Документ v0275359-19, текущая редакция — Принятие от 07.02.2019

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 7 лютого 2019 року № 275

Про відмову Павліченку Д.О. в реєстрації кандидатом на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року

До Центральної виборчої комісії 3 лютого 2019 року громадянин України Павліченко Дмитро Олександрович особисто подав заяву разом із доданими документами для реєстрації кандидатом на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року.

Розглянувши подані документи, Центральна виборча комісія встановила.

Згідно зі статтею 48 Закону України "Про вибори Президента України" (далі - Закон), що регулює порядок самовисування, громадянин України, який відповідно до статті 9 Закону може бути обраний Президентом України, особисто подає до Центральної виборчої комісії засвідчену в установленому законом порядку заяву про самовисунення кандидатом на пост Президента України, яка повинна містити визначені частиною другою статті 48 Закону відомості.

Водночас Павліченком Д.О. порушено встановлений статтею 48 Закону порядок самовисування. Так, у заяві Павліченко Д.О. дає згоду балотуватися кандидатом на пост Президента України, натомість не заявляє про самовисунення. Крім того, заяву не засвідчено в установленому законом порядку.

Частиною третьою статті 48 Закону визначено, що для реєстрації кандидата на пост Президента України також подаються документи, передбачені частиною першою статті 51 Закону.

Зокрема, для реєстрації кандидата на пост Президента України до Комісії подається документ про внесення грошової застави відповідно до статті 49 Закону (пункт 4 частини першої статті 51 Закону).

Однак указаного документа Павліченко Д.О. до Комісії не подав.

Пунктом 5 частини першої статті 51 Закону встановлено, що Центральна виборча комісія реєструє кандидата на пост Президента України за умови отримання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до статті 50 Закону.

Статтею 50 Закону передбачено, що декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року початку виборчого процесу, подається кандидатом на пост Президента України (на паперових носіях та в електронному вигляді) за формою, визначеною відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".

Натомість Павліченко Д.О. подав до Комісії на паперовому носії та в електронному вигляді декларацію про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця, щодо себе та членів своєї сім’ї без зазначення року, за який подається вказана декларація.

Отже, передбаченої пунктом 5 частини першої статті 51 Закону декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до статті 50 Закону Павліченко Д.О. не подав.

Крім того, пунктом 7 частини першої статті 51 Закону встановлено, що для реєстрації кандидата на пост Президента України до Комісії подаються чотири фотографії відповідного кандидата розміром 4 х 6 сантиметрів, а також дві фотографії розміром 9 х 13 сантиметрів, на паперових носіях та в електронному вигляді.

Разом з тим розмір поданих Павліченком Д.О. фотографій не відповідає вказаним вимогам Закону, а отже, ним не подано фотографій кандидата на пост Президента України у визначеному пунктом 7 частини першої статті 51 Закону розмірі.

Пунктами 1, 3 частини першої статті 52 Закону визначено, що Центральна виборча комісія відмовляє в реєстрації кандидата на пост Президента України в разі порушення встановленого Законом порядку висунення кандидата, відсутності документів, зазначених у статті 48 або 51 Закону.

Також Комісія звертає увагу, що у поданій Павліченком Д.О. анкеті кандидата на пост Президента України, форму якої встановлено постановою Комісії від 27 грудня 2018 року № 270, не міститься відомостей про вид та дату проведення виборів, місце проживання на території України протягом десяти останніх перед днем виборів років, зареєстроване в Україні відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (вказано "з 17 грудня 1963 року"), назву навчального закладу та його місцезнаходження, рік закінчення, науковий ступінь, вчене звання, посаду (заняття), місце роботи, державні нагороди, партійність, сімейний стан.

Таким чином, згідно з пунктами 1, 3 частини першої статті 52 Закону в Центральної виборчої комісії є підстави для відмови в реєстрації Павліченка Д.О. кандидатом на пост Президента України.

Враховуючи викладене, відповідно до частин першої, третьої статті 48, частини першої статті 49, частини першої статті 50, частин першої, дев’ятої статті 51, пунктів 1, 3 частини першої, частини другої статті 52 Закону України "Про вибори Президента України", керуючись статтями 11 - 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Відмовити Павліченку Дмитру Олександровичу в реєстрації кандидатом на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року.

2. Копію цієї постанови надіслати Павліченку Д.О.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


Т.СЛІПАЧУКвверх