Документ v0016700-16, текущая редакция — Принятие от 16.09.2016

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

16.09.2016  № 16

Про відмову у зверненні до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо конституційності статті 37-1 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII "Про державну службу"

Голова Верховного Суду України Романюк Я.М. уніс на розгляд Пленуму Верховного Суду України подання про прийняття рішення стосовно звернення до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо конституційності статті 37-1 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII "Про державну службу" (далі - Закон № 3723-XII) на підставі ухвал Вінницького апеляційного адміністративного суду від 15 червня 2016 року у справі № 139/357/16-а, № 139/358/16-а та № 127/9003/16-а про звернення до Верховного Суду України для вирішення відповідного питання.

Пленум Верховного Суду України дійшов висновку щодо відсутності обґрунтованих підстав для звернення до Конституційного Суду України з конституційним поданням для вирішення питання стосовно відповідності Конституції України (конституційності) статті 37-1 Закону № 3723-XII, виходячи з нижченаведеного.

1. Позивачі у справах № 139/357/16-а, № 139/358/16-а звернулися до Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області з адміністративним позовом до Могилів-Подільського об'єднаного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області про визнання протиправною відмову в проведенні перерахунку пенсії та зобов'язання провести перерахунок і виплату пенсії.

Мурованокуриловецький районний суд Вінницької області своїми постановами від 12 травня 2016 року в задоволенні зазначених адміністративних позовів відмовив.

Не погодившись із цими судовими рішеннями, позивачі у визначених справах подали апеляційні скарги.

Позивач у справі № 127/9003/16-а звернувся до Вінницького апеляційного адміністративного суду не погодившись із постановою Вінницького міського суду Вінницької області від 25 травня 2016 року у справі за його адміністративним позовом до управління Пенсійного фонду України в місті Вінниці про перерахунок пенсії.

Позивачі зазначають, що постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року № 1013 "Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів" з 1 грудня 2015 року встановлено нові розміри посадових окладів працівникам установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери.

Відповідно до статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (у редакції, яка діяла на момент призначення пенсії) пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування та/або державної служби не менше 10 років, здійснюється в порядку, визначеному законодавством України про державну службу.

Згідно зі статтею 37 Закону № 3723-XII (у редакції, чинній на час виходу позивача на пенсію) пенсія державним службовцям призначалася в розмірі 80 відсотків від сум їх заробітної плати, на які нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. За кожний повний рік роботи понад 10 років на державній службі пенсія збільшується на один відсоток заробітку, але не більше 90 відсотків заробітної плати.

Позивачі звернулися до Могилів-Подільського об'єднаного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області, управління Пенсійного фонду України в місті Вінниці із заявами про перерахунок пенсії у зв'язку з підвищенням розміру заробітної плати працюючим державним службовцям, на що отримали відмови.

Не погоджуючись із такими рішеннями, позивачі звернулися до суду.

Законом України від 28 грудня 2014 року "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України", який набрав чинності 1 січня 2015 року, було внесено зміни до Закону № 3723-XII, зокрема статтю 37-1 викладено в новій редакції. Відповідно до нової редакції цієї статті умови та порядок перерахунку призначених пенсій державним службовцям визначаються Кабінетом Міністрів України.

Таким чином, Законом України від 28 грудня 2014 року "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" змінено порядок перерахунку пенсії в разі підвищення розміру заробітної плати працюючим державним службовцям, чим було звужено гарантовані Конституцією України соціальні права.

Дослідивши матеріали справ, з метою досягнення визначеності в питанні про те, чи відповідають окремі положення Закону № 3723-XII Конституції України, з метою забезпечення застосування при вирішенні спору норм Закону, які відповідають Конституції України, а також з метою забезпечення дотримання конституційних прав і свобод позивачів Вінницький апеляційний адміністративний суд визнав за необхідне звернутися до Верховного Суду України для вирішення питання стосовно внесення до Конституційного Суду України подання щодо конституційності окремих положень Закону № 3723-XII.

2. Вивчивши надіслані Вінницьким апеляційним адміністративним судом ухвали від 15 червня 2016 року у справах № 139/357/16-а, № 139/358/16-а, Пленум Верховного Суду України зазначає.

Законом України від 28 грудня 2014 року "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України", який набрав чинності 1 січня 2015 року, було внесено зміни до Закону № 3723-XII. Зокрема, статтю 37-1 викладено в новій редакції, відповідно до якої умови та порядок перерахунку призначених пенсій державним службовцям визначаються Кабінетом Міністрів України.

Разом з тим, згідно із Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII "Про державну службу" Закон № 3723-XII утратив чинність (крім статті 37, що застосовується до осіб, зазначених у пунктах 10 і 12 розділу XI Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII).

Отже, положення статті 37-1 Закону № 3723-XII, з приводу конституційності якого звернувся Вінницький апеляційний адміністративний суд, на сьогодні не є чинним.

Статтею 82 Закону України від 16 жовтня 1996 року № 422/96-ВР "Про Конституційний Суд України" визначено підстави для порушення питання про відкриття конституційного провадження у справі щодо відповідності норм чинного законодавства принципам і нормам Конституції України стосовно прав та свобод людини і громадянина.

Відповідно до правової позиції Конституційного Суду України, викладеної в пункті 5 мотивувальної частини Рішення від 14 листопада 2001 року № 15-рп/2001, юрисдикція цього Суду поширюється на чинні нормативно-правові акти.

Таким чином, спеціальний закон, відповідно до якого здійснюється конституційне судочинство, не передбачає підстав для відкриття провадження та розгляду справи за конституційним поданням, яке ґрунтується на нечинних нормах, що унеможливлює звернення Верховного Суду України з відповідним конституційним поданням.

Водночас Пленум Верховного Суду України зазначає, що правову позицію з порушеного питання Верховний Суд України висловить у разі звернення сторін із заявою про перегляд судового рішення в установленому процесуальним законом порядку, діючи на засадах верховенства права, виходячи з характеру спірних правовідносин та норми права, яка була чинною на момент їх виникнення.

Керуючись пунктом 5 частини другої статті 38, пунктом 5 частини другої статті 46 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Пленум Верховного Суду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Визнати, що підстави для звернення до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо конституційності статті 37-1 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII "Про державну службу" відсутні.

Голова
Верховного Суду України


Я.М. Романюк

Секретар Пленуму
Верховного Суду України


М.І. Гриців

{Текст взято з сайту Верховного Суду http://www.scourt.gov.ua}вверх