Документ v0020359-18, текущая редакция — Принятие от 08.02.2018

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 8 лютого 2018 року № 20

Про запит на інформацію Фльонца В.В., зареєстрований у Центральній виборчій комісії 6 лютого 2018 року за № 21-17-1053

До Центральної виборчої комісії 6 лютого 2018 року електронною поштою надійшов запит на інформацію Фльонца Володимира Вікторовича від 5 лютого 2018 року про надання у форматі, що дозволяє автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ, а також подальше використання, такої інформації:

Державний реєстр виборців;

результати всіх виборів Президента України;

результати всіх виборів до Верховної Ради України;

адреси місцезнаходження окружних виборчих комісій;

адреси місцезнаходження дільничних виборчих комісій звичайних та спеціальних виборчих дільниць, утворених на постійній основі, до яких належать виборча адреса виборця і адреси приміщень для голосування;

межі виборчих округів;

фінансові звіти про надходження та використання коштів виборчих фондів.

Розглянувши вказаний запит на інформацію, Центральна виборча комісія зазначає.

За змістом частини першої статті 10-1 Закону України "Про доступ до публічної інформації" публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання, - це публічна інформація у формі відкритих даних.

Розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах.

Відповідно до частини четвертої зазначеної статті перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, вимоги до формату і структури таких наборів даних, періодичність їх оновлення визначаються Кабінетом Міністрів України.

Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 (далі - Положення), за змістом пункту 3 якого розпорядник інформації оприлюднює у формі відкритих даних набір даних, визначений у переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, згідно з додатком до Положення.

Проте визначений Кабінетом Міністрів України перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, на сьогодні не містить наведеного в інформаційному запиті Фльонца В.В. набору даних.

Разом з тим Центральна виборча комісія зазначає, що 20 грудня 2017 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 1100 "Про внесення змін до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних", якою внесено зміни до Положення та, зокрема, для Центральної виборчої комісії визначається перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, а саме:

Державний реєстр виборців;

результати виборів Президента України;

результати виборів до Верховної Ради України;

адреси місцезнаходження окружних виборчих комісій;

адреси місцезнаходження дільничних виборчих комісій звичайних та спеціальних виборчих дільниць, утворених на постійній основі, до яких належать виборча адреса виборця і адреси приміщень для голосування;

межі виборчих округів;

фінансові звіти про надходження та використання коштів виборчих фондів.

Порядок набрання чинності актами Кабінету Міністрів України врегульовано Законом України "Про Кабінет Міністрів України", відповідно до частин першої та п’ятої статті 52 якого постанови Кабінету Міністрів України, крім постанов, що містять інформацію з обмеженим доступом, набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими постановами, але не раніше дня їх опублікування. Постанови Кабінету Міністрів України публікуються в Офіційному віснику України та газеті "Урядовий кур’єр".

Водночас на момент розгляду Центральною виборчою комісією інформаційного запиту Фльонца В.В. постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року № 1100 чинності не набрала.

За таких обставин Центральною виборчою комісією не створювалася наведена у запиті Фльонца В.В. публічна інформація у формі відкритих даних, а отже, Комісія не володіє і не зобов’язана відповідно до своєї компетенції, передбаченої законодавством України, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит, та має право відмовити у його задоволенні згідно з пунктом 1 частини першої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

При цьому на виконання вимоги пункту 4 частини четвертої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації" Центральна виборча комісія зазначає, що відмову в задоволенні запиту на інформацію може бути оскаржено запитувачем у порядку, передбаченому статтею 23 вказаного Закону.

Враховуючи викладене, відповідно до статті 10-1, пункту 1 частини першої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації", керуючись статтями 11 - 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Відмовити Фльонцу В.В. у задоволенні запиту про надання публічної інформації у формі відкритих даних.

2. Копію цієї постанови надіслати Фльонцу В.В. на його поштову та електронну адреси.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙвверх