Документ v0156359-05, текущая редакция — Принятие от 29.11.2005

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
29.11.2005 N 156
Про реєстрацію ініціативної групи
всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою, утвореної на зборах громадян
України, що відбулися 5 листопада 2005 року
в м. Умані Черкаської області

До Центральної виборчої комісії 14 листопада 2005 року
надійшло подання Уманського міського голови Бодрова Ю.І. від
14 листопада 2005 року N 21-38/1-6667 щодо реєстрації ініціативної
групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.
Розглянувши вищезазначене подання та додані до нього
документи, Центральна виборча комісія встановила.
У місті Умані Черкаської області 5 листопада 2005 року за
адресою вул. Радянська, 33, відбулися збори громадян України для
утворення ініціативної групи всеукраїнського референдуму за
народною ініціативою, в яких згідно з протоколом цих зборів взяли
участь 253 особи. Учасниками зборів одноголосно схвалено
пропозицію про проведення всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою та затверджено формулювання питань, які пропонується
винести на всеукраїнський референдум:
"Чи згодні Ви з тим, щоб Україна стала членом Організації
Північноатлантичного договору (НАТО)?";
"Чи підтримуєте Ви участь України у Єдиному економічному
просторі (ЄЕП) разом із Російською Федерацією, Республікою
Казахстан та Республікою Білорусь, відповідно до Угоди про
формування Єдиного економічного простору ( 997_990 ), підписаної
19 вересня 2003 року?"
Учасниками зборів одноголосно обрано ініціативну групу в
складі 60 осіб, якій доручено збирання підписів громадян під
вимогою про проведення всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою.
Під час перевірки поданих матеріалів виявлено, що в зборах
громадян України для створення ініціативної групи всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою взяли участь особи, які не
мають права на участь у референдумі: Сажієнко Тетяна Іванівна
3 серпня 1988 року народження, Піхуля Анна Павлівна 24 червня
1988 року народження, Завірюха Людмила Михайлівна 8 червня
1988 року народження, Саблук Анна Андріївна 3 жовтня 1988 року
народження, Сокирська Тетяна Олександрівна 18 січня 1988 року
народження, Нефьодова Каріна Резванівна 19 лютого 1989 року
народження, Деренюк Ярослав Сергійович 27 вересня 1988 року
народження, Громадська Анна Анатоліївна 17 серпня 1989 року
народження, Макарчук Світлана Іванівна 11 березня 1988 року
народження, Біляєва Альона Володимирівна 4 червня 1988 року
народження, Кулик Ірина Анатоліївна 3 лютого 1988 року народження,
Пахомова Олена Олександрівна 27 травня 1988 року народження,
Манько Євген Сергійович 19 жовтня 1988 року народження, Паніна
Наталія Ігорівна 15 листопада 1987 року народження.
Перевіркою списку учасників зборів також установлено, що у
відомостях про місце їх проживання не зазначено область та район
місця проживання Крапівіна Юрія Михайловича та Панімаш Надії
Василівни.
Також під час перевірки поданих матеріалів виявлено окремі
порушення вимог частини першої статті 16. Зокрема, в списку членів
ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою, обраних зборами громадян України, які відбулися
5 листопада 2005 року в м. Умані Черкаської області, проти осіб
Біленко Тетяни Миколаївни, Волошина Станіслава Олексійовича не
вказано дати їх народження. Також члени ініціативної групи Біленко
Тетяна Миколаївна, Волошин Станіслав Олексійович, Зеленська Лідія
Іванівна, Лозовий Анатолій Іванович не підписали зобов'язання про
додержання ними законодавства України про референдум, що є
порушенням пункту третього статті 17 Закону України "Про
всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ). В протоколі
зборів у графі "Прізвище ім'я по батькові" виявлено
невідповідності написання імені та по батькові члена ініціативної
групи Шевчук Тетяни Василівни (у списку учасників зборів зазначено
Шевчук Тетяна Олексіївна) та імені члена ініціативної групи
Демешка В'ячеслава Андрійовича (у списках учасників зборів -
Демешко Владислав Андрійович), що дає підставу для відмови у
включенні цих осіб до складу ініціативної групи.
Відповідно до цього Центральна виборча комісія зазначає, що,
незважаючи на виключення зазначених осіб зі складу ініціативної
групи та з числа учасників зборів, загальні обставини не впливають
на законність проведення зборів громадян України для утворення
ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою, оскільки кількість учасників зборів та чисельність
ініціативної групи відповідають вимогам законодавства про
референдуми.
Крім того, перевіркою поданих до Центральної виборчої комісії
матеріалів, установлено їх відповідність іншим вимогам Закону
( 1286-12 ).
Згідно з частиною четвертою статті 17 Закону ( 1286-12 ) до
Центральної виборчої комісії подання надіслано належним суб'єктом
та в установлений Законом 10-денний строк.
Відповідно до частини першої статті 16 Закону ( 1286-12 ) в
зборах громадян щодо утворення ініціативної групи взяли участь 237
громадян України, які мають право на участь у референдумі.
Згідно з положеннями частини четвертої статті 16 Закону
( 1286-12 ) перед початком зборів громадян України для утворення
ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою проведено реєстрацію їх учасників, про що зазначено у
протоколі цих зборів; у списку учасників зборів зазначено їх
прізвища, імена та по батькові, дати народження та місце
проживання; учасниками зборів одноголосно обрано голову і
секретаря цих зборів (головою зборів обрано Пахольчука Івана
Степановича, секретарем - Соколенка Олексія Олексійовича); до
порядку денного зборів включено питання про обговорення
доцільності проведення референдуму та про формулювання питань, які
пропонуються винести на референдум.
На виконання частини п'ятої статті 16 Закону ( 1286-12 ) в
протоколі зборів громадян окремо зазначено відомості про
затвердження формулювання кожного питання, що пропонується винести
на референдум; учасниками зборів обрано ініціативну групу, якій
рішенням цих зборів доручено збирання підписів громадян під
вимогою проведення всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою, про що зазначено в протоколі зборів.
Відповідно до частини сьомої статті 16 Закону ( 1286-12 ) про
проведення зборів громадян України для утворення ініціативної
групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою складено
протокол із зазначенням результатів голосування з питань порядку
денного.
У протоколі зборів громадян вказано дата та місце проведення
зборів громадян України для утворення ініціативної групи
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.
Відповідно до частини восьмої статті 16 Закону ( 1286-12 )
список учасників зборів та протокол зборів громадян України для
утворення ініціативної групи всеукраїнського референдуму за
народною ініціативою підписано головою і секретарем цих зборів.
Точне формулювання питань, які пропонується винести на
всеукраїнський референдум, оформлено відповідно до вимог частини
восьмої статті 16 Закону ( 1286-12 ).
На виконання частини шостої статті 16 Закону ( 1286-12 )
ініціативна група складається не менш як з 20 громадян України,
які мають право брати участь у референдумі.
Згідно з частиною восьмою статті 16 Закону ( 1286-12 ) список
членів ініціативної групи підписано головою і секретарем цих
зборів; при цьому в списку членів ініціативної групи зазначено
дані документів, що посвідчують особу кожного члена ініціативної
групи.
Відповідно до частини першої статті 16 Закону ( 1286-12 ) в
списку членів ініціативної групи вказано дати народження членів
ініціативної групи, які всі мають право брати участь у
референдумі.
На виконання частини третьої статті 17 Закону ( 1286-12 ) 54
члени ініціативної групи, що підлягають реєстрації, підписали
зобов'язання про додержання ними законодавства України про
референдум.
Таким чином, Центральною виборчою комісією встановлено
відповідність поданих документів щодо зазначеної ініціативної
групи вимогам Закону ( 1286-12 ).
Стаття 8 Конституції України ( 254к/96-ВР ) встановлює, що в
Україні визнається і діє принцип верховенства права, Конституція
України має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативні акти
приймаються на її основі і повинні відповідати Конституції
України, норми якої є нормами прямої дії.
Згідно зі статтею 5 Конституції України ( 254к/96-ВР ) носієм
суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, який
здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, а узурпувати державну владу не
може ніхто.
Відповідно до статті 38 Конституції України ( 254к/96-ВР )
громадяни мають право брати участь в управлінні державними
справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно
обирати і бути обраними до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування.
Відповідно до статті 69 Конституції України ( 254к/96-ВР )
народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та
інші форми безпосередньої демократії.
Згідно з частиною другою статті 72 Основного Закону
( 254к/96-ВР ) всеукраїнський референдум проголошується за
народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян
України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо
призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах
областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.
Відповідно до пункту 1 частини першої статті 92 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) права і свободи людини і громадянина,
гарантії цих прав і свобод визначаються виключно законами України.
Згідно з пунктом 20 частини першої статті 92 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) організація і порядок проведення виборів і
референдумів визначаються виключно законами України.
Стаття 74 Конституції України ( 254к/96-ВР ) не допускає
проведення референдуму лише щодо законопроектів з питань податків,
бюджету та амністії.
Відповідно до частини першої статті 1 Закону України "Про
всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ) референдум - це
спосіб прийняття громадянами України рішення з важливих питань
загальнодержавного та місцевого значення.
Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 27 березня
2000 року N 3-рп/2000 ( v003p710-00 ) у справі за конституційним
поданням 103 і 108 народних депутатів України щодо відповідності
Конституції України ( 254к/96-ВР ) (конституційності) Указу
Президента України "Про проголошення всеукраїнського референдуму
за народною ініціативою" ( 65/2000 ) N 1-26/2000 також зазначив,
що: "референдум проводиться з метою з'ясування позиції громадян
України щодо актуальних питань".
У Рішенні від 5 жовтня 2005 року N 6-рп/2005 ( v006p710-05 )
у справі за конституційним поданням 60 народних депутатів України
про офіційне тлумачення положень частини першої статті 103
Конституції України ( 254к/96-ВР ) в контексті положень її статей
5, 156 та за конституційним зверненням Галайчука Вадима
Сергійовича, Подгорної Вікторії Валентинівни, Кислої Тетяни
Володимирівни про офіційне тлумачення положень частин другої,
третьої, четвертої статті 5 Конституції України N 1-5/2005
Конституційний Суд України вказав, що принцип народного
суверенітету, закріплений у статті 5 Конституції України,
передбачає первинний, єдиний і невідчужуваний характер влади
Українського народу.
Згідно із закріпленим у Загальній декларації прав людини
( 995_015 ) принципом воля народу повинна бути основою влади
уряду.
Як зазначив Конституційний Суд України в Ухвалі від 6 червня
2002 року N 35-у/2002 ( v035u710-02 ) про відмову у відкритті
конституційного провадження у справі за конституційним поданням
Центральної виборчої комісії щодо офіційного тлумачення положень
частин четвертої, шостої статті 17 Закону України "Про
всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ), відповідь на
порушені у клопотанні Центральної виборчої комісії питання
міститься у Рішенні Конституційного Суду України від 27 березня
2000 року N 3-рп/2000 ( v003p710-00 ) (справа про всеукраїнський
референдум за народною ініціативою). В абзаці п'ятому підпункту
4.2 пункту 4 цього Рішення ( v003p710-00 ) сформульовано правову
позицію Конституційного Суду України, згідно з якою Президент
України, Центральна виборча комісія, інші державні органи мають
здійснювати перевірку щодо відповідності Конституції України
( 254к/96-ВР ) питань, які пропонується винести на всеукраїнський
референдум, зокрема за народною ініціативою.
Таким чином, Центральною виборчою комісією досліджено всі
питання щодо утворення та реєстрації ініціативної групи
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, перевірка
яких належить до повноважень Комісії, що реалізуються нею на
підставі та у спосіб, визначені Конституцією України
( 254к/96-ВР ), Законами України "Про всеукраїнський та місцеві
референдуми" ( 1286-12 ), "Про Центральну виборчу комісію"
( 1932-15 ), а також з урахуванням зазначених вище рішень та
ухвали Конституційного Суду України. У тому числі Центральною
виборчою комісією встановлено, що питання, які пропонуються для
винесення на всеукраїнський референдум зборами громадян України
для утворення ініціативної групи всеукраїнського референдуму за
народною ініціативою, які відбулися в місті Умані Черкаської
області 5 листопада 2005 року за адресою вул. Радянська, 33, не
належать до питань, які згідно з Конституцією України
( 254к/96-ВР ) та Законом України "Про всеукраїнський та місцеві
референдуми" ( 1286-12 ) не можуть бути винесені на всеукраїнський
референдум.
Враховуючи викладене, відповідно до статей 5, 8, 38, 69, 72,
74, пунктів 1, 20 частини першої статті 92 Конституції України
( 254к/96-ВР ), статті 1, частини першої статті 2, статей 3, 5,
частини першої статті 7, статей 15, 16, 17, 18 Закону України "Про
всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ) та керуючись
частиною першою статті 11, частиною першою статті 12, пунктами 1,
3 статті 17, пунктом 2 статті 20 Закону України "Про Центральну
виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія
п о с т а н о в л я є:
1. Зареєструвати ініціативну групу всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою (згідно з додатком) з питань:
"Чи згодні Ви з тим, щоб Україна стала членом Організації
Північноатлантичного договору (НАТО)?"; "Чи підтримуєте Ви участь
України у Єдиному економічному просторі (ЄЕП) разом із Російською
Федерацією, Республікою Казахстан та Республікою Білорусь,
відповідно до Угоди про формування Єдиного економічного простору
( 997_990 ), підписаної 19 вересня 2003 року?", утворену зборами
громадян України, що відбулися 5 листопада 2005 року в м. Умані
Черкаської області, та присвоїти їй порядковий номер 4.
2. Відмовити Біленко Тетяні Миколаївні, Волошину Станіславу
Олексійовичу, Зеленській Лідії Іванівні, Лозовому Анатолію
Івановичу, Шевчук Тетяні Олексіївні, Демешко Владиславу
Андрійовичу у включенні їх до ініціативної груп и всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою.
3. Видати ініціативній групі, зареєстрованій цією постановою,
свідоцтво про реєстрацію, членам зареєстрованої ініціативної
групи - відповідні посвідчення.
4. Установити строк збирання підписів громадян України під
вимогою про проведення всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою до 1 березня 2006 року.
5. Копію цієї постанови надіслати Уманській міській раді та
рекомендувати їй опублікувати відомості про реєстрацію
ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою у місцевих засобах масової інформації.
Голова Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 29 листопада 2005 року N 156
СПИСОК
членів ініціативної групи всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою N 4, утвореної
на зборах громадян України, що відбулися
5 листопада 2005 року в м. Умані
Черкаської області

1. Чубань Вікторія Сергіївна
2. Ситник Ганна Олексіївна
3. Кезіна Тетяна Григорівна
4. Пономаренко Людмила Олексіївна
5. Бондаренко Галина Гнатівна
6. Нікіцька Ніна Іванівна
7. Кучер Віра Василівна
8. Кульбашна Надія Сергіївна
9. Францева Алла Григорівна
10. Хорьяков Юрій Миколайович
11. Мануйлов Петро Володимирович
12. Гусак Анатолій Григорович
13. Лагода Василь Миколайович
14. Патока Ігор Петрович
15. Шабаш Наталія Леонідівна
16. Васищева Олена Олександрівна
17. Слупіцький Віталій Григорович
18. Швидкий Олександр Васильович
19. Хрущов Олександр Іванович
20. Гурян Ольга Миронівна
21. Левицька Ганна Кіндратівна
22. Бабкіна Ольга Вікторівна
23. Бандурко Людмила Петрівна
24. Олійник Наталія Василівна
25. Котова Валентина Іванівна
26. Цвіліховська Олена Леонідівна
27. Дудник Геннадій Іванович
28. Пащенко Олександр Іванович
29. Горкун Валентина Вікторівна
30. Даценко Василь Валерійович
31. Грінько Петро Олексійович
32. Куць Наталія Юріївна
33. Артемчук Ольга Володимирівна
34. Гусєв Сергій Васильович
35. Мотуз Анатолій Миколайович
36. Новіков Олег Олександрович
37. Костенко Любов Володимирівна
38. Браславська Катерина Єфремівна
39. Козицький Павло Олексійович
40. Тищенко Юрій Дмитрович
41. Уханенко Лідія Василівна
42. Євона Галина Іванівна
43. Радчук Людмила Анатоліївна
44. Рибчик Іван Іванович
45. Лепський Костянтин Володимирович
46. Кравченко Валентина Євгеніївна
47. Авдієнко Надія Олександрівна
48. Литвиненко Валерій Павлович
49. Бублик Ігор Рафілович
50. Решетько Наталія Василівна
51. Коломієць Наталія Євгеніївна
52. Тищенко Михайло Іванович
53. Гловацький Петро Петрович
54. Кочубей Надія Яківна
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИКвверх