Документ v0161359-18, текущая редакция — Принятие от 19.10.2018

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 19 жовтня 2018 року № 161

Про скарги Околічної Ю.А.,  зареєстровані в Центральній виборчій комісії  17 та 19 жовтня 2018 року за № 21-40-7143, 21-40-7193

До Центральної виборчої комісії 17 та 19 жовтня 2018 року надійшли скарги Околічної Юлії Анатоліївни, зазначені як повторні, разом із доданими до них матеріалами щодо призначення перших місцевих виборів у Червонослобідській сільській об’єднаній територіальній громаді Черкаського району Черкаської області, суб’єктом оскарження в яких вказано Черкаську обласну державну адміністрацію.

Вивчивши скарги та додані до них матеріали, Центральна виборча комісія встановила.

Згідно з частиною четвертою статті 14 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" скарги подаються до Комісії та розглядаються нею у порядку та строки, встановлені відповідним законом України про вибори або референдуми.

Порядок і строки подання та розгляду скарг, що стосуються місцевих виборів, а також вимоги до їх форми і змісту визначено розділом XIII Закону України "Про місцеві вибори" (далі - Закон) та Порядком розгляду скарг виборчими комісіями з місцевих виборів, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 5 вересня 2015 року № 229 (далі - Порядок).

Частиною десятою статті 14 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", частиною першою статті 96 Закону та пунктом 6.2 Порядку передбачено, що скарга подається до виборчої комісії в письмовій формі та повинна містити визначені вказаними положеннями відомості.

Відповідно до частини другої статті 96 Закону і пункту 6.6 Порядку до скарги додаються її копії, докази, зазначені у скарзі, та копії усіх документів, що додаються до неї, у кількості, яка дорівнює кількості суб’єктів оскарження та заінтересованих осіб, зазначених у скарзі. Письмові докази подаються в оригіналі або в засвідченій в установленому порядку копії.

Скарга, оформлена з дотриманням вимог частини десятої статті 14 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", статті 96 Закону та розділу 6 Порядку, розглядається Центральною виборчою комісією на засіданні. За підсумком її розгляду Комісія приймає рішення (частина четверта статті 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", частина четверта статті 97 Закону, пункти 7.1, 9.1 Порядку).

Частиною одинадцятою статті 14 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", частиною другою статті 97 Закону та пунктом 6.7 Порядку встановлено, що скарга, оформлена без дотримання передбачених частиною десятою статті 14 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", статтею 96 Закону та розділом 6 Порядку вимог, підлягає поверненню без розгляду.

Скарга Околічної Ю.А. з указаного питання вперше надійшла до Комісії 10 жовтня 2018 року в електронній формі, а 16 жовтня 2018 року та сама скарга - в паперовій формі.

Зазначена скарга була оформлена з порушенням вимог Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Закону та Порядку, а саме: не містила адреси електронної пошти суб’єкта звернення зі скаргою, якщо така є, до неї не було додано її копій та копій долучених до неї документів у визначеній Законом і Порядком кількості. Додані до скарги копії документів не було засвідчено в установленому порядку.

У зв’язку з указаними недоліками скаргу листами від 11 та 17 жовтня 2018 року відповідно повернуто суб’єкту звернення зі скаргою без розгляду із зазначенням вичерпного переліку недоліків, які перешкоджали розгляду, та повідомлено про можливість повторного звернення зі скаргою, оформленою відповідно до вимог статті 96 Закону, в установлені Законом строки.

17 та 19 жовтня 2018 року до Комісії надійшли скарги Околічної Ю.А., зазначені як повторні.

Разом з тим, вказані скарги не відповідають вимогам Закону та Порядку щодо їх оформлення: до них не додано їх копій та копій долучених до них документів у визначеній кількості, а додані до скарг копії документів не засвідчено в установленому порядку.

Отже, скарги, які надійшли до Комісії 17 та 19 жовтня 2018 року і зазначені як повторні, подані з невиправленими недоліками.

Згідно з частиною першою статті 1 Закону Комісія є постійно діючим колегіальним державним органом, який діє на підставі Конституції України, цього та інших законів України і наділений повноваженнями щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнського і місцевих референдумів у порядку та в межах, встановлених цим та іншими законами України.

За змістом частини другої статті 3 Закону Комісія та її члени зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України, цим та іншими законами України.

Відповідно до частини сьомої статті 94 Закону, пункту 3.3 Порядку до Центральної виборчої комісії оскаржується лише бездіяльність територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів.

Частиною четвертою статті 38, статтею 50 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" визначено, що рішення посадових осіб місцевих державних адміністрацій можуть бути оскаржені Президенту України, органу виконавчої влади вищого рівня, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини або до суду. Розпорядження голів місцевих державних адміністрацій, акти інших посадових осіб, які призначаються ними, можуть бути оскаржені в судовому порядку відповідно до закону.

Також за змістом частини першої статті 5 Кодексу адміністративного судочинства України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушено її права, свободи або законні інтереси, і просити про їх захист.

З огляду на зазначене Конституцією України та законами України Центральна виборча комісія не наділена повноваженнями щодо розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність Черкаської обласної державної адміністрації, а отже, Комісія є неналежним суб’єктом розгляду скарги Околічної Ю.А.

Крім того, скарги Околічної Ю.А. подано з порушенням установлених статтею 95 Закону та розділом 4 Порядку строків оскарження.

Частинами третьою, одинадцятою статті 97 Закону, пунктами 6.8, 9.3 Порядку визначено, що в разі повторного подання скарги з невиправленими недоліками, а також у разі подання скарги до неналежного суб’єкта розгляду скарги або з порушенням строків оскарження, встановлених Законом, виборча комісія приймає рішення про залишення її без розгляду по суті.

З огляду на викладені обставини скарги Околічної Ю.А. підлягають залишенню без розгляду по суті.

Враховуючи зазначене, відповідно до частини першої статті 5 Кодексу адміністративного судочинства України, частини четвертої статті 38, статті 50 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", частини сьомої статті 94, частин першої, п’ятої, шостої статті 95, частин першої, третьої, одинадцятої статті 97 Закону України "Про місцеві вибори", Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з місцевих виборів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 5 вересня 2015 року № 229, керуючись статтями 10 - 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Скарги Околічної Юлії Анатоліївни, зареєстровані в Центральній виборчій комісії 17 та 19 жовтня 2018 року за № 21-40-7143, 21-40-7193, залишити без розгляду по суті.

2. Копії цієї постанови надіслати Околічній Ю.А. та Черкаській обласній державній адміністрації.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


Т.СЛІПАЧУКвверх