Документ v0220500-94, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 02.08.1996, основание - v0204500-96

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Л И С Т
N 220 від 28.12.94
м.Київ
Республіканському банку Криму,
Обласним та по м.Києву і
Київській області управлінням
Національного банку України
Комерційним банкам
Асоціації комерційних банків
ОПЕРУ Національного банку
України
( Лист втратив чинність на підставі Постанови Нацбанку
N 204 ( v0204500-96 ) від 02.08.96 )
Внесення змін до спільного листа НБУ і Мінфіну
про черговість виконання доручень підприємств,
організацій і установ

У зв'язку з необхідністю вдосконалення механізму виконання
статті 16 Закону України "Про внесення змін, доповнень і уточнень
до Державного бюджету України на 1994 рік" від 02.12.94 р.
N 272/94-ВР внести такі зміни і доповнення до спільного листа
Національного банку України та Міністерства фінансів України від
16.12.94 р. N 217 ( v0217500-94 ) та 02-09/131. 1. Абзац 1 пункту 2 після слів "цільових фондів" доповнити
словами "(Фонд для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, Фонд
сприяння зайнятості населення, Фонд соціального страхування
України, Пенсійний фонд)" і далі по тексту. 2. У абзаці 2 пункту 2 - виключити перше речення. Друге
речення викласти в такій редакції: "У разі відсутності коштів на
рахунках клієнтів платіжні доручення на внески до бюджету сум
податків, зборів, інших обов'язкових платежів та внесків до
державних цільових фондів, а також розпорядження державних
податкових інспекцій про безспірне стягнення не внесених у строк
платежів та сум фінансових санкцій по них, установи банків
зобов'язані приймати та враховувати на окремому позабалансовому
рахунку 9929 "Розрахункові документи обов'язкові до сплати" і далі
по тексту. 3. Пункт 3 доповнити абзацами 2 і 3. У разі відсутності коштів платежі за безспірним стягненням та
безакцептним списанням коштів, також враховуються на
позабалансовому рахунку 9929 і їх оплата здійснюється в
календарній черговості надходження платіжних документів. Оплата за платіжними документами, які вже враховані на
позабалансовому рахунку 9929 виконується відповідно встановленої
черговості платежів. Доповнити лист пунктами 4 та 5 такого змісту: 4. З метою забезпечення черговості платежів при погашенні
кредитів, кошти на ці потреби направляються тільки з
розрахункового рахунку позичальника. Погашення заборгованості
іншими суб'єктами господарської діяльності безпосередньо на
позичковий рахунок не допускається. 5. З прийняттям цього порядку втрачають силу листи
Національного банку України від 05.04.94 р. N 17010, від
08.06.94 р. N 12-94 ( v2-94500-94 ), від 08.06.94 р. N 13-94
( v3-94500-94 ), від 08.07.94 р. N 21-94 ( v1-94500-94 ), від
18.07.94 р. N 22-94 ( v3440500-94 ).
Голова Правління В.А.Ющенко
N 220 28.12.94
Міністр фінансів України П.К.Германчук
N 09-11/61 28.12.94вверх