Документ v0234359-18, текущая редакция — Принятие от 29.11.2018

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 29 листопада 2018 року № 234

Про Порядок призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів

З метою забезпечення однакового застосування законодавства України про місцеві вибори та належної організації підготовки і проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів у частині їх призначення, відповідно до статей 4 - 8 Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад", частини сьомої статті 14, частин п’ятої - восьмої статті 15, пунктів 1, 1-1, 4, 8 частини першої статті 24 Закону України "Про місцеві вибори", керуючись статтями 11 - 13, частиною другою статті 16, пунктами 4, 13 статті 17, пунктами 2, 7, 9 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів (додаток 1).

2. Встановити форму звернення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних державних адміністрацій щодо призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів (додаток 2).

3. Визнати такими, що втратили чинність:

1) постанови Центральної виборчої комісії:

від 12 лютого 2016 року № 32 "Про Порядок призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів";

від 14 липня 2016 року № 313 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 12 лютого 2016 року № 32";

від 23 вересня 2016 року № 395 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 12 лютого 2016 року № 32";

від 7 жовтня 2016 року № 408 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 12 лютого 2016 року № 32";

від 16 серпня 2017 року № 160 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 12 лютого 2016 року № 32";

від 12 жовтня 2017 року № 213 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 12 лютого 2016 року № 32";

2) пункт 1 постанови Центральної виборчої комісії від 16 серпня 2018 року № 124 "Про внесення змін до постанов Центральної виборчої комісії від 12 лютого 2016 року № 32 та від 12 жовтня 2017 року № 216".

4. Цю постанову надіслати Верховній Раді України, обласним державним адміністраціям для використання в роботі та доведення до відома сільських, селищних, міських виборчих комісій, а також обласним радам.

5. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


Т.СЛІПАЧУКДодаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 29 листопада 2018 року № 234

ПОРЯДОК
призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів

Цей Порядок визначає процедуру призначення Центральною виборчою комісією перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та сільських, селищних, міських голів за результатами розгляду звернень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних державних адміністрацій щодо призначення таких виборів (далі відповідно - звернення, перші місцеві вибори).

1. Згідно з частиною сьомою статті 14 Закону України "Про місцеві вибори" (далі - Закон) перші вибори депутатів, сільських, селищних, міських голів призначаються Центральною виборчою комісією в порядку, визначеному законом.

Відповідно до частини п’ятої статті 15 Закону Центральна виборча комісія призначає перші місцеві вибори не пізніше ніж за сімдесят днів до дня виборів, а виборчий процес таких виборів розпочинається за п’ятдесят днів до дня перших місцевих виборів. За змістом частини шостої вказаної статті Закону перші місцеві вибори призначаються на неділю.

З урахуванням зазначених положень Закону за зверненнями, які відповідають вимогам Конституції України, законів України, цьому Порядку, а також з огляду на те, що вирішення питання щодо призначення перших місцевих виборів на певну дату належить до виключних повноважень Центральної виборчої комісії, Комісія за наявності відповідних бюджетних асигнувань для організації підготовки та проведення місцевих виборів призначає перші місцеві вибори не пізніше ніж за сімдесят днів до дня таких виборів, як правило, на останню неділю квітня, останню неділю жовтня, будь-яку неділю грудня, крім останньої. Як виняток перші місцеві вибори можуть бути призначені на іншу дату.

2. Відповідно до частини восьмої статті 7 Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів призначаються Центральною виборчою комісією за відповідними зверненнями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних державних адміністрацій щодо призначення перших місцевих виборів у порядку, визначеному законом.

3. Звернення вноситься до Центральної виборчої комісії за встановленою нею формою (додаток 2).

Звернення повинно містити:

найменування територіальних громад, що увійшли до складу об’єднаної територіальної громади (із зазначенням району/міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення);

найменування місцевих рад територіальних громад, що увійшли до складу об’єднаної територіальної громади, із зазначенням назв сіл, селищ, міст (адміністративно-територіальних одиниць) відповідних місцевих рад (із зазначенням району/міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення);

перелік рішень місцевих рад про добровільне об’єднання територіальних громад із зазначенням дат, номерів та назв відповідних рішень або перелік відповідних рішень, прийнятих на місцевих референдумах;

найменування сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади, що обиратиметься на перших виборах депутатів місцевої ради;

найменування посади сільського, селищного, міського голови, що обиратиметься на перших виборах сільського, селищного, міського голови.

Звернення підписується головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головою відповідної обласної державної адміністрації або особою, яка виконує його обов’язки, із зазначенням найменування посади, дати підписання та скріпленням підпису відповідною печаткою і вноситься до Центральної виборчої комісії на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі MS Word на оптичному носії інформації (CD-R або DVD-R). У разі підписання відповідного звернення іншою посадовою особою, на яку покладається виконання обов’язків голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови відповідної обласної державної адміністрації, до звернення додається документ (оригінал або засвідчена копія), який підтверджує покладення відповідних обов’язків на зазначену особу.

4. Звернення вноситься до Центральної виборчої комісії (надсилається поштовим зв’язком, спецзв’язком, фельдзв’язком або передається уповноваженою особою) разом із супровідним листом щодо призначення перших місцевих виборів, який підписується тією самою особою, яка підписала звернення.

5. До звернення щодо призначення перших місцевих виборів додаються оригінал (оригінали) або засвідчена копія (засвідчені копії) постанови (постанов) Ради міністрів Автономної Республіки Крим, розпорядження (розпоряджень) голови обласної державної адміністрації, якими затверджено висновок (висновки) щодо відповідності проекту рішення (проектів рішень) про добровільне об’єднання територіальних громад Конституції та законам України, разом із відповідним висновком (відповідними висновками).

6. У разі прийняття рішення про призначення перших місцевих виборів цим самим рішенням Центральна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу таких виборів. Рішення Центральної виборчої комісії про призначення та оголошення виборчого процесу перших місцевих виборів не пізніше наступного дня після дня його прийняття оприлюднюється відповідно в загальнодержавних засобах масової інформації чи в інший визначений Комісією спосіб.

7. У разі надходження до Центральної виборчої комісії

звернення, оформленого з порушеннями вимог Конституції України, законів України та цього Порядку;

додатків до звернення, що не відповідають вимогам пункту 5 цього Порядку, або неподання таких додатків;

а також у разі призначення та/або оголошення про початок виборчого процесу чергових, позачергових, повторних чи проміжних виборів депутатів сільської, селищної, міської ради територіальної громади, що увійшла до складу об’єднаної територіальної громади, або чергових, позачергових чи повторних виборів відповідного сільського, селищного, міського голови, або будь-яких місцевих виборів, що організовуються та проводяться хоча б на одній із виборчих дільниць, на якій організовуватимуться та проводитимуться перші місцеві вибори,

член Центральної виборчої комісії за дорученням Голови Комісії повідомляє Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласну державну адміністрацію про недоліки відповідних документів та/або перешкоди для призначення вказаних виборів.

Центральна виборча комісія розглядає такі звернення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації щодо призначення перших місцевих виборів після усунення недоліків відповідних документів та/або перешкод для призначення вказаних виборів.

8. У разі отримання від державних органів, які забезпечують державну безпеку України, інформації (звернення, висновку), зокрема, щодо неможливості організації та підготовки відповідно до Закону проведення перших місцевих виборів на окремих територіях Центральна виборча комісія звертається до відповідної військово-цивільної адміністрації стосовно висновку про можливість організації підготовки та проведення перших місцевих виборів на території Донецької та Луганської областей відповідно до Закону.

У разі надходження висновку військово-цивільної адміністрації про неможливість організації та підготовки проведення перших місцевих виборів на території Донецької та Луганської областей відповідно до Закону Центральна виборча комісія розглядає звернення щодо призначення відповідних виборів після усунення перешкод для їх призначення.

9. У разі надходження до Центральної виборчої комісії інформації (судових рішень, які стосуються процесу добровільного об’єднання в територіальну громаду, або рішення відповідної ради про скасування рішення про добровільне об’єднання в територіальну громаду), яка дає обґрунтовані підстави вважати, що рішення/дії Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації, голови обласної державної адміністрації щодо звернення про призначення перших місцевих виборів та/або рішення щодо добровільного об’єднання в територіальну громаду прийнято/вчинено з порушенням Конституції України, законів України, Комісія повідомляє про отриману інформацію Раду міністрів Автономної Республіки Крим, відповідну обласну державну адміністрацію. У такому разі Центральна виборча комісія приймає рішення про призначення перших місцевих виборів після надходження звернення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації про те, що зазначені обставини не суперечать висновку, передбаченому частиною четвертою статті 7 Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад", та не перешкоджають прийняттю рішення про призначення перших місцевих виборів відповідно до частини восьмої зазначеної статті.

При цьому в разі надходження до Комісії повідомлення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації про наявність перешкод щодо призначення перших місцевих виборів звернення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації разом із доданими до нього документами повертається листом за підписом відповідного члена Центральної виборчої комісії в порядку, визначеному частиною сьомою статті 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію".

10. Центральна виборча комісія приймає рішення про залишення звернення про призначення перших місцевих виборів без розгляду в разі отримання рішення суду, що набрало законної сили, яким визнано протиправними рішення чи дії Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації щодо відповідного звернення.

11. У разі неможливості призначення перших місцевих виборів у зв’язку з відсутністю бюджетних асигнувань для організації підготовки та проведення таких виборів Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація повідомляються листом за підписом Голови Центральної виборчої комісії або за його дорученням іншого члена Комісії про розгляд Комісією відповідного звернення щодо призначення перших місцевих виборів після отримання Центральною виборчою комісією відповідних бюджетних асигнувань для організації підготовки та проведення місцевих виборів.

12. У разі надходження до Центральної виборчої комісії звернення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації щодо повернення відповідного звернення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації стосовно призначення перших місцевих виборів таке звернення разом із доданими до нього документами повертається листом за підписом відповідного члена Центральної виборчої комісії у порядку, визначеному частиною сьомою статті 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію".

13. Центральна виборча комісія розглядає відповідні звернення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації щодо призначення перших місцевих виборів у разі:

добровільного об’єднання територіальних громад суміжних району (районів) та сіл, селищ, міст, які входять до складу міста (міст) обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення, або добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст, які входять до складу суміжних міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення, - після врегулювання Верховною Радою України питань призначення та проведення перших місцевих виборів у таких випадках;

добровільного об’єднання територіальних громад, розташованих на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де чергові місцеві вибори 25 жовтня 2015 року не призначалися та/або не проводилися, - після врегулювання Верховною Радою України питань призначення та проведення місцевих виборів на цих територіях.

14. У разі введення воєнного стану в Україні (окремих її місцевостях) Центральна виборча комісія приймає рішення про призначення відповідних перших місцевих виборів після закінчення періоду дії воєнного стану.

Якщо перші місцеві вибори мали проводитися в період, на який було введено воєнний стан, Центральна виборча комісія приймає рішення про призначення перших місцевих виборів після закінчення періоду дії воєнного стану.

Секретар
Центральної виборчої комісії


Н.БЕРНАЦЬКАДодаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 29 листопада 2018 року № 234

ЗВЕРНЕННЯ
щодо призначення Центральною виборчою комісією перших виборів депутатіввверх