Документ v0269359-17, текущая редакция — Принятие от 19.12.2017

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 19 грудня 2017 року № 269

Про звернення до Власівської селищної ради міста Світловодськ Кіровоградської області та Кіровоградської обласної державної адміністрації

До Центральної виборчої комісії протягом 2016 - 2017 років надходять постанови Власівської селищної виборчої комісії міста Світловодськ Кіровоградської області (далі - Власівська селищна виборча комісія), зокрема від 5 грудня 2017 року № 29, яка надійшла до Комісії 8 грудня 2017 року, про неможливість організації підготовки та проведення проміжних виборів депутатів Власівської селищної ради міста Світловодськ Кіровоградської області (далі - Власівська селищна рада) в одномандатних виборчих округах № 15, 20 та 22 через невиділення Власівською селищною радою коштів, необхідних для фінансування таких виборів.

Так, починаючи з березня 2016 року з огляду на відсутність фінансового забезпечення підготовки та проведення виборів депутата Власівської селищної ради в одномандатному виборчому окрузі № 22 Власівська селищна виборча комісія систематично приймає рішення, якими визнає неможливим проведення голосування у день таких виборів та призначає їх проведення на іншу дату. Аналогічна ситуація склалася з проведенням виборів депутатів Власівської селищної ради в одномандатних виборчих округах № 15 та № 20 починаючи з лютого 2017 року.

У зв’язку з викладеним Центральна виборча комісія зазначає.

Відповідно до частини другої статті 3 Конституції України права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

Частиною першою статті 38 Основного Закону України встановлено, що громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Згідно з пунктом 20 частини першої статті 92 Конституції України організація і порядок проведення виборів визначаються виключно законами України.

Основні засади, організацію і порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ врегульовано Законом України "Про місцеві вибори" (далі - Закон).

Частиною п’ятою статті 14 Закону визначено, що у разі дострокового припинення повноважень депутата селищної ради, обраного в одномандатному виборчому окрузі, територіальною виборчою комісією в порядку, встановленому Законом, призначаються проміжні вибори депутата селищної ради у відповідному одномандатному виборчому окрузі.

Згідно з частиною першою статті 68 Закону бюджетні витрати на підготовку і проведення місцевих виборів здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на здійснення Центральною виборчою комісією керівництва та управління у сфері проведення виборів та референдумів, коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, коштів відповідних місцевих бюджетів.

Положеннями вказаної статті також установлено, що витрати на підготовку і проведення проміжних виборів депутатів проводяться за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів та коштів власних виборчих фондів місцевих організацій політичних партій, кандидатів у депутати в одномандатних виборчих округах.

Таким чином, фінансування заходів, які реалізуються Власівською селищною виборчою комісією для забезпечення підготовки та проведення проміжних виборів депутатів Власівської селищної ради в одномандатних виборчих округах № 15, 20, 22, повинно здійснюватися за рахунок коштів селищного бюджету.

За змістом пункту 3 частини першої статті 7 Бюджетного кодексу України місцеві бюджети є самостійними.

Згідно з пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" питання затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього вирішуються виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради.

Натомість, як вбачається з постанов Власівської селищної виборчої комісії, які надходять до Комісії, Власівською селищною радою кошти для забезпечення підготовки та проведення проміжних виборів депутатів Власівської селищної ради в одномандатних виборчих округах № 15, 20, 22 впродовж 2016 - 2017 років не виділяються.

Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.

Незабезпечення фінансування підготовки та проведення проміжних виборів депутатів Власівської селищної ради є порушенням вимог Закону, що перешкоджає реалізації виборцями смт Власівка міста Світловодськ Кіровоградської області права обирати депутатів вказаної ради, а також права громадян України бути обраними депутатами цієї ради.

Частиною першою статті 2 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" передбачено, що Комісія відповідно до своїх повноважень забезпечує дотримання передбачених Конституцією України та законами України принципів і засад виборчого процесу, реалізацію виборчих прав громадян України, однакове застосування законодавства України про вибори на всій території України.

Згідно з пунктом 3 статті 17, пунктом 2 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", пунктом 1 частини першої статті 24 Закону Центральна виборча комісія здійснює контроль за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про місцеві вибори на всій території України.

Особи, винні в порушенні законодавства про місцеві вибори, притягуються до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності у порядку, встановленому законом (стаття 100 Закону).

Водночас згідно з частиною другою статті 3 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" Комісія та її члени зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.

Центральна виборча комісія неодноразово впродовж 2016 - 2017 років зверталася до Власівської селищної ради з вимогою невідкладно вжити заходів щодо виконання вимог Закону та вирішити питання виділення коштів, необхідних для забезпечення підготовки та проведення проміжних виборів депутатів Власівської селищної ради в одномандатних виборчих округах № 15, 20, 22.

Однак відповідне питання Власівською селищною радою на сьогодні не вирішено.

Відповідно до пунктів 1, 2 статті 119 Конституції України місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують виконання Конституції та законів України; законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян. Згідно зі статтею 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" місцева державна адміністрація бере участь у вирішенні питань проведення виборів і референдумів у межах, визначених законодавством.

На підставі зазначеного, з метою недопущення порушень конституційних прав громадян України Центральна виборча комісія вважає за необхідне вкотре вказати Власівській селищній раді на необхідність фінансового забезпечення підготовки та проведення проміжних виборів депутатів цієї селищної ради в одномандатних виборчих округах № 15, 20, 22, а також звернутися до Кіровоградської обласної державної адміністрації для вжиття вичерпних заходів, спрямованих на забезпечення фінансування таких виборів з метою виконання Конституції України та законів України стосовно реалізації виборчих прав громадян України - членів Власівської селищної територіальної громади.

Враховуючи викладене, відповідно до статей 7, 19, 38, 92, 119 Конституції України, пункту 3 частини першої статті 7 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", частини п’ятої статті 14, пункту 1 частини першої статті 24, частини першої статті 68, статті 100 Закону України "Про місцеві вибори", керуючись частиною першою статті 2, частиною другою статті 3, статтями 11 - 13, пунктом 3 статті 17, пунктом 2 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Вказати Власівській селищній раді міста Світловодськ Кіровоградської області на необхідність фінансового забезпечення підготовки та проведення проміжних виборів депутатів Власівської селищної ради міста Світловодськ Кіровоградської області в одномандатних виборчих округах № 15, 20, 22.

2. Звернутися до Кіровоградської обласної державної адміністрації для вжиття вичерпних заходів, спрямованих на забезпечення фінансування організації підготовки та проведення проміжних виборів депутатів Власівської селищної ради міста Світловодськ Кіровоградської області в одномандатних виборчих округах № 15, 20, 22 з метою виконання Конституції та законів України стосовно реалізації виборчих прав громадян України - членів Власівської селищної територіальної громади.

3. Копії цієї постанови надіслати Кіровоградській обласній державній адміністрації, Власівській селищній раді міста Світловодськ Кіровоградської області, Власівській селищній виборчій комісії міста Світловодськ Кіровоградської області.

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙвверх