Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Постановление Национального банка Украины от 29.03.201832
Документ v0032500-18, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 07.02.2019, основание - v0031500-19

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

29.03.2018  № 32

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 31 від 05.02.2019}

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 6, 7, 15, 44, 45, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 6, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою вдосконалення підходів до проведення Національним банком України валютних інтервенцій Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 950/11230 (зі змінами), що додаються.

2. Пункт 4 глави 2 Правил функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України та перерахування (зарахування) коштів за окремими операціями з іноземною валютою і банківськими металами, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 951/11231 (зі змінами), викласти в такій редакції:

"4. Уповноважений банк (уповноважена фінансова установа) подає заявку на участь у Системі підтвердження угод для проведення операцій з купівлі-продажу іноземних валют з Національним банком України, якщо валютна інтервенція здійснюється Національним банком України з використанням засобів Системи підтвердження угод.

Національний банк України (у разі прийняття рішення про здійснення валютних інтервенцій з використанням засобів Системи підтвердження угод) установлює час подачі уповноваженими банками заявок на участь у Системі підтвердження угод для здійснення операції з купівлі/продажу іноземної валюти з Національним банком України в повідомленні про здійснення валютної інтервенції, яке надсилається уповноваженим банкам засобами електронної пошти Національного банку України.

Уповноважений банк (уповноважена фінансова установа) у заявці на участь у Системі підтвердження угод для здійснення операції з купівлі/продажу іноземної валюти з Національним банком України зазначає інформацію, необхідну для участі у валютній інтервенції певної форми, визначеної в пункті 35 розділу I Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 950/11230 (зі змінами).

Заявка для здійснення операцій з купівлі/продажу за гривні банківських металів з Національним банком України повинна містити інформацію щодо виду банківського металу, курсу та обсягу купівлі та/або продажу.".

3. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

4. Постанова набирає чинності з 02 квітня 2018 року.

Голова

Я.В. Смолій


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
29.03.2018 № 32

ЗМІНИ
до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою

1. У розділі I:

1) пункт 35 викласти в такій редакції:

"35. Національний банк здійснює валютні інтервенції на міжбанківському валютному ринку України у формі:

1) інтервенції за єдиним курсом;

2) валютного аукціону;

3) інтервенції за найкращим курсом;

4) адресної інтервенції.

Національний банк здійснює валютні інтервенції на міжбанківському валютному ринку України з використанням засобів Системи підтвердження угод та/або функціоналів торговельно-інформаційних систем (Bloomberg, Thomson Reuters тощо).";

2) доповнити розділ після пункту 35 шістьма новими пунктами 36 - 41 такого змісту:

"36. Національний банк здійснює інтервенцію за єдиним курсом шляхом:

1) збирання заявок суб'єктів ринку на купівлю/продаж/обмін іноземної валюти за єдиним визначеним обмінним курсом та подальшого їх пропорційного задоволення в межах визначеного обсягу валютної інтервенції;

або

2) розміщення пропозиції з купівлі/продажу іноземної валюти в торговельно-інформаційній системі за єдиним визначеним обмінним курсом та укладення угод із суб'єктами ринку в порядку акцептування ними пропозиції до вичерпування обсягу валютної інтервенції. Якщо правила роботи функціоналу торговельно-інформаційної системи, за допомогою якого проводиться інтервенція за єдиним курсом шляхом розміщення пропозиції з купівлі/продажу іноземної валюти, передбачають можливість здійснення автоматичного акцептування наявних у системі котирувань за обмінним курсом, який є кращим за запропонований Національним банком обмінний курс інтервенції, то такі угоди укладаються за курсом акцептування. Кращим обмінним курсом для валютної інтервенції з продажу іноземної валюти є такий курс, за яким за одиницю іноземної валюти пропонується більша кількість гривень. Кращим обмінним курсом для валютної інтервенції з купівлі іноземної валюти є такий курс, за яким одиниця іноземної валюти купується за меншу кількість гривень.

Національний банк у разі прийняття рішення про здійснення інтервенції за єдиним курсом шляхом збирання заявок суб'єктів ринку на купівлю/продаж/обмін іноземної валюти доводить до відома суб'єктів ринку в день її проведення курс, за яким він передбачає здійснення валютної інтервенції, та інші її умови (за необхідності).

Учасниками інтервенції за єдиним курсом можуть бути всі суб'єкти ринку, що мають доступ до Системи підтвердження угод та/або торговельно-інформаційних систем (Bloomberg, Thomson Reuters тощо).

37. Умови та порядок проведення Національним банком валютних аукціонів визначаються окремим нормативно-правовим актом Національного банку.

38. Національний банк здійснює інтервенцію за найкращим курсом або шляхом запиту щодо ціни на купівлю/продаж іноземної валюти в суб'єктів ринку через торговельно-інформаційні системи, або шляхом вибору найкращої ціни купівлі/продажу іноземної валюти з наявних у торговельно-інформаційних системах котирувань суб'єктів ринку, та укладення угод із суб'єктом ринку, який запропонував цю ціну.

Учасником валютної інтервенції за найкращим курсом, яка проводиться шляхом запиту щодо ціни на купівлю/продаж іноземної валюти в суб'єктів ринку, може стати суб'єкт ринку, що входить до переліку з 20 банків, які мають найкращий загальний рейтинг за підсумками попереднього кварталу. Загальний рейтинг суб'єкта ринку розраховується за такою формулою:


де

R

-

загальний рейтинг суб'єкта ринку (найменше значення є найкращим);x1

-

місце суб'єкта ринку в рейтингу банків, визначене за обсягами операцій з купівлі та продажу іноземної валюти з іншими суб'єктами ринку та Національним банком, підтверджених згідно з вимогами пункту 25 розділу I цього Положення [місця з першого до двадцятого (уключно) у рейтингу банків визначаються від найбільшого до найменшого обсягу операцій];x2

-

місце суб'єкта ринку в рейтингу банків, визначене за обсягами його операцій з клієнтами з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти за даними відповідних форм статистичної звітності суб'єктів ринку [місця з першого до двадцятого (уключно) у рейтингу банків визначаються від найбільшого до найменшого обсягу операцій];x3

-

місце суб'єкта ринку в рейтингу банків, визначене за обсягом активів суб'єкта ринку [місця з першого до двадцятого (уключно) у рейтингу банків визначаються від найбільшого до найменшого обсягу активів];w1

=

0,5;w2

=

0,3;w3

=

0,2.

Національний банк на початку поточного кварталу засобами електронної пошти Національного банку України надсилає суб'єктам ринку повідомлення, що містить перелік банків, які можуть стати учасниками інтервенції за найкращим курсом, яка проводиться шляхом запиту щодо ціни на купівлю/продаж іноземної валюти в суб'єктів ринку. Такий перелік є чинним до моменту надсилання Національним банком нового повідомлення про можливих учасників інтервенції за найкращим курсом.

Учасниками інтервенції за найкращим курсом, яка проводиться шляхом вибору найкращої ціни купівлі/продажу іноземної валюти з наявних, можуть бути всі суб'єкти ринку, що мають доступ до торговельно-інформаційних систем (Bloomberg, Thomson Reuters тощо).

39. Адресна інтервенція здійснюється на підставі окремого рішення Правління Національного банку й зумовлюється національними інтересами України.

40. Суб'єкт ринку, заявка якого обрана Національним банком для задоволення під час валютної інтервенції, зобов'язаний укласти угоду з Національним банком щодо продажу (купівлі) іноземної валюти. Така заявка не може бути відкликана. За порушення цієї вимоги суб'єкт ринку позбавляється права брати участь у валютних інтервенціях протягом наступних 30 календарних днів.

41. Національний банк за результатами валютної інтервенції у формі інтервенції за єдиним курсом, валютного аукціону, інтервенції за найкращим курсом здійснює з суб'єктами ринку операції з купівлі або продажу іноземної валюти в межах лімітів на операції Національного банку з банками України на міжбанківському валютному ринку України (далі - ліміти), установлених Національним банком.

Суб'єкт ринку до визначеного Національним банком часу зобов'язаний перерахувати Національному банку національну (іноземну) валюту на всю суму заявки, якщо ліміт для суб'єкта ринку не встановлено, або на суму перевищення обсягом заявки установленого для суб'єкта ринку ліміту, якщо обсяг заявки суб'єкта ринку на участь у валютній інтервенції перевищує ліміт. Розрахунки між Національним банком та суб'єктом ринку за угодою щодо продажу (купівлі) іноземної валюти здійснюватимуться наступного робочого дня, якщо суб'єкт ринку вчасно не перерахував Національному банку національну (іноземну) валюту.

Національний банк за результатами валютних інтервенцій у формі інтервенції за єдиним курсом, яка проводиться шляхом розміщення Національним банком пропозиції з купівлі/продажу іноземної валюти в торговельно-інформаційній системі, або інтервенції за найкращим курсом, яка проводиться шляхом вибору Національним банком найкращої ціни купівлі/продажу іноземної валюти з наявних у торговельно-інформаційних системах котирувань суб'єктів ринку, здійснює з суб'єктами ринку операції з купівлі або продажу іноземної валюти лише на умовах попередньої оплати суб'єктом ринку проданої/купленої в Національного банку іноземної валюти.".

У зв'язку з цим пункти 36 - 38 уважати відповідно пунктами 42 - 44.

2. В абзаці другому пункту 2 розділу V цифри "36" замінити цифрами "42".

Директор Департаменту
відкритих ринків


С.В. Пономаренко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови
Національного банку України
О.Є. Чурійвверх