Документ v0015359-07, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 03.12.2008, основание - v0068359-08

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
05.03.2007 N 15
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Центральної виборчої комісії
N 68 ( v0068359-08 ) від 03.12.2008 }
Про Роз'яснення щодо застосування
окремих положень Закону України "Про вибори
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів" у частині, що стосується заміщення
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим та місцевих рад (крім сільських, селищних
рад) за рішенням вищого керівного органу
політичної партії (виборчого блоку політичних
партій)
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної
виборчої комісії
N 19 ( v0019359-07 ) від 14.03.2007 }

З метою забезпечення територіальними виборчими комісіями
однакового застосування законодавства України про місцеві вибори,
відповідно до пункту 5 частини першої статті 23, частини другої
статті 78 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів" ( 1667-15 ), беручи до уваги положення частини
сьомої статті 6, частин третьої, четвертої, п'ятої, сьомої статті
7 Закону України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим"
( 90/98-ВР ), пункту 2 частини першої, частин четвертої, п'ятої,
шостої статті 5 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад"
( 93-15 ) та керуючись статтями 11, 12, 13, пунктом 4 статті 17,
пунктами 2, 8 частини першої статті 21 Закону України "Про
Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча
комісія п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Роз'яснення щодо застосування окремих положень
Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських
голів" ( 1667-15 ) у частині, що стосується заміщення депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад (крім
сільських, селищних рад) за рішенням вищого керівного органу
політичної партії (виборчого блоку політичних партій) (додається).
2. Цю постанову надіслати Верховній Раді Автономної
Республіки Крим, обласним, районним, міським, районним у містах
радам, Державному комітету архівів та виборчій комісії Автономної
Республіки Крим, обласним, міським, районним, районним у містах
територіальним виборчим комісіям, політичним партіям, виборчим
блокам політичних партій.
Голова Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 5 березня 2007 року N 15
РОЗ'ЯСНЕННЯ
щодо застосування окремих положень Закону України
"Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів" ( 1667-15 ) у частині,
що стосується заміщення депутатів Верховної
Ради Автономної Республіки Крим та місцевих
рад (крім сільських, селищних рад) за рішенням
вищого керівного органу політичної партії
(виборчого блоку політичних партій)
1. Загальні положення
1.1. Відповідно до частини сьомої статті 6, частин третьої,
четвертої, п'ятої статті 7 Закону України "Про Верховну Раду
Автономної Республіки Крим" ( 90/98-ВР ), пункту 2 частини першої,
частин четвертої, п'ятої статті 5 Закону України "Про статус
депутатів місцевих рад"( 93-15 ) повноваження депутата Верховної
Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад (крім сільських,
селищних рад) достроково припиняються за рішенням вищого керівного
органу політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за
виборчим списком якої його обрано депутатом Верховної Ради
Автономної Республіки Крим чи місцевої ради.
1.2. Вищий керівний орган політичної партії (виборчого блоку
політичних партій) відповідно до частини сьомої статті 7 Закону
України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим"
( 90/98-ВР ), частини шостої статті 5 Закону України "Про статус
депутатів місцевих рад" ( 93-15 ) зобов'язаний негайно оприлюднити
рішення про дострокове припинення повноважень депутата Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради шляхом публікації
його в друкованих засобах масової інформації.
1.3. Згідно з частиною другою статті 78 Закону України "Про
вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 1667-15 )
(далі - Закон) у разі дострокового припинення повноважень депутата
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради (крім
сільської, селищної ради) за рішенням вищого керівного органу
політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчим
списком відповідної місцевої організації якої його обрано
депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради
(крім сільської, селищної ради), відповідна територіальна виборча
комісія в терміновому порядку, але не пізніше трьох днів від дня
одержання рішення вищого керівного органу політичної партії
(виборчого блоку політичних партій) про дострокове припинення
повноважень депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевої ради (крім сільської, селищної ради), визнає обраним,
реєструє наступного за черговістю кандидата у депутати у виборчому
списку відповідної організації політичної партії (виборчого блоку
політичних партій) та видає тимчасове посвідчення депутата
відповідної ради.
Вищий керівний орган політичної партії визначається
відповідно до її статуту, а вищий керівний орган виборчого блоку
політичних партій - відповідно до угоди про утворення виборчого
блоку політичних партій.
Згідно з частиною другою статті 35 Закону ( 1667-15 ) на
загальнодержавному рівні для участі у чергових виборах народних
депутатів України 2006 року в порядку, передбаченому Законом
України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ), було
утворено 17 виборчих блоків політичних партій, з яких 12 поширили
повноваження утвореного виборчого блоку на місцеві вибори, про що
було передбачено в рішеннях міжпартійних з'їздів (зборів,
конференцій) та в угодах про утворення виборчих блоків.
Зокрема, це такі виборчі блоки політичних партій:
Український Народний Блок Костенка і Плюща (Українська
Народна Партія, Партія вільних селян і підприємців України,
Політична партія "Україна Соборна");
Блок ЮРІЯ КАРМАЗІНА (Партія захисників Вітчизни,
Всеукраїнська партія Миру і Єдності, Партія
"Національно-демократичне об'єднання "Україна");
"Виборчий блок "Євген Марчук - "Єдність" (Партія Свободи,
Українська партія "Єдність", Партія "Солідарність жінок України");
"Виборчий блок "Держава - Трудовий Союз" (Політична партія
"Держава", Всеукраїнська партія трудящих);
Блок Наталії Вітренко "Народна опозиція" (Прогресивна
соціалістична партія України, Партія "Русько-Український Союз"
(РУСЬ));
"Блок Лазаренка" (Політична партія Всеукраїнське об'єднання
"Громада", Партія "Соціал-Демократичний Союз", Соціал-демократична
партія України);
"Блок Юлії Тимошенко" (Всеукраїнське об'єднання
"Батьківщина", Українська соціал-демократична партія);
Виборчий блок "Влада народу" (Партія Захисту Пенсіонерів
України, Всеукраїнська партія духовності і патріотизму,
Всеукраїнська Чорнобильська народна партія "За добробут та
соціальний захист народу");
Блок "Патріоти України" (Патріотична партія України,
Українська Національна Консервативна партія);
"Народний блок Литвина" (Народна Партія, Партія
Всеукраїнського об'єднання лівих "Справедливість", Українська
селянська демократична партія);
"Блок Бориса Олійника та Михайла Сироти" (Трудова партія
України, Політична партія "Інформаційна Україна", Політична партія
"Партія Здоров'я");
"Опозиційний блок НЕ ТАК!" (Соціал-демократична партія
України (об'єднана), "Жінки за майбутнє" Всеукраїнське політичне
об'єднання, Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Центр",
Республіканська партія України).
За рішенням вищих керівних органів цих виборчих блоків
політичних партій про дострокове припинення повноважень депутата
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради (крім
сільської, селищної ради), територіальна виборча комісія визнає
обраним та реєструє наступного за черговістю кандидата у депутата
та видає йому тимчасове посвідчення депутата відповідної ради.
У разі невиконання територіальною виборчою комісією вимог
частини другої статті 78 Закону ( 1667-15 ), вищий керівний орган
політичної партії (виборчого блоку політичних партій) вносить
відповідне подання до Центральної виборчої комісії.
П'ять виборчих блоків політичних партій, утворених на
загальнодержавному рівні, не поширили свої повноваження на місцеві
вибори.
Зокрема, це такі виборчі блоки політичних партій:
Блок НДП (Народно-демократична партія,
Християнсько-ліберальна партія України, Демократична партія
України, Християнсько-демократична партія України);
Блок "НАША УКРАЇНА" (Політична партія "Народний Союз Наша
Україна", Народний Рух України, Партія промисловців і підприємців
України, Конгрес Українських Націоналістів, Українська
республіканська партія "Собор", Партія Християнсько-Демократичний
Союз);
"Громадянський блок ПОРА-ПРП" (Громадянська партія "ПОРА",
Партія "Реформи і порядок");
"Блок Безпартійних "Сонце" (Всеукраїнське політичне
об'єднання "Єдина Родина", Партія "Жінки України");
Виборчий блок політичних партій "ЗА СОЮЗ" (Партія "Союз",
Партія "Соціалістична Україна", Слов'янська партія, Політична
партія "Вітчизна").
Відповідно до частини третьої статті 35 Закону ( 1667-15 )
для участі у місцевих виборах виборчий блок місцевих організацій
партій може бути утворений місцевими організаціями одного рівня
двох або більше партій, які не утворили блоку на
загальнодержавному рівні, або якщо повноваження утвореного блоку
не поширюються на місцеві вибори, і ці місцеві організації партій
не входять до іншого блоку; виборчий блок місцевих організацій
партій, утворений на рівні відповідно області, району чи міста
обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим)
значення, поширюється на всі місцеві вибори в межах цієї
адміністративно-територіальної одиниці, у тому числі у районах чи
територіальних громадах, де відсутні місцеві організації однієї чи
кількох партій, що входять до складу блоку. { Абзац пункту 1.3 в
редакції Постанови Центральної виборчої комісії N 19
( v0019359-07 ) від 14.03.2007 }
З огляду на це у випадку непоширення повноважень виборчого
блоку, утвореного на загальнодержавному рівні, на місцеві вибори
та у разі утворення виборчого блоку місцевих організацій партій на
рівні Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя, вищим керівним органом виборчих блоків місцевих
організацій партій, утворених у межах відповідно Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, є
міжпартійні збори (конференція) виборчого блоку місцевих
організацій партій, утвореного на рівні Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва та Севастополя. У разі відсутності
виборчого блоку місцевих організацій партій на рівні Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, вищим
керівним органом таких виборчих блоків місцевих організацій партій
є відповідні міжпартійні збори (конференції) виборчих блоків
місцевих організацій партій, утворених на рівні районів, міст
обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим)
значення. { Абзац пункту 1.3 в редакції Постанови Центральної
виборчої комісії N 19 ( v0019359-07 ) від 14.03.2007 }
У разі дострокового припинення повноважень депутата Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради (крім сільської,
селищної ради) за рішенням міжпартійних зборів (конференції)
виборчого блоку місцевих організацій партій, утвореного на рівні
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя
(районів, міст обласного (республіканського в Автономній
Республіці Крим) значення), відповідна територіальна виборча
комісія в терміновому порядку, але не пізніше трьох днів від дня
одержання рішення міжпартійних зборів (конференції) відповідного
виборчого блоку місцевих організацій партій про дострокове
припинення повноважень депутата Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевої ради (крім сільської, селищної ради)
приймає рішення про визнання обраним та реєструє наступного за
черговістю кандидата у депутати і видає йому тимчасове посвідчення
депутата відповідної ради. { Абзац пункту 1.3 в редакції Постанови
Центральної виборчої комісії N 19 ( v0019359-07 ) від 14.03.2007 }
У разі невиконання територіальною виборчою комісією вимог
частини другої статті 78 Закону ( 1667-15 ), міжпартійні збори
(конференція) виборчого блоку місцевих організацій партій,
утвореного на рівні Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва та Севастополя, районів, міст обласного (республіканського в
Автономній Республіці Крим) значення, направляють відповідне
подання до Центральної виборчої комісії. { Абзац пункту 1.3 в
редакції Постанови Центральної виборчої комісії N 19
( v0019359-07 ) від 14.03.2007 }
1.4. Як передбачено пунктом 5 частини першої статті 23
Закону ( 1667-15 ), в разі невиконання відповідною територіальною
виборчою комісією вимог частини другої статті 78 Закону
( 1667-15 ), Центральна виборча комісія за поданням вищого
керівного органу політичної партії (виборчого блоку політичних
партій) визнає обраним, реєструє наступного за черговістю у
виборчому списку відповідної організації політичної партії
(виборчого блоку політичних партій) кандидата у депутати до
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради (крім
сільської, селищної ради) замість депутата, повноваження якого
достроково припинено за рішенням вищого керівного органу
політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчим
списком відповідної місцевої організації якої він був обраний
депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради
(крім сільської, селищної ради), та видає тимчасове посвідчення
депутата відповідної ради.
2. Порядок заміщення територіальною
виборчою комісією депутатів Верховної
Ради Автономної Республіки Крим та місцевих
рад (крім сільських, селищних рад) за
рішенням вищого керівного органу
політичної партії (виборчого блоку
політичних партій) про дострокове
припинення повноважень депутата
Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, місцевої ради (крім сільської,
селищної ради), який був обраний
за виборчим списком відповідної
місцевої організації політичної
партії (виборчого блоку політичних партій)
2.1. Територіальна виборча комісія відповідно до частини
другої статті 78 Закону ( 1667-15 ) розглядає питання на своєму
засіданні і приймає відповідне рішення. Прийняте на засіданні
комісії рішення підписує голова комісії чи головуючий на засіданні
комісії.
2.2. Територіальна виборча комісія приймає рішення про
визнання обраним та відповідно до частини другої статті 78 Закону
( 1667-15 ) рішення про реєстрацію депутата Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевої ради (крім сільської,
селищної ради) за наявності таких документів:
1) рішення вищого керівного органу політичної партії
(виборчого блоку політичних партій) про дострокове припинення
повноважень депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевої ради (крім сільської, селищної ради);
2) рішення територіальної виборчої комісії про реєстрацію
виборчого списку кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевої ради (з відповідними змінами у разі їх
прийняття);
3) протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки
голосування та результати чергових виборів депутатів Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради;
4) рішень територіальної виборчої комісії про заміщення
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради
(у разі їх прийняття).
Про отримання вищезазначених документів, зокрема рішення
вищого керівного органу політичної партії (виборчого блоку
політичних партій) щодо дострокового припинення повноважень
депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради
та інших документів територіальна виборча комісія згідно з
Порядком ведення діловодства виборчих комісій та комісій з
референдумів ( v0284359-06 ) реєструє їх у день надходження в
журналі реєстрації документів, заяв і скарг у виборчій комісії та
видає представнику політичної партії (виборчого блоку політичних
партій) відповідну довідку або копії прийнятих і зареєстрованих
документів з відміткою про їх отримання територіальною виборчою
комісією (число, місяць, рік, прізвище, ім'я, по батькові особи,
що здійснила приймання документів).
2.3. Документи, що подаються політичними партіями (виборчими
блоками політичних партій) до територіальних виборчих комісій,
повинні відповідати вимогам законодавства України, статутів
політичних партій, угод про утворення виборчих блоків політичних
партій та цього Роз'яснення.
2.4. Реєстрація особи, обраної депутатом Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради,
здійснюється територіальною виборчою комісією за наявності
документів, передбачених частиною першою статті 77 Закону
( 1667-15 ) (документ про її звільнення з роботи (посади),
несумісної з депутатським мандатом, та (або) копію зареєстрованої
заяви про припинення дії іншого представницького мандата, поданої
відповідно до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевої ради).
За результатами розгляду вказаних документів територіальна
виборча комісія приймає рішення про визнання обраним наступного за
черговістю у виборчому списку відповідної організації політичної
партії (виборчого блоку політичних партій) кандидата у депутати до
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради (крім
сільської, селищної ради) замість депутата, повноваження якого
достроково припинено, та відповідно до частини другої статті 78
Закону ( 1667-15 ) реєструє особу, обрану відповідно депутатом
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради (крім
сільської, селищної ради).
2.5. Про прийняте рішення територіальна виборча комісія
повідомляє вищий керівний орган політичної партії (виборчого блоку
політичних партій), відповідну місцеву раду та оприлюднює його в
місцевих засобах масової інформації.
3. Порядок заміщення Центральною виборчою
комісією депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим та місцевих рад (крім
сільських, селищних рад) за рішенням
вищого керівного органу політичної партії
(виборчого блоку політичних партій) про
дострокове припинення повноважень депутата
Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевої ради (крім сільської, селищної ради),
який був обраний за виборчим списком відповідної
організації політичної партії (виборчого блоку
політичних партій)
3.1. У разі невиконання відповідною територіальною виборчою
комісією вимог про визнання обраною та реєстрацію особи депутатом
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради (крім
сільської, селищної ради) в порядку та строки, визначені Законом
( 1667-15 ) та цими Роз'ясненнями, Центральна виборча комісія за
поданням вищого керівного органу політичної партії (виборчого
блоку політичних партій) визнає обраним, реєструє наступного за
черговістю у виборчому списку відповідної організації політичної
партії (виборчого блоку політичних партій) кандидата у депутати до
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради (крім
сільської, селищної ради) замість депутата, повноваження якого
достроково припинено за рішенням вищого керівного органу
політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчим
списком відповідної місцевої організації якої він був обраний
депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради
(крім сільської, селищної ради), та видає тимчасове посвідчення
депутата відповідної ради.
3.2. Центральна виборча комісія приймає рішення про визнання
обраним депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевої ради (крім сільської, селищної ради) на підставі таких
документів:
1) подання вищого керівного органу політичної партії
(виборчого блоку політичних партій);
2) рішення вищого керівного органу політичної партії
(виборчого блоку політичних партій) про відкликання та дострокове
припинення повноважень депутата Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевої ради;
3) повідомлення вищого керівного органу політичної партії
(виборчого блоку політичних партій) про оприлюднення зазначеного
рішення шляхом його публікації в друкованих засобах масової
інформації;
4) довідки територіальної виборчої комісії про отримання нею
рішення вищого керівного органу політичної партії (виборчого блоку
політичних партій) про відкликання та дострокове припинення
повноважень депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевої ради або копії зареєстрованого територіальною виборчою
комісією (відмітка про отримання - число, місяць, рік) рішення
вищого керівного органу політичної партії (виборчого блоку
політичних партій) про відкликання та дострокове припинення
повноважень депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевої ради, або іншого документа, що засвідчує отримання
територіальною виборчою комісією відповідного рішення;
5) копії рішення територіальної виборчої комісії про
реєстрацію кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевої ради, включених до виборчого списку
місцевої організації політичної партії (виборчого блоку місцевих
організацій політичних партій), (з копіями рішень територіальної
виборчої комісії про внесення відповідних змін у разі їх
прийняття);
6) копії протоколу територіальної виборчої комісії про
підсумки голосування та результати чергових виборів депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради;
7) копій рішень територіальної виборчої комісії про заміщення
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради
(у разі прийняття таких рішень).
Документи, визначені пунктами 4-7 цього розділу Роз'яснення,
мають бути засвідчені печаткою територіальної виборчої комісії та
підписом її голови, а в разі відсутності голови - підписом його
заступника чи секретаря комісії, або посадовою особою, що виконує
його повноваження, або в інший, визначений Законом ( 1667-15 )
спосіб.
3.3. Документи, що подаються політичними партіями (виборчими
блоками політичних партій) до Центральної виборчої комісії,
повинні відповідати вимогам законодавства України, статутів
партій, угод про утворення виборчих блоків політичних партій та
цього Роз'яснення.
3.4. У разі передачі відповідно до статті 89 Закону
( 1667-15 ) до місцевої державної архівної установи виборчої
документації, необхідної для прийняття рішення про визнання особи
обраною депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевої ради, документи надаються в порядку, встановленому
законодавством України. Копії документів повинні бути засвідчені
відповідною архівною установою.
3.5. Рішення Центральної виборчої комісії про визнання
обраним депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевої ради (крім сільської, селищної ради) оприлюднюється в
місцевих засобах масової інформації.
3.6. Реєстрація особи, обраної депутатом Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевої ради (крім сільської,
селищної ради), здійснюється Центральною виборчою комісією за
умови отримання від керівного органу політичної партії (виборчого
блоку політичних партій) документів про звільнення її з роботи
(посади), несумісної з депутатським мандатом, та (або) копії
зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького
мандата, поданої відповідно до Верховної Ради України, Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради.
3.7. Про прийняте рішення Центральна виборча комісія
повідомляє вищий керівний орган політичної партії (виборчого блоку
політичних партій), відповідні територіальну виборчу комісію,
місцеву раду та особу, обрану депутатом.
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИКвверх