Документ v0046500-18, действует, текущая редакция — Принятие от 27.04.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 28.04.2018. Посмотреть в истории? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

27.04.2018  № 46

Про внесення зміни до Положення про підтримку ліквідності Національним банком України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до статей 6, 7, 15, 42, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 19, 20, 25 Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”, з метою підвищення ефективності підтримки ліквідності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та забезпечення захисту інтересів вкладників банків Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Пункт 1.10 глави 1 Положення про підтримку ліквідності Національним банком України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18 березня 2013 року № 95, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 квітня 2013 року за № 543/23075 (зі змінами), доповнити новим абзацом такого змісту:

“Вимоги абзацу другого пункту 1.10 глави 1 цього Положення не застосовуються, якщо обсяг (за сумами та строками) майбутніх надходжень від погашення державних облігацій України, наданих Фондом під заставу кредиту, є достатнім для покриття кредиту, який Фонд має погасити в строки, визначені графіком погашення кредиту.”.

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) після офіційного опублікування довести до відома Фонду гарантування вкладів фізичних осіб інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О.Є.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Я.В. Смолійвверх