Документ v0041359-18, текущая редакция — Принятие от 13.03.2018

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 13 березня 2018 року № 41

Про деякі питання доступу до персональних даних виборців, що містяться у базі даних Державного реєстру виборців

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року № 1100 "Про внесення змін до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних" Державний реєстр виборців (далі - Реєстр) включено до переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.

У зв’язку з цим Центральна виборча комісія зазначає, що згідно з частиною другою статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

За змістом статті 113 Основного Закону України Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується, зокрема, Конституцією та законами України, в тому числі Законом України "Про Державний реєстр виборців" (далі - Закон), який визначає правові та організаційні засади створення і ведення Реєстру.

Як розпорядник Реєстру Центральна виборча комісія відповідно до частини другої статті 14 Закону зобов’язана забезпечувати та контролювати дотримання вимог Закону в процесі ведення Реєстру.

Згідно з частиною другою статті 2 Закону забороняється використання бази даних Реєстру, будь-якої її частини, копії бази даних або її частини, персональних даних виборців, що містяться у базі даних Реєстру (далі - персональні дані Реєстру), не для цілей, передбачених статтею 26 Закону, перелік яких є вичерпним.

Так, за змістом статті 26 Закону під час підготовки до виборів або референдумів персональні дані Реєстру можуть використовуватися лише для:

складання попередніх списків виборців на виборчих дільницях;

уточнення попередніх списків виборців та складання остаточних списків виборців на виборчих дільницях;

надання Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, Центральній виборчій комісії, виборчій комісії Автономної Республіки Крим, територіальним виборчим комісіям місцевих виборів статистичної інформації щодо кількісних характеристик виборчого корпусу на відповідній території;

проведення перевірки достовірності відомостей про виборців, які поставили свої підписи у підписних листах на підтримку проведення всеукраїнського референдуму, а також відомостей, що надаються до відповідних виборчих комісій щодо кандидатів, уповноважених та довірених осіб, членів ініціативної групи референдуму, кандидатур до складу виборчих комісій.

Персональні дані Реєстру можуть бути використані для здійснення публічного контролю за веденням Реєстру в порядку та межах, встановлених Законом.

Персональні дані Реєстру можуть бути на підставі закону одноразово використані для первинного наповнення бази даних державної системи обліку фізичних осіб після її створення, а також для створення реєстрів територіальних громад.

Персональні дані Реєстру у визначених законом випадках можуть бути використані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, для реалізації покладених на нього повноважень.

Під час здійснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та своєчасного і в повному обсязі отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітних плат, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, Міністерство фінансів України має право отримувати з Реєстру інформацію про виборців, зокрема, таку, що містить персональні дані.

Натомість використання персональних даних Реєстру для інших цілей, крім зазначених, можливе виключно за рішенням суду.

При цьому Центральна виборча комісія звертає увагу, що основні засади ведення Реєстру визначено статтею 3 Закону, якими, зокрема, є його публічний характер та захищеність.

Публічний характер Реєстру забезпечує доступність для кожного виборця відомостей Реєстру в обсязі та порядку, встановлених Законом, а також інші передбачені Законом форми публічного контролю за дотриманням засад ведення Реєстру.

Згідно з частиною десятою статті 3 Закону захищеність Реєстру означає забезпечення захисту його бази даних Реєстру від несанкціонованого доступу та зловживання доступом, від незаконного використання персональних даних Реєстру, порушення цілісності бази даних Реєстру та його апаратного чи програмного забезпечення.

Відповідно до статті 10-1 Закону України "Про доступ до публічної інформації" розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах.

Публічна інформація у формі відкритих даних є дозволеною для її подальшого вільного використання та поширення.

Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.

При цьому вказаною статтею Закону України "Про доступ до публічної інформації" встановлено, що публічна інформація, що містить персональні дані фізичної особи, оприлюднюється та надається на запит у формі відкритих даних у разі додержання однієї з таких умов:

персональні дані знеособлені та захищені відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

фізичні особи (суб’єкти даних), персональні дані яких містяться в інформації у формі відкритих даних, надали свою згоду на поширення таких даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

надання чи оприлюднення такої інформації передбачено законом;

обмеження доступу до такої інформації (віднесення її до інформації з обмеженим доступом) заборонено законом.

Проте знеособлення персональних даних Реєстру для їх подальшого оприлюднення у формі відкритих даних до цілей, передбачених статтею 26 Закону, не віднесено.

Згідно з частиною другою статті 3 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" Комісія зобов’язана діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.

Центральна виборча комісія на виконання вимог статті 11 Закону у взаємодії з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України під час ведення Реєстру забезпечує його захист, у тому числі захист цілісності бази даних Реєстру, його апаратного та програмного забезпечення, достовірності даних Реєстру, його захист від несанкціонованого доступу, незаконного використання, незаконного копіювання, спотворення, знищення даних Реєстру, безпеку персональних даних виборців відповідно до Закону та Законів України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних", міжнародних договорів у сфері захисту інформації, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

З огляду на викладене, відповідно до частини другої статті 2, статті 3, частини першої статті 11, частини другої статті 14, статті 26 Закону України "Про Державний реєстр виборців", керуючись статтями 11, 12, пунктом 8 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Звернутися до Кабінету Міністрів України щодо приведення Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835, у відповідність до вимог Закону України "Про Державний реєстр виборців".

2. Цю постанову надіслати Кабінету Міністрів України та Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙвверх