Доповнення N 12 до листа N 17010/2013-7550 від 15.12.93 р.
Письмо Национального банка Украины от 26.12.1994219
Документ v0219500-94, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 22.03.1995, основание - v0240500-95

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Центральна бухгалтерія
Л И С Т
N 219 від 26.12.94
м.Київ
Республіканський банк Криму
Обласні управління
Національного банку України
Промінвестбанк
Банк "Україна" АК
Укрсоцбанк
Ощадбанк
Комерційні банки
Асоціація українських банків
ОПЕРУ НБУ
Центр міждержавних
розрахунків
Центральна розрахункова
палата
Центральне сховище
( Лист не дійсний в зв'язку з прийняттям Листа Нацбанку
N 240 ( v0240500-95 ) від 22.03.95 )
Доповнення N 12 до листа
N 17010/2013-7550 від 15.12.93 р.

Вносяться доповнення в План рахунків бухгалтерського обліку в
банках України (лист від 15.12.1993 року N 17010/2013-7550
( v7550500-93 )).
У розділі VII "Розрахунки з державним бюджетом та бюджетними
організаціями" змінюється назва рахунку N 144 - "Депозити" Облік сум, що знаходяться в тимчасовому зберіганні установ і
організацій, підпорядкованих Міністерству оборони, Міністерству
внутрішніх справ, Служби безпеки, Державного митного комітету. По кредиту рахунку зараховуються суми, внесені депонентами. По дебету рахунку враховуються суми, які видаються тим, хто
вносить або зараховуються за призначенням. У розділі XI "Кредитні і розрахункові операції підприємств,
організацій і громадян" змінюються назви рахунків: N 205 - "Міністерство вугільної промисловості" - пасивний N 382 - "Міністерство рибного господарства України" -
пасивний У розділі XV "Довгострокові вклади і кредити" уточнюється
назва рахунку: N 775 - "Кредити підприємствам і організаціям з державною і
недержавною формами власності за рахунок бюджетних
коштів" По дебету рахунку обліковуються суми наданих банками кредитів
підприємствам і організаціям із фонду довгострокового кредитування
за рахунок бюджету, які надходять на рахунок N 740. По кредиту рахунку враховуються суми коштів, що надходять від
позичальників в погашення кредитів, отриманих за рахунок бюджетних
коштів. За окремими вказівками Національного банку України по цьому
рахунку відображається також заборгованість по кредитах, що
надаються за рахунок інших джерел. Аналітичний облік ведеться в розрізі позичальників. У статзвітності ф.N 741 "Про довгострокове кредитування
підприємств, організацій і населення" по групі 3 дані по рахунку
N 775 показуються в розрізі рахунків другого порядку. З I розділу "Фонди банків" в розділ XIV "Вклади, депозити,
рахунки громадян" переноситься рахунок і уточнюється його назва: N 731 - "Фонд резервування процентів за вкладами населення" У розділ XIV вводиться рахунок N 752 - "Фонд резервування процентів за вкладами і депозитами
юридичних осіб" - пасивний. Відображення операцій за цим рахунком аналогічне відображенню
операцій за рахунком N 731. Кошти, які обліковуються на рахунку N 752, підлягають 100%
резервуванню на коррахунках комерційних банків.
Заступник Голови Правління О.І.Кіреєввверх