Документ v0149359-05, текущая редакция — Принятие от 25.11.2005

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
25.11.2005 N 149
Про форму списку осіб від політичних партій,
виборчих блоків політичних партій для включення
їх до складу окружних виборчих комісій
з підготовки та проведення виборів народних
депутатів України 26 березня 2006 року

Відповідно до частин третьої, четвертої, п'ятої, шостої
статті 27 Закону України "Про вибори народних депутатів України"
( 1665-15 ), керуючись статтями 12, 13, пунктом 10 статті 19
Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ),
Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити форму списку осіб від політичних партій,
виборчих блоків політичних партій для включення їх до складу
окружних виборчих комісій з підготовки та проведення виборів
народних депутатів України 26 березня 2006 року (додається).
2. Цю постанову надіслати політичним партіям (блокам), які в
поточному складі Верховної Ради України станом на 15 вересня
2005 року мають свої партійні фракції (фракції блоків), а також
політичним партіям, виборчим блокам політичних партій - суб'єктам
виборчого процесу.
Голова Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 25 листопада 2005 року N 149
Центральна виборча комісія
ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ
26 березня 2006 року
Відповідно до частин четвертої,
п'ятої, шостої статті 27
Закону України "Про вибори
народних депутатів України" __________________________ подає
(назва центрального керівного органу політичної
партії (керівного органу виборчого блоку політичних
партій)
СПИСОК ОСІБ
від ______________________________________________
(назва політичної партії (повна назва
виборчого блоку політичних партій) _________________________________________________________
для включення їх до складу окружних виборчих
комісій з підготовки та проведення виборів
народних депутатів України 26 березня 2006 року
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Номер |Прізвище,| Рік на- | Грома-|Місце |Володіння| Освіта |Місце |Займана| Контактні |Наявність| Наяв-|Посада у | |з/п| терито-|ім'я, по |родження |дянство|прожи-|державною|(середня,|роботи| посада| телефони | досвіду |ність |виборчій | | | ріаль- |батькові |(для осіб, | особи |вання | мовою | базова | | |(службовий,| щодо |відпо-|комісії, | | | ного | |яким у рік | | та | | вища, | | |домашній, |участі в |відної|на яку | | | округу | |проведення | |адреса| | вища) | | |мобільний) | роботі |освіти|пропо- | | | | | виборів | |житла | | | | | |виборчих | чи |нується | | | | | випов- | | | | | | | |комісій |підго-| особа | | | | | нюється | | | | | | | | |товки |(голова, | | | | |18 років, -| | | | | | | | | |заступник| | | | | дата на- | | | | | | | | | | голови, | | | | |родження) | | | | | | | | | |секретар)| |---+--------+---------+-----------+-------+------+---------+---------+------+-------+-----------+---------+------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |---+--------+---------+-----------+-------+------+---------+---------+------+-------+-----------+---------+------+---------| | | | | | | | | | | | | | | | |---+--------+---------+-----------+-------+------+---------+---------+------+-------+-----------+---------+------+---------| | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зазначені особи відповідають вимогам статті 26 Закону України
"Про вибори народних депутатів України".
Додаток: заяви осіб, запропонованих до складу окружних
виборчих комісій, про згоду на участь у роботі відповідних
виборчих комісій, написані ними власноручно, у кількості ______.
---------------------------- -------- ---------------------- (керівник політичної партії) М.П. (підпис) (прізвище та ініціали)
---------------------------- -------- ---------------------- (керівник політичної партії, М.П. (підпис) (прізвище та ініціали)
що входить до виборчого
блоку політичних партій)
---------------------------- -------- ---------------------- (керівник політичної партії, М.П. (підпис) (прізвище та ініціали)
що входить до виборчого
блоку політичних партій)
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИКвверх