Документ v0121359-18, текущая редакция — Принятие от 09.08.2018

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 9 серпня 2018 року № 121

Про скарги громадських організацій "Чистий світ Черкащини" та "Територіальна ініціатива", зареєстровані в Центральній виборчій комісії 26 липня 2018 року за № 21-37-5250 та 9 серпня 2018 року за № 21-37-5640

До Центральної виборчої комісії надійшли скарги громадських організацій "Чистий світ Черкащини" та "Територіальна ініціатива" разом із доданими до них матеріалами щодо порушення Конституції та законів України під час проведення процедури добровільного об’єднання територіальних громад сіл Червона Слобода, Вергуни, Нечаївка, Хутори Черкаського району Черкаської області, суб’єктом оскарження в яких зазначено Черкаську обласну державну адміністрацію.

Відповідно до статей 14, 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (далі - Закон) об’єднання громадян мають право звернутися до Комісії із зверненнями з питань, що належать до повноважень Комісії, в порядку, встановленому Законом, Законом України "Про звернення громадян" та іншими законами України.

Заяви та скарги, подані до Комісії, розглядаються в порядку, встановленому Законом та іншими законами, а також Регламентом Центральної виборчої комісії.

Вивчивши вказані скарги, Центральна виборча комісія зазначає.

Згідно з частиною першою статті 1 Закону Комісія є постійно діючим колегіальним державним органом, який діє на підставі Конституції України, цього та інших законів України і наділений повноваженнями щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнського і місцевих референдумів у порядку та в межах, встановлених цим та іншими законами України.

За змістом частини другої статті 3 Закону Комісія та її члени зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України, цим та іншими законами України.

Частиною четвертою статті 38, статтею 50 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" визначено, що рішення посадових осіб місцевих державних адміністрацій можуть бути оскаржені Президенту України, органу виконавчої влади вищого рівня, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини або до суду. Розпорядження голів місцевих державних адміністрацій, акти інших посадових осіб, які призначаються ними, можуть бути оскаржені в судовому порядку відповідно до закону.

Крім того, за змістом частини першої статті 5 Кодексу адміністративного судочинства України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушено її права, свободи або законні інтереси, і просити про їх захист.

З огляду на зазначене Конституцією України та законами України Центральна виборча комісія не наділена повноваженнями щодо розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність Черкаської обласної державної адміністрації.

Отже, скарги громадських організацій "Чистий світ Черкащини" та "Територіальна ініціатива" підлягають залишенню без розгляду.

Водночас указана в скаргах інформація та наявні в Комісії документи свідчать про можливе вчинення кримінальних правопорушень посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування під час проведення процедури добровільного об’єднання територіальних громад сіл Червона Слобода, Вергуни, Нечаївка, Хутори Черкаського району Черкаської області.

У зв’язку з цим Комісія вважає за необхідне звернутися до Головного управління Національної поліції в Черкаській області та передати копії скарг  громадських організацій "Чистий світ Черкащини" та "Територіальна ініціатива", а також відповідні матеріали із зазначеного питання для проведення перевірки наведених у них обставин та вжиття заходів реагування згідно із законодавством України.

Враховуючи викладене, відповідно до частини четвертої статті 38, статті 50 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", частини першої статті 5 Кодексу адміністративного судочинства України, керуючись частиною другою статті 3, статтями 10, 12 - 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Скарги громадських організацій "Чистий світ Черкащини" та "Територіальна ініціатива" залишити без розгляду.

2. Звернутися до Головного управління Національної поліції в Черкаській області та надіслати копії скарг громадських організацій "Чистий світ Черкащини" та "Територіальна ініціатива", а також матеріали щодо проведення процедури добровільного об’єднання територіальних громад сіл Червона Слобода, Вергуни, Нечаївка, Хутори Черкаського району Черкаської області для проведення перевірки викладених у них обставин та вжиття заходів реагування відповідно до законодавства України.

3. Копії цієї постанови надіслати Головному управлінню Національної поліції в Черкаській області, громадським організаціям "Чистий світ Черкащини" та "Територіальна ініціатива".

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙвверх