Документ v0280359-05, текущая редакция — Принятие от 27.12.2005

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
27.12.2005 N 280
Про відмову в реєстрації кандидатів
у народні депутати України, включених
до виборчого списку Блоку Лазаренка
політичних партій Всеукраїнське об'єднання
"Громада", "Соціал-Демократичний Союз" та
Соціал-демократичної партії України

Розглянувши заяву Блоку Лазаренка політичних партій
Всеукраїнське об'єднання "Громада", "Соціал-Демократичний Союз" та
Соціал-демократичної партії України (скорочена назва - Блок
Лазаренка), що надійшла до Центральної виборчої комісії 20 грудня
2005 року, про реєстрацію кандидатів у народні депутати України,
висунутих 15 грудня 2005 року на І міжпартійному з'їзді цього
блоку та включених до виборчого списку Блоку Лазаренка, а також
додані до неї необхідні для реєстрації документи, Центральна
виборча комісія встановила, що окремі документи кандидатів у
народні депутати України не відповідають вимогам статей 58, 61 та
62 Закону України "Про вибори народних депутатів України"
( 1665-15 ).
Зокрема, в заявах 48 кандидатів відсутні зобов'язання у разі
обрання депутатом протягом місяця після офіційного оприлюднення
результатів виборів передати в управління іншій особі належні їм
підприємства та корпоративні права в порядку, встановленому
законом; у заявах чотирьох кандидатів відсутня згода на
оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у виборах;
обсяг автобіографій двох кандидатів перевищує дві тисячі
друкованих знаків; в автобіографії одного кандидата не зазначено
часу проживання в Україні, що не дає підстав для їх реєстрації
кандидатами у народні депутати України.
Разом з тим, за інформацією, наданою на запит Центральної
виборчої комісії Генеральною прокуратурою України та Державним
департаментом у справах громадянства, імміграції та реєстрації
фізичних осіб Міністерства внутрішніх справ України у зв'язку з
розглядом питання про реєстрацію кандидатом у народні депутати
України Лазаренка Павла Івановича, встановлено, що Лазаренко П.І.
протягом останніх п'яти років на території України не проживав.
14 лютого 1999 року Лазаренко П.І. вилетів літаком з України до
Греції. 19 лютого 1999 року він був затриманий на території США
службою імміграції і натуралізації США та до 11 червня 2003 року
знаходився під арештом. З 12 червня 2003 року Лазаренко П.І.
рішенням суду звільнений під заставу і на теперішній час перебуває
на території США. Таким чином, з 14 лютого 1999 року по теперішній
час Лазаренко П.І. на території України не проживав.
Статтею 76 Конституції України ( 254к/96-ВР ) та статтею 9
Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 )
визначено, що депутатом може бути обраний громадянин України, який
проживає в Україні протягом останніх п'яти років.
Згідно з пунктом 7 частини першої статті 62 Закону України
"Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ) в разі
виявлення обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом у
депутати, права бути обраною депутатом, відповідно до статті 9
цього Закону Центральна виборча комісія відмовляє йому в
реєстрації. Отже, Лазаренко П.І. не може бути кандидатом у народні
депутати України.
Крім цього, в заяві кандидата у народні депутати України
Лазаренка П.І. дана згода на участь у виборах 26 березня 2005 року
та відсутнє зобов'язання у разі обрання депутатом передати належні
йому підприємства та корпоративні права у порядку, визначеному
законом.
Центральна виборча комісія встановила, що документи
Лазаренка П.І. оформлені з порушенням вимог статті 58 Закону
України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ), що
також є підставою для відмови в реєстрації кандидата в народні
депутати України Лазаренка П.І. згідно зі статтею 62 цього Закону.
Відповідно до статті 76 Конституції України ( 254к/96-ВР ),
статей 9, 58, частини шостої статті 61, пунктів 2, 7 частини
першої, частин другої, третьої, п'ятої статті 62 Закону України
"Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ) та керуючись
статтями 12, 13, пунктом 8 статті 19 Закону України "Про
Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча
комісія п о с т а н о в л я є:
1. Відмовити в реєстрації кандидатів у народні депутати
України, включених до виборчого списку Блоку Лазаренка політичних
партій Всеукраїнське об'єднання "Громада", "Соціал-Демократичний
Союз" та Соціал-демократичної партії України, з підстав
неналежного оформлення поданих для реєстрації документів згідно з
додатком.
2. Відмовити в реєстрації кандидата у народні депутати
України, включеного до виборчого списку Блоку Лазаренка політичних
партій Всеукраїнське об'єднання "Громада", "Соціал-Демократичний
Союз" та Соціал-демократичної партії України під N 1, Лазаренка
Павла Івановича, який не проживає в Україні протягом останніх
п'яти років, та з підстав неналежного оформлення поданих для
реєстрації документів.
3. Копію цієї постанови видати представнику Блоку Лазаренка
політичних партій Всеукраїнське об'єднання "Громада",
"Соціал-Демократичний Союз" та Соціал-демократичної партії України
у Центральній виборчій комісії.
Голова Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 27 грудня 2005 року N 280
СПИСОК ОСІБ,
яким відмовлено у реєстрації кандидатами
у народні депутати України Блоку Лазаренка
політичних партій Всеукраїнське об'єднання
"Громада", "Соціал-Демократичний Союз" та
Соціал-демократичної партії України
------------------------------------------------------------------ | Номер у | Прізвище, ім'я, | Порушення умов реєстрації | |виборчому| по батькові | кандидатів у депутати | | списку | | згідно з положеннями | | | | статті 58 Закону України | | | | "Про вибори народних | | | | депутатів України" | | | | ( 1665-15 ) | |---------+--------------------------+---------------------------| | 4 |Пересунько |У заяві відсутнє | | |Сергій Іванович |зобов'язання у разі обрання| | | |депутатом передати в | | | |управління іншій особі | | | |належні йому підприємства | | | |та корпоративні права | |---------+--------------------------+---------------------------| | 6 |Філяк |У заяві відсутнє | | |Юрій Васильович |зобов'язання у разі обрання| | | |депутатом передати в | | | |управління іншій особі | | | |належні йому підприємства | | | |та корпоративні права | |---------+--------------------------+---------------------------| | 7 |Краснов |У заяві відсутнє | | |Загід Геннадійович |зобов'язання у разі обрання| | | |депутатом передати в | | | |управління іншій особі | | | |належні йому підприємства | |---------+--------------------------+---------------------------| | 8 |Голишев |У заяві відсутнє | | |Михайло Борисович |зобов'язання у разі обрання| | | |депутатом передати в | | | |управління іншій особі | | | |належні йому підприємства | | | |та корпоративні права | |---------+--------------------------+---------------------------| | 9 |Гончарук |У заяві відсутнє | | |Георгій Пилипович |зобов'язання у разі обрання| | | |депутатом передати в | | | |управління іншій особі | | | |належні йому підприємства | | | |та корпоративні права | |---------+--------------------------+---------------------------| | 11 |Гадяцький |У заяві відсутнє | | |Леонід Миколайович |зобов'язання у разі обрання| | | |депутатом передати в | | | |управління іншій особі | | | |належні йому підприємства | | | |та корпоративні права | |---------+--------------------------+---------------------------| | 12 |Прозоровський |У заяві відсутнє | | |Іван Миколайович |зобов'язання у разі обрання| | | |депутатом передати в | | | |управління іншій особі | | | |належні йому підприємства | | | |та корпоративні права | |---------+--------------------------+---------------------------| | 13 |Петренко |У заяві відсутнє | | |Анатолій Андрійович |зобов'язання у разі обрання| | | |депутатом передати в | | | |управління іншій особі | | | |належні йому підприємства | | | |та корпоративні права | |---------+--------------------------+---------------------------| | 16 |Оленюк |У заяві відсутнє | | |Олег Романович |зобов'язання у разі обрання| | | |депутатом передати в | | | |управління іншій особі | | | |належні йому підприємства | | | |та корпоративні права | |---------+--------------------------+---------------------------| | 20 |Гарматін |У заяві відсутнє | | |Володимир Захарович |зобов'язання у разі обрання| | | |депутатом передати в | | | |управління іншій особі | | | |належні йому підприємства | | | |та корпоративні права | |---------+--------------------------+---------------------------| | 21 |Кіншаков |У заяві відсутнє | | |Віталій Макарович |зобов'язання у разі обрання| | | |депутатом передати в | | | |управління іншій особі | | | |належні йому підприємства | | | |та корпоративні права | |---------+--------------------------+---------------------------| | 22 |Тризна |У заяві відсутнє | | |Валентин Сергійович |зобов'язання у разі обрання| | | |депутатом передати в | | | |управління іншій особі | | | |належні йому підприємства | | | |та корпоративні права | |---------+--------------------------+---------------------------| | 24 |Тутєров |У заяві відсутнє | | |Володимир Лукич |зобов'язання у разі обрання| | | |депутатом передати в | | | |управління іншій особі | | | |належні йому підприємства | | | |та корпоративні права | |---------+--------------------------+---------------------------| | 29 |Унінець |У заяві відсутнє | | |Микола Павлович |зобов'язання у разі обрання| | | |депутатом передати в | | | |управління іншій особі | | | |належні йому підприємства | | | |та корпоративні права | |---------+--------------------------+---------------------------| | 30 |Головіна |У заяві відсутнє | | |Людмила Миколаївна |зобов'язання у разі обрання| | | |депутатом передати в | | | |управління іншій особі | | | |належні їй підприємства та | | | |корпоративні права | |---------+--------------------------+---------------------------| | 31 |Кушніров |У заяві відсутнє | | |Микола Олександрович |зобов'язання у разі обрання| | | |депутатом передати в | | | |управління іншій особі | | | |належні йому підприємства | | | |та корпоративні права | |---------+--------------------------+---------------------------| | 36 |Городецька |У заяві відсутня згода на | | |Алла Ананіївна |оприлюднення біографічних | | | |відомостей | |---------+--------------------------+---------------------------| | 39 |Кравчук |Обсяг автобіографії - | | |Петро Дмитрович |більше двох тисяч | | | |друкованих знаків | |---------+--------------------------+---------------------------| | 41 |Бойко |У заяві відсутнє | | |Олександр Григорович |зобов'язання у разі обрання| | | |депутатом передати в | | | |управління іншій особі | | | |належні йому підприємства | | | |та корпоративні права | |---------+--------------------------+---------------------------| | 43 |Балацький |У заяві відсутнє | | |Олександр Володимирович |зобов'язання у разі обрання| | | |депутатом передати в | | | |управління іншій особі | | | |належні йому підприємства | | | |та корпоративні права | |---------+--------------------------+---------------------------| | 48 |Чорний |У заяві відсутнє | | |Вячеслав Васильович |зобов'язання у разі обрання| | | |депутатом передати в | | | |управління іншій особі | | | |належні йому підприємства | | | |та корпоративні права | |---------+--------------------------+---------------------------| | 51 |Чепурний |У заяві відсутнє | | |Олександр Анатолійович |зобов'язання у разі обрання| | | |депутатом передати в | | | |управління іншій особі | | | |належні йому підприємства | | | |та корпоративні права | |---------+--------------------------+---------------------------| | 52 |Утіралова |У заяві відсутнє | | |Аксеня Миколаївна |зобов'язання у разі обрання| | | |депутатом передати в | | | |управління іншій особі | | | |належні їй підприємства та | | | |корпоративні права | |---------+--------------------------+---------------------------| | 56 |Колодій |У заяві відсутнє | | |Євгенія Володимирівна |зобов'язання у разі обрання| | | |депутатом передати в | | | |управління іншій особі | | | |належні їй підприємства та | | | |корпоративні права | |---------+--------------------------+---------------------------| | 58 |Панченко |У заяві відсутнє | | |Олександр Іванович |зобов'язання у разі обрання| | | |депутатом передати в | | | |управління іншій особі | | | |належні йому підприємства | | | |та корпоративні права | |---------+--------------------------+---------------------------| | 59 |Семенов |У заяві відсутнє | | |Валерій Михайлович |зобов'язання у разі обрання| | | |депутатом передати в | | | |управління іншій особі | | | |належні йому підприємства | | | |та корпоративні права | |---------+--------------------------+---------------------------| | 63 |Хлус |У заяві відсутнє | | |Ніна Леонідівна |зобов'язання у разі обрання| | | |депутатом передати в | | | |управління іншій особі | | | |належні їй підприємства та | | | |корпоративні права | |---------+--------------------------+---------------------------| | 64 |Топчеєва |У заяві відсутнє | | |Валентина Петрівна |зобов'язання у разі обрання| | | |депутатом передати в | | | |управління іншій особі | | | |належні їй підприємства та | | | |корпоративні права | |---------+--------------------------+---------------------------| | 68 |Савін |У заяві відсутнє | | |Василь Костянтинович |зобов'язання у разі обрання| | | |депутатом передати в | | | |управління іншій особі | | | |належні йому підприємства | | | |та корпоративні права | |---------+--------------------------+---------------------------| | 69 |Цибанова |У заяві відсутнє | | |Світлана Михайлівна |зобов'язання у разі обрання| | | |депутатом передати в | | | |управління іншій особі | | | |належні їй підприємства та | | | |корпоративні права | |---------+--------------------------+---------------------------| | 70 |Мараховський |У заяві відсутнє | | |Олександр Миколайович |зобов'язання у разі обрання| | | |депутатом передати в | | | |управління іншій особі | | | |належні йому підприємства | | | |та корпоративні права | |---------+--------------------------+---------------------------| | 71 |Першин |У заяві відсутнє | | |Олександр Іванович |зобов'язання у разі обрання| | | |депутатом передати в | | | |управління іншій особі | | | |належні йому підприємства | | | |та корпоративні права | |---------+--------------------------+---------------------------| | 76 |Чупрій |У заяві відсутнє | | |Леонід Васильович |зобов'язання у разі обрання| | | |депутатом передати в | | | |управління іншій особі | | | |належні йому підприємства | | | |та корпоративні права; | | | |обсяг автобіографії - | | | |більше двох тисяч | | | |друкованих знаків | |---------+--------------------------+---------------------------| | 77 |Шкудун |У заяві відсутнє | | |Петро Артемович |зобов'язання у разі обрання| | | |депутатом передати в | | | |управління іншій особі | | | |належні йому підприємства | | | |та корпоративні права | |---------+--------------------------+---------------------------| | 78 |Панасюк |У заяві відсутнє | | |Валентина Вікторівна |зобов'язання у разі обрання| | | |депутатом передати в | | | |управління іншій особі | | | |належні їй підприємства та | | | |корпоративні права; | | | |в автобіографії не | | | |зазначено часу проживання в| | | |Україні | |---------+--------------------------+---------------------------| | 79 |Слободян |У заяві відсутнє | | |Світлана Іванівна |зобов'язання у разі обрання| | | |депутатом передати в | | | |управління іншій особі | | | |належні їй підприємства та | | | |корпоративні права | |---------+--------------------------+---------------------------| | 83 |Цинко |У заяві відсутня згода на | | |Василь Степанович |оприлюднення біографічних | | | |відомостей; | | | |відсутнє зобов'язання у | | | |разі обрання депутатом | | | |передати в управління іншій| | | |особі належні йому | | | |підприємства та | | | |корпоративні права | |---------+--------------------------+---------------------------| | 85 |Симоненко |У заяві відсутнє | | |Валентина Артемівна |зобов'язання у разі обрання| | | |депутатом передати в | | | |управління іншій особі | | | |належні їй підприємства та | | | |корпоративні права | |---------+--------------------------+---------------------------| | 87 |Візнюк |У заяві відсутнє | | |Василь Васильович |зобов'язання у разі обрання| | | |депутатом передати в | | | |управління іншій особі | | | |належні йому підприємства | | | |та корпоративні права | |---------+--------------------------+---------------------------| | 96 |Савчук |У заяві відсутнє | | |Іван Тарасович |зобов'язання у разі обрання| | | |депутатом передати в | | | |управління іншій особі | | | |належні йому підприємства | | | |та корпоративні права | |---------+--------------------------+---------------------------| | 97 |Біліченко |У заяві відсутнє | | |Віктор Миколайович |зобов'язання у разі обрання| | | |депутатом передати в | | | |управління іншій особі | | | |належні йому підприємства | | | |та корпоративні права | |---------+--------------------------+---------------------------| | 98 |Мазуренко |У заяві відсутнє | | |Олександр Вікторович |зобов'язання у разі обрання| | | |депутатом передати в | | | |управління іншій особі | | | |належні йому підприємства | | | |та корпоративні права | |---------+--------------------------+---------------------------| | 100 |Дудка |У заяві відсутнє | | |Віра Іванівна |зобов'язання у разі обрання| | | |депутатом передати в | | | |управління іншій особі | | | |належні їй підприємства та | | | |корпоративні права | |---------+--------------------------+---------------------------| | 113 |Кобрин |У заяві відсутнє | | |Ігор Михайлович |зобов'язання у разі обрання| | | |депутатом передати в | | | |управління іншій особі | | | |належні йому підприємства | | | |та корпоративні права | |---------+--------------------------+---------------------------| | 114 |Лючков |У заяві відсутнє | | |Ігор Анатолійович |зобов'язання у разі обрання| | | |депутатом передати в | | | |управління іншій особі | | | |належні йому підприємства | | | |та корпоративні права | |---------+--------------------------+---------------------------| | 116 |Черствий |У заяві відсутнє | | |Андрій Павлович |зобов'язання у разі обрання| | | |депутатом передати в | | | |управління іншій особі | | | |належні йому підприємства | | | |та корпоративні права | |---------+--------------------------+---------------------------| | 118 |Князєва |У заяві відсутнє | | |Світлана Олександрівна |зобов'язання у разі обрання| | | |депутатом передати в | | | |управління іншій особі | | | |належні їй підприємства та | | | |корпоративні права | |---------+--------------------------+---------------------------| | 122 |Медведєв Владислав |У заяві відсутня згода на | | |Владиславович |оприлюднення біографічних | | | |відомостей | |---------+--------------------------+---------------------------| | 128 |Молчанюк |У заяві відсутнє | | |Павло Броніславович |зобов'язання у разі обрання| | | |депутатом передати в | | | |управління іншій особі | | | |належні йому підприємства | | | |та корпоративні права | |---------+--------------------------+---------------------------| | 129 |Яценко |У заяві відсутнє | | |Владислав Петрович |зобов'язання у разі обрання| | | |депутатом передати в | | | |управління іншій особі | | | |належні йому підприємства | | | |та корпоративні права | |---------+--------------------------+---------------------------| | 130 |Шульга |У заяві відсутнє | | |Андрій Олексійович |зобов'язання у разі обрання| | | |депутатом передати в | | | |управління іншій особі | | | |належні йому підприємства | | | |та корпоративні права | |---------+--------------------------+---------------------------| | 132 |Чубенко |У заяві відсутнє | | |Сніжана Василівна |зобов'язання у разі обрання| | | |депутатом передати в | | | |управління іншій особі | | | |належні їй підприємства та | | | |корпоративні права | |---------+--------------------------+---------------------------| | 134 |Никифорук |У заяві відсутня згода на | | |Роман Іванович |оприлюднення біографічних | | | |відомостей | ------------------------------------------------------------------
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИКвверх