Документ v0188359-05, текущая редакция — Принятие от 08.12.2005

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
08.12.2005 N 188
Про реєстрацію ініціативної групи
всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою, утвореної на зборах громадян
України, що відбулися 5 листопада 2005 року в
м. Луганську

До Центральної виборчої комісії 28 листопада 2005 року
надійшло подання Луганського міського голови Бурлаченка Є.Д. від
23 листопада 2005 року N 0103-3/6106а щодо реєстрації ініціативної
групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.
Розглянувши вищезазначене подання та додані до нього
документи, Центральна виборча комісія встановила.
У місті Луганську 5 листопада 2005 року за адресою
вул. Коцюбинського, 13, відбулися збори громадян України для
утворення ініціативної групи всеукраїнського референдуму за
народною ініціативою, на яких згідно з протоколом цих зборів взяли
участь 412 осіб. Учасниками зборів одноголосно схвалено пропозицію
про проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою
та затверджено формулювання питань, які пропонується винести на
всеукраїнський референдум:
"Чи згодні Ви з тим, щоб Україна стала членом Організації
Північноатлантичного договору (НАТО)?";
"Чи підтримуєте Ви участь України у Єдиному економічному
просторі (ЄЕП) разом із Російською Федерацією, Республікою
Казахстан та Республікою Білорусь, відповідно до Угоди про
формування Єдиного економічного простору ( 997_990 ), підписаної
19 вересня 2003 року?"
Учасниками зборів одноголосно обрано ініціативну групу в
складі 29 осіб, якій доручено збирання підписів громадян під
вимогою про проведення всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою.
Під час перевірки поданих матеріалів виявлено, що 4 особи -
Андреева Людмила Анатоліївна, Гнатенко Антон Анатолійович,
Кравченко Борис Олексійович та Кисельов Олександр Володимирович -
не зазначили даних документів, що посвідчують їх особи, чим
порушили вимоги частини восьмої статті 16 Закону України "Про
всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ) (далі - Закон).
Разом з тим, деякими учасниками зборів вказано семизначні
номери паспортів (Афанасьєва Наталія Павлівна (ЕМ 1618136), Корчак
Микола Іванович (ЕМ 1495140), Сергеєва Ірина Юріївна (ЕМ 1914722),
Лисок Павло Григорович (ЕМ 1936858), Рада Николай Ник. (ЕМ
1825329), Коваленко Віктор Сергійович (ЕМ 1887587), Ромащенко
Валентин Родіонович (ЕМ 1677546), Ромащенко Іван Дмитрович (ЕМ
1677573), Ткач Олександр Олексійович (ЕМ 1367694), Воротинцев
Володимир Семенович (ЕМ 1869003), Татаина Тамар. Ник. (ЕМ
1268492), Новічков Костянтин Вікторович (ЕМ 1830122), Решетняк
Тамара Владимировна (ЕМ 1855528), Климов Леонід Степанович (ЕМ
1268690), Берзенко Марія Олександрівна (ЕМ 1938136), Латкін Іван
Ілліч (ЕМ 1718090), Ткаченко Людмила Іванівна (ЕМ 1989090),
Воробьят Леонід Моисеєв. (ЕМ 1743747), Толмачева Ганна Никанорівна
(ЕМ 1306633), Левченко Олег Юрійович (ЕМ 1172945), Щекатуров
Віктор Валентинович (ЕМ 1091954), Драч Лариса Андреевна (ЕМ
1086549), Казькиш Микола Васильович (ЕК 1082161).
На аркуші N 3 списку учасників зборів зазначено кількість
зареєстрованих осіб - 14, проте фактично зареєстровано 13 осіб,
чим збільшено загальну кількість учасників зборів.
Згідно з частиною першою статті 16 Закону ( 1286-12 ) в
зборах громадян щодо утворення ініціативної групи взяли участь 412
громадян України, які мають право на участь у референдумі.
У списку учасників зборів зазначено серію та номер паспорта
Застороженікової Людмили Олександрівни з виправленнями, в
результаті чого визначити їх неможливо.
Відповідно до частини четвертої статті 16 Закону ( 1286-12 )
перед початком зборів проводиться реєстрація учасників зборів
шляхом складання списку із зазначенням прізвищ, імен та по
батькові, місця проживання. На порушення цієї норми Закону
громадянами Долженко З.М. та Долженко Н.С. вказано лише прізвище
та ініціали; учасники зборів Лаюша Алексей Викторович, Карцев
Николай Семенович та Волошин Юрій Афанасійович не зазначили місця
свого проживання, чим порушили вищезазначену норму Закону.
Крім того, у списку учасників зборів громадяни Барабанщикова
Світлана Олександрівна, Вакуленко Василь Іванович, Рада Николай
Ник., Борисенко Світлана Віталіївна, Лєви Людмила Олександрівна,
Андрейчук Петро Михайлович, Петренко Григорій Никол., Петренко
Вера Михайл., Суханосова Марія Станіславівна, Сухоносов Сергій
Миколайович, Швец Нина Николаєвна, Кривонос Лідія Олексіївна,
Винник Светлана Владимировна, Сшшоненнов Сергій Олексійович,
Долженко З.М., Долженко Н.С., Михальчук Олексій Анатолійович,
Медведєв Ігор Вікторович, Бобцов Віктор Прокопович, Сперанський
Андрій Чернонович, Шепелев Віктор Павлович, Піпієвська Валерія
Павлівна, Долапчі Олександр Михайл. та Абузахра Ліліана
Олександрівна не зазначили назви адміністративно-територіальної
одиниці, де зареєстровано їх місце проживання.
На порушення частини першої статті 7 та частини першої статті
16 Закону ( 1286-12 ) громадян Тимошенко Тамару Олександрівну,
26 жовтня 2000 року народження, Зюбана Віталія Миколайовича,
15 червня 2000 року народження, Ковальову Наталію Петрівну,
5 квітня 2005 року народження, та Гнатено Антона Анатолійовича,
7 серпня 1988 року народження, які не досягли 18 років, було
зареєстровано учасниками зборів.
Незважаючи на виявлені помилки, Центральна виборча комісія
зазначає, що загальні обставини не впливають на законність
проведення зборів громадян України для створення ініціативної
групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою,
оскільки кількість учасників зборів та чисельність ініціативної
групи відповідають вимогам законодавства про референдуми.
Крім того, перевіркою поданих до Центральної виборчої комісії
матеріалів, установлено їх відповідність іншим вимогам Закону
( 1286-12 ).
Згідно з частиною четвертою статті 17 Закону ( 1286-12 ) до
Центральної виборчої комісії подання надіслано належним суб'єктом
та в установлений Законом 10-денний строк.
Згідно з положеннями частини четвертої статті 16 Закону
( 1286-12 ) перед початком зборів громадян України для утворення
ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою проведено реєстрацію їх учасників, про що зазначено у
протоколі цих зборів; у списку учасників зборів зазначено їх
прізвища, імена та по батькові, дати народження та місце
проживання; учасниками зборів одноголосно обрано голову і
секретаря цих зборів (головою зборів обрано Дерій Інну
Вячеславівну, секретарем - Гаврюшенко Світлану В'ячеславівну); до
порядку денного зборів включено питання про обговорення
доцільності проведення референдуму та про формулювання питань, які
пропонується винести на референдум.
На виконання частини п'ятої статті 16 Закону ( 1286-12 ) в
протоколі зборів громадян окремо зазначено відомості про
затвердження формулювання кожного питання, що пропонується винести
на референдум; учасниками зборів обрано ініціативну групу, якій
рішенням цих зборів доручено збирання підписів громадян під
вимогою про проведення всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою, про що зазначено в протоколі зборів.
Відповідно до частини сьомої статті 16 Закону ( 1286-12 ) про
проведення зборів громадян України для утворення ініціативної
групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою складено
протокол із зазначенням у ньому дати та місця їх проведення, а
також результатів голосування з питань порядку денного.
Згідно з частиною восьмою статті 16 Закону ( 1286-12 ) список
учасників зборів та протокол зборів громадян України для утворення
ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою підписано головою і секретарем цих зборів.
Точне формулювання питань, які пропонується винести на
всеукраїнський референдум, оформлено відповідно до вимог частини
восьмої статті 16 Закону ( 1286-12 ).
На виконання частини шостої статті 16 Закону ( 1286-12 )
ініціативна група складається не менш як з 20 громадян України,
які мають право брати участь у референдумі.
Згідно з частиною восьмою статті 16 Закону ( 1286-12 ) список
членів ініціативної групи підписано головою і секретарем цих
зборів; при цьому в списку членів ініціативної групи зазначено
дані документів, що посвідчують особу кожного члена ініціативної
групи.
Відповідно до частини першої статті 16 Закону ( 1286-12 ) в
списку членів ініціативної групи вказано дати народження членів
цієї групи, які мають право брати участь у референдумі.
На виконання частини третьої статті 17 Закону ( 1286-12 ) всі
члени ініціативної групи підписали зобов'язання про додержання
ними законодавства України про референдум.
Таким чином, Центральною виборчою комісією встановлено
відповідність поданих документів щодо зазначеної ініціативної
групи вимогам Закону ( 1286-12 ).
Стаття 8 Конституції України ( 254к/96-ВР ) встановлює, що в
Україні визнається і діє принцип верховенства права, Конституція
України має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативні акти
приймаються на її основі і повинні відповідати Конституції
України, норми якої є нормами прямої дії.
Згідно зі статтею 5 Конституції України ( 254к/96-ВР ) носієм
суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, який
здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, а узурпувати державну владу не
може ніхто.
Статтею 38 Конституції України ( 254к/96-ВР ) визначено, що
громадяни мають право брати участь в управлінні державними
справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно
обирати і бути обраними до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування.
Відповідно до статті 69 Конституції України ( 254к/96-ВР )
народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та
інші форми безпосередньої демократії.
Згідно з частиною другою статті 72 Основного Закону
( 254к/96-ВР ) всеукраїнський референдум проголошується за
народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян
України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо
призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах
областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.
Відповідно до пункту 1 частини першої статті 92 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) права і свободи людини і громадянина,
гарантії цих прав і свобод визначаються виключно законами України.
Згідно з пунктом 20 частини першої статті 92 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) організація і порядок проведення виборів і
референдумів визначаються виключно законами України.
Стаття 74 Конституції України ( 254к/96-ВР ) не допускає
проведення референдуму лише щодо законопроектів з питань податків,
бюджету та амністії.
Відповідно до частини першої статті 1 Закону України "Про
всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ) референдум - це
спосіб прийняття громадянами України рішення з важливих питань
загальнодержавного та місцевого значення.
Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 27 березня
2000 року N 3-рп/2000 ( v003p710-00 ) у справі за конституційним
поданням 103 і 108 народних депутатів України щодо відповідності
Конституції України ( 254к/96-ВР ) (конституційності) Указу
Президента України "Про проголошення всеукраїнського референдуму
за народною ініціативою" ( 65/2000 ) N 1-26/2000 зазначив, що
"референдум проводиться з метою з'ясування позиції громадян
України щодо актуальних питань".
У Рішенні від 5 жовтня 2005 року N 6-рп/2005 ( v006p710-05 )
у справі за конституційним поданням 60 народних депутатів України
про офіційне тлумачення положень частини першої статті 103
Конституції України ( 254к/96-ВР ) в контексті положень її статей
5, 156 та за конституційним зверненням Галайчука Вадима
Сергійовича, Подгорної Вікторії Валентинівни, Кислої Тетяни
Володимирівни про офіційне тлумачення положень частин другої,
третьої, четвертої статті 5 Конституції України N 1-5/2005
Конституційний Суд України вказав, що принцип народного
суверенітету, закріплений у статті 5 Конституції України,
передбачає первинний, єдиний і невідчужуваний характер влади
Українського народу.
Згідно із закріпленим у Загальній декларації прав людини
( 995_015 ) принципом воля народу повинна бути основою влади
уряду.
Як зазначив Конституційний Суд України в Ухвалі від 6 червня
2002 року N 35-у/2002 ( v035u710-02 ) про відмову у відкритті
конституційного провадження у справі за конституційним поданням
Центральної виборчої комісії щодо офіційного тлумачення положень
частин четвертої, шостої статті 17 Закону України "Про
всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ), відповідь на
порушені у клопотанні Центральної виборчої комісії питання
містяться у Рішенні Конституційного Суду України від 27 березня
2000 року N 3-рп/2000 ( v003p710-00 ) (справа про всеукраїнський
референдум за народною ініціативою). В абзаці п'ятому підпункту
4.2 пункту 4 цього Рішення ( v003p710-00 ) сформульовано правову
позицію Конституційного Суду України, згідно з якою Президент
України, Центральна виборча комісія, інші державні органи мають
здійснювати перевірку щодо відповідності Конституції України
( 254к/96-ВР ) питань, які пропонується винести на всеукраїнський
референдум, зокрема за народною ініціативою.
Таким чином, Центральною виборчою комісією досліджено всі
матеріали щодо утворення та реєстрації ініціативної групи
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, перевірка
яких належить до повноважень Комісії, що реалізуються нею на
підставі та у спосіб, визначені Конституцією України
( 254к/96-ВР ), Законами України "Про всеукраїнський та місцеві
референдуми" ( 1286-12 ), "Про Центральну виборчу комісію"
( 1932-15 ), а також з урахуванням зазначених вище рішень та
ухвали Конституційного Суду України. У тому числі Центральною
виборчою комісією встановлено, що питання, які пропонуються для
винесення на всеукраїнський референдум зборами громадян України
для створення ініціативної групи всеукраїнського референдуму за
народною ініціативою, які відбулися в місті Луганську 5 листопада
2005 року, не належать до питань, які згідно з Конституцією
України ( 254к/96-ВР ) та Законом України "Про всеукраїнський та
місцеві референдуми" ( 1286-12 ) не можуть бути винесені на
всеукраїнський референдум.
Враховуючи викладене, відповідно до статей 5, 8, 38, 69, 72,
74, пунктів 1, 20 частини першої статті 92 Конституції України
( 254к/96-ВР ), статті 1, частини першої статті 2, статей 3, 5,
частини першої статті 7, статей 15, 16, 17 та 18 Закону України
"Про всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ) та
керуючись частиною першою статті 11, частиною першою статті 12,
пунктами 1, 3 статті 17, пунктом 2 статті 20 Закону України "Про
Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча
комісія п о с т а н о в л я є:
1. Зареєструвати ініціативну групу всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою (згідно з додатком) з питань:
"Чи згодні Ви з тим, щоб Україна стала членом Організації
Північно-атлантичного договору (НАТО)?", "Чи підтримуєте Ви участь
України у Єдиному економічному просторі (ЄЕП) разом із Російською
Федерацією, Республікою Казахстан та Республікою Білорусь,
відповідно до Угоди про формування Єдиного економічного простору
( 997_990 ), підписаної 19 вересня 2003 року?", утворену на зборах
громадян України, що відбулися 5 листопада 2005 року в
м. Луганську, та присвоїти їй порядковий номер 17.
2. Видати ініціативній групі, зареєстрованій цією постановою,
свідоцтво про реєстрацію, членам групи - відповідні посвідчення.
3. Установити строк збирання підписів громадян України під
вимогою про проведення всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою до 1 березня 2006 року.
4. Копію цієї постанови надіслати Луганській міській раді та
рекомендувати їй опублікувати відомості про реєстрацію
ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою у місцевих засобах масової інформації.
Голова Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 8грудня 2005 року N 188
СПИСОК
членів ініціативної групи всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою N 17,
утвореної на зборах громадян України, що
відбулися 5 листопада 2005 року
в м. Луганську

1. Арнаут Юрій Вікторович
2. Бондаренко Олександр Олексійович
3. Борщ Геннадій Миколайович
4. Волошина Марина Юріївна
5. Гаврюшенко Світлана ВСячеславівна
6. Гнаповський Микола Адамович
7. Грицькова Ірина Володимирівна
8. Гуляченко Михайло Петрович
9. Дерій Інна В'ячеславівна
10. Єфанова Олена Борисівна
11. Жаркіх Сергій Олександрович
12. Жуганова Інна Вікторівна
13. Казьмін Микола Васильович
14. Коваль Олег Валерійович
15. Ковтуненко Галина Миколаївна
16. Кустов Андрій Віталійович
17. Кушнарьов Стефан Ігнатович
18. Лисак Олена Володимирівна
19. Лученінов Олександр Анатолійович
20. Павленко Сергій Петрович
21. Пономаренко Емма Олексіївна
22. Рождєствєнська Світлана Володимирівна
23. Роздолянський Костянтин Остапович
24. Ромащенко Валентина Родіонівна
25. Сафо Сергій Олегович
26. Федченко Олена Миколаївна
27. Федяков Олексій Юрійович
28. Чумаков Андрій Анатолійович
29. Ямнов Сергій Анатолійович
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИКвверх