Документ v0184359-05, текущая редакция — Принятие от 06.12.2005

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
06.12.2005 N 184
Про реєстрацію ініціативної групи всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою, утвореної на
зборах громадян України, що відбулися
6 листопада 2005 року в м. Херсоні

До Центральної виборчої комісії 22 листопада 2005 року
надійшло подання Херсонського міського голови В. Сальдо від
16 листопада 2005 року N 16/1-78-12 щодо реєстрації ініціативної
групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.
Розглянувши зазначене подання та додані до нього документи,
Центральна виборча комісія встановила.
У місті Херсоні 6 листопада 2005 року за адресою проспект
Ушакова, 2, відбулися збори громадян України для утворення
ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою, в яких згідно з протоколом цих зборів взяли участь
274 особи. Учасниками зборів одноголосно схвалено пропозицію про
проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою та
затверджено формулювання питань, які пропонується винести на
всеукраїнський референдум:
"Чи згодні Ви з тим, щоб Україна стала членом Організації
Північноатлантичного договору (НАТО)?";
"Чи підтримуєте Ви участь України у Єдиному економічному
просторі (ЄЕП) разом із Російською Федерацією, Республікою
Казахстан та Республікою Білорусь, відповідно до Угоди про
формування Єдиного економічного простору ( 997_990 ), підписаної
19 вересня 2003 року?"
Учасниками зборів одноголосно обрано ініціативну групу в
складі 38 осіб, якій доручено збирання підписів громадян під
вимогою про проведення всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою.
Під час перевірки поданих матеріалів виявлено, що в зборах
громадян України для утворення ініціативної групи всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою на порушення вимоги частини
першої статті 16 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві
референдуми" ( 1286-12 ) (далі - Закон) взяли участь особи, які не
мають права на участь у референдумі, - Хабрат Олександр
Миколайович, 3 квітня 1989 року народження, та Воротна Валерія
Геннадіївна, 7 жовтня 1988 року народження.
Крім того, перевіркою списку членів ініціативної групи та
зобов'язання про додержання ними законодавства України про
референдум установлено таке. До списку членів ініціативної групи
включено Паляна Георгія Хачиковича, втім зобов'язання про
додержання законодавства України про референдум підписав Палян
Георгій Хачікович, тобто особа, за яку учасники зборів не
голосували. Отже, Палян Георгій Хачікович не може бути
зареєстрований членом ініціативної групи.
Незважаючи на виявлені помилки, Центральна виборча комісія
зазначає, що загальні обставини не впливають на законність
проведення зборів громадян України для створення ініціативної
групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою,
оскільки кількість учасників зборів відповідає вимогам частини
першої, а кількість обраних членів ініціативної групи - частини
шостої статті 16 Закону ( 1286-12 ).
Крім того, перевіркою поданих до Центральної виборчої комісії
матеріалів установлено їх відповідність іншим вимогам Закону
( 1286-12 ).
Згідно з частиною четвертою статті 17 Закону ( 1286-12 ) до
Центральної виборчої комісії подання надіслано належним суб'єктом
та в установлений Законом 10-денний строк.
Відповідно до частини першої статті 16 Закону ( 1286-12 ) в
зборах громадян щодо утворення ініціативної групи взяли участь
272 громадяни України, які мають право на участь у референдумі.
Згідно з положеннями частини четвертої статті 16 Закону
( 1286-12 ) перед початком зборів громадян України для утворення
ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою проведено реєстрацію їх учасників, про що зазначено у
протоколі цих зборів; у списку учасників зборів вказано їх
прізвища, імена та по батькові, дати народження та місце
проживання; учасниками зборів одноголосно обрано голову і
секретаря цих зборів (головою зборів обрано Лебедя Віктора
Олександровича, секретарем - Сабліна Михайла Євсеєвича); до
порядку денного зборів включено питання про обговорення
доцільності проведення референдуму та про формулювання питань, які
пропонується винести на референдум.
На виконання частини п'ятої статті 16 Закону ( 1286-12 ) в
протоколі зборів громадян окремо зазначено відомості про
затвердження формулювання кожного питання, що пропонується винести
на референдум; учасниками зборів обрано ініціативну групу, якій
рішенням цих зборів доручено збирання підписів громадян під
вимогою про проведення всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою, про що зазначено в протоколі цих зборів.
Згідно з частиною сьомою статті 16 Закону ( 1286-12 ) про
проведення зборів громадян України для утворення ініціативної
групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою складено
протокол із зазначенням у ньому дати та місця їх проведення, а
також результатів голосування з питань порядку денного.
Відповідно до частини восьмої статті 16 Закону ( 1286-12 )
список учасників зборів та протокол зборів громадян України для
утворення ініціативної групи всеукраїнського референдуму за
народною ініціативою підписано головою і секретарем цих зборів.
Точне формулювання питань, які пропонується винести на
всеукраїнський референдум, оформлено відповідно до вимог частини
восьмої статті 16 Закону ( 1286-12 ).
На виконання частини шостої статті 16 Закону ( 1286-12 )
ініціативна група складається з 37 громадян України, які мають
право брати участь у референдумі.
Згідно з частиною восьмою статті 16 Закону ( 1286-12 ) список
членів ініціативної групи підписано головою і секретарем цих
зборів; при цьому в списку членів ініціативної групи зазначено
дані документів, що посвідчують особу кожного члена цієї групи.
Відповідно до частини першої статті 16 Закону ( 1286-12 ) в
списку членів ініціативної групи вказано дати народження членів
цієї групи, які мають право брати участь у референдумі.
На виконання частини третьої статті 17 Закону ( 1286-12 ) всі
члени ініціативної групи підписали зобов'язання про додержання
ними законодавства України про референдум.
Таким чином, Центральною виборчою комісією встановлено
відповідність поданих документів щодо зазначеної ініціативної
групи вимогам Закону ( 1286-12 ).
Стаття 8 Конституції України ( 254к/96-ВР ) встановлює, що в
Україні визнається і діє принцип верховенства права, Конституція
України має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативні акти
приймаються на її основі і повинні відповідати Конституції
України, норми якої є нормами прямої дії.
Згідно зі статтею 5 Конституції України ( 254к/96-ВР ) носієм
суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, який
здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, а узурпувати державну владу не
може ніхто.
Відповідно до статті 38 Конституції України ( 254к/96-ВР )
громадяни мають право брати участь в управлінні державними
справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно
обирати і бути обраними до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування.
Відповідно до статті 69 Конституції України ( 254к/96-ВР )
народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та
інші форми безпосередньої демократії.
Згідно з частиною другою статті 72 Основного Закону
( 254к/96-ВР ) всеукраїнський референдум проголошується за
народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян
України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо
призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах
областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.
Відповідно до пункту 1 частини першої статті 92 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) права і свободи людини і громадянина,
гарантії цих прав і свобод визначаються виключно законами України.
Згідно з пунктом 20 частини першої статті 92 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) організація і порядок проведення виборів і
референдумів визначаються виключно законами України.
Стаття 74 Конституції України ( 254к/96-ВР ) не допускає
проведення референдуму лише щодо законопроектів з питань податків,
бюджету та амністії.
Відповідно до частини першої статті 1 Закону України "Про
всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ) референдум - це
спосіб прийняття громадянами України рішення з важливих питань
загальнодержавного та місцевого значення.
Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 27 березня
2000 року N 3-рп/2000 ( v003p710-00 ) у справі за конституційним
поданням 103 і 108 народних депутатів України щодо відповідності
Конституції України ( 254к/96-ВР ) (конституційності) Указу
Президента України "Про проголошення всеукраїнського референдуму
за народною ініціативою" ( 65/2000 ) N 1-26/2000 зазначив, що
"референдум проводиться з метою з'ясування позиції громадян
України щодо актуальних питань".
За Рішенням Конституційного Суду України від 5 жовтня
2005 року N 6-рп/2005 ( v006p710-05 ) у справі за конституційним
поданням 60 народних депутатів України про офіційне тлумачення
положень частини першої статті 103 Конституції України
( 254к/96-ВР ) в контексті положень її статей 5, 156 та за
конституційним зверненням Галайчука Вадима Сергійовича, Подгорної
Вікторії Валентинівни, Кислої Тетяни Володимирівни про офіційне
тлумачення положень частин другої, третьої, четвертої статті 5
Конституції України N 1-5/2005 принцип народного суверенітету,
закріплений у статті 5 Конституції України, передбачає первинний,
єдиний і невідчужуваний характер влади Українського народу.
Згідно із закріпленим у Загальній декларації прав людини
( 995_015 ) принципом воля народу повинна бути основою влади
уряду.
Як зазначив Конституційний Суд України в Ухвалі від 6 червня
2002 року N 35-у/2002 ( v035u710-02 ) про відмову у відкритті
конституційного провадження у справі за конституційним поданням
Центральної виборчої комісії щодо офіційного тлумачення положень
частин четвертої, шостої статті 17 Закону України "Про
всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ), відповідь на
порушені у клопотанні Центральної виборчої комісії питання
міститься у Рішенні Конституційного Суду України від 27 березня
2000 року N 3-рп/2000 ( v003p710-00 ) (справа про всеукраїнський
референдум за народною ініціативою). В абзаці п'ятому підпункту
4.2 пункту 4 цього Рішення ( v003p710-00 ) сформульовано правову
позицію Конституційного Суду України, згідно з якою Президент
України, Центральна виборча комісія, інші державні органи мають
здійснювати перевірку щодо відповідності Конституції України
( 254к/96-ВР ) питань, які пропонується винести на всеукраїнський
референдум, зокрема за народною ініціативою.
Таким чином, Центральною виборчою комісією досліджено всі
матеріали щодо утворення та реєстрації ініціативної групи
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, перевірка
яких належить до повноважень Комісії, що реалізуються нею на
підставі та у спосіб, визначені Конституцією України
( 254к/96-ВР ), Законами України "Про всеукраїнський та місцеві
референдуми" ( 1286-12 ), "Про Центральну виборчу комісію"
( 1932-15 ), а також з урахуванням зазначених вище рішень та
ухвали Конституційного Суду України. Разом з тим, Центральною
виборчою комісією встановлено, що питання, які пропонуються для
винесення на всеукраїнський референдум зборами громадян України
для утворення ініціативної групи всеукраїнського референдуму за
народною ініціативою, що відбулися в місті Херсоні 6 листопада
2005 року, не належать до питань, які згідно з Конституцією
України ( 254к/96-ВР ) та Законом України "Про всеукраїнський та
місцеві референдуми" ( 1286-12 ) не можуть бути винесені на
всеукраїнський референдум.
Враховуючи викладене, відповідно до статей 5, 8, 38, 69, 72,
74, пунктів 1, 20 частини першої статті 92 Конституції України
( 254к/96-ВР ), статті 1, частини першої статті 2, статей 3, 5,
частини першої статті 7, статей 15, 16, 17 та 18 Закону України
"Про всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ) та
керуючись частиною першою статті 11, частиною першою статті 12,
пунктами 1, 3 статті 17, пунктом 2 статті 20 Закону України "Про
Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча
комісія п о с т а н о в л я є:
1. Зареєструвати ініціативну групу всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою (згідно з додатком) з питань:
"Чи згодні Ви з тим, щоб Україна стала членом Організації
Північноатлантичного договору (НАТО)?", "Чи підтримуєте Ви участь
України у Єдиному економічному просторі (ЄЕП) разом із Російською
Федерацією, Республікою Казахстан та Республікою Білорусь,
відповідно до Угоди про формування Єдиного економічного простору
( 997_990 ), підписаної 19 вересня 2003 року?", утворену на зборах
громадян України, що відбулися 6 листопада 2005 року в м. Херсоні,
та присвоїти їй порядковий номер 16.
2. Відмовити в реєстрації Паляна Георгія Хачиковича членом
ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою.
3. Видати ініціативній групі, зареєстрованій цією постановою,
свідоцтво про реєстрацію, членам цієї групи - відповідні
посвідчення.
4. Установити строк збирання підписів громадян України під
вимогою про проведення всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою до 1 березня 2006 року.
5. Копію цієї постанови надіслати Херсонському міському
голові та рекомендувати йому опублікувати відомості про реєстрацію
ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою у місцевих засобах масової інформації.
Голова Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 6 грудня 2005 року N 184
СПИСОК
членів ініціативної групи всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою N 16,
утвореної на зборах громадян України, що відбулися
6 листопада 2005 року в м. Херсоні

1. Запорожець Лідія Миколаївна
2. Черноус Інна Анатоліївна
3. Шестака Владислав Валерійович
4. Москаленко Володимир Миколайович
5. Худенко Олег Григорович
6. Гашицький Віктор Володимирович
7. Гапієнко Микола Олександрович
8. Мілінський Анатолій Сергійович
9. Кудас Антоніна Анатоліївна
10. Лещенко Оксана Сергіївна
11. Шуба Олександр Іванович
12. Новак Ірина Володимирівна
13. Бєлих Роман Валерійович
14. Горват Віталій Васильович
15. Сєчин Леонід Володимирович
16. Кабакова Галина Іванівна
17. Драганов Анатолій Анатолійович
18. Дрегваль Руслан Вікторович
19. Кісеолар Дмитро Якович
20. Знаменський Олександр Іванович
21. Стрєльнікова Вікторія Вікторівна
22. Буженко Володимир Вікторович
23. Рашков Степан Валерійович
24. Саліхов Олександр Нурисламович
25. Буженко Михайло Володимирович
26. Тяжкороб Інна Олександрівна
27. Саблін Михайло Євсеєвич
28. Крижановська Єлізавета Сергіївна
29. Клименко Любов Андріївна
30. Доценко Олена Олександрівна
31. Калушина Наталія Василівна
32. Чурсін Анатолій Миколайович
33. Андрухова Ольга Євгенівна
34. Бровко Людмила Михайлівна
35. Турутіна Раїса Володимирівна
36. Шерстюк Ольга Олександрівна
37. Лисюк Петро Миронович
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИКвверх