Про стягнення коштів
Вищий господарський суд; Постановление, Дело от 02.07.200816/175
Документ v0175600-08, текущая редакция — Принятие от 02.07.2008

                                                          
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.07.2008 Справа N 16/175
(ухвалою Судової палати у господарських справах
Верховного Суду України від 04.09.2008
відмовлено у порушенні провадження з перегляду)

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:
Божок В.С. - головуючого,
Костенко Т.Ф.,
Коробенко Г.П.
розглянувши матеріали Виробничої науково-технічної корпорації
касаційної скарги "Модернізація розвиток" "МІР" м. Харків
на постанову Донецького апеляційного
господарського суду
від 07.04.2008 р.
у справі господарського суду Донецької області
за позовом Виробничої науково-технічної корпорації
"Модернізація розвиток" "МІР" м. Харків
до товариства з обмеженою відповідальністю
"Науково технічний центр "УкрМетиз"
м. Донецьк
про стягнення боргу в сумі 50000 грн. 00 коп.
за участю представників сторін:
від позивача: не з'явився,
від відповідача: Клімов Д.В. за дор. N 20-1/06-08
від 20.06.08,
В С Т А Н О В И В:
Виробнича науково-технічна корпорація "Модернізація і
розвиток" "МІР" м. Харків звернулась до господарського суду
Донецької області з позовом до товариства з обмеженою
відповідальністю "Науково-технічний центр "УкрМетиз" м. Донецьк
про стягнення частини заборгованості за договором підряду
N 15/03-03 від 15.03.2003 року у сумі 50000 грн. 00 коп.
Рішенням господарський суд Донецької області від
19.07.2006 року, залишеним без змін постановою Донецького
апеляційного господарського суду від 07.04.2008 р. по справі
N 16/175, у задоволенні позовних вимог відмовлено.
Судові рішення мотивовані тим, що матеріалами справи не
підтверджується виконання робіт за договором N 15/03-03 від
15.03.2003 р.
Не погоджуючись із вказаною постановою у даній справі,
Виробнича науково-технічна корпорація "Модернізація розвиток"
"МІР" звернулась з касаційною скаргою до Вищого господарського
суду України, в якій просить судовий акт скасувати та прийняти
нове рішення, яким позов задовольнити, посилаючись на порушення та
неправильне застосування судом апеляційної інстанції норм
матеріального та процесуального права.
У відзиві ТОВ "Науково-технічний центр "УкрМетиз" на
касаційну скаргу, останній просить залишити судові рішення в силі,
а касаційну скаргу без задоволення.
Позивач не реалізував своє процесуальне право на участь у
судовому засіданні суду касаційної інстанції.
Колегія суддів, приймаючи до уваги межі перегляду справи в
касаційній інстанції, проаналізувавши на підставі фактичних
обставин справи застосування норм матеріального та процесуального
права при винесенні оспорюваного судового акту, знаходить
необхідним в задоволенні касаційної скарги відмовити, враховуючи
наступне.
Згідно ст. 887 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) за
договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт
підрядник зобов'язується розробити за завданням замовника проектну
або іншу технічну документацію та /або/ виконати пошукові роботи,
а замовник зобов'язується прийняти та оплатити їх.
Як встановлено місцевим та апеляційним господарським судом,
15.03.2003 року між ТОВ "Науково-технічний центр "УкрМетиз"
(замовник) та Виробничою науково-технічною корпорацією
"Модернізація і розвиток "МІР" (підрядник) укладений договір
підряду N 15/03-03.
Відповідно до п. 1.1. договору Замовник (відповідач) доручає,
а Підрядник (позивач) зобов'язується відповідно до умов договору,
виконати роботи: - по розробці ТЗ, науково-технічної документації
на лінію по виготовленню спиральної пружньої самозатягувальної
гайки; - по розробці ТЗ, науково-технічної документації для
виготовлення ключів.
Частиною 1 ст. 888 Цивільного кодексу України ( 435-15 )
зазначено, що за договором підряду на проведення проектних та
пошукових робіт замовник зобов'язаний передати підрядникові
завдання на проектування, а також інші вихідні дані, необхідні для
складання проектно-кошторисної документації.
Пунктом 3.1. договору передбачено, що замовник (відповідач),
протягом 3-х днів з моменту підписання договору, передає
Підрядникові (позивачу) необхідну технічну документацію:
креслення, технічні умови, зразки та інші документи для виконання
робіт, згідно з Додатком N 1, який є невід'ємною частиною
договору.
Додатком N 1 до договору підряду N 15/03-03 від
15.03.2003 року передбачено, що для виконання робіт замовник
повинен передати наступну науково-технічну документацію: технічне
завдання на розробку науково-технічної документації на лінію по
виготовленню спіральної пружньої самозатягувальної гайки; робочі
креслення на обладнання по виготовленню гайок; опис технологічного
процесу виготовлення спіральних пружніх самозатягувальних гайок
згідно діючої нормативної документації; технічне завдання на
розробку науково-технічної документації для виробництва ключів;
робочі креслення на ключі; опис технологічного процесу
виготовлення ключів згідно діючої нормативної документації;
розробка інтегрованої системи управління підприємством "Гамма".
Відповідно до п. 3.2. договору при передачі технічної
документації складається акт прийому-здачі за підписами
уповноважених представників обох сторін. Датою передачі
документації буде дата підписання акта.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 890 Цивільного кодексу України
( 435-15 ) підрядник зобов'язаний передати замовникові готову
проектно-кошторисну документацію та результати пошукових робіт.
Згідно з п. 6.1. договору здача-приймання виконаних робіт та
передача документації здійснюється сторонами за актом прийому -
здачі виконаних робіт.
Позивачем не надано суду акт приймання - здачі технічної
документації згідно Додатку N 1 до договору підряду
N 15/03-03 року та п. п. 3.1, 3.2 договору, а також не доведено
факт надсилання на адресу відповідача листом від 05.04.2004 року
N 118/5 акта виконаних робіт за цим договором, з урахуванням чого
місцевий та апеляційний господарський суд дійшли правильного
висновку щодо недоведеності позивачем факту передачі відповідачу
проектно-кошторисної документації та результати пошукових робіт.
Вказані обставини підтверджуються також висновком N 5601/30
від 23.03.2007 року судової технічної експертизи, згідно якого
Виробничою науково-технічною корпорацією "Модернізація і розвиток"
МІР" не виконані роботи в частині передачі науково-технічної
документації, передача якої передбачена Додатком N 1 до договору
N 15/03-03 від 15.03.2003 року, а виконати договірні роботи по
договору підряду N 15/03-03 від 15.03.2003 року можливо було при
умові передачі замовником підряднику вихідної первинної технічної
документації відповідно до п. 3.1. договору.
Експертне дослідження проведено кваліфікованим експертом,
належним чином мотивовано, відповідає наявним матеріалам справи та
не спростовано сторонами, а тому господарський суд апеляційної
інстанції обґрунтовано використав зазначений висновок як належний
доказ та з урахуванням встановленого в судовому засіданні дійшов
правомірного висновку щодо залишення рішення суду 1-ї інстанції
про відмову в позові без змін.
Таким чином, місцевим господарським судом та апеляційним
господарським судом встановлені обставини справи, що
підтверджуються певними доказами, яким попередні суди дали належну
оцінку, правом переоцінки яких касаційна інстанція не наділена.
Зважаючи на викладене, колегія не вбачає порушення судами
першої і апеляційної інстанцій норм матеріального та
процесуального права, котрі встановлюють правила доказування,
розподілу обов'язків доказування, належності й припустимості
доказів, порядку збирання і дослідження доказів, та вважає судові
рішення такими, що відповідають чинному законодавству України та
обставинам справи, отже і підстави для їх скасування відсутні.
Керуючись ст. ст. 111-5, 111-7, 111-8, 111-9, 111-11
Господарського процесуального кодексу України ( 1798-12 ), Вищий
господарський суд України, - П О С Т А Н О В И В:
В задоволенні касаційної скарги відмовити.
Постанову Донецького апеляційного господарського суду від
07.04.2008 р. у справі N 16/175 залишити без змін.
Головуючий суддя В.С.Божок
Судді: Т.Ф.Костенко
Г.П.Коробенковверх