Печатать   Шрифт: или Ctrl + mouse wheel

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 5 лютого 2019 року № 224

Про запит на інформацію Семківа В.М., зареєстрований у Центральній виборчій комісії 30 січня 2019 року за № 21-17-1689

До Центральної виборчої комісії 30 січня 2019 року електронною поштою надійшов запит на інформацію Семківа В.М. щодо надання текстів (або копій) передвиборних програм кандидатів на пост Президента України на позачергових виборах Президента України 26 червня 1994 року Кучми Л.Д. та Кравчука Л.М.

Розглянувши вказаний запит на інформацію, Центральна виборча комісія зазначає.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі - Закон) публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом.

Частиною першою статті 19 Закону встановлено, що запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Центральну виборчу комісію як постійно діючий колегіальний державний орган відповідно до Закону України "Про Центральну виборчу комісію" утворено в листопаді 1997 року. З огляду на викладене в Комісії немає інформації про позачергові вибори Президента України 26 червня 1994 року.

Крім того, законами України на Комісію, яка згідно з частиною другою статті 3 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" зобов’язана діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України, не покладено обов’язку володіти вказаною інформацією.

Отже, Центральна виборча комісія не володіє і не зобов’язана згідно з її компетенцією володіти запитуваною Семківим В.М. інформацією.

Пунктом 1 частини першої статті 22 Закону визначено, що розпорядник інформації, який не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит, має право відмовити в задоволенні запиту.

Відмова в задоволенні запиту на інформацію може бути оскаржена запитувачем у порядку, передбаченому статтею 23 Закону.

Враховуючи викладене, згідно з пунктом 1 частини першої, частинами четвертою та п’ятою статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації", керуючись частиною другою статті 3, статтями 11, 12 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Відмовити Семківу Володимиру Михайловичу в задоволенні запиту на інформацію.

2. Копію цієї постанови надіслати Семківу В.М. на електронну адресу, вказану в запиті на інформацію.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


Т.СЛІПАЧУК