Документ v0139359-18, текущая редакция — Принятие от 19.09.2018

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 19 вересня 2018 року № 139

Про скаргу громадської організації "Жіночий Активний рух", зареєстровану в Центральній виборчій комісії 5 вересня 2018 року за № 21-37-6182

До Центральної виборчої комісії надійшла скарга громадської організації "Жіночий Активний рух" разом із доданими до неї матеріалами щодо порушення Конституції та законів України під час проведення процедури добровільного об’єднання територіальних громад сіл Червона Слобода, Вергуни, Нечаївка, Хутори Черкаського району Черкаської області, суб’єктом оскарження в якій зазначено Черкаську обласну державну адміністрацію.

Відповідно до статей 14, 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (далі - Закон) об’єднання громадян мають право звернутися до Комісії із зверненнями з питань, що належать до повноважень Комісії, в порядку, встановленому Законом, Законом України "Про звернення громадян" та іншими законами України.

Заяви та скарги, подані до Комісії, розглядаються в порядку, встановленому Законом та іншими законами, а також Регламентом Центральної виборчої комісії.

Вивчивши вказану скаргу, Центральна виборча комісія зазначає.

Згідно з частиною першою статті 1 Закону Комісія є постійно діючим колегіальним державним органом, який діє на підставі Конституції України, цього та інших законів України і наділений повноваженнями щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнського і місцевих референдумів у порядку та в межах, встановлених цим та іншими законами України.

За змістом частини другої статті 3 Закону Комісія та її члени зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України, цим та іншими законами України.

Частиною четвертою статті 38, статтею 50 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" визначено, що рішення посадових осіб місцевих державних адміністрацій можуть бути оскаржені Президенту України, органу виконавчої влади вищого рівня, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини або до суду. Розпорядження голів місцевих державних адміністрацій, акти інших посадових осіб, які призначаються ними, можуть бути оскаржені в судовому порядку відповідно до закону.

Крім того, за змістом частини першої статті 5 Кодексу адміністративного судочинства України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушено її права, свободи або законні інтереси, і просити про їх захист.

З огляду на зазначене Конституцією України та законами України Центральна виборча комісія не наділена повноваженнями щодо розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність Черкаської обласної державної адміністрації.

Отже, скарга громадської організації "Жіночий Активний рух" підлягає залишенню без розгляду.

Водночас указана в скарзі інформація свідчить про можливе вчинення кримінальних правопорушень посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування під час проведення процедури добровільного об’єднання територіальних громад сіл Червона Слобода, Вергуни, Нечаївка, Хутори Черкаського району Черкаської області.

У зв’язку з цим Комісія вважає за необхідне звернутися до Головного управління Національної поліції в Черкаській області та передати копію скарги громадської організації "Жіночий Активний рух" разом з доданими матеріалами для проведення перевірки наведених у них обставин та вжиття заходів реагування згідно із законодавством України.

Враховуючи викладене, відповідно до частини четвертої статті 38, статті 50 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", частини першої статті 5 Кодексу адміністративного судочинства України, керуючись частиною другою статті 3, статтями 10, 12 - 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Скаргу громадської організації "Жіночий Активний рух" залишити без розгляду.

2. Звернутися до Головного управління Національної поліції в Черкаській області та надіслати копію скарги громадської організації "Жіночий Активний рух" разом з доданими матеріалами для проведення перевірки викладених у них обставин та вжиття заходів реагування відповідно до законодавства України.

3. Копії цієї постанови надіслати Головному управлінню Національної поліції в Черкаській області, громадській організації "Жіночий Активний рух".

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙвверх