента України, для відповідних виборчих дільниць не виготовляються виборчі бюлетені, інформаційні плакати кандидатів на пост Президента України, плакати, що роз’яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори Президента України, списки виборців, іменні запрошення та інша виборча документація, а також не проводяться інші виборчі процедури, пов’язані з організацією голосування, у тому числі відомості щодо відповідних виборчих дільниць не вносяться у протоколи відповідних окружних виборчих комісій з виборів Президента України про підсумки голосування у відповідному територіальному виборчому окрузі, а відомості щодо відповідних виборчих дільниць та територіальних виборчих округів, у яких голосування не організовується та не проводиться, не відображаються у протоколі Центральної виборчої комісії про результати таких виборів.

З метою забезпечення належної організації підготовки та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року в Донецькій та Луганській областях Центральна виборча комісія вважає за необхідне з урахуванням затвердженого Указом Президента України від 7 лютого 2019 року № 32/2019 "Про межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях" Переліку районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях, а також отриманих Комісією висновків Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій - обласних військово-цивільних адміністрацій щодо можливості організації підготовки та проведення згідно із Законом чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року на окремих територіях, які входять до складу територіальних виборчих округів, визначених постановою Центральної виборчої комісії від 28 квітня 2012 року № 82 (зі змінами), у межах Донецької та Луганської областей визначити переліки територіальних виборчих округів, утворених на територіях відповідних областей та частин округів (виборчих дільниць), на територіях яких голосування громадян України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року не організовується і не проводиться та на територіях яких голосування громадян України організовується і проводиться.

Враховуючи викладене, у зв'язку з неможливістю організувати та підготувати відповідно до положень Закону голосування на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, окремих тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, відповідно до частини першої статті 3, статті 38, пункту 20 частини першої статті 92, статті 103 Конституції України, статті 1, частини першої статті 2 Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях", статті 3, частини першої статті 8 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", Указу Президента України від 7 лютого 2019 року № 32/2019 "Про межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях", частини першої статті 1, пункту 1 частини третьої статті 4 Закону України "Про військово-цивільні адміністрації", частин першої та другої статті 6, частин першої, другої статті 19, пункту 22 частини другої статті 25, частини першої статті 39, статті 56-2 Закону України "Про вибори Президента України", беручи до уваги листи Донецької обласної державної адміністрації - обласної військово-цивільної адміністрації від 10 січня 2019 року № 0.1/20-230/4-19, від 15 січня 2019 року № 0.2/20-320/4-19, від 17 січня 2019 року № 0.2/20-347/4-19, від 8 лютого 2019 року № 0.6/20/282/0/2-19, від 11 лютого 2019 року № 0.1/20-843/4-19 та Луганської обласної державної адміністрації - обласної військово-цивільної адміністрації від 9 січня 2019 року № 3/9-175 та від 11 лютого 2019 року № 3/9-801 разом з доданими до них висновками, керуючись статтями 11 - 13, пунктами 1 - 4, 13 статті 17, пунктом 17 статті 18 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Взяти до відома, що на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року голосування громадян України не організовується і не проводиться:

на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;

на території районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, визнаних Указом Президента України від 7 лютого 2019 року № 32/2019 "Про межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях" тимчасово окупованими в Донецькій та Луганській областях, а також стосовно яких Комісією отримано висновки Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій - обласних військово-цивільних адміністрацій щодо неможливості організації підготовки та проведення згідно із Законом України "Про вибори Президента України" чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року.

2. Визначити Переліки територіальних виборчих округів, утворених на території Донецької та Луганської областей згідно з постановою Центральної виборчої комісії від 28 квітня 2012 року № 82 "Про утворення одномандатних виборчих округів на постійній основі у межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя" (зі змінами), та частин округів (виборчих дільниць), на територіях яких голосування громадян України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року не організовується і не проводиться та на територіях яких голосування громадян України організовується і проводиться (додатки 1, 2).

3. Встановити, що на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, окремих територіях Донецької та Луганської областей - територіях усього територіального виборчого округу або відповідних виборчих дільниць у територіальних виборчих округах, на яких голосування громадян України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року не організовується і не проводиться, не здійснюються такі організаційні заходи з підготовки та проведення зазначених виборів:

не утворюються окружні та/або дільничні виборчі комісії з виборів Президента України;

не реєструються довірені особи кандидатів на пост Президента України в таких територіальних виборчих округах;

не проводиться передвиборна агітація;

не утворюються спеціальні виборчі дільниці, що існують на тимчасовій основі;

не виготовляються виборчі бюлетені, інформаційні плакати кандидатів на пост Президента України, а також плакати, що роз'яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори Президента України, списки виборців, іменні запрошення та інша виборча документація;

не проводяться інші виборчі процедури, пов'язані з організацією голосування, зокрема, відомості щодо відповідних виборчих дільниць не вносяться до протоколів відповідних окружних виборчих комісій з виборів Президента України про підсумки голосування у відповідному територіальному виборчому окрузі, а відомості щодо таких виборчих дільниць та територіальних виборчих округів не відображаються у протоколі Центральної виборчої комісії про результати чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року.

4. Цю постанову надіслати Верховній Раді України, а також Донецькій та Луганській обласним державним адміністраціям - обласним військово-цивільним адміністраціям для використання в роботі та доведення до відома окружних виборчих комісій з виборів Президента України після їх утворення.

5. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


Т.СЛІПАЧУК


Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 12 лютого 2019 року № 303

ПЕРЕЛІК
територіальних виборчих округів, утворених на території Донецької області згідно з постановою Центральної виборчої комісії від 28 квітня 2012 року № 82 "Про утворення одномандатних виборчих округів на постійній основі у межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя" (зі змінами), та їх частин (виборчих дільниць), на територіях яких голосування громадян України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року не організовується і не проводиться та на територіях яких голосування громадян України організовується і проводиться

№ з/п

Номер та центр територіального виборчого округу, визначений постановою Центральної виборчої комісії від 28 квітня 2012 року № 82

Опис меж територіального виборчого округу, визначений постановою Центральної виборчої комісії від 28 квітня 2012 року № 82

Перелік виборчих дільниць, на територіях яких голосування громадян України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року не організовується і не проводиться

Перелік виборчих дільниць, на територіях яких голосування громадян України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року організовується і проводиться

1

№ 41, місто Донецьк, Будьонівський район

Будьонівський, Пролетарський райони міста Донецька

141592, 141593, 141594, 141595, 141596, 141597, 141598, 141599, 141600, 141601, 141602, 141603, 141604, 141605, 141606, 141607, 141608, 141609, 141610, 141611, 141612, 141613, 141614, 141615, 141616, 141617, 141618, 141619, 141620, 141621, 141622, 141623, 141624, 141625, 141626, 141627, 141628, 141629, 141630, 141631, 141968, 141969, 141970, 141971, 141972, 141973, 141974, 141975, 141976, 141977, 141978, 141979, 141980, 141981, 141982, 141983, 141984, 141985, 141986, 141987, 141988, 141989, 141990, 141991, 141992, 141993, 141994, 141995, 141996, 141997, 141998, 141999, 142000, 142001, 142002, 142003, 142004, 142005, 142006, 142007, 142008, 142009, 142010, 142011, 142012, 142013, 142014, 142015


2

№ 42, місто Донецьк, Ворошиловський район

Ворошиловський, Калінінський райони, частина Куйбишевського району міста Донецька (виборчі дільниці № 141833, 141836 - 141842)

141632, 141633, 141634, 141635, 141636, 141637, 141638, 141639, 141640, 141641, 141642, 141643, 141644, 141645, 141646, 141647, 141648, 141649, 141650, 141651, 141652, 141653, 141654, 141655, 141656, 141657, 141658, 141659, 141660, 141661, 141662, 141663, 141664, 141665, 141666, 141667, 141668, 141669, 141670, 141671, 141672, 141673, 141674, 141675, 141676, 141677, 141678, 141679, 141680, 141681, 141682, 141683, 141684, 141685, 141686, 141687, 141688, 141689, 141690, 141691, 141692, 141693, 141694, 141695, 141696, 141697, 141698, 141699, 141700, 141701, 141702, 141703, 141704, 141705, 141706, 141707, 141708, 141709, 141833, 141836, 141837, 141838, 141839, 141840, 141841, 141842


3

№ 43, місто Донецьк, Ленінський район

Ленінський район, частина Кіровського (виборчі дільниці № 141805 - 141811), частина Куйбишевського (виборчі дільниці № 141827 -141832, 141834, 141835, 141843 - 141871, 141873, 141874) районів міста Донецька

141805, 141806, 141807, 141808, 141809, 141810, 141811, 141827, 141828, 141829, 141830, 141831, 141832, 141834, 141835, 141843, 141844, 141845, 141846, 141847, 141848, 141849, 141850, 141851, 141852, 141853, 141854, 141855, 141856, 141857, 141858, 141859, 141860, 141861, 141862, 141863, 141864, 141865, 141866, 141867, 141868, 141869, 141870, 141871, 141873, 141874, 141875, 141876, 141877, 141878, 141879, 141880, 141881, 141882, 141883, 141884, 141885, 141886, 141887, 141888, 141889, 141890, 141891, 141892, 141893, 141894, 141895, 141896, 141897, 141898, 141899, 141900, 141901, 141902, 141903, 141904, 141905, 141906, 141907, 141908, 141909, 141910, 141911, 141912, 141913, 141914, 141915, 141916, 141917, 141918, 141919, 141920, 141921, 141922, 141923, 141924, 141925, 142441


4

№ 44, місто Донецьк, Кіровський район

Петровський район, частина Кіровського району міста Донецька (виборчі дільниці № 141763 - 141804, 141812 - 141826)

141763, 141764, 141765, 141766, 141767, 141768, 141769, 141770, 141771, 141772, 141773, 141774, 141775, 141776, 141777, 141778, 141779, 141780, 141781, 141782, 141783, 141784, 141785, 141786, 141787, 141788, 141789, 141790, 141791, 141792, 141793, 141794, 141795, 141796, 141797, 141798, 141799, 141800, 141801, 141802, 141803, 141804, 141812, 141813, 141814, 141815, 141816, 141817, 141818, 141819, 141820, 141821, 141822, 141823, 141824, 141825, 141826, 141926, 141927, 141928, 141929, 141930, 141931, 141932, 141933, 141934, 141935, 141936, 141937, 141938, 141939, 141940, 141941, 141942, 141943, 141944, 141945, 141946, 141947, 141948, 141949, 141950, 141951, 141952, 141953, 141954, 141955, 141956, 141957, 141958, 141959, 141960, 141961, 141962, 141963, 141964, 141965, 141966, 141967


5

№ 45, Ясинуватський район, селище міського типу Очеретине

міста Авдіївка, Ясинувата, Київський район міста Донецька, Ясинуватський район

140567 (с-ще Бетманове), 140579 (с-ще Лозове),  140583, 140584, 140586, 141433, 141434, 141435, 141436, 141437, 141438, 141439, 141440, 141441, 141442, 141443, 141444, 141445, 141446, 141447, 141448, 141449, 141450, 141451, 141452, 141710, 141711, 141712, 141713, 141714,141715, 141716, 141717, 141718, 141719, 141720, 141721, 141722, 141723, 141724, 141725, 141726, 141727, 141728, 141729, 141730, 141731, 141732, 141733, 141734, 141735, 141736, 141737, 141738, 141739, 141740, 141741, 141742, 141743, 141744, 141745, 141746, 141747, 141748, 141749, 141750, 141751, 141752, 141753, 141754, 141755, 141756, 141757, 141758, 141759, 141760, 141761, 141762

140566, 140567 (смт Верхньоторецьке - вул. Красна, вул. Степна, вул. Фабрична, с. Василівка),  140568, 140569, 140570, 140572,  140573, 140574, 140575, 140576, 140577, 140578, 140579 (с-ще Піски, с. Водяне, с-ще Сєверне),  140580, 140582, 140585, 140587, 140588, 140589, 140590, 140591, 140592, 140593, 140594, 140595, 140596, 140597, 140598, 140599, 140600, 140601, 140602

6

№ 46, місто Бахмут

міста Бахмут, Лиман, частина Бахмутського району (виборчі дільниці № 140041 - 140086, 140643 - 140660)

140048 (с. Лозове), 140065, 140072, 140073
(с-ще Доломітне)

140041, 140042, 140043, 140044, 140045, 140046, 140047, 140048 (смт Луганське - вул. Аеродромна, вул. Верхня, вул. Гоголя, вул. Западна, вул. Матросова, вул. Первомайська, вул. Пушкіна, вул. Соборна, вул. Степова, вул. Хліборобів, пров. Зелений, пров. Красношапки),
140049, 140050, 140051,  140052, 140053, 140054, 140055, 140056, 140057, 140058, 140059, 140060, 140061, 140062, 140063, 140064, 140066, 140067, 140068, 140069, 140070, 140071, 140073 (с-ще Новолуганське, - вул. кв-л Дружба, вул. кв-л Молодіжний, вул. кв-л Радужний, с. Семигір’я, с-ще Травневе),
140074, 140075, 140076, 140077, 140078, 140079, 140080, 140081, 140082, 140083, 140084, 140085, 140086, 140603, 140604, 140605, 140606, 140607, 140608, 140609, 140610, 140611, 140612, 140613, 140614, 140615, 140616, 140617, 140618, 140619, 140620, 140621, 140622, 140623, 140624, 140625, 140626, 140627, 140628, 140629, 140630, 140631, 140632, 140633, 140634, 140635, 140636, 140637, 140638, 140639, 140641, 140642, 140643,  140644, 140645, 140646, 140647, 140648, 140649, 140650, 140651, 140652, 140653, 140654, 140655, 140656, 140657, 140658, 140659, 140660, 140661, 141098, 141099, 141100, 141101, 141102, 141103, 141104, 141105, 141106, 141107, 141108, 141109, 141110, 141111, 141112, 141113, 141114, 141115, 141116, 141117, 141118, 141119, 141120, 141121, 141122, 141123, 141124, 141125, 141126, 141127, 141128, 141129, 141130, 141131, 141132, 141133, 141134 ,141135, 141136, 141137, 141138, 141139, 141140, 141141, 141142, 141143, 141144, 142443

7

№ 47, місто Слов’янськ

місто Слов’янськ, Олександрівський, Слов’янський райони


140393, 140394, 140395, 140396, 140397, 140398, 140399, 140400, 140401, 140402, 140403, 140404, 140405, 140406, 140407, 140408, 140409, 140410, 140411, 140433, 140434, 140435, 140436, 140437, 140438, 140439, 140440, 140441, 140442, 140443, 140444, 140445, 140446, 140447, 140448, 140449, 140450, 140451, 140452, 140453, 140454, 140455, 140456, 140457, 140458, 140459, 140460, 140461, 140462, 141184, 141185, 141186, 141187, 141188, 141189, 141190, 141191, 141192, 141193, 141194, 141195, 141196, 141197, 141198, 141199, 141200, 141201, 141202, 141203, 141204, 141205, 141206, 141207, 141208, 141209, 141210, 141211, 141212, 141213, 141214, 141215, 141216, 141217, 141218, 141219, 141220, 141221, 141222, 141223, 141224, 141225, 141226, 141227, 141228, 141229, 141230, 141231, 141232, 141233, 141234, 141235, 141236, 141237, 141238, 141239, 141240, 141241, 141243, 141244, 141245, 141246, 141247, 141248

8

№ 48, місто Краматорськ

місто Краматорськ


140970, 140971, 140972, 140973, 140974, 140975, 140976, 140977, 140978, 140979, 140980, 140981, 140982, 140983, 140984, 140985, 140986, 140987, 140988, 140989, 140990, 140991, 140992, 140993, 140994, 140995, 140996, 140997, 140998, 140999, 141000, 141001, 141002, 141003, 141004, 141005, 141006, 141007, 141008, 141009, 141010, 141011, 141012, 141013, 141014, 141015, 141016, 141017, 141018, 141019, 141020, 141021, 141022, 141023, 141024, 141025, 141026, 141027, 141028, 141029, 141030, 141031, 141032, 141033, 141034, 141035, 141036, 141037, 141038, 141039, 141040, 141041, 141042, 141043, 141044, 141045, 141046, 141047, 141048, 141049, 141050, 141051, 141052, 141053, 141054, 141055, 141056, 141057, 141058, 142444

9

№ 49, місто Дружківка

міста Дружківка, Костянтинівка, Костянтинівський, Покровський райони


140246, 140247, 140248, 140249, 140250, 140251, 140252, 140255, 140256, 140257, 140258, 140259, 140260, 140261, 140262, 140263, 140264, 140265, 140266, 140267, 140268, 140271, 140272, 140273, 140274, 140275, 140276, 140277, 140278, 140279, 140280, 140281, 140283, 140284, 140285, 140287, 140288, 140289, 140290, 140291, 140293, 140294, 140295, 140296, 140297, 140298, 140299, 140300, 140301, 140303, 140304, 140305, 140804, 140805, 140806, 140807, 140808, 140809, 140810, 140811, 140812, 140813, 140814, 140815, 140816, 140817, 140818, 140819, 140820, 140821, 140822, 140823, 140824, 140825, 140826, 140827, 140828, 140829, 140830, 140831, 140832, 140833, 140834, 140930, 140931, 140932, 140933,140935, 140936, 140937, 140938, 140939, 140940, 140941,  140942, 140943, 140944, 140945, 140946, 140947, 140948, 140949, 140950, 140951, 140952, 140953, 140954, 140955, 140956, 140957, 140958, 140959, 140960, 140961, 140962, 140963, 140964, 140965, 140966, 140967, 140968, 140969

10

№ 50, місто Покровськ

міста Добропілля, Мирноград, Покровськ, Добропільський район


140220, 140221, 140222, 140223, 140224, 140225, 140226, 140227, 140228, 140229, 140230, 140231, 140232, 140233, 140234, 140235, 140236, 140237, 140238, 140239, 140240, 140243, 140244, 140245, 140738, 140739, 140740, 140741, 140742, 140743, 140744, 140745, 140746, 140747, 140748, 140749, 140750, 140751, 140752, 140753, 140754, 140755, 140756, 140757, 140758, 140759, 140760, 140761, 140762, 140763, 140764, 140765, 140766, 140767, 140768, 140769, 140770, 140771, 140772, 140773, 140774, 140775, 140776, 140777, 140778, 140779, 140780, 140781, 140782, 140783, 140784, 140785, 140786, 140787, 140788, 140789, 141059, 141060, 141061, 141062, 141063, 141064, 141065, 141066, 141067, 141068, 141069, 141070, 141071, 141072, 141073, 141074, 141075, 141076, 141077, 141079, 141080, 141082, 141083, 141084, 141085, 141086, 141087, 141088, 141089, 141090, 141091, 141092, 141093, 141094, 141095, 141096, 141097

11

№ 51, Бахмутський район, селище міського типу Зайцеве

Микитівський, Центрально-Міський райони міста Горлівки, частина Бахмутського району (виборчі дільниці № 141523, 141527)

141497, 141498, 141499, 141500, 141501, 141502, 141503, 141504, 141505, 141506, 141507, 141508, 141509, 141510, 141511, 141512, 141513, 141514, 141515, 141516, 141517, 141518, 141519, 141520, 141521, 141522, 141524, 141525, 141526, 141528, 141529, 141530, 141531, 141532, 141533, 141534, 141535, 141536, 141537, 141538, 141539, 141540, 141541, 141542, 141543, 141544, 141545, 141546, 141547, 141548, 141549, 141550, 141551, 141552, 141553, 141554, 141555, 141556, 141557, 141558, 141559, 141560, 141561, 141562, 141563, 141564, 141565, 141566, 141567, 141568, 141569, 141570, 141571, 141572, 141573, 141574, 141575, 141576, 141577, 141578, 141579, 141580, 141581, 141582, 141583, 141584, 141585, 141586, 141587, 141588, 141589, 141590, 141591

141523, 141527

12

№ 52, місто Торецьк

міста Дебальцеве, Торецьк, Калінінський район міста Горлівки, частина Бахмутського району (виборчі дільниці № 140681 - 140687, 140690)

140669, 140670, 140671, 140672, 140673, 140674, 140675, 140676, 140677, 140678, 140679, 140680, 140688, 140689, 141453, 141456, 141457, 141458, 141459, 141460, 141461, 141462, 141463, 141464, 141465, 141466, 141467, 141468, 141469, 141470, 141471, 141472, 141473, 141474, 141475, 141476, 141477, 141478, 141479, 141480, 141481, 141482, 141483, 141484, 141485, 141486, 141487, 141488, 141489, 141490, 141491, 141492, 141493, 141494, 141495, 141496

140681, 140682, 140683, 140684, 140685, 140686, 140687, 140690, 140691, 140692, 140693, 140694, 140695, 140696, 140697, 140698, 140699, 140700, 140701, 140702, 140703, 140704, 140705, 140706, 140707, 140708, 140709, 140710, 140711, 140712, 140713, 140714, 140717, 140718, 140719, 140720, 140721, 140722, 140723, 140724, 140725, 140726, 140727, 140728, 140729, 140730, 140731, 140732, 140733, 140734, 140735, 140736, 140737

13

№ 53, місто Єнакієве

міста Єнакієве, Чистякове, частина Бахмутського району (виборчі дільниці № 140883 - 140887, 140893 - 140899, 140907)

140835, 140836, 140837, 140838, 140839, 140840, 140841, 140842, 140843, 140844, 140845, 140846, 140847, 140848, 140849, 140850, 140851, 140852, 140853, 140854, 140855, 140856, 140857, 140858, 140859, 140860, 140861, 140862, 140863, 140864, 140865, 140866, 140867, 140868, 140869, 140870, 140871, 140872, 140873, 140874, 140875, 140876, 140877, 140878, 140879, 140880, 140881, 140882, 140883, 140884, 140885, 140886, 140887, 140888, 140889, 140890, 140891, 140892, 140893, 140894, 140895, 140896, 140897, 140898, 140899, 140900, 140901, 140902, 140903, 140904, 140905, 140906, 140907, 141293, 141295, 141296, 141297, 141298, 141299, 141300, 141301, 141302, 141303, 141304, 141305, 141306, 141307, 141308, 141309, 141310, 141311, 141312, 141313, 141314, 141315, 141316, 141317, 141318, 141319, 141320, 141321, 141322, 141323, 141324, 141325, 141326, 141327, 141328, 141329, 141330, 141331, 141332, 141333, 141334, 141335, 141336


14

№ 54, місто Шахтарськ

міста Харцизьк, Шахтарськ, Шахтарський район

140538, 140539, 140540, 140541, 140542, 140543, 140544, 140545, 140546, 140547, 140548, 140549, 140550, 140551, 140552, 140553, 140554, 140555, 140556, 140557, 140558, 140559, 140560, 140561, 140562, 140563, 140564, 140565, 141337, 141338, 141339, 141340, 141341, 141342, 141343, 141344, 141345, 141346, 141347, 141348, 141349, 141350, 141351, 141352, 141353, 141354, 141355, 141356, 141357, 141358, 141359, 141360, 141361, 141362, 141363, 141364, 141365, 141366, 141367, 141368, 141369, 141370, 141371, 141372, 141373, 141374, 141375, 141376, 141377, 141378, 141379, 141380, 141381, 141382, 141383, 141384, 141385, 141386, 141387, 141388, 141389, 141390, 141392, 141393, 141394, 141395, 141396, 141397, 141398, 141399, 141400, 141401, 141402, 141403, 141404, 141405, 141406, 141407, 141408, 141409, 141410, 141411, 141412, 141413, 141414, 141415, 141416, 141417, 141418, 141419, 141420, 141421, 141422, 141423, 141424, 141425, 141426, 141427, 141428, 141429, 141430, 141431, 141432


15

№ 55, місто Макіївка, Гірницький район

міста Жданівка, Хрестівка, Гірницький, Совєтський райони міста Макіївки

140908, 140909, 140910, 140911, 140912, 140913, 140914, 140915, 140916, 140917, 140918, 140919, 140920, 140921, 140922, 140923, 140924, 140925, 140926, 140927, 140928, 140929, 142016, 142017, 142018, 142019, 142020, 142021, 142022, 142023, 142024, 142025, 142026, 142027, 142028, 142029, 142030, 142031, 142032, 142033, 142034, 142035, 142036, 142037, 142038, 142039, 142040, 142041, 142042, 142043, 142044, 142045, 142046, 142047, 142048, 142049, 142050, 142051, 142052, 142053, 142054, 142055, 142056, 142057, 142058, 142059, 142060, 142061, 142062, 142063, 142064, 142065, 142066, 142067, 142068, 142069, 142070, 142071, 142072, 142073, 142074, 142075, 142076, 142077, 142108, 142109, 142110, 142111, 142112, 142113, 142114, 142115, 142116, 142117, 142118, 142119, 142120, 142121, 142122, 142123, 142124, 142125, 142126, 142127, 142128, 142129, 142130, 142131, 142132, 142133, 142134, 142135, 142136, 142137, 142138, 142139, 142140, 142141, 142142, 142143, 142442


16

№ 56, місто Макіївка, Центрально-Міський район

Кіровський, Червоногвардійський, Центрально-Міський райони міста Макіївки

142078, 142079, 142080, 142081, 142082, 142083, 142084, 142085, 142086, 142087, 142088, 142089, 142090, 142091, 142092, 142093, 142094, 142095, 142096, 142097, 142098, 142099, 142100, 142101, 142102, 142103, 142104, 142105, 142106, 142107, 142144, 142145, 142146, 142147, 142148, 142149, 142150, 142151, 142152, 142153, 142154, 142155, 142156, 142157, 142158, 142159, 142160, 142161, 142162, 142163, 142164, 142165, 142166, 142167, 142168, 142169, 142170, 142171, 142172, 142173, 142174, 142175, 142176, 142177, 142178, 142179, 142180, 142181, 142182, 142183, 142184, 142186, 142187, 142188, 142189, 142190, 142191, 142192, 142193, 142194, 142195, 142196, 142197, 142198, 142199, 142200, 142201, 142202, 142203, 142204, 142205, 142206, 142207, 142208, 142209, 142210, 142211, 142212, 142213, 142214, 142215, 142216, 142217, 142218, 142219, 142220, 142221, 142222, 142223, 142224, 142225, 142226


17

№ 57, місто Маріуполь, Кальміуський район

Кальміуський район, частина Лівобережного району (виборчі дільниці № 142356 - 142411) міста Маріуполь


142297, 142298, 142299, 142300, 142301, 142302, 142303, 142304, 142305, 142306, 142307, 142308, 142309, 142310, 142311, 142312, 142313, 142314, 142315, 142316, 142317, 142318, 142319, 142320, 142321, 142322, 142323, 142324, 142325, 142326, 142327, 142328, 142329, 142330, 142331, 142332, 142333, 142334, 142335, 142337, 142338, 142339, 142340, 142341, 142342, 142343, 142344, 142345, 142346, 142347, 142348, 142349, 142351, 142352, 142353, 142355, 142356, 142357, 142358, 142359, 142360, 142361, 142362, 142363, 142364, 142365, 142366, 142367, 142368, 142369, 142370, 142371, 142372, 142373, 142374, 142375, 142376, 142377, 142378, 142379, 142380, 142381, 142382, 142383, 142384, 142385, 142386, 142387, 142388, 142389, 142390, 142391, 142392, 142393, 142394, 142395, 142396, 142397, 142398, 142399, 142400, 142401, 142402, 142403, 142404, 142405, 142406, 142407, 142408, 142409, 142410, 142411

18

№ 58, місто Маріуполь, Центральний район

Приморський, Центральний райони міста Маріуполь


142227, 142228, 142229, 142230, 142231, 142232, 142233, 142234, 142235, 142236, 142237, 142238, 142239, 142240, 142241, 142242, 142243, 142244, 142245, 142246, 142247, 142248, 142249, 142250, 142251, 142252, 142253, 142254, 142255, 142256, 142257, 142258, 142259, 142260, 142261, 142262, 142263, 142264, 142265, 142266, 142267, 142268, 142269, 142270, 142271, 142272, 142273, 142274, 142275, 142276, 142277, 142278, 142279, 142280, 142281, 142282, 142283, 142284, 142285, 142286, 142287, 142288, 142289, 142290, 142291, 142292, 142293, 142294, 142295, 142296, 142412, 142413, 142414, 142415, 142416, 142417, 142418, 142419, 142420, 142421, 142422, 142423, 142424, 142425, 142426, 142427, 142428, 142429, 142430, 142431, 142432, 142433, 142434, 142435, 142436, 142437, 142438, 142439

19

№ 59, місто Мар’їнка

міста Вугледар, Новогродівка, Селидове, Великоновосілківський, Мар’їнський райони

140333, 140334, 140335, 140336, 140337, 140348, 140349

140087, 140088, 140089, 140090, 140091, 140093, 140094, 140095, 140096, 140097, 140098, 140099, 140100, 140102, 140103, 140104, 140105, 140107, 140108, 140109, 140110, 140111, 140112, 140113, 140114, 140115, 140116, 140117, 140118, 140119, 140120, 140121, 140122, 140123, 140124, 140125, 140126, 140127, 140128, 140130, 140131, 140132, 140133, 140134, 140135, 140136, 140306, 140307, 140308, 140309, 140310, 140311, 140312, 140313, 140314, 140315, 140316, 140317, 140318, 140319, 140320, 140321, 140322, 140323, 140324, 140325, 140326, 140327, 140328, 140329, 140330, 140331, 140332, 140338, 140339, 140340, 140341,  140342, 140343, 140344, 140345, 140346, 140347, 140350, 140351, 140352, 140353, 140354, 140355, 140356, 140357, 140358, 140359, 140360, 140361, 140362, 140364, 140365, 140662, 140663, 140664, 140665, 140666, 140667, 140668, 141145, 141146, 141147, 141148, 141149, 141150, 141151, 141152, 141153, 141154, 141155, 141156, 141157, 141158, 141159, 141160, 141161, 141162, 141163, 141164, 141165, 141166, 141167, 141168, 141169, 141170, 141171, 141172, 141173, 141174, 141175, 141176, 141177, 141178, 141179, 141180, 141181, 141182, 141183

20

№ 60, місто Волноваха

Бойківський, Волноваський, Мангушський, Нікольський, Новоазовський райони, частина Лівобережного району міста Маріуполь (виборчі дільниці № 140376, 140377)

140157, 140158, 140162, 140163, 140176, 140195, 140366, 140367, 140368, 140369, 140370, 140371, 140372, 140373, 140374, 140375, 140378, 140379 ( с. Пікузи), 140380, 140381, 140385, 140386,  140387, 140388, 140389, 140390, 140391, 140504, 140505, 140506, 140507, 140508, 140509, 140510, 140512, 140513, 140514, 140515, 140516, 140518, 140519, 140522, 140523, 140524, 140525, 140526

140137, 140138, 140139, 140140, 140141, 140142, 140143, 140144, 140145, 140146, 140147, 140148, 140149, 140150, 140151, 140152, 140153, 140154, 140155, 140156, 140159, 140160, 140161, 140164, 140165, 140166, 140167, 140168, 140169, 140170, 140171, 140172, 140173, 140174, 140175, 140177, 140178, 140179, 140180, 140181, 140182, 140183, 140184, 140185, 140186, 140187, 140188, 140189, 140190, 140191, 140192, 140193, 140194, 140196, 140197, 140198, 140199, 140200, 140201, 140202, 140203, 140204, 140205, 140206, 140207, 140208, 140209, 140210, 140211, 140212, 140213, 140214, 140215, 140216, 140218, 140376, 140377, 140379 (с. Водяне, с. Заїченко), 140382, 140383, 140384,  140392, 140412, 140413, 140414, 140415, 140416, 140417, 140418, 140419, 140420, 140421, 140422, 140423, 140424, 140425, 140426, 140427, 140428, 140429, 140430, 140431, 140432, 140520, 140521, 140527, 140528, 140529, 140530, 140531, 140532, 140533, 140534, 140535, 140537

21

№ 61, селище міського типу Старобешеве

міста Докучаєвськ, Сніжне, Амвросіївський, Старобешівський райони

140001, 140002, 140003, 140004, 140005, 140006, 140007, 140008, 140009, 140010, 140011, 140012, 140013, 140014, 140015, 140016, 140017, 140018, 140019, 140020, 140021, 140022, 140023, 140024, 140025, 140026, 140027, 140028, 140029, 140030, 140031, 140032, 140033, 140034, 140035, 140036, 140037, 140038, 140039, 140040, 140463, 140464, 140465, 140466, 140467, 140468, 140469, 140470, 140471, 140472, 140473, 140474, 140475, 140476, 140477, 140478, 140479, 140480, 140481, 140482, 140483, 140484, 140485, 140486, 140487, 140488, 140489, 140490, 140491, 140492, 140493, 140494, 140495, 140496, 140497, 140498, 140499, 140500, 140501, 140502, 140503, 140792, 140793, 140794, 140795, 140796, 140797, 140798, 140799, 140800, 140801, 140802, 140803, 141249, 141250, 141251, 141252, 141253, 141254, 141255, 141256, 141257, 141258, 141259, 141260, 141261, 141262, 141263, 141264, 141265, 141266, 141267, 141268, 141269, 141270, 141271, 141272, 141273, 141274, 141275, 141276, 141277, 141278, 141279, 141280, 141281, 141282, 141283, 141284, 141285, 141286, 141287, 141288, 141289, 141290, 141291, 141292, 142440


Секретар
Центральної виборчої комісії


Н.БЕРНАЦЬКАДодаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 12 лютого 2019 року № 303

ПЕРЕЛІК
територіальних виборчих округів, утворених на території Луганської області згідно з постановою Центральної виборчої комісії від 28 квітня 2012 року № 82 "Про утворення одномандатних виборчих округів на постійній основі у межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя" (зі змінами), та їх частин (виборчих дільниць), на територіях яких голосування громадян України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року не організовується і не проводиться та на територіях яких голосування громадян України організовується і проводиться

№ з/п

Номер та центр територіального виборчого округу, визначений постановою Центральної виборчої комісії від 28 квітня 2012 року № 82

Опис меж територіального виборчого округу, визначений постановою Центральної виборчої комісії від 28 квітня 2012 року № 82

Перелік виборчих дільниць, на територіях яких голосування громадян України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року не організовується і не проводиться

Перелік виборчих дільниць, на територіях яких голосування громадян України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року організовується і проводиться

1

№ 104, місто Луганськ, Артемівський район

Артемівський район, частина Кам’янобрідського району міста Луганська (виборчі дільниці № 441414 - 441418, 441433), частина Лутугинського району (виборчі дільниці № 440170 - 440178, 440186 - 440198, 440201 - 440203, 440206 - 440215)

440170, 440171, 440172, 440173, 440174, 440175, 440176, 440177, 440178, 440186, 440187, 440188, 440189, 440190, 440191, 440192, 440193, 440194, 440195, 440196, 440197, 440198, 440201, 440202, 440203, 440206, 440207, 440208, 440209, 440210, 440211, 440212, 440213, 440214, 440215, 441263, 441264, 441265, 441266, 441267, 441268, 441269, 441270, 441271, 441272, 441273, 441274, 441275, 441276, 441277, 441278, 441279, 441280, 441281, 441282, 441283, 441284, 441285, 441286, 441287, 441288, 441289, 441290, 441291, 441292, 441293, 441294, 441295, 441296, 441297, 441298, 441299, 441300, 441301, 441302, 441303, 441304, 441305, 441306, 441307, 441308, 441309, 441310, 441311, 441312, 441313, 441314, 441315, 441316, 441317, 441318, 441319, 441320, 441321, 441322, 441323, 441324, 441325, 441326, 441327, 441328, 441329, 441330, 441414, 441415, 441416, 441417, 441418, 441433


2

№ 105, місто Луганськ, Жовтневий район

Жовтневий район, частина Кам’янобрідського району міста Луганська (виборчі дільниці № 441419 - 441432), частина Новоайдарського району (виборчі дільниці № 441404 - 441408, 441413)

441331, 441332, 441333, 441334, 441335, 441336, 441337, 441338, 441339, 441340, 441341, 441342, 441343, 441344, 441345, 441346, 441347, 441348, 441349, 441350, 441351, 441352, 441353, 441354, 441355, 441356, 441357, 441358, 441359, 441360, 441361, 441362, 441363, 441364, 441365, 441366, 441367, 441368, 441369, 441370, 441371, 441372, 441373, 441374, 441375, 441376, 441377, 441378, 441379, 441380, 441381, 441382, 441383, 441384, 441385, 441386, 441387, 441388, 441389, 441390, 441391, 441392, 441393, 441394, 441395, 441396, 441397, 441398, 441399, 441400, 441401, 441402, 441403, 441409, 441411, 441412, 441419, 441420, 441421, 441422, 441423, 441424, 441425, 441426, 441427, 441428, 441429, 441430, 441431, 441432

441404, 441405, 441406, 441407, 441408, 441413

3

№ 106, місто Сєвєродонецьк

місто Сєвєродонецьк, частина міста Кадіївка (виборчі дільниці № 441212 - 441232, 441249 - 441251, 441258 -441260, 441262), частина Попаснянського району (виборчі дільниці № 440393 - 440396, 440398 - 440421, 440424)

440401, 440402, 440403, 440404, 440414, 440416, 440417, 440418, 440424, 441212, 441213, 441214, 441215, 441216, 441217, 441218, 441219, 441220, 441221, 441222, 441223, 441224, 441225, 441226, 441227, 441228, 441229, 441230, 441231, 441232, 441249, 441250, 441251, 441258, 441259, 441260, 441262

440393, 440394, 440395, 440396, 440398, 440399, 440400, 440405, 440406, 440407, 440408, 440409, 440410, 440411, 440412, 440413, 440415, 440419, 440420, 440421, 441162, 441163, 441164, 441165, 441166, 441167, 441168, 441169, 441170, 441171, 441172, 441173, 441174, 441175, 441176, 441177, 441178, 441179, 441180, 441181, 441182, 441183, 441184, 441185, 441186, 441187, 441188, 441189, 441190, 441191, 441192, 441193, 441194, 441195, 441196, 441197, 441198, 441199, 441200, 441201, 441202, 441203, 441204, 441205, 441206, 441207, 441208, 441209, 441210, 441211

4

№ 107, місто Лисичанськ

місто Лисичанськ, частина міста Кадіївка (виборчі дільниці № 441233 - 441248, 441252 - 441257), частина міста Первомайськ (виборчі дільниці № 440975 - 440980, 440987, 440988), частина Попаснянського району (виборчі дільниці № 440381 - 440392, 440422, 440423)

440975, 440976, 440977, 440978, 440979, 440980, 440987, 440988, 441233, 441234, 441235, 441236, 441237, 441238, 441239, 441240, 441241, 441242, 441243, 441244, 441245, 441246, 441247, 441248, 441252, 441253, 441254, 441255, 441256, 441257

440381, 440382, 440383, 440384, 440385, 440386, 440387, 440388, 440389, 440390, 440391, 440392, 440422, 440423, 440927, 440928, 440929, 440930, 440931, 440932, 440933, 440934, 440935, 440936, 440937, 440938, 440939, 440940, 440941, 440942, 440943, 440944, 440945, 440946, 440947, 440948, 440949, 440950, 440951, 440952, 440953, 440954, 440955, 440956, 440957, 440958, 440959, 440960, 440962, 440963, 440964, 440965, 440966, 440967, 440968, 440969, 440970, 440971, 440972, 440973, 440974

5

№ 108, місто Хрустальний

місто Хрустальний, Перевальський район, частина Попаснянського району (виборчі дільниці № 440342 - 440345, 440378)

440316, 440317, 440318, 440319, 440320, 440321, 440322, 440323, 440324, 440325, 440326, 440327, 440328, 440329, 440330, 440331, 440332, 440333, 440334, 440335, 440336, 440337, 440338, 440339, 440340, 440341, 440342, 440343, 440344, 440345, 440346, 440347, 440348, 440349, 440350, 440351, 440352, 440353, 440354, 440355, 440356, 440357, 440358, 440359, 440360, 440361, 440362, 440363, 440364, 440365, 440366, 440367, 440368, 440369, 440370, 440371, 440372, 440373, 440374, 440375, 440376, 440377, 440378 ,440379, 440380, 440850, 440851, 440852, 440853, 440854,  440855, 440856, 440857, 440858, 440859, 440860, 440861, 440862, 440863, 440864, 440865, 440866, 440867, 440868, 440869, 440870, 440871, 440872, 440873, 440874, 440875, 440876, 440877, 440878, 440879, 440880, 440881, 440882, 440883, 440884, 440885, 440886, 440887, 440888, 440889, 440890, 440891, 440892, 440893, 440894, 440895, 440896, 440897, 440898, 440899, 440900, 440901, 440902, 440903, 440904, 440905, 440906, 440907, 440908, 440909, 440910, 440911, 440912, 440913, 440914, 440915, 440916, 440917, 440918, 440919, 440920, 440921, 440922, 440923, 440924, 440925, 440926


6

№ 109, місто Сорокине

місто Сорокине, Ленінський район міста Луганська, Сорокинський район

440097, 440098, 440099, 440100, 440101, 440102, 440103, 440104, 440105, 440106, 440107, 440109, 440110, 440111, 440112, 440113, 440114, 440115, 440116, 440117, 440118, 440119, 440120, 440121, 440122, 440123, 440124, 440125, 440127, 440128, 440129, 440130, 440131, 440132, 440133, 440788, 440789, 440790, 440791, 440792, 440793, 440794, 440795, 440796, 440797, 440798, 440799, 440800, 440801, 440802, 440803, 440804, 440805, 440806, 440807, 440808, 440809, 440810, 440811, 440812, 440813, 440814, 440815, 440816, 440817, 440818, 440819, 440820, 440821, 440822, 440823, 440824, 440825, 440826, 440827, 440828, 440829, 440830, 440831, 440832, 440833, 440834, 440835, 440836, 440837, 440838, 440839, 440840, 440841, 440842, 440843, 440844, 440845, 440846, 440847, 440848, 440849, 441434, 441435, 441436, 441437, 441438, 441439, 441440, 441441, 441442, 441443, 441444, 441445, 441446, 441447, 441448, 441449, 441450, 441451, 441452, 441453, 441454, 441455, 441456, 441457, 441458, 441459, 441460, 441461, 441462, 441463, 441464, 441465, 441466, 441467, 441468, 441469, 441470, 441471, 441472, 441473, 441474, 441475, 441476, 441477, 441478, 441479, 441480, 441481, 441482, 441483, 441484, 441485, 441486


7

№ 110, місто Алчевськ

міста Алчевськ, Антрацит, частина Антрацитівського (виборчі дільниці № 440009 - 440013, 440015 - 440020, 440028), частина Лутугинського (виборчі дільниці № 440179 - 440185, 440199, 440200, 440204, 440205) районів

440009, 440010, 440011, 440012, 440013, 440015, 440016, 440017, 440018, 440019, 440020, 440028, 440179, 440180, 440181, 440182, 440183, 440184, 440185, 440199, 440200, 440204, 440205, 440627, 440628, 440629, 440630, 440631, 440632, 440633, 440634, 440635, 440636, 440637, 440638, 440639, 440640, 440641, 440642, 440643, 440644, 440645, 440646, 440647, 440648, 440649, 440650, 440651, 440652, 440653, 440654, 440655, 440656, 440657, 440658, 440659, 440660, 440661, 440662, 440663, 440664, 440665, 440666, 440667, 440668, 440669, 440670, 440671, 440672, 440673, 440674, 440675, 440676, 440677, 440678, 440679, 440680, 440682, 440683, 440684, 440685, 440686, 440687, 440688, 440689, 440690, 440691, 440692, 440693, 440694, 440695, 440696, 440697, 440698, 440699, 440700, 440701, 440702, 440704, 440705, 440706, 440707, 440708, 440709, 440710, 440711, 440712, 440713, 440716, 440717, 440718, 440719, 440720, 440721, 440722, 440723, 440724, 440725, 440726, 440727, 440728, 440729, 440730, 440731, 440732, 440733, 440734, 440735, 440736, 440737, 441488


8

№ 111, місто Довжанськ

міста Довжанськ, Ровеньки, частина Антрацитівського району (виборчі дільниці № 440001 - 440006, 440008, 440014, 440021 - 440027, 440029 - 440034)

440001, 440002, 440003, 440004, 440005, 440006, 440008, 440014, 440021, 440022, 440023, 440024, 440025, 440026, 440027, 440029, 440030, 440031, 440032, 440033, 440034, 441016, 441017, 441018, 441019, 441020, 441021, 441022, 441023, 441024, 441025, 441026, 441027, 441028, 441029, 441030, 441031, 441032, 441033, 441034, 441035, 441036, 441037, 441038, 441039, 441040, 441041, 441042, 441043, 441044, 441045, 441046, 441047, 441048, 441049, 441050, 441051, 441052, 441053, 441054, 441055, 441056, 441057, 441058, 441059, 441060, 441061, 441062, 441063, 441064, 441065, 441066, 441067, 441068, 441092, 441093, 441094, 441095, 441096, 441097, 441098, 441099, 441100, 441101, 441102, 441103, 441104, 441105, 441106, 441107, 441108, 441109, 441110, 441111, 441112, 441113, 441114, 441115, 441116, 441117, 441118, 441119, 441120, 441121, 441122, 441123, 441124, 441125, 441126, 441127, 441128, 441129, 441130, 441131, 441132, 441133, 441134, 441135, 441136, 441137, 441138, 441139, 441140, 441141, 441142, 441143, 441144, 441145, 441146, 441147, 441148, 441149, 441150, 441151, 441152, 441153, 441154, 441155, 441156, 441157, 441158, 441159, 441160, 441161


9

№ 112, місто Рубіжне

міста Брянка, Голубівка, Рубіжне, частина міста Первомайськ (виборчі дільниці № 440981 - 440986, 440989 - 440994, 441014, 441015), частина Попаснянського району (виборчі дільниці № 440787, 440995 - 441003, 441005 - 441013)

440738, 440739, 440740, 440741, 440742, 440743, 440744, 440745, 440746, 440747, 440748, 440749, 440750, 440751, 440752, 440753, 440754, 440755, 440756, 440757, 440758, 440759, 440760, 440761, 440762, 440763, 440764, 440765, 440766, 440768, 440769, 440770, 440771, 440772, 440773, 440774, 440775, 440776, 440777, 440778, 440779, 440780, 440781, 440782, 440783, 440784, 440785, 440786, 440981, 440982, 440983, 440984, 440985, 440986, 440989, 440990, 440991, 440992, 440993, 440994, 440995, 440996, 441013 (с. Жолобок), 441014, 441015, 441487

440787, 440997, 440998, 440999, 441000, 441001, 441002, 441003, 441005, 441006, 441007, 441008, 441009, 441010, 441011, 441012, 441013 (смт Нижнє - вул. Дачна, вул. Дружби, вул. Миру, вул. Нова, вул. Пригородна, вул. Шкільна, вул. 1-а Заярська, вул. 2-га Заярська, вул. 3-тя Заярська),  441069, 441070, 441071,  441072, 441073, 441074, 441075, 441076, 441077, 441078, 441079, 441080, 441081, 441082, 441083, 441084, 441085, 441086, 441087, 441088, 441089, 441090, 441091

10

№ 113, місто Сватове

Білокуракинський, Кремінський, Сватівський, Старобільський, Троїцький райони, частина Новоайдарського району (виборчі дільниці № 440257 - 440283)


440065, 440066, 440067, 440068, 440069, 440070, 440071, 440072, 440073, 440074, 440075, 440076, 440077, 440079, 440080, 440081, 440082, 440083, 440084, 440085, 440086, 440087, 440089, 440090, 440091, 440092, 440093, 440094, 440095, 440096, 440134, 440135, 440136, 440137, 440138, 440139, 440140, 440141, 440142, 440143, 440144, 440145, 440146, 440147, 440148, 440149, 440151, 440152, 440153, 440154, 440155, 440156, 440158, 440159, 440160, 440161, 440162, 440163, 440164, 440165, 440166, 440167, 440168, 440169, 440257, 440258, 440259, 440260, 440261, 440262, 440263, 440264, 440265, 440266, 440267, 440268, 440269, 440270, 440271, 440272, 440273, 440274, 440275, 440276, 440277, 440278, 440279, 440280, 440281, 440282, 440283, 440425, 440426, 440427, 440428, 440429, 440430, 440431, 440432, 440433, 440434, 440435, 440436, 440437, 440438, 440439, 440440, 440441, 440442, 440443, 440444, 440445, 440446, 440447, 440448, 440449, 440450, 440451, 440452, 440453, 440454, 440455, 440456, 440457, 440458, 440459, 440460, 440461, 440557, 440558, 440559, 440560, 440561, 440562, 440563, 440564, 440565, 440566, 440567, 440568, 440569, 440570, 440571, 440572, 440573, 440574, 440575, 440576, 440577, 440578, 440579, 440580, 440582, 440583, 440584, 440585, 440586, 440587, 440588, 440589, 440590, 440591, 440592, 440593, 440594, 440595, 440596, 440597, 440598, 440599, 440600, 440601, 440602, 440603, 440604, 440605, 440606, 440607, 440608, 440609, 440610, 440611, 440612, 440613, 440614, 440615, 440616, 440617, 440618, 440619, 440620, 440621, 440622, 440623, 440624, 440625, 440626

11

№ 114, селище міського типу Станиця Луганська

Біловодський, Марківський, Міловський, Новопсковський, Слов’яносербський, Станично-Луганський райони, частина Новоайдарського району (виборчі дільниці № 440467, 440477, 440478, 440501, 440502, 440509)

440462, 440463, 440464, 440465, 440466, 440468, 440469, 440470, 440471, 440472, 440473, 440474, 440475, 440476, 440478, 440479, 440480, 440481, 440482, 440483, 440484, 440485, 440486, 440487, 440488, 440489, 440490, 440491, 440492, 440493, 440494, 440495, 440496, 440497, 440498, 440499, 440500, 440504, 440505, 440506, 440507, 440508, 440510, 440511, 440512, 440521, 440522

440035, 440036, 440037, 440038, 440039, 440040, 440041, 440042, 440043, 440044, 440045, 440046, 440047, 440048, 440049, 440050, 440051, 440052, 440053, 440054, 440055, 440056, 440057, 440058, 440059, 440060, 440061, 440062, 440063, 440064, 440216, 440217, 440218, 440219, 440220, 440221, 440222, 440223, 440224, 440225, 440226, 440227, 440228, 440229, 440230, 440231, 440232, 440233, 440234, 440235, 440236, 440237, 440238, 440239, 440240, 440241, 440242, 440243, 440244, 440245, 440246, 440247, 440248, 440249, 440250, 440251, 440252, 440253, 440254, 440255, 440256, 440284, 440285, 440286, 440287, 440288, 440289, 440290, 440292, 440293, 440295, 440296, 440297, 440298, 440299, 440300, 440301, 440302, 440303, 440304, 440305, 440306, 440307, 440308, 440309, 440310, 440311, 440312, 440313, 440314, 440467, 440477, 440501, 440502, 440509, 440513, 440514, 440515, 440516, 440517, 440518, 440519, 440520, 440523, 440524, 440525, 440526, 440527, 440528, 440529, 440530, 440531, 440532, 440533, 440534, 440535, 440536, 440537, 440538, 440539, 440540, 440541, 440542, 440543, 440544, 440545, 440546, 440547, 440548, 440549, 440550, 440551, 440552, 440553, 440554, 440555, 440556

Секретар
Центральної виборчої комісії


Н.БЕРНАЦЬКАвверх