Документ v0013359-19, текущая редакция — Принятие от 03.01.2019

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 3 січня 2019 року № 13

Про запит на інформацію О. Загорського, зареєстрований у Центральній виборчій комісії 27 грудня 2018 року за № 21-17-10037

До Центральної виборчої комісії 27 грудня 2018 року електронною поштою надійшов запит на інформацію Олексія Загорського щодо надання інформації про кількість виборців у селі Гатне Києво-Святошинського району Київської області на день проведення чергових місцевих виборів 31 жовтня 2010 року.

Розглянувши вказаний запит на інформацію, Центральна виборча комісія зазначає.

Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України "Про доступ до публічної інформації" публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Згідно з частиною першою статті 19 указаного Закону запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Центральна виборча комісія є розпорядником Державного реєстру виборців (далі - Реєстр) - автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи, що створена для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу згідно зі статтею 70 Конституції України (стаття 1, частина друга статті 14 Закону України "Про Державний реєстр виборців" (далі - Закон).

На підставі частини п’ятої статті 30 Закону, яка регламентує використання статистичної інформації, створеної на основі даних Реєстру, відомості про кількість виборців у межах районів, міст обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, районів у містах, Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також у закордонному виборчому окрузі станом на останній день попереднього місяця розміщуються щомісяця на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії та зберігаються у вільному доступі протягом трьох місяців.

При цьому законодавством України на Комісію, яка відповідно до частини другої статті 3 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" зобов’язана діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України, не покладено обов’язку щодо створення інформації про кількість виборців у межах сіл.

Водночас Центральна виборча комісія зазначає, що за змістом статті 21 Закону в порядку здійснення публічного контролю за діяльністю Реєстру кожен виборець може звернутися, зазначивши свої ідентифікаційні персональні дані та виборчу адресу, з письмовим запитом щодо надання інформації про кількість виборців у вказаному ним селі, селищі, місті, районі в місті до органу ведення Реєстру, повноваження якого поширюються на відповідну територію.

Проте за змістом частини другої статті 15 Закону ведення Реєстру відбувається в режимі реального часу, у зв’язку з чим формування відомостей про кількість виборців станом на вказану в інформаційному запиті дату з використанням бази даних Реєстру не здійснювалося, тому їх надання є неможливим.

Отже, Центральна виборча комісія не володіє і не зобов’язана згідно з її компетенцією володіти запитуваною О. Загорським інформацією.

З огляду на вказані обставини Центральна виборча комісія вбачає підстави для відмови в задоволенні запиту на інформацію О. Загорського згідно з пунктом 1 частини першої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Разом з тим, на виконання пункту 4 частини четвертої вказаної статті Комісія зазначає, що відмову в задоволенні запиту на інформацію може бути оскаржено запитувачем у порядку, передбаченому статтею 23 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Враховуючи викладене, відповідно до пункту 1 частини першої, частин четвертої, п’ятої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації", керуючись частиною другою статті 3, статтями 11, 12 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Відмовити Олексію Загорському в задоволенні його запиту на інформацію.

2. Копію цієї постанови надіслати О. Загорському на електронну адресу, вказану в запиті на інформацію.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


Т.СЛІПАЧУК



вверх