Документ v0231359-05, текущая редакция — Принятие от 20.12.2005

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
20.12.2005 N 231
Про реєстрацію ініціативної групи
всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою, утвореної на зборах громадян
України, що відбулися 25 листопада 2005 року
в м. Полтаві

До Центральної виборчої комісії 10 грудня 2005 року надійшло
подання секретаря Полтавської міської ради Михайлюка І.Б. від
8 грудня 2005 року N 02-39/1/9508 щодо реєстрації ініціативної
групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.
Розглянувши зазначене подання та додані до нього документи,
Центральна виборча комісія встановила.
У місті Полтаві 25 листопада 2005 року за адресою
вул. М. Бірюзова, 14, відбулися збори громадян України для
утворення ініціативної групи всеукраїнського референдуму за
народною ініціативою, в яких згідно з протоколом цих зборів взяли
участь 282 особи. Учасниками зборів схвалено пропозицію про
проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою та
затверджено формулювання питань, які пропонується винести на
всеукраїнський референдум:
"Чи згодні Ви з тим, щоб Україна стала членом Організації
Північноатлантичного договору (НАТО)?";
"Чи підтримуєте Ви участь України у Єдиному економічному
просторі (ЄЕП) разом із Російською Федерацією, Республікою
Казахстан та Республікою Білорусь, відповідно до Угоди про
формування Єдиного економічного простору ( 997_990 ), підписаної
19 вересня 2003 року?"
Учасниками зборів обрано ініціативну групу в складі 46 осіб,
якій доручено збирання підписів громадян під вимогою про
проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.
Під час перевірки поданих матеріалів виявлено, що в зборах
громадян України для утворення ініціативної групи всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою на порушення вимог частини
першої статті 7 та частини першої статті 16 Закону ( 1286-12 )
учасниками зборів були зареєстровані громадянки
Докукіна Марія Євгенівна, 4 березня 1988 року народження, та
Демченко Оксана Володимирівна, 25 січня 1988 року народження, які
не досягли 18-річного віку.
На порушення вказаних вимог Закону ( 1286-12 ) стосовно 43
учасників зборів у списках реєстрації учасників зборів не
зазначено повні відомості про місце проживання.
Так, не зазначено назви населеного пункту, де проживають
учасники зборів Закорожченко Л.О., Лебідь Л.А., Рич О.М.,
Галактіонов О.В., Рубан М.Д., Левченко Г.С., Костира О.С.,
Земськова Г.В., Фомичева Н.Я., Продій С.Г., Шапран О.М.,
Безрук А.П., Бондаренко В.І., Бутова В.М., Кігітова Н.В.,
Садова А.Г., Бережной В.Л., Лозицька В.В., Борщ М.М.,
Фомівна Н.М., Довгополюк С.В., Федірцан М.В., Ломашко Г.М.,
Божко Г.М., Карпенко О.М., Валярка І.П., Салеван І.Я.,
Лисенко М.П., Сіренко Ю.В., Юхименко О.М., Русінова В.М.,
Довгополюк М.М., Демченко О.В., Білан О.О., Лапаль В.В.,
Грибенюк Т.В., Коваленко С.М., Чеснокова Г.В., Борисова С.В.,
Безрук Г.В., Вірний В.Ф., Шара Н.П., Пономарьов М.Г.
У підписаному головою і секретарем зборів списку членів
ініціативної групи відомості щодо 3 членів цієї групи не
відповідають відомостям, що містяться у списку реєстрації
учасників зборів. Зокрема, у списку членів ініціативної групи та у
списку реєстрації учасників зборів зазначено різні номери
паспортів громадян Волощенка Петра Григоровича та Рябка Анатолія
Євгеновича.
Крім того, як вбачається з протоколу зборів, до ініціативної
групи був обраний Костенко Григорій Феодосійович, проте у списках
ініціативної групи вказаний Костенко Григорій Федосійович, який не
був обраний на зборах громадян, що є порушенням частини п'ятої
статті 16 Закону ( 1286-12 ).
Отже, громадяни Волощенко Петро Григорович, Рябко Анатолій
Євгенович та Костенко Григорій Федосійович не можуть бути
зареєстровані членами ініціативної групи.
Разом з тим, перевіркою поданих до Центральної виборчої
комісії матеріалів установлено відповідність цих документів іншим
вимогам Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми"
( 1286-12 ) (далі - Закон).
Згідно з частиною четвертою статті 17 Закону ( 1286-12 ) до
Центральної виборчої комісії подання надіслано належним суб'єктом.
Відповідно до частини першої статті 16 Закону ( 1286-12 ) в
зборах громадян щодо утворення ініціативної групи взяли участь не
менше 200 громадян України, які мають право на участь у
референдумі.
Згідно з положеннями частини четвертої статті 16 Закону
( 1286-12 ) перед початком зборів проведено реєстрацію їх
учасників, про що зазначено у протоколі зборів громадян України
для утворення ініціативної групи всеукраїнського референдуму за
народною ініціативою; у списку учасників зборів зазначено
прізвища, імена та по батькові, дати народження та місце
проживання учасників зборів; учасниками зборів обрано голову і
секретаря зборів громадян України для утворення ініціативної групи
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою; до порядку
денного зборів включено питання про обговорення доцільності
проведення референдуму та про формулювання питань, які
пропонується винести на референдум.
На виконання частини п'ятої статті 16 Закону ( 1286-12 ) в
протоколі зборів громадян окремо зазначено відомості про
затвердження формулювання кожного питання, що пропонується винести
на референдум; учасниками зборів обрано ініціативну групу, якій
рішенням цих зборів доручено збирання підписів громадян під
вимогою про проведення всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою, про що зазначено в протоколі зборів.
Відповідно до частини сьомої статті 16 Закону ( 1286-12 ) про
проведення зборів громадян України для утворення ініціативної
групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою складено
протокол із зазначенням результатів голосування з питань порядку
денного.
У протоколі зборів громадян вказано дату та місце проведення
зборів громадян України для утворення ініціативної групи
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.
Відповідно до частини восьмої статті 16 Закону ( 1286-12 )
список учасників зборів та протокол зборів громадян України для
утворення ініціативної групи всеукраїнського референдуму за
народною ініціативою підписано головою і секретарем цих зборів.
На виконання частини шостої статті 16 Закону ( 1286-12 ) до
складу ініціативної групи обрано не менше 20 громадян України, які
мають право брати участь у референдумі.
Згідно з частиною восьмою статті 16 Закону ( 1286-12 ) список
членів ініціативної групи підписано головою і секретарем цих
зборів; при цьому в списку членів ініціативної групи зазначено
дані документів що посвідчують особу кожного члена ініціативної
групи.
Відповідно до частини першої статті 16 Закону ( 1286-12 ) в
списку членів ініціативної групи вказано дати народження членів
цієї групи, які мають право брати участь у референдумі.
На виконання частини третьої статті 17 Закону ( 1286-12 ) всі
члени ініціативної групи підписали зобов'язання про додержання
ними законодавства України про референдум.
Таким чином, Центральною виборчою комісією встановлено
відповідність поданих документів щодо зазначеної ініціативної
групи вимогам Закону ( 1286-12 ).
Стаття 8 Конституції України ( 254к/96-ВР ) встановлює, що в
Україні визнається і діє принцип верховенства права, Конституція
України має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативні акти
приймаються на її основі і повинні відповідати Конституції України
норми якої є нормами прямої дії.
Згідно зі статтею 5 Конституції України ( 254к/96-ВР ) носієм
суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, який
здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, а узурпувати державну владу не
може ніхто.
Відповідно до статті 38 Конституції України ( 254к/96-ВР )
громадяни мають право брати участь в управлінні державними
справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно
обирати і бути обраними до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування.
Статтею 69 Конституції України ( 254к/96-ВР ) визначено, що
народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та
інші форми безпосередньої демократії.
Згідно з частиною другою статті 72 Основного Закону
( 254к/96-ВР ) всеукраїнський референдум проголошується за
народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян
України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо
призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах
областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.
Відповідно до пункту 1 частини першої статті 92 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) права і свободи людини і громадянина,
гарантії цих прав і свобод визначаються виключно законами України.
Згідно з пунктом 20 частини першої статті 92 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) організація і порядок проведення виборів і
референдумів визначаються виключно законами України.
Стаття 74 Конституції України ( 254к/96-ВР ) не допускає
проведення референдуму лише щодо законопроектів з питань податків,
бюджету та амністії.
Відповідно до частини першої статті 1 Закону України "Про
всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ) референдум - це
спосіб прийняття громадянами України рішення з важливих питань
загальнодержавного та місцевого значення.
Конституційний Суд України у своєму Рішенні від
27 березня 2000 року N 3-рп/2000 ( v003p710-00 ) у справі за
конституційним поданням 103 і 108 народних депутатів України щодо
відповідності Конституції України ( 254к/96-ВР )
(конституційності) Указу Президента України "Про проголошення
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою" ( 65/2000 )
N 1-26/2000 також зазначив, що "референдум проводиться з метою
з'ясування позиції громадян України щодо актуальних питань".
У Рішенні від 5 жовтня 2005 року N 6-рп/2005 ( v006p710-05 )
у справі за конституційним поданням 60 народних депутатів України
про офіційне тлумачення положень частини першої статті 103
Конституції України ( 254к/96-ВР ) в контексті положень її статей
5, 156 та за конституційним зверненням Галайчука Вадима
Сергійовича, Подгорної Вікторії Валентинівни, Кислої Тетяни
Володимирівни про офіційне тлумачення положень частин другої,
третьої, четвертої статті 5 Конституції України N 1-5/2005
Конституційний Суд України вказав, що принцип народного
суверенітету, закріплений у статті 5 Конституції України
передбачає первинний, єдиний і невідчужуваний характер влади
Українського народу.
Згідно із закріпленим у Загальній декларації прав людини
( 995_015 ) принципом воля народу повинна бути основою влади
уряду.
Як зазначив Конституційний Суд України в Ухвалі від
6 червня 2002 року N 35-у/2002 ( v035u710-02 ) про відмову у
відкритті конституційного провадження у справі за конституційним
поданням Центральної виборчої комісії щодо офіційного тлумачення
положень частин четвертої, шостої статті 17 Закону України "Про
всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ), відповідь на
порушені у клопотанні Центральної виборчої комісії питання
міститься у Рішенні Конституційного Суду України від
27 березня 2000 року N 3-рп/2000 ( v003p710-00 ) (справа про
всеукраїнський референдум за народною ініціативою). В абзаці
п'ятому підпункту 4.2 пункту 4 цього Рішення ( v003p710-00 )
сформульовано правову позицію Конституційного Суду України, згідно
з якою Президент України, Центральна виборча комісія, інші
державні органи мають здійснювати перевірку щодо відповідності
Конституції України ( 254к/96-ВР ) питань, які пропонується
винести на всеукраїнський референдум, зокрема за народною
ініціативою.
Таким чином, Центральною виборчою комісією досліджено всі
питання щодо утворення та реєстрації ініціативної групи
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, перевірка
яких належить до повноважень Комісії, що реалізуються нею на
підставі та у спосіб, визначені Конституцією України
( 254к/96-ВР ), Законами України "Про всеукраїнський та місцеві
референдуми" ( 1286-12 ), "Про Центральну виборчу комісію"
( 1932-15 ), а також з урахуванням зазначених вище рішень та
ухвали Конституційного Суду України. У тому числі Центральною
виборчою комісією встановлено, що питання, які пропонуються для
винесення на всеукраїнський референдум зборами громадян України
для створення ініціативної групи всеукраїнського референдуму за
народною ініціативою, які відбулися в м. Полтаві
25 листопада 2005 року, не належать до питань, які згідно з
Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та Законом України "Про
всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ) не можуть бути
винесені на всеукраїнський референдум.
Враховуючи викладене, відповідно до статей 5, 8, 38, 69, 72,
74, пунктів 1, 20 частини першої статті 92 Конституції України
( 254к/96-ВР ), статті 1, частини першої статті 2, статей 3, 5,
пункту 2 частини другої статті 27, частини першої статті 7,
статей 15, 16, 17 та 18 Закону України "Про всеукраїнський та
місцеві референдуми" ( 1286-12 ) та керуючись частиною першою
статті 11, частиною першою статті 12, пунктами 1, 3 статті 17,
пунктом 2 статті 20 Закону України "Про Центральну виборчу
комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія
п о с т а н о в л я є:
1. Зареєструвати ініціативну групу всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою (згідно з додатком) з питань:
"Чи згодні Ви з тим, щоб Україна стала членом Організації
Північноатлантичного договору (НАТО)?", "Чи підтримуєте Ви участь
України у Єдиному економічному просторі (ЄЕП) разом із Російською
Федерацією, Республікою Казахстан та Республікою Білорусь,
відповідно до Угоди про формування Єдиного економічного простору
( 997_990 ), підписаної 19 вересня 2003 року?", утворену на зборах
громадян України, що відбулися 25 листопада 2005 року в
м. Полтаві, та присвоїти їй порядковий номер 20.
2. Видати ініціативній групі, зареєстрованій цією постановою,
свідоцтво про реєстрацію, членам цієї групи - відповідні
посвідчення.
3. Установити строк збирання підписів громадян України під
вимогою про проведення всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою до 1 березня 2006 року.
4. Копію цієї постанови надіслати Полтавській міській раді та
рекомендувати їй опублікувати відомості про реєстрацію
ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою у місцевих засобах масової інформації.
Голова Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 20 грудня 2005 року N 231
СПИСОК
членів ініціативної групи всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою N 20,
утвореної на зборах громадян України,
що відбулися 25 листопада 2005 року в м. Полтаві

1. Батура Віталій Олексійович
2. Брага Михайло Петрович
3. Балашова Наталія Миколаївна
4. Байдуж Валерій Володимирович
5. Васильева Марина Олександрівна
6. Веракса Людмила Миколаївна
7. Галінський Геннадій Борисович
8. Голуб Володимир Семенович
9. Горєв Олександр Валерійович
10. Гричаніков Володимир Ігорович
11. Кобзар Олександр Євгенович
12. Кость Єліна Валеріївна
13. Корецький Юрій Михайлович
14. Кривохижа Василь Андрійович
15. Лебедєв Дмитро Юрійович
16. Мокій Анатолій Дмитрович
17. Мельников Леонід Миколайович
18. Міщенко Віктор Іванович
19. Мордвінов Микола Миколайович
20. Семенова Ольга Василівна
21. Фомкін Валерій Миколайович
22. Мороз Андрій Іванович
23. Кутовенко Микола Миколайович
24. Деркач Надія Федорівна
25. Сластьоненко Анатолій Дмитрович
26. Величко Микола Степанович
27. Слєпцов Володимир Анатолійович
28. Півень Юлія Володимирівна
29. Кашанський Михайло Володимирович
30. Литвиненко Олександр Миколайович
31. Пальчик Ольга Володимирівна
32. Тараненко Григорій Іванович
33. Кулак Софія Олександрівна
34. Деревянко Олексій Миколайович
35. Дубров Олександр Якович
36. Ропавка Микола Васильович
37. Тихоненко Михайло Григорович
38. Книш Любов Вікторівна
39. Лещенко Юрій Володимирович
40. Донік Іван Петрович
41. Карнаух Лілія Євгенівна
42. Чишко Микола Миколайович
43. Чорноус Валерій Григорович
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИКвверх