Документ v0268359-05, текущая редакция — Принятие от 26.12.2005

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
26.12.2005 N 268
Про форми виборчих списків та підписних листів
на підтримку кандидатів у депутати Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
на посаду сільського, селищного, міського голови

Відповідно до статей 9, 10, пункту 4 частини першої
статті 23, частин другої, третьої статті 33, частин
третьої-сьомої, дев'ятої статті 34, пунктів 7, 13 частини першої,
частини другої статті 36, пункту 7 частини першої, частини другої
статті 37, пункту 7 частини першої, частини другої статті 38,
статті 43 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів" ( 1667-15 ), керуючись статтями 12, 13, пунктом 7
статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію"
( 1932-15 ), Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити форми:
- виборчого списку кандидатів у депутати Верховної Ради
Автономної Республіки Крим від республіканської в Автономній
Республіці Крим організації політичної партії (виборчого блоку
республіканських в Автономній Республіці Крим організацій
політичних партій) (додаток 1);
- виборчого списку кандидатів у депутати обласної, районної,
міської, районної у місті ради від місцевої організації політичної
партії, виборчого блоку місцевих організацій політичних партій
(додаток 2);
- підписного листа на підтримку кандидата на посаду
сільського, селищного, міського голови (додаток 3);
- підписного листа на підтримку кандидата у депутати
сільської, селищної ради в одномандатному виборчому окрузі
(додаток 4);
- підписного листа на підтримку виборчого списку кандидатів у
депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міської,
районної у місті, районної, обласної ради в багатомандатному
виборчому окрузі (додаток 5).
2. Цю постанову надіслати Верховній Раді Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
радам, політичним партіям, виборчим блокам політичних партій і
територіальним виборчим комісіям після їх утворення.
Голова Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 26 грудня 2005 року N 268
Виборча комісія Автономної Республіки Крим

ВИБОРЧИЙ СПИСОК
кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим
від ______________________________________________________________
(назва республіканської в Автономній Республіці Крим __________________________________________________________________
організації політичної партії (виборчого блоку республіканських _________________________________________________________________,
в Автономній Республіці Крим організацій політичних партій)
висунутих на _____________________________________________________
(зборах (конференції) республіканської __________________________________________________________________
в Автономній Республіці Крим організації політичної партії __________________________________________________________________
(міжпартійних зборах (конференції) республіканських в __________________________________________________________________
Автономній Республіці Крим організацій політичних партій, __________________________________________________________________
що входять до виборчого блоку)
__________________________________________________________________
(дата проведення)
--------------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище,| Число,|Грома- |Партій-| Організація | Посада |Місце | Адреса | |з/п| ім'я, |місяць,|дянство| ність | політичної |(заняття)|роботи| місця | | | по | рік | | | партії, від | | |проживання| | |батькові | народ-| | | якої | | | | | | | ження | | |безпартійного| | | | | | | | | | громадянина | | | | | | | | | | включено до | | | | | | | | | | виборчого | | | | | | | | | | списку | | | | |---+---------+-------+-------+-------+-------------+---------+------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+---------+-------+-------+-------+-------------+---------+------+----------| | | | | | | | | | | |---+---------+-------+-------+-------+-------------+---------+------+----------| | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------
---------------------- ------ -------- ----------------------- (керівник М.П.** (підпис) (прізвище та ініціали)
республіканської в
Автономній Республіці
Крим організації
політичної партії)
---------------------- ------ -------- ----------------------- (керівник М.П.** (підпис) (прізвище та ініціали)
республіканської в
Автономній Республіці
Крим організації
політичної партії, що
входить до виборчого
блоку)
---------------------- ------ -------- ----------------------- (керівник М.П.** (підпис) (прізвище та ініціали)
республіканської в
Автономній Республіці
Крим організації
політичної партії, що
входить до виборчого
блоку)
_______________
* Зазначається у разі висування кандидатом у депутати
безпартійного громадянина республіканською в Автономній Республіці
Крим організацією політичної партії, що входить до виборчого
блоку.
** У разі відсутності печатки в організації політичної партії
виборчий список скріплюється печаткою організації політичної
партії вищого рівня.
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК

Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 26 грудня 2005 року N 268
_______________________________________________
(обласна, районна, міська, районна у місті)
територіальна виборча комісія _______________________________________________
(назва області, району, міста, району у місті)

ВИБОРЧИЙ СПИСОК
кандидатів у депутати ____________________________________________
(обласної, районної, міської, районної __________________________________________________________________
у місті ради)
від ______________________________________________________________
(назва місцевої організації політичної партії _________________________________________________________________,
(виборчого блоку місцевих організацій політичних партій)
висунутих на _____________________________________________________
(зборах (конференції) місцевої організації __________________________________________________________________
політичної партії __________________________________________________________________
(міжпартійних зборах (конференції) місцевих організацій __________________________________________________________________
політичних партій, що входять до виборчого блоку)
__________________________________________________________________
(дата проведення)
--------------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище,|Число, |Грома- |Партій-| Місцева | Посада |Місце | Адреса | |з/п| ім'я, |місяць,|дянство| ність | організація |(заняття)|роботи| місця | | | по | рік | | | політичної | | |проживання| | |батькові |народ- | | | партії, від | | | | | | | ження | | | якої | | | | | | | | | |безпартійного| | | | | | | | | | громадянина | | | | | | | | | | включено до | | | | | | | | | | виборчого | | | | | | | | | | списку | | | | |---+---------+-------+-------+-------+-------------+---------+------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+---------+-------+-------+-------+-------------+---------+------+----------| | | | | | | | | | | |---+---------+-------+-------+-------+-------------+---------+------+----------| | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------
---------------------- ------ -------- ----------------------- (керівник місцевої М.П.** (підпис) (прізвище та ініціали) організації політичної
партії)
---------------------- ------ -------- ----------------------- (керівник місцевої М.П.** (підпис) (прізвище та ініціали)
організації політичної
партії, що входить до
виборчого блоку)
---------------------- ------ -------- ----------------------- (керівник місцевої М.П.** (підпис) (прізвище та ініціали)
організації політичної
партії, що входить до
виборчого блоку
місцевих організацій
політичних партій)
_______________
* Зазначається у разі висування кандидатом у депутати
безпартійного громадянина місцевою організацією політичної партії,
що входить до виборчого блоку.
** У разі відсутності печатки в організації політичної партії
виборчий список скріплюється печаткою організації політичної
партії вищого рівня.
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК

Додаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
від 26 грудня 2005 року N 268
ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ,
МІСЦЕВИХ РАД ТА СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ
26 березня 2006 року

ПІДПИСНИЙ ЛИСТ
на підтримку кандидата
__________________________________________________________________
(повна назва місцевої організації партії (блоку) та повні __________________________________________________________________
назви місцевих організацій партій, що входять до блоку, від яких __________________________________________________________________
висунуто кандидата)
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові,
__________________________________________________________________
рік народження, професія, посада (заняття), місце роботи,
__________________________________________________________________
на посаду _______________________голови
(сільського, селищного, міського)
Збір підписів здійснює ______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові,
__________________________________________________________________
число, місяць, рік народження, громадянство, адреса місця
проживання,
__________________________________________________________________
документ, який підтверджує громадянство України, контактний
телефон)
Збір підписів проводиться в _________________________________
(повна назва населеного пункту __________________________________________________________________
(села, селища, міста, а також району, області
Автономної Республіки Крим, до складу яких входить
населений пункт)
--------------------------------------------------------------------------- | Поряд-|Прізвище,| Рік |Грома- |Адреса |Назва, | Дата |Особистий| | ковий | ім'я, | народження |дянство| місця | номер | про- | підпис | | номер | по |виборця (для|виборця|прожи- |і серія| став- | виборця | |виборця|батькові | виборців, | | вання | доку- | лення | | |у під- | виборця | яким у рік | |виборця|мента, |підпису | | |писному| | виборів | | | що |виборцем| | | листі | |виповнюється| | |посвід-| | | | | |вісімнадцять| | | чує | | | | | | років, - | | | особу | | | | | | число, | | |виборця| | | | | | місяць та | | | | | | | | | рік | | | | | | | | | народження)| | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------+------------+-------+-------+-------+--------+---------| | |---------| | |-------| | | | | |---------| | |-------| | | | |-------+---------+------------+-------+-------+-------+--------+---------| | |---------| | |-------| | | | | |---------| | |-------| | | | |-------+---------+------------+-------+-------+-------+--------+---------| | |---------| | |-------| | | | | |---------| | |-------| | | | ---------------------------------------------------------------------------
Кількість зібраних Підпис особи, яка збирала
підписів виборців підписи виборців
-------------------- ------------------------- (цифрами і прописом)
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК

Додаток 4
до постанови Центральної виборчої комісії
від 26 грудня 2005 року N 268
ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ,
МІСЦЕВИХ РАД ТА СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ
26 березня 2006 року

ПІДПИСНИЙ ЛИСТ
на підтримку кандидата у депутати сільської, селищної ради
__________________________________________________________________
(повна назва місцевої організації партії (блоку) та повні __________________________________________________________________
назви місцевих організацій партій, що входять до блоку, __________________________________________________________________
від яких висунуто кандидата у депутати )
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові,
__________________________________________________________________
рік народження, професія, посада (заняття), місце роботи,
__________________________________________________________________
в одномандатному виборчому окрузі з виборів депутатів
__________________________________________________________________
(сільської, селищної ради району, області, Автономної
Республіки Крим)
Збір підписів здійснює ______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові,
__________________________________________________________________
число, місяць, рік народження, громадянство, адреса місця
проживання,
__________________________________________________________________
документ, який підтверджує громадянство України, контактний
телефон)
Збір підписів проводиться в _________________________________
(повна назва населеного пункту __________________________________________________________________
(села, селища, міста, а також району, області, Автономної __________________________________________________________________
Республіки Крим, до складу яких входить населений пункт)
--------------------------------------------------------------------------- | Поряд-|Прізвище,| Рік |Грома- |Адреса |Назва, | Дата |Особистий| | ковий | ім'я, | народження |дянство| місця | номер | про- | підпис | | номер | по |виборця (для|виборця|прожи- |і серія| став- | виборця | |виборця|батькові | виборців, | | вання | доку- | лення | | |у під- | виборця | яким у рік | |виборця|мента, |підпису | | |писному| | виборів | | | що |виборцем| | | листі | |виповнюється| | |посвід-| | | | | |вісімнадцять| | | чує | | | | | | років, - | | | особу | | | | | | число, | | |виборця| | | | | | місяць та | | | | | | | | | рік | | | | | | | | | народження)| | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------+------------+-------+-------+-------+--------+---------| | |---------| | |-------| | | | | |---------| | |-------| | | | |-------+---------+------------+-------+-------+-------+--------+---------| | |---------| | |-------| | | | | |---------| | |-------| | | | |-------+---------+------------+-------+-------+-------+--------+---------| | |---------| | |-------| | | | | |---------| | |-------| | | | ---------------------------------------------------------------------------
Кількість зібраних Підпис особи, яка збирала
підписів виборців підписи виборців
-------------------- ------------------------- (цифрами і прописом)
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК

Додаток 5
до постанови Центральної виборчої комісії
від 26 грудня 2005 року N 268
ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ,
МІСЦЕВИХ РАД ТА СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ
26 березня 2006 року

ПІДПИСНИЙ ЛИСТ
на підтримку виборчого списку кандидатів у депутати
__________________________________________________________________
(повна назва місцевої організації партії (блоку) та повні __________________________________________________________________
назви місцевих організацій партій, що входять до блоку, __________________________________________________________________
від яких висунуто кандидата у депутати )
в багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів
__________________________________________________________________
(Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міської, районної __________________________________________________________________
у місті, районної, обласної ради)
Збір підписів здійснює ______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові,
__________________________________________________________________
число, місяць, рік народження, громадянство, адреса місця
проживання,
__________________________________________________________________
документ, який підтверджує громадянство України, контактний
телефон)
Збір підписів проводиться в _________________________________
(повна назва населеного пункту __________________________________________________________________
(села, селища, міста, а також району, області, Автономної __________________________________________________________________
Республіки Крим, до складу яких входить населений пункт)
--------------------------------------------------------------------------- | Поряд-|Прізвище,| Рік |Грома- |Адреса |Назва, | Дата |Особистий| | ковий | ім'я, | народження |дянство| місця | номер | про- | підпис | | номер | по |виборця (для|виборця|прожи- |і серія| став- | виборця | |виборця|батькові | виборців, | | вання | доку- | лення | | |у під- | виборця | яким у рік | |виборця|мента, |підпису | | |писному| | виборів | | | що |виборцем| | | листі | |виповнюється| | |посвід-| | | | | |вісімнадцять| | | чує | | | | | | років, - | | | особу | | | | | | число, | | |виборця| | | | | | місяць та | | | | | | | | | рік | | | | | | | | | народження)| | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------+------------+-------+-------+-------+--------+---------| | |---------| | |-------| | | | | |---------| | |-------| | | | |-------+---------+------------+-------+-------+-------+--------+---------| | |---------| | |-------| | | | | |---------| | |-------| | | | |-------+---------+------------+-------+-------+-------+--------+---------| | |---------| | |-------| | | | | |---------| | |-------| | | | ---------------------------------------------------------------------------
Кількість зібраних Підпис особи, яка збирала
підписів виборців підписи виборців
-------------------- ------------------------- (цифрами і прописом)
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИКвверх