Документ v0234359-05, текущая редакция — Принятие от 21.12.2005

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
21.12.2005 N 234
Про відмову в реєстрації кандидатів у
народні депутати України, включених до виборчого
списку Блоку Наталії Вітренко "Народна
опозиція" Прогресивної соціалістичної
партії України та Партії "Русько-Український
Союз" (РУСЬ)

Розглянувши заяву Блоку Наталії Вітренко "Народна опозиція"
Прогресивної соціалістичної партії України та Партії
"Русько-Український Союз" (РУСЬ) про реєстрацію кандидатів у
народні депутати України, висунутих 10 грудня 2005 року на першому
міжпартійному з'їзді цього блоку та включених до виборчого списку
Блоку Наталії Вітренко "Народна опозиція" Прогресивної
соціалістичної партії України та Партії "Русько-Український Союз"
(РУСЬ), а також додані до неї необхідні для реєстрації документи,
беручи до уваги, що окремі документи кандидатів у народні депутати
України не відповідають вимогам статті 58, частини шостої
статті 61, відповідно до пунктів 2, 7 частини першої, частин
другої, третьої, п'ятої статті 62 Закону України "Про вибори
народних депутатів України" ( 1665-15 ) та керуючись статтями 12,
13, пунктом 8 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу
комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія
п о с т а н о в л я є:
1. Відмовити в реєстрації кандидатів у народні депутати
України, включених до виборчого списку Блоку Наталії Вітренко
"Народна опозиція" Прогресивної соціалістичної партії України та
Партії "Русько-Український Союз" (РУСЬ), з підстав неналежного
оформлення поданих для реєстрації документів згідно з додатком.
2. Копію цієї постанови видати представнику Блоку
Наталії Вітренко "Народна опозиція" Прогресивної соціалістичної
партії України та Партії "Русько-Український Союз" (РУСЬ) у
Центральній виборчій комісії.
Голова Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 21 грудня 2005 року N 234
СПИСОК ОСІБ,
яким відмовлено у реєстрації кандидатами
у народні депутати Блоку Наталії Вітренко
"Народна опозиція" Прогресивної соціалістичної
партії України та Партії "Русько-Український
Союз" (РУСЬ)

---------------------------------------------------------- | Номер у | Прізвище, ім'я, по | Порушення умов | |виборчому| батькові |реєстрації кандидатів у | | списку | | депутати згідно з | | | | положеннями статті 58 | | | | Закону України "Про | | | | вибори народних | | | | депутатів України" | | | | ( 1665-15 ) | |---------+---------------------+------------------------| | 5 |Анісімов |Обсяг автобіографії | | |Леонід Олександрович |- більше двох тисяч | | | |знаків | |---------+---------------------+------------------------| | 22 |Лазоренко |У заяві відсутнє | | |Ігор Анатолійович |зобов'язання | | | |припинити у разі | | | |обрання депутатом | | | |діяльність чи скласти | | | |представницький | | | |мандат та передати в | | | |управління іншій | | | |особі належні йому | | | |підприємства, а | | | |також корпоративні | | | |права | |---------+---------------------+------------------------| | 24 |Сало |В автобіографії не | | |Олег Михайлович |зазначено дати її | | | |написання | |---------+---------------------+------------------------| | 25 |Бенкендорф |В автобіографії не | | |Єгор Андрійович |зазначено дати її | | | |написання | |---------+---------------------+------------------------| | 40 |Трофімова |В автобіографії | | |Надія Іванівна |відсутній підпис | |---------+---------------------+------------------------| | 43 |Сидор |Обсяг автобіографії | | |Димітрій Дмитрович |- більше двох тисяч | | | |знаків | |---------+---------------------+------------------------| | 55 |Ткачук |Відсутня автобіографія | | |Віктор Миколайович | | |---------+---------------------+------------------------| | 63 |Сергієнко |У заяві відсутнє | | |Ірина Валеріївна |зобов'язання | | | |передати в | | | |управління іншій | | | |особі належні їй | | | |підприємства, а | | | |також корпоративні | | | |права | |---------+---------------------+------------------------| | 64 |Дзюба |В автобіографії не | | |Василь Васильович |зазначено посади | | | |(заняття) та місця | | | |роботи | |---------+---------------------+------------------------| | 81 |Башловка |Відсутня автобіографія | | |Анатолій Миколайович | | |---------+---------------------+------------------------| | 87 |Журавін |Відсутня заява, не | | |Олександр Миколайович|зазначено дати | | | |написання автобіографії | |---------+---------------------+------------------------| | 102 |Ревінська |Відсутня заява про | | |Валентина Михайлівна |згоду балотуватися | | | |кандидатом у народні | | | |депутати України | |---------+---------------------+------------------------| | 103 |Мехова |Відсутні документи | | |Євдокія Миколаївна | | |---------+---------------------+------------------------| | 104 |Черевиков |В автобіографії не | | |Сергій Петрович |зазначено посади | | | |(заняття) та місця | | | |роботи | |---------+---------------------+------------------------| | 116 |Кухаревич |В автобіографії не | | |Володимир Андрійович |зазначено партійності | |---------+---------------------+------------------------| | 121 |Лебединець |У заяві відсутня | | |Микола Якович |згода на оприлюднення | | | |біографічних відомостей | |---------+---------------------+------------------------| | 127 |Жук |Відсутні документи | | |Павло Федорович | | |---------+---------------------+------------------------| | 130 |Колесникова |В автобіографії не | | |Зоя Серафимівна |зазначено партійності | |---------+---------------------+------------------------| | 139 |Івахненко |Обсяг автобіографії | | |Микола Васильович |- більше двох тисяч | | | |знаків | |---------+---------------------+------------------------| | 153 |Стародубцева |Відсутня автобіографія | | |Галина Іванівна | | |---------+---------------------+------------------------| | 156 |Синьоокий |Відсутня автобіографія | | |Євген Андрійович | | |---------+---------------------+------------------------| | 161 |Коваленко |В автобіографії не | | |Жанна Марківна |зазначено партійності | |---------+---------------------+------------------------| | 174 |Гайдукова |Відсутні документи | | |Тетяна Никифорівна | | |---------+---------------------+------------------------| | 179 |Соложук |Розбіжності в | | |Володимир Данилович |написанні прізвища | | | |(ва декларації - | | | |Соложик, в заяві | | | |Соложук) | |---------+---------------------+------------------------| | 183 |Красницький |В автобіографії | | |Валерій Федорович |відсутній підпис | |---------+---------------------+------------------------| | 189 |Волошина |У заяві відсутня | | |Катерина Вікторівна |згода на оприлюднення | | | |біографічних відомостей | |---------+---------------------+------------------------| | 190 |Фролов |У заяві відсутня | | |Дмитро Олександрович |згода на оприлюднення | | | |біографічних відомостей | |---------+---------------------+------------------------| | 191 |Попов |У заяві відсутнє | | |Анатолій Олексійович |зобов'язання | | | |передати в | | | |управління іншій | | | |особі належні йому | | | |підприємства, а | | | |також корпоративні | | | |права; в | | | |автобіографії не | | | |зазначено місця | | | |проживання; не | | | |зазначено, за який | | | |рік подано | | | |декларацію | |---------+---------------------+------------------------| | 204 |Кранга |В автобіографії не | | |Людмила Іванівна |зазначено посади | | | |(заняття) та місця | | | |роботи | |---------+---------------------+------------------------| | 205 |Доскальчук |У заяві відсутня | | |Володимир Іванович |згода на оприлюднення | | | |біографічних відомостей | |---------+---------------------+------------------------| | 212 |Шароварський |Відсутні документи | | |Тарас Володимирович | | |---------+---------------------+------------------------| | 219 |Жераков |В автобіографії не | | |Ігор Михайлович |зазначено посади | | | |(заняття) та місця | | | |роботи | |---------+---------------------+------------------------| | 221 |Веретеннікова |В автобіографії не | | |Ольга Михайлівна |зазначено громадянства | |---------+---------------------+------------------------| | 227 |Машенська |У заяві відсутня | | |Олександра |згода на оприлюднення | | |Олександрівна |біографічних відомостей;| | | |в автобіографії не | | | |зазначено посади | | | |(заняття) та місця | | | |роботи | |---------+---------------------+------------------------| | 235 |Воронюк |Відсутні документи | | |Олександр | | | |Володимирович | | |---------+---------------------+------------------------| | 246 |Коваль |У заяві відсутнє | | |Марія Михайлівна |зобов'язання | | | |передати в | | | |управління іншій | | | |особі належні йому | | | |підприємства, а | | | |також корпоративні | | | |права | |---------+---------------------+------------------------| | 250 |Стах |В автобіографії не | | |Наталія Олексіївна |зазначено | | | |партійності, місця | | | |та часу проживання в | | | |Україні, відомостей | | | |про наявність чи | | | |відсутність | | | |судимості, дати її | | | |написання та | | | |відсутній підпис | |---------+---------------------+------------------------| | 259 |Шморгун |Обсяг автобіографії | | |Володимир Миколайович|- більше двох тисяч | | | |знаків | |---------+---------------------+------------------------| | 279 |Шапочніков |В автобіографії | | |Віктор Юрійович |відсутній підпис | |---------+---------------------+------------------------| | 283 |Карпова |Відсутні фото | | |Наталія Василівна | | |---------+---------------------+------------------------| | 287 |Шарай |В автобіографії не | | |Зінаїда Іванівна |зазначено посади | | | |(заняття) та місця | | | |роботи | |---------+---------------------+------------------------| | 297 |Макуховський |В автобіографії не | | |Олександр |зазначено дати її | | |Анатолійович |написання та | | | |відсутній підпис | |---------+---------------------+------------------------| | 302 |Василевський |У декларації | | |В'ячеслав Васильович |відсутній підпис | |---------+---------------------+------------------------| | 321 |Поповська |Відсутні документи | | |Оксана Михайлівна | | |---------+---------------------+------------------------| | 324 |Бебик |Розбіжності в | | |Валентина Миколаївна |написанні прізвища | | | |(в автобіографії та | | | |заяві - Бебик, | | | |у декларації | | | |- Бебих) | |---------+---------------------+------------------------| | 339 |Бриль |В автобіографії не | | |Лариса Іванівна |зазначено відомостей | | | |про наявність чи | | | |відсутність | | | |судимості; не | | | |зазначено року | | | |написання заяви | |---------+---------------------+------------------------| | 340 |Терещенко |В автобіографії | | |Юрій Михайлович |відсутні відомості | | | |про склад сім'ї | |---------+---------------------+------------------------| | 346 |Кирій |Відсутні документи | | |Віра Федорівна | | |---------+---------------------+------------------------| | 358 |Колесник |Відсутні документи | | |Діана Степанівна | | |---------+---------------------+------------------------| | 368 |Бухлаєв |В автобіографії не | | |Володимир Максимович |зазначено відомостей | | | |про наявність чи | | | |відсутність судимості | |---------+---------------------+------------------------| | 374 |Кузьменко |Відсутні документи | | |Тетяна Олексіївна | | |---------+---------------------+------------------------| | 377 |Федоров |Не досяг 21 року | | |Іван Михайлович |(8 листопада 1985 року | | | |народження) | |---------+---------------------+------------------------| | 385 |Головня |У заяві відсутнє | | |Катерина Олексіївна |зобов'язання | | | |передати в | | | |управління іншій | | | |особі належні їй | | | |корпоративні права | |---------+---------------------+------------------------| | 388 |Лупашко |У заяві відсутня | | |Степан Дмитрович |згода на оприлюднення | | | |біографічних відомостей | |---------+---------------------+------------------------| | 402 |Якушко |В автобіографії не | | |Петро Миколайович |зазначено партійності | |---------+---------------------+------------------------| | 407 |Роговський |Відсутні документи | | |Анатолій Васильович | | |---------+---------------------+------------------------| | 408 |Головатюк |Відсутні документи | | |Андрій Анатолійович | | |---------+---------------------+------------------------| | 410 |Мокляк |В автобіографії не | | |Микола Миколайович |зазначено місця та | | | |часу проживання в | | | |Україні | |---------+---------------------+------------------------| | 413 |Білий |В автобіографії не | | |Костянтин |зазначено партійності | | |Валентинович | | |---------+---------------------+------------------------| | 414 |Нога |В автобіографії не | | |Володимир |зазначено громадянства | | |Олександрович | | |---------+---------------------+------------------------| | 415 |Знаменський |Відсутні документи | | |Сергій Анатолійович | | |---------+---------------------+------------------------| | 416 |Магос |В автобіографії не | | |Василь Борисович |зазначено місця та | | | |часу проживання в | | | |Україні | |---------+---------------------+------------------------| | 420 |Орлюк |Відсутні документи | | |Євген Іванович | | ----------------------------------------------------------
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИКвверх