Документ v0068500-19, действует, текущая редакция — Принятие от 15.05.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 16.05.2019. Посмотреть в истории? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

15.05.2019  № 68

Про внесення змін до Тарифів на організаційні послуги та інші види послуг (операцій), що надаються (здійснюються) Національним банком України

Відповідно до статей 7, 15, 42, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою приведення переліку послуг, що надаються Національним банком України, у відповідність до вимог законодавства України та у зв'язку з переглядом тарифної політики Національного банку України на послуги, що надаються в окремих сферах діяльності Національного банку України, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести зміни до Тарифів на організаційні послуги та інші види послуг (операцій), що надаються (здійснюються) Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 785/8106 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 22 грудня 2018 року № 147), виклавши їх у новій редакції, що додається.

2. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Я. СмолійЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
12.08.2003  № 333
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
15.05.2019  № 68)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 2003 р.
за № 785/8106

ТАРИФИ
на організаційні послуги та інші види послуг (операцій), що надаються (здійснюються) Національним банком України

I. Тарифи на організаційні послуги та інші види послуг (операцій), що надаються (здійснюються) Національним банком України в окремих сферах його діяльності

Таблиця 1


з/п


послуги
(операції)

Найменування послуг (операцій)

Тарифи

1

2

3

4

1

1

Відшкодування вартості послуг підприємств зв'язку, що пов'язані із зовнішньоекономічною діяльністю клієнтів

За фактичними витратами, сплаченими Національним банком України (на підставі окремого рахунку)

2

2

Підключення до системи електронних платежів Національного банку України (далі  - Національний банк):

Одноразова плата

3

установ Державної казначейської служби України (далі - Державна казначейська служба)

50 грн

4

банків

350 грн

5

3

За використання апаратури криптографічного захисту інформації (АКЗІ, АКЗІ-В)

Безплатно

6

4

Надання генератора ключів для програмних систем захисту інформації Національного банку

Безплатно

7

5

Супроводження системи захисту Національного банку в інформаційних системах державних органів

Безплатно

8

6

Оформлення постійної (тимчасової) перепустки клієнту

220 грн

9

7

Придбання та установка програмного забезпечення клієнтами програмного комплексу “клієнт банку - банк”

500 грн (одноразова плата)

10

8

Супроводження програмного забезпечення АРМ-НБУ учасника СЕП (АРМ-СЕП), уключаючи супроводження вбудованих програмних засобів захисту

40 грн (щомісяця)

11

9

Супроводження програмного забезпечення АРМ-НБУ-інформаційний

40 грн (щомісяця)

12

10

Зберігання цінностей сторонніх організацій у Державній скарбниці України:


13

банківських металів:


14

до 50 кг

1,0% річних від вартості металів

15

від 50 кг і більше

0,5% річних від вартості металів

16

інших цінностей:

(щомісяця, за одне місце)

17

до 1 місяця

240 грн

18

до 3 місяців

220 грн

19

до 6 місяців

200 грн

20

до 12 місяців

180 грн

21

більше року

170 грн

22

11

Надання довідки про офіційні курси гривні до іноземних валют та банківських металів, ціну банківських та дорогоцінних металів у брухті юридичним і фізичним особам

Безплатно

23

12

Надання копій документів, що відповідно до вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації” надаються Національним банком за запитами на інформацію (якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок) шляхом копіювання або друку копій документів:


24

формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)

0,1% від розміру мінімальної заробітної плати-1 за виготовлення однієї сторінки

25

формату А3 та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк)

0,2% від розміру мінімальної заробітної плати-1 за виготовлення однієї сторінки

26

будь-якого формату, якщо в документах поряд із відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)

0,5% від розміру мінімальної заробітної плати-1 за виготовлення однієї сторінки

27

13

Проведення експертизи дорогоцінних металів, дорогоцінних металів у виробах і брухті з них (зважування, оцінка, визначення проби металів):


28


проведення експертизи брухту срібла з масовою часткою срібла не більше 99,9% методом потенціометричного титрування з попереднім плавленням

1 873 грн

29


проведення експертизи брухту золота з масовою часткою золота не більше 99,9% гравіметричним пробірним методом із попереднім плавленням

1 864 грн

30


проведення експертизи брухту платини з масовою часткою платини не менше 99,9% атомно-емісійним методом з індукційною плазмою

1 313 грн

31


проведення експертизи платини з масовою часткою платини не менше 99,9% атомно-емісійним методом з індукційною плазмою

1 290 грн

32


проведення експертизи брухту золота (срібла, паладію) з масовою часткою золота (срібла, паладію) не менше 99,9% атомно-емісійним методом з індукційною плазмою

1 214 грн

33


проведення експертизи брухту золота (срібла, паладію) з масовою часткою золота (срібла, паладію) не менше 99,9% атомно-емісійним методом з індукційною плазмою

1 192 грн

34


проведення експертизи платини (паладію) з масовою часткою платини (паладію) не більше 99% рентгенофлуоресцентним методом із попереднім плавленням

1 119 грн

35


проведення експертизи платини (паладію) з масовою часткою платини (паладію) не більше 99% рентгенофлуоресцентним методом без плавлення

903 грн

36


проведення експертизи ювелірного брухту золота, срібла, платини та паладію

604 грн

37

14

Надання боржникам та іншим особам, інформація стосовно яких міститься у Кредитному реєстрі Національного банку, даних про себе та відомостей щодо запитів на отримання таких даних шляхом надання заявнику інформації з Кредитного реєстру Національного банку або повідомлення про відсутність інформації стосовно заявника

Безплатно

II. Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком у системі електронної пошти Національного банку

Таблиця 2


з/п


послуги (операції)

Найменування послуг (операцій)

Тарифи

1

2

3

4

1

1

Підключення замовника-2 до системи електронної пошти Національного банку

987 грн (одноразова плата)

2

2

Абонентська плата за доступ замовника-2 до інформаційної мережі Національного банку виділеними каналами зв’язку-3

1 986 грн (щомісяця)

3

3

Обслуговування замовника-2 в системі електронної пошти Національного банку:

Щомісяця

4

у разі вузлового підключення або клієнтського підключення (до п’яти клієнтів уключно)

1 471 грн

5

у разі додаткового підключення більше п’яти клієнтів - за кожного додатково підключеного клієнта

294 грн

____________
-1 Під час розрахунку обсягу витрат, що підлягають відшкодуванню запитувачем інформації за виготовлення однієї сторінки, використовується розмір мінімальної заробітної плати, установлений на дату копіювання та друку документів.
-2 До замовників належать бюджетні організації (уключаючи установи Державної казначейської служби), банки (уключаючи банки в стадії ліквідації), інші установи.
До інших установ належать установи, організації України, з якими керівництво Національного банку дозволило укласти відповідні договори.
-3 За потреби розміщення обладнання сторонніх організацій (провайдерів телекомунікаційних послуг) у приміщеннях Національного банку умови розміщення обумовлюються окремим договором оренди частини приміщення.

Директор Департаменту
фінансового контролінгу


О. Стринжа

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови
Національного банку УкраїниР. Борисенковверх