Документ v0066500-19, действует, текущая редакция — Принятие от 07.05.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 08.05.2019. Посмотреть в истории? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

07.05.2019  № 66

Про внесення зміни до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті

Відповідно до статей 6, 7, 7-1, 15, 30, 44, 45, 56 Закону України “Про Національний банк України”, Закону України “Про валюту і валютні операції” та з метою поліпшення інвестиційного клімату в Україні Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. У підпункті 3 пункту 93 розділу IX Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 5 (зі змінами), цифри “7 000 000” замінити цифрами “12 000 000”.

2. Департаменту відкритих ринків (Сергій Пономаренко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Я. Смолійвверх