Про внесення змін до деяких постанов Центральної виборчої комісії
Центрвиборчком; Постановление от 29.05.2017111
Документ v0111359-17, текущая редакция — Принятие от 29.05.2017

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 29 травня 2017 року № 111

Про внесення змін до деяких постанов Центральної виборчої комісії

У зв’язку з внесенням змін до Закону України "Про місцеві вибори" згідно із Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо добровільного приєднання територіальних громад" та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" згідно із Законами України "Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу старости села, селища" та "Про внесення змін до деяких законів України щодо набуття повноважень сільських, селищних, міських голів", керуючись статтями 11 - 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Внести зміни до Порядку складання та уточнення списків виборців при одночасному проведенні виборів народних депутатів України та місцевих виборів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 8 жовтня 2014 року № 1561 (із змінами, внесеними згідно з постановами Центральної виборчої комісії від 18 березня 2016 року № 79, від 29 червня 2016 року № 245), замінивши в абзаці другому пункту 2.5 слова "проміжні вибори депутата сільської, селищної ради" словами "проміжні, додаткові вибори депутатів сільської, селищної ради".

2. Внести зміни до Роз’яснення щодо деяких питань формування нового складу територіальних виборчих комісій та утворення дільничних виборчих комісій, що здійснюють організацію підготовки і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 3 вересня 2015 року № 217 (із змінами, внесеними згідно з постановами Центральної виборчої комісії від 9 вересня 2015 року № 247, від 18 вересня 2015 року № 350, від 23 березня 2016 року № 87), доповнивши абзац сімнадцятий пункту 3 після слова "проміжних" словом "додаткових".

3. Внести до постанови Центральної виборчої комісії від 7 вересня 2015 року № 236 "Про Роз’яснення щодо порядку внесення змін до складу територіальних та дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ" (із змінами, внесеними згідно з постановами Центральної виборчої комісії від 10 вересня 2015 року № 261, від 16 вересня 2015 року № 333, від 7 жовтня 2015 року № 392, від 5 листопада 2015 року № 532, від 9 березня 2016 року № 67 та від 23 березня 2016 року № 87) такі зміни:

1) преамбулу постанови після слова та цифр "статті 93" доповнити словами та цифрами "частини четвертої статті 93-1";

2) у Роз’ясненні щодо порядку внесення змін до складу територіальних та дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ, затвердженому зазначеною постановою, пункт 1.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Повноваження територіальної виборчої комісії територіальної громади, що приєднується до об’єднаної територіальної громади, припиняються з моменту прийняття сільською, селищною радою рішення про приєднання до об’єднаної територіальної громади. Повноваження щодо проведення додаткових виборів здійснюються територіальною виборчою комісією, створеною на території об’єднаної територіальної громади, до якої приєднується територіальна громада".

4. Внести до постанови Центральної виборчої комісії від 23 вересня 2015 року № 362 "Про Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про місцеві вибори" під час реєстрації кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатів у депутати обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови та старости села, селища, висунутих місцевими організаціями політичних партій на чергових, позачергових та перших місцевих виборах" (із змінами, внесеними згідно з постановою Центральної виборчої комісії від 12 лютого 2016 року № 24) такі зміни:

1) у назві, преамбулі та пункті 1 постанови слова "та перших" замінити словами "перших та додаткових";

2) у Роз’ясненні щодо застосування деяких положень Закону України "Про місцеві вибори" під час реєстрації кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатів у депутати обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови та старости села, селища, висунутих місцевими організаціями політичних партій на чергових, позачергових та перших місцевих виборах, затвердженому зазначеною постановою:

у назві та преамбулі слова "та перших" замінити словами "перших та додаткових";

абзац другий пункту 2 після слова "перших" доповнити словом "додаткових";

у пункті 5:

абзац перший після слова "перших" доповнити словом "додаткових";

в абзаці восьмому слова "та перших" замінити словами "перших та додаткових";

в абзаці дев’ятому після слів "міського голови" доповнити словами "та старости села, селища", а слова "та перших" замінити словами "перших та додаткових";

у пункті 9 слова "та перших" замінити словами "перших та додаткових".

5. Внести до постанови Центральної виборчої комісії від 25 вересня 2015 року № 370 "Про Роз’яснення щодо складання та уточнення списків виборців для підготовки і проведення голосування з місцевих виборів" (із змінами, внесеними згідно з постановами Центральної виборчої комісії від 18 березня 2016 року № 79, від 29 червня 2016 року № 245) такі зміни:

1) преамбулу постанови після слова та цифр "статті 93" доповнити словами та цифрами "частини першої статті 93-1";

2) у Роз’ясненні щодо складання та уточнення списків виборців для підготовки і проведення голосування з місцевих виборів, затвердженому зазначеною постановою:

у розділі II:

абзац четвертий пункту 2 після слова "проміжних" доповнити словом "додаткових";

в абзаці другому пункту 4 слова "проміжні вибори депутата сільської, селищної ради" замінити словами "проміжні, додаткові вибори депутатів сільської, селищної ради";

абзац третій пункту 1 розділу IV після слова "проміжних" доповнити словом "додаткових".

6. Внести до постанови Центральної виборчої комісії від 2 жовтня 2015 року № 381 "Про Роз’яснення щодо порядку реєстрації обраних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ" (із змінами, внесеними згідно з постановами Центральної виборчої комісії від 3 листопада 2015 року № 523, від 13 листопада 2015 року № 559, від 3 березня 2017 року № 39) такі зміни:

1) преамбулу постанови після слів "Закону України "Про місцеві вибори" доповнити словами та цифрами "частин третьої, шостої статті 14-1";

2) у Роз’ясненні щодо порядку реєстрації обраних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ, затвердженому зазначеною постановою, абзац другий пункту 20 замінити двома новими абзацами такого змісту:

"Повноваження новообраного сільського, селищного, міського голови починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" на пленарному засіданні відповідної сільської, селищної, міської ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації.

Повноваження старости села, селища починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" на пленарному засіданні відповідної сільської, селищної, міської ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації".

7. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙвверх