Документ v0273359-17, текущая редакция — Принятие от 28.12.2017

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 28 грудня 2017 року № 273

Про пропозиції стосовно проведення державного експерименту щодо встановлення результатів проміжних виборів народного депутата України

З метою оптимізації процесу встановлення результатів виборів народних депутатів України, враховуючи положення Законів України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про електронний цифровий підпис", "Про доступ до публічної інформації", керуючись статтями 11, 12, пунктом 6 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Схвалити пропозиції стосовно проведення державного експерименту щодо встановлення результатів проміжних виборів народного депутата України, викладені у формі законопроекту з пояснювальною запискою та розрахунком орієнтовної вартості проведення експерименту (додатки 1 - 3).

2. Цю постанову надіслати Верховній Раді України та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙДодаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 28 грудня 2017 року № 273

Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про проведення державного експерименту щодо встановлення результатів проміжних виборів народного депутата України

Цей Закон визначає засади та порядок проведення державного експерименту зі встановлення результатів проміжних виборів народного депутата України з використанням технічних і програмних засобів для обробки та передачі інформації каналами телекомунікаційного зв’язку (далі - експеримент).

Стаття 1. Мета експерименту

1. Метою експерименту є практичне випробування в процесі встановлення результатів проміжних виборів народного депутата України в порядку, визначеному Законом України "Про вибори народних депутатів України", автоматизованого формування протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, протоколів окружних виборчих комісій про повторний підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі, а також можливості встановлення підсумків голосування в одномандатному виборчому окрузі на підставі створених в електронній формі протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях в одномандатному виборчому окрузі та про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

2. Протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях в одномандатному виборчому окрузі та протоколи окружних виборчих комісій про повторний підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, створені в електронній формі, використовуються виключно для аналізу результатів проведення експерименту, мають інформаційне значення і не спричиняють юридичних наслідків.

Стаття 2. Законодавство про експеримент

1. Законодавство про експеримент ґрунтується на Конституції України і складається з цього та інших законів України, а також прийнятих відповідно до них інших актів законодавства.

2. Організація підготовки і проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі (одномандатних виборчих округах), де реалізується експеримент, здійснюється згідно із Законом України "Про вибори народних депутатів України" з особливостями, встановленими цим Законом.

Стаття 3. Територія проведення експерименту

Для проведення експерименту Центральна виборча комісія визначає одномандатний виборчий округ або одномандатні виборчі округи, де призначено проміжні вибори народного депутата України.

Стаття 4. Особливості організації роботи виборчих комісій

1. Члени виборчих комісій під час виконання своїх повноважень використовують електронні цифрові підписи. Сертифікати відкритих ключів формуються засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи, створеної для проведення експерименту.

2. Секретар виборчої комісії повинен володіти навичками роботи з комп’ютерним обладнанням та програмним забезпеченням, уміти використовувати офісну техніку в обсязі, необхідному для забезпечення функціонування програмно-апаратного комплексу, встановленого у приміщенні виборчої комісії. Відомості про наявність таких умінь і навичок в особи, запропонованої на посаду секретаря виборчої комісії, зазначаються у поданні кандидатур до складу виборчої комісії.

Для технічного забезпечення функціонування програмно-апаратного комплексу, встановленого у приміщенні виборчої комісії, нею залучається спеціаліст - оператор програмно-апаратного комплексу.

Стаття 5. Особливості складання протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці

1. Протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці (у тому числі з поміткою "Уточнений"), який повинен містити передбачені частиною третьою статті 91 Закону України "Про вибори народних депутатів України" відомості про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі, формується автоматизовано з використанням спеціального програмного забезпечення.

2. Дільнична виборча комісія створює протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в електронній формі з використанням електронних цифрових підписів голови, заступника голови, секретаря та інших членів дільничної виборчої комісії, присутніх на засіданні виборчої комісії.

3. Протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, створений в електронній формі, передається засобами телекомунікаційного зв’язку до Центральної виборчої комісії.

4. У разі своєї незгоди з результатами підрахунку голосів виборців, зафіксованими у протоколі комісії, член комісії викладає окрему думку також в електронній формі з його електронним цифровим підписом. Окрема думка передається до Центральної виборчої комісії разом з протоколом дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, створеним в електронній формі.

5. Після створення протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в електронній формі дільнична виборча комісія виготовляє його на паперовому носії у чотирьох примірниках, які нумеруються і мають однакову юридичну силу. Усі примірники протоколу підписуються членами дільничної виборчої комісії, які присутні на її засіданні, та засвідчуються печаткою дільничної виборчої комісії.

Обов’язковим атрибутом протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці є QR-код, який містить визначені Центральною виборчою комісією відомості, що заносяться до протоколу.

Бланки протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці для виборчих дільниць одномандатного виборчого округу (одномандатних виборчих округів), де проводиться експеримент, не виготовляються.

6. Копії протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці на паперовому носії, у тому числі з поміткою "Уточнений", засвідчені на кожній сторінці головою і секретарем дільничної виборчої комісії та скріплені печаткою виборчої комісії, невідкладно надаються членам дільничної виборчої комісії, а також кандидатам у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, їх довіреним особам, офіційним спостерігачам, які були присутні під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, на їх прохання.

7. Електронні примірники протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, у тому числі з поміткою "Уточнений", невідкладно надаються членам дільничної виборчої комісії, кандидатам у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, їх довіреним особам, офіційним спостерігачам, які були присутні під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, на їх прохання на наданих ними електронних носіях.

Стаття 6. Особливості повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці

1. Протокол окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці формується автоматизовано з використанням спеціального програмного забезпечення.

2. Окружна виборча комісія створює протокол про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в електронній формі з використанням електронних цифрових підписів присутніх членів окружної виборчої комісії та членів дільничної виборчої комісії, які брали участь у повторному підрахунку голосів виборців на відповідній виборчій дільниці.

3. Протокол окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, створений в електронній формі, засобами телекомунікаційного зв’язку передається до Центральної виборчої комісії.

4. Після створення протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в електронній формі окружна виборча комісія виготовляє його на паперовому носії в чотирьох примірниках, які нумеруються і мають однакову юридичну силу. Усі примірники протоколу підписуються членами окружної виборчої комісії та членами дільничної виборчої комісії, які брали участь у повторному підрахунку голосів виборців на відповідній виборчій дільниці, та засвідчуються печаткою окружної виборчої комісії.

Обов’язковим атрибутом протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці є QR-код, який містить визначені Центральною виборчою комісією відомості, що заносяться до протоколу.

5. Електронні примірники протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці невідкладно надаються членам окружної виборчої комісії та членам дільничної виборчої комісії, які брали участь у повторному підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, кандидатам у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, їх довіреним особам, офіційним спостерігачам, які були присутні під час повторного підрахунку голосів виборців, на їх прохання на наданих ними електронних носіях.

Стаття 7. Особливості складання протоколу про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі

1. Протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі (у тому числі з поміткою "Уточнений"), який формується автоматизовано з використанням спеціального програмного забезпечення, виготовляється на паперовому носії у трьох примірниках. Примірники протоколів нумеруються і мають однакову юридичну силу.

2. Протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі підписується та засвідчується печаткою окружної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 96 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

3. Членам окружної виборчої комісії, а також кандидатам у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, їх довіреним особам, офіційним спостерігачам на їх прохання невідкладно видаються копії протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі, у тому числі з поміткою "Уточнений", засвідчені на кожній сторінці головою і секретарем окружної виборчої комісії та скріплені печаткою виборчої комісії.

Стаття 8. Опрацювання переданих до Центральної виборчої комісії протоколів виборчих комісій, створених в електронній формі

1. Надіслані виборчими комісіями до Центральної виборчої комісії протоколи про підрахунок голосів виборців та повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, створені в електронній формі, опрацьовуються засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи.

2. На підставі створених в електронній формі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, у тому числі з поміткою "Уточнений", протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці автоматизовано формується в електронній формі інформація, яка містить дані, визначені частиною першою статті 96 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

Стаття 9. Публічність і відкритість проведення експерименту

1. Проведення експерименту здійснюється публічно і відкрито.

2. Публічність і відкритість проведення експерименту забезпечуються шляхом:

1) надання можливості отримання електронних примірників створених в електронній формі протоколів виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, у тому числі з поміткою "Уточнений", про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці кандидатами в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, їх довіреними особами, офіційними спостерігачами, присутніми під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці;

2) оприлюднення Центральною виборчою комісією протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, у тому числі з поміткою "Уточнений", протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, створених в електронній формі, на своєму офіційному веб-сайті в окремому (присвяченому експерименту) розділі цього веб-сайту та у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" невідкладно після їх отримання;

3) оприлюднення інформації, сформованої засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи на підставі створених в електронній формі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, у тому числі з поміткою "Уточнений", протоколу окружної виборчої комісій про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії в окремому розділі цього веб-сайту та у формі відкритих даних згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації".

Стаття 10. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення проведення експерименту

1. Для проведення експерименту Центральна виборча комісія застосовує автоматизовану інформаційно-телекомунікаційну систему, яка використовується для формування електронних протоколів виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та їх передачі засобами телекомунікаційного зв’язку Центральній виборчій комісії.

2. Центральна виборча комісія забезпечує:

розробку проектно-кошторисної документації та технічного завдання на створення автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи;

розробку та налагодження програмних і технічних засобів для проведення експерименту в установленому Центральною виборчою комісією порядку;

створення відповідно до вимог законів України комплексної системи захисту інформації для функціонування автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи;

тестування автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи;

навчання членів виборчих комісій, які забезпечуватимуть функціонування програмно-апаратного комплексу, встановленого у приміщенні виборчої комісії.

3. Закупівля товарів, оплата робіт та послуг для проведення експерименту здійснюються Центральною виборчою комісією за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених за бюджетною програмою 6731010 "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів".

4. Для організації проведення експерименту окружна виборча комісія та дільничні виборчі комісії виборчих дільниць одномандатного виборчого округу, визначеного Центральною виборчою комісією для його реалізації, забезпечуються програмно-апаратними комплексами (комп’ютер, принтер, відповідне програмне забезпечення) та іншим обладнанням, необхідним для здійснення експерименту, відповідно до встановлених Центральною виборчою комісією вимог.

5. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані надавати виборчим комісіям згідно з установленим Центральною виборчою комісією переліком обладнання, оргтехніку, необхідні для проведення експерименту.

6. Матеріально-технічне забезпечення експерименту може здійснюватися із залученням міжнародної технічної допомоги.

Стаття 11. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Закони та інші нормативно-правові акти України діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Центральній виборчій комісії:

1) після призначення проміжних виборів народного депутата України визначити одномандатний виборчий округ або одномандатні виборчі округи, де проводитиметься експеримент;

2) забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;

3) за результатами проведення експерименту розглянути питання про доцільність звернення до Верховної Ради України з пропозицією щодо внесення відповідних змін до Закону України "Про вибори народних депутатів".

Голова
Верховної Ради України

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШ


Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 28 грудня 2017 року № 273

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України про проведення державного експерименту щодо встановлення результатів проміжних виборів народного депутата України

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Використання сучасних інформаційних технологій у виборчому процесі дає можливість автоматизувати ключові виборчі процедури з метою підвищення їх прозорості та оперативності реалізації, зниження навантаження на виборчі комісії, а також унеможливлення фальсифікацій результатів виборів.

Законопроектом пропонується випробувати на практиці в процесі встановлення результатів проміжних виборів народного депутата України в порядку, визначеному Законом України "Про вибори народних депутатів України", автоматизоване формування протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, протоколів окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі, а також можливість встановлення підсумків голосування в одномандатному виборчому окрузі на підставі створених в електронній формі протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі.

Для реалізації експерименту передбачається забезпечити виборчі комісії необхідним технічним обладнанням з відповідним програмним забезпеченням.

Зокрема, законопроектом пропонується здійснювати передачу виборчими комісіями створених в електронній формі протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці безпосередньо до Центральної виборчої комісії. На підставі цих протоколів автоматизовано формується інформація, яка містить дані, визначені частиною першою статті 96 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

Водночас пропонується в процесі встановлення результатів проміжних виборів народного депутата України здійснити автоматизоване формування протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі.

Автоматизація процесу встановлення підсумків голосування надасть можливість максимально мінімізувати вплив людського фактору на цей процес, а також унеможливити технічні помилки під час складання відповідних протоколів виборчих комісій чи внесення до них недостовірних даних.

Очікуваними результатами проведення експерименту є істотне скорочення часу встановлення результатів виборів, зменшення ризиків фальсифікацій результатів виборів, забезпечення відкритості та прозорості процесів встановлення підсумків голосування та результатів виборів, спостереження за яким забезпечуватиметься у формі відкритих даних в мережі Інтернет.

2. Мета і завдання законопроекту

Метою законопроекту є підвищення прозорості та оперативності реалізації ключових виборчих процедур, зниження навантаження на виборчі комісії під час організації підготовки та проведення виборів, а також унеможливлення спотворення змісту протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

Основним завданням законопроекту є практичне випробування в процесі встановлення результатів проміжних виборів народного депутата України в порядку, визначеному Законом України "Про вибори народних депутатів України", автоматизованого формування протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, протоколів окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі, а також можливості встановлення підсумків голосування в одномандатному виборчому окрузі на підставі створених в електронній формі протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Положення законопроекту спрямовані на випробовування на практиці можливості встановлення підсумків голосування в одномандатному виборчому окрузі на підставі протоколів виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, створених в електронній формі.

У законопроекті пропонується автоматизувати процедуру створення протоколів виборчих комісій. Зокрема, протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, протоколи окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі формуються автоматизовано з використанням спеціального програмного забезпечення.

Також передбачається, що обов’язковим атрибутом протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, виготовлених на паперовому носії, є QR-код, який містить визначені Центральною виборчою комісією відомості, що заносяться до цих протоколів. Наявність такого коду на вказаних протоколах виборчих комісій суттєво оптимізує процес встановлення окружними виборчими комісіями підсумків голосування в одномандатних виборчих округах та полегшує використання таких відомостей суб’єктами виборчого процесу.

За змістом запропонованих у законопроекті положень дільнична виборча комісія на своєму засіданні створює в електронній формі протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці із накладанням електронних цифрових підписів голови, заступника голови, секретаря та інших членів дільничної виборчої комісії, присутніх на її засіданні.

Окружна виборча комісія в разі прийняття рішення про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці створює відповідний протокол також в електронній формі.

Зазначені протоколи виборчих комісій передаються засобами телекомунікаційного зв’язку Центральній виборчій комісії для автоматизованого формування інформації, яка містить дані, визначені частиною першою статті 96 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

З метою забезпечення публічності та відкритості процесу встановлення результатів проміжних виборів народного депутата України пропонується забезпечити можливість отримання електронних примірників створених в електронній формі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці кандидатами в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, їх довіреними особами, офіційними спостерігачами.

Разом з тим, пропонується оприлюднення створених в електронній формі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці невідкладно після їх отримання Центральною виборчою комісією, а також інформації, сформованої засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи на підставі створених в електронній формі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, у тому числі з поміткою "Уточнений", протоколу окружної виборчої комісій про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

4. Стан нормативно-правової бази

Основними нормативно-правовими актами у цій сфері правового регулювання є Конституція України, Закони України "Про вибори народних депутатів України", "Про електронний цифровий підпис", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про доступ до публічної інформації", "Про Центральну виборчу комісію".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту потребуватиме витрат з державного бюджету.

Закупівля товарів, оплата послуг для проведення експерименту здійснюватимуться Центральною виборчою комісією за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою 6731010 "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів".

В основу економічного обґрунтування законопроекту покладено потребу в бюджетних асигнуваннях загального фонду державного бюджету.

Загальна орієнтовна потреба в бюджетних асигнуваннях для реалізації законопроекту з розрахунку на один виборчий округ становить 9728600 грн, із яких:

витрати на обладнання програмно-апаратних комплексів для виборчих дільниць (середня кількість виборчих дільниць в одномандатному виборчому окрузі за даними про одномандатні виборчі округи в розрізі регіонів України під час проведення позачергових виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014 року становить 150 дільниць) - 2686350 грн;

витрати для розробки програмного забезпечення - 6417250 грн,

витрати для побудови комплексної системи захисту інформації, проведення експертизи, отримання висновку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України - 625000 грн.

Крім того, у законопроекті передбачено, що матеріально-технічне забезпечення експерименту може здійснюватися із залученням міжнародної технічної допомоги.

Разом з тим, запровадження запропонованих підходів до модернізації відповідних виборчих процедур за умови скорочення строку здійснення повноважень дільничними виборчими комісіями призведе до економії коштів державного бюджету.

За орієнтовними розрахунками витрати на підготовку і проведення виборів народних депутатів України можуть зменшитися на суму понад 500000000 гривень.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків після прийняття законопроекту

Реалізація положень законопроекту суттєво оптимізує процес встановлення результатів виборів народних депутатів України, підвищивши надійність та оперативність здійснення відповідних виборчих процедур.

Оприлюднення відомостей про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях у формі відкритих даних забезпечить публічне спостереження за встановленням результатів виборів народних депутатів України, що стане потужним запобіжником викривлень народного волевиявлення.

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШ


Додаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
від 28 грудня 2017 року № 273

Розрахунок
орієнтовної вартості проведення експерименту

Вихідні дані:

середня кількість виборчих дільниць в одномандатному виборчому окрузі - 150.

№ з/п

Найменування обладнання/робіт/послуг

Кількість

Ціна за одиницю, грн

Сума, грн

Витрати на обладнання програмно-апаратного комплексу виборчої дільниці

1

Ноутбук (монітор >15", HDD >320GB, RAM >2 GB, OS Windows or Linux, гарантія 1 рік)

1

13 332,00

13 332,00

2

Друкувальний пристрій (формат А4)

1

3 437,00

3 437,00

3

Карта пам’яті SD 16GB

1

240,00

240,00

4

3G або GPRS модем

1

710,00

710,00

5

Послуги з підключення до телекомунікаційної мережі мобільного зв’язку

1

50,00

50,00

6

Абонентська плата за телекомунікаційні послуги мобільного зв’язку (2 місяці)

2

70,00

140,00

УСЬОГО на 1 виборчу дільницю17 909,00

Середня кількість виборчих дільниць в одномандатному виборчому окрузі

150УСЬОГО для 150 виборчих дільниць2 686 350,0

Витрати рівня Центральної виборчої комісії

1

Розробка програмного забезпечення

1

6 417 250,00

6 417 250,00

2

Побудова КСЗІ, проведення експертизи, отримання позитивного висновку Держспецзв’язку

1

625 000,00

625 000,00

УСЬОГО Витрати рівня ЦВК7 042 250,00

РАЗОМ9 728 600,00

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШвверх