Документ v0021700-98, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 24.10.2003, основание - v0008700-03

                                                          
ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 21 від 25.12.98
м.Київ
vd981225 vn21
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Верховного Суду
N 8 ( v0008700-03 ) від 24.10.2003 )
Про внесення змін і доповнень до постанови Пленуму
Верховного Суду України від 7 липня 1995 р. N 10
"Про застосування законодавства, яке забезпечує
підозрюваному, обвинуваченому, підсудному право на
захист" (зі змінами, внесеними постановою Пленуму
від 3 грудня 1997 р. N 12)

У зв'язку з питаннями, що виникають у судовій практиці при
застосуванні ст.88 КПК ( 1001-05 ), Пленум Верховного Суду України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
внести до п.18 постанови Пленуму Верховного Суду України від
7 липня 1995 р. N 10 ( v0010700-95 ) "Про застосування
законодавства, яке забезпечує підозрюваному, обвинуваченому,
підсудному право на захист" (зі змінами, внесеними постановою
Пленуму від 3 грудня 1997 р. N 12 ( v0012700-97 ) такі зміни й
доповнення:
після абзацу другого доповнити пункт абзацом третім такого
змісту: "За змістом ч.1 ст.88 КПК ( 1001-05 ) клопотання про
ознайомлення з протоколом судового засідання може бути заявлено
відразу ж після проголошення вироку чи іншого судового рішення,
але не пізніше ніж на третю добу з дня складення протоколу. У разі
пропуску цього строку питання про його поновлення вирішується
відповідно до статей 89, 90 КПК. Визнати правильною практику тих
судів, які при можливості за власною ініціативою і за згодою
засудженого чи іншого учасника судового розгляду вручають для
ознайомлення і подання письмових зауважень належно засвідчену
копію протоколу судового засідання. Необхідно також мати на увазі,
що відповідно до закону ознайомитися з протоколом судового
засідання і подати на нього письмові зауваження можна лише в межах
трьох діб з дня його складення";
абзац третій пункту вважати абзацом четвертим і доповнити
його після слова "продовжено" словами "головуючим у справі";
доповнити пункт двома абзацами такого змісту: "У разі, коли учасник судового розгляду справи умисно в межах
відведеного строку затягує ознайомлення з протоколом судового
засідання чи пред'являє при цьому не передбачені законом вимоги,
особа, яка ознайомлює його з цим процесуальним документом, складає
про це відповідний акт і передає його головуючому. Головуючий з
урахуванням обсягу протоколу та даних про особу, яка з ним
ознайомлюється (вік, освіта, стан здоров'я, наявність фізичних чи
психічних вад тощо), затверджує графік ознайомлення. При
подальшому зволіканні ознайомлення з протоколом судового
засідання, якщо це перешкоджає касаційному провадженню справи чи
виконанню судового рішення, головуючий своєю постановою припиняє
ознайомлення, а справу, якщо в ній подано касаційні скаргу
(скарги) чи подання, направляє до суду касаційної інстанції. Про
це повідомляються всі учасники судового розгляду, а особи, які
подали касаційні скарги, не повні за змістом у зв'язку із заявою
про необхідність ознайомлення з протоколом судового засідання чи
матеріалами справи, мають бути повідомлені і про те, що доповнення
до касаційної скарги (скарг) вони можуть подати безпосередньо до
суду касаційної інстанції не пізніше ніж за три доби до розгляду
справи. Звернути увагу судів на те, що за змістом ст.350 КПК
( 1003-05 ) час ознайомлення з матеріалами справи і касаційними
скаргами чи поданням обмежено лише строком, встановленим для
оскарження вироку (сім діб). За виключних обставин головуючий може
продовжити цей строк своєю постановою з наведенням у ній
відповідних мотивів. Умисне затягування ознайомлення з матеріалами
справи не може бути підставою для продовження строку касаційного
оскарження";
Вважати ці абзаци п'ятим і шостим, а колишній абзац четвертий
- абзацом сьомим.
Голова Верховного Суду України В.Ф.Бойко
Секретар Пленуму, суддя
Верховного Суду України М.П.Селівановвверх