Документ v0030359-16, текущая редакция — Принятие от 12.02.2016

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 12 лютого 2016 року № 30

Про відсутність правових підстав для призначення Центральною виборчою комісією перших виборів депутатів Зорівської сільської ради об’єднаної територіальної громади та Зорівського сільського голови (Черкаська область) і оголошення виборчого процесу відповідних місцевих виборів

До Центральної виборчої комісії 15 січня 2016 року надійшло звернення Черкаської обласної державної адміністрації від 12 січня 2016 року № 30/01/01/-51 щодо прийняття Центральною виборчою комісією рішення про призначення перших виборів депутатів Зорівської сільської ради об’єднаної територіальної громади та Зорівського сільського голови у зв’язку з утворенням на території Черкаської області Зорівської сільської об’єднаної територіальної громади. До звернення додано рішення відповідних місцевих рад щодо їх добровільного об’єднання та висновок про відповідність проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад Конституції та законам України, затверджений розпорядженням голови Черкаської обласної державної адміністрації від 2 грудня 2015 року № 613.

Розглянувши зазначене звернення та додані до нього документи, Центральна виборча комісія встановила.

Відповідно до частини третьої статті 7 Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" схвалені сільськими, селищними, міськими радами проекти рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад у п’ятиденний строк подаються Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній державній адміністрації для надання висновку щодо відповідності цього проекту Конституції та законам України.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація протягом 10 робочих днів з дня отримання проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад готує відповідний висновок, що затверджується постановою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, розпорядженням голови обласної державної адміністрації (частина четверта статті 7 зазначеного Закону).

Згідно з частиною восьмою статті 7 Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація протягом 10 робочих днів з дня отримання рішень про добровільне об’єднання територіальних громад у разі їх відповідності висновку, передбаченому частиною четвертою вказаної статті, звертається до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення перших виборів депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, міського голови в установленому законом порядку.

Частиною шостою статті 14 Закону України "Про місцеві вибори" (далі – Закон) передбачено, що перші вибори депутатів, сільських, селищних, міських голів призначаються Центральною виборчою комісією у порядку, визначеному законом.

За змістом частини сьомої статті 15 Закону Центральна виборча комісія шляхом прийняття відповідного рішення оголошує про початок виборчого процесу перших виборів депутатів місцевої ради, сільського, селищного, міського голови.

Таким чином, перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів призначаються Центральною виборчою комісією за відповідними зверненнями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних державних адміністрацій, а призначення перших виборів є підставою для оголошення Комісією виборчого процесу таких виборів.

Вирішуючи питання щодо призначення та оголошення виборчого процесу перших виборів депутатів Зорівської сільської ради об’єднаної територіальної громади та Зорівського сільського голови, Центральна виборча комісія виходить з такого.

Як вбачається з рішень сільських рад, доданих до звернення Черкаської обласної державної адміністрації, до складу Зорівської сільської об’єднаної територіальної громади увійшли Зорівська сільська рада (села Зорівка, Чернещина) Золотоніського району, а також Мехедівська сільська рада (село Мехедівка), Вершино-Згарська сільська рада (село Вершина-Згарська), Ленінська сільська рада (село Ленінське, селище Радгоспне) Драбівського району Черкаської області.

Отже, Зорівська сільська об’єднана територіальна громада утворена територіальними громадами, розташованими на території двох суміжних адміністративно-територіальних одиниць (районів) – Золотоніського та Драбівського районів Черкаської області, що унеможливлюватиме без вирішення питання щодо зміни меж відповідних районів віднесення утвореної Зорівської сільської об’єднаної територіальної громади та території відповідної сільської ради, депутати якої обиратимуться на перших місцевих виборах, до території одного із цих районів.

Разом з тим, відповідно до пункту 29 частини першої статті 85 Конституції України вирішення питання щодо утворення і ліквідації районів, встановлення і зміни меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування та перейменування населених пунктів і районів належить до повноважень Верховної Ради України. Також частиною першою статті 174 Земельного кодексу України визначено, що рішення про встановлення і зміну меж районів і міст приймається Верховною Радою України за поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад.

Відтак необхідною передумовою призначення перших виборів сільських, селищних, міських рад об’єднаної територіальної громади та відповідних сільських, селищних, міських голів і оголошення виборчого процесу таких місцевих виборів у разі входження територіальної громади, розташованої на території суміжного району, до складу об’єднаної територіальної громади, адміністративний центр якої знаходиться в межах іншого району, є внесення змін до меж відповідних районів.

Разом з тим, до Центральної виборчої комісії постанова Верховної Ради України про зміну меж Золотоніського та Драбівського районів Черкаської області у зв’язку з утворенням Зорівської сільської об’єднаної територіальної громади, до складу якої увійшли територіальні громади зазначених суміжних районів, не надходила.

З огляду на вказане прийняття рішення щодо віднесення Зорівської сільської об’єднаної територіальної громади до території Золотоніського чи Драбівського районів Черкаської області органами місцевого самоврядування територіальних громад, що вирішили об’єднатися, їх посадовими особами або Черкаською обласною радою чи Черкаською обласною державною адміністрацією, Центральною виборчою комісією або будь-яким іншим державним органом чи органом місцевого самоврядування суперечитиме частині другій статті 19 Конституції України, оскільки це фактично призведе до зміни меж зазначених районів, що Основним Законом України віднесено до виключної компетенції Верховної Ради України.

За таких обставин у Центральної виборчої комісії відсутні правові підстави для призначення перших виборів депутатів Зорівської сільської ради об’єднаної територіальної громади та Зорівського сільського голови, а відтак і для оголошення виборчого процесу відповідних місцевих виборів.

Частиною другою статті 2 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" визначено, що Комісія будує свою діяльність на принципах верховенства права, законності, незалежності, об’єктивності, компетентності, професійності, колегіальності розгляду і вирішення питань, обґрунтованості прийнятих рішень, відкритості і публічності. Комісія та її члени зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України, цим та іншими законами України (частина друга статті 3 зазначеного Закону).

Враховуючи викладене, відповідно до частини другої статті 19, пункту 29 частини першої статті 85 Конституції України, частини першої статті 174 Земельного кодексу України, частин третьої, четвертої, восьмої статті 7 Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад", частини шостої статті 14, частини сьомої статті 15, пунктів 1, 1-1, 8 частини першої статті 24 Закону України "Про місцеві вибори", керуючись частиною другою статті 2, частиною другою статті 3, статтями 11 – 13, пунктами 1, 2, 13 статті 17, пунктами 2, 9 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Встановити відсутність правових підстав для призначення Центральною виборчою комісією перших виборів депутатів Зорівської сільської ради об’єднаної територіальної громади та Зорівського сільського голови за зверненням Черкаської обласної державної адміністрації від 12 січня 2016 року № 30/01/01/-51 і оголошення виборчого процесу відповідних місцевих виборів.

2. Повернути звернення Черкаської обласної державної адміністрації щодо призначення перших виборів депутатів Зорівської сільської ради об’єднаної територіальної громади та Зорівського сільського голови разом з доданими до нього документами суб’єкту звернення.

3. Цю постанову надіслати Черкаській обласній державній адміністрації та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙвверх