Документ v0272359-19, текущая редакция — Принятие от 07.02.2019

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 7 лютого 2019 року № 272

Про відмову Кононенку В.В. у реєстрації кандидатом на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року

До Центральної виборчої комісії 3 лютого 2019 року громадянин України Кононенко Володимир Володимирович особисто подав заяву про самовисунення разом із доданими документами для реєстрації кандидатом на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року.

Розглянувши подані документи, Центральна виборча комісія встановила.

Згідно зі статтею 48 Закону України "Про вибори Президента України" (далі - Закон), що регулює порядок самовисування, громадянин України, який відповідно до статті 9 Закону може бути обраний Президентом України, особисто подає до Центральної виборчої комісії засвідчену в установленому законом порядку заяву про самовисунення кандидатом на пост Президента України, яка повинна містити визначені частиною другою статті 48 Закону відомості.

Однак заяву Кононенка В.В. про самовисунення на пост Президента України не засвідчено в установленому законом порядку, що свідчить про порушення ним визначеного частиною першою статті 48 Закону порядку самовисування.

Частиною третьою статті 48 Закону встановлено, що до заяви додаються документи, передбачені частиною першою статті 51 Закону.

Усупереч вимогам пункту 1 частини першої статті 51 Закону Кононенком В.В. для реєстрації кандидатом на пост Президента України не подано анкети кандидата на пост Президента України.

Пунктом 4 частини першої статті 51 Закону визначено, що до заяви про самовисунення кандидатом на пост Президента України додається документ про внесення грошової застави відповідно до статті 49 Закону.

Грошова застава вноситься партією, яка висунула кандидата на пост Президента України, або кандидатом на пост Президента України у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії (після початку виборчого процесу та до подання документів Центральній виборчій комісії для реєстрації) у розмірі два мільйони п’ятсот тисяч гривень (частина перша статті 49 Закону).

Натомість Кононенко В.В. додав платіжне доручення № Р24А554331600А14180 від 3 лютого 2019 року про переказ у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії коштів у сумі 8 гривень. Разом з тим 4 лютого 2019 року на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії надійшли кошти від Кононенка В.В. у сумі 5 гривень.

Отже, передбаченого пунктом 4 частини першої статті 51 Закону документа про внесення грошової застави відповідно до статті 49 Закону до Центральної виборчої комісії не подано.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 51 Закону Центральна виборча комісія реєструє кандидата на пост Президента України за умови отримання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до статті 50 Закону.

Статтею 50 Закону передбачено, що декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року початку виборчого процесу, подається кандидатом на пост Президента України (на паперових носіях та в електронному вигляді) за формою, визначеною відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".

За змістом пункту 2 Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори Президента України" під час реєстрації кандидатів на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 31 грудня 2018 року № 272, на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року декларація кандидата на пост Президента України за 2017 рік (усі сторінки декларації, у тому числі ті сторінки її розділів, стосовно яких у суб’єкта декларування та членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування у відповідному розділі) подається до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом на пост Президента України після присвоєння такій декларації унікального ідентифікатора документа в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на паперових носіях та в електронному вигляді:

на паперових носіях - роздруковані копії всіх сторінок декларації, розміщеної в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, засвідчені підписом кандидата на пост Президента України шляхом проставлення його на останній сторінці декларації;

в електронному вигляді - у форматі PDF (*.pdf) на оптичному носії інформації (CD-R, DVD-R) або на USB-флеш-накопичувачі чи іншому пристрої для запам’ятовування, що використовує інтерфейс USB.

Кононенко В.В. до заяви про самовисунення додав на паперовому носії декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік та не засвідчив її останньої сторінки власним підписом, а відповідну декларацію в електронному вигляді подав в іншому форматі.

Натомість Кононенко В.В. не подав передбаченої пунктом 5 частини першої статті 51 Закону декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року початку виборчого процесу (на паперових носіях та в електронному вигляді), за формою, визначеною відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 51 Закону однією з умов реєстрації Комісією кандидата на пост Президента України є отримання передвиборної програми кандидата, викладеної державною мовою, обсягом до дванадцяти тисяч друкованих знаків (на паперовому носієві та в електронному вигляді).

Подана до Комісії передвиборна програма кандидата на пост Президента України Кононенка В.В. містить таке положення: "Я виступаю за те, щоб всі гілки і рівні державної влади очолювали представники титульної української нації (не менш як 80 %) з одночасним пропорційним залученням представників національних меншин", а також інші згадування про "титульну націю".

Разом з тим відповідно до статті 24 Конституції України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Частина друга статті 38 Конституції України встановлює, що громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави (частина друга статті 3 Конституції України).

Таким чином, положення передвиборної програми Кононенка В.В. щодо встановлення привілеїв за ознакою національності можуть бути розцінені як такі, що спрямовані на розпалювання міжетнічної, расової ворожнечі, посягання на права і свободи людини.

Згідно з пунктами 1 - 3 частини першої статті 52 Закону в разі порушення встановленого Законом порядку висунення кандидата, відсутності документів, зазначених у статті 48 або 51 Закону, встановлення Комісією наявності у передвиборній програмі кандидата положень, спрямованих на розпалювання міжетнічної, расової ворожнечі, посягання на права і свободи людини, Центральна виборча комісія відмовляє в реєстрації кандидата на пост Президента України.

Крім того, Комісія звертає увагу, що подана Кононенком В.В. автобіографія не містить передбачених пунктом 2 частини першої статті 51 Закону відомостей про посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, час проживання в Україні, а також судимість, не погашену і не зняту в установленому законом порядку.

Також указана в заяві про самовисунення та автобіографії кандидата па пост Президента України Кононенка В.В. адреса місця його проживання не відповідає адресі місця проживання, зазначеній у ксерокопії сторінок паспорта громадянина України Кононенка В.В., де містяться відомості про його місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні". Разом з тим з відповідних ксерокопій сторінок паспорта громадянина України Кононенка В.В. вбачається часткова відсутність відомостей про його місце проживання на території України протягом десяти останніх перед днем виборів років.

Отже, згідно з пунктами 1 - 3 частини першої статті 52 Закону в Центральної виборчої комісії є підстави для відмови в реєстрації Кононенку В.В. кандидатом на пост Президента України.

Враховуючи викладене, відповідно до частин першої, третьої статті 48, частини першої статті 49, частин першої, дев’ятої статті 51, пунктів 1 - 3 частини першої, частини другої статті 52 Закону України "Про вибори Президента України", керуючись статтями 11 - 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Відмовити Кононенку Володимиру Володимировичу в реєстрації кандидатом на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року.

2. Повернути Кононенку В.В. внесені ним на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії кошти.

3. Копію цієї постанови надіслати Кононенку В.В.

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


Т.СЛІПАЧУКвверх