Документ v0019700-98, текущая редакция — Принятие от 27.11.1998

                                                          
ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 19 від 27.11.98

Про виконання судами Дніпропетровської, Запорізької
областей та м. Києва постанови Пленуму Верховного
Суду України від 1 квітня 1994 р. N 3 "Про строки
розгляду судами України кримінальних і цивільних
справ"

Заслухавши й обговоривши повідомлення голів
Дніпропетровського, Запорізького обласних та Київського міського
судів про додержання процесуальних строків при розгляді
кримінальних і цивільних справ, Пленум Верховного Суду України
зазначає, що суди в основному виконують вимоги чинного
законодавства з цього питання і керуються роз'ясненнями Пленуму
Верховного Суду України, які містяться в постанові від 1 квітня
1994 р. N 3 ( v0003700-94 ) "Про строки розгляду судами України
кримінальних і цивільних справ". Разом з тим суди ще нерідко допускають порушення зазначених
строків. Окремі судді поверхово вивчають кримінальні справи у стадії
віддання обвинувачених до суду. Мають місце упущення при прийнятті
та підготовці цивільних справ до судового розгляду. Учасники
процесу не повідомляються належним чином про час та місце судових
засідань, внаслідок чого розгляд окремих справ неодноразово
відкладається. Причинами тяганини є також порушення вимог процесуального
законодавства щодо всебічного, повного й об'єктивного з'ясування
обставин пред'явленого особі обвинувачення чи спору сторін, що
призводить до скасування судових рішень, а також до затягування
остаточного вирішення справ. Не завжди суди додержують передбачених чинним законодавством
строків виготовлення протоколів судових засідань і повних текстів
судових рішень, розгляду зауважень на ці протоколи, а також
своєчасно направляють справи до касаційних інстанцій. В окремих
випадках порушення строків є наслідком безвідповідального
ставлення суддів до виконання службових обов'язків. Значною мірою зазначені недоліки зумовлені неналежним
матеріально-технічним і фінансовим забезпеченням судів, їх
завантаженістю. Суди касаційних та наглядних інстанцій рідко реагують
окремими ухвалами (постановами) на факти тяганини при розгляді
справ судами першої інстанції. Виходячи з наведеного Пленум Верховного Суду України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Повідомлення голів Дніпропетровського, Запорізького
обласних та Київського міського судів взяти до уваги. 2. Керівникам судів зазначених регіонів підвищити
вимогливість щодо суддів, які допускають порушення строків при
розгляді судових справ, вжити належних заходів до скорочення часу
підготовки справ до розгляду, до виконання вимог процесуального
законодавства про своєчасне виготовлення протоколів судового
засідання і копій судових рішень та їх вручення. У випадках, коли
строки розгляду судових справ не додержуються через недбалість і
несумлінність суддів, щодо них слід порушувати дисциплінарне
провадження відповідно до вимог статей 31, 33 Закону "Про статус
суддів" ( 2862-12 ). 3. Судам виключити безпідставне перенесення розгляду судових
справ, особливо тих, у яких підсудні тримаються під вартою, більш
принципово реагувати на випадки невиконання або неналежного
виконання відповідними підрозділами міліції розпоряджень судів про
доставку підсудних в зал судового засідання, судових ухвал
(постанов) про розшук обвинувачених (підсудних), привід підсудних,
свідків, потерпілих. 4. Звернути увагу судів на те, щоб при розгляді цивільних
справ суворо дотримувалися вимоги ст. 137 ЦПК ( 1502-06 ) щодо
змісту й форми позовної заяви (заяви, скарги), особливо в частині
викладення в ній обставин, якими обгрунтовуються вимоги, та
посилання на докази, що підтверджують ці вимоги. Не допускати
прийняття неналежно оформлених заяв (скарг), що викликає
необхідність усунення цих недоліків у процесі розгляду справи і
тягне за собою відкладення її розгляду. З метою усунення випадків безпідставного відкладення розгляду
справи у зв'язку із заявленням клопотань про витребування
письмових доказів чи викликом свідків суворо додержувати вимог гл.
4 ЦПК ( 1501-06 ) щодо належності, допустимості, обов'язковості
доказів, а також строків і порядку їх подання та витребування
судом. 5. Головам судів забезпечувати своєчасне направлення справ до
касаційних інстанцій, неухильно виконуючи вимоги ст. 352 КПК
( 1003-05 ) і ст. 294 ЦПК ( 1503-06 ). 6. Вважати необхідним інформувати про незадовільне
матеріально-технічне і фінансове забезпечення судів Верховну Раду
та Кабінет Міністрів України. 7. Судовим колегіям Верховного Суду України (Маляренко В.Т.,
Шевчук П.І., Денисенко В.В.) підготувати пропозиції щодо змін та
доповнень до чинного законодавства та відомчих актів, які б
забезпечували належний і своєчасний розгляд справ та виконання
судових ухвал про примусовий привід до суду підсудних, свідків,
потерпілих. 8. Головам Дніпропетровського, Запорізького обласних та
Київського міського судів інформувати Верховний Суд України про
хід виконання цієї постанови у березні 1999 р. 9. Дану постанову довести до відома обласних та прирівнених
до них судів України.
Надруковано: "Вісник Верховного Суду України", N 4, 1998 р.вверх