Про підсумки роботи господарських судів України у першому півріччі 2016 року
Вищий господарський суд; Постановление от 14.07.20165
Документ v0005600-16, текущая редакция — Принятие от 14.07.2016

ПЛЕНУМ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

14.07.2016  № 5

Про підсумки роботи господарських судів України у першому півріччі 2016 року

Заслухавши та обговоривши доповідь Голови Вищого господарського суду України Львова Б.Ю. про підсумки роботи господарських судів України у першому півріччі 2016 року, пленум Вищого господарського суду України відзначає, що впродовж зазначеного періоду господарські суди здійснювали діяльність, спрямовану на забезпечення захисту гарантованих Конституцією, міжнародними договорами та законами України прав і свобод людини та громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави, відповідно до завдань, визначених Законом України "Про судоустрій і статус суддів".

Намічені постановою пленуму Вищого господарського суду України від 25.02.2016 № 1 "Про підсумки роботи господарських судів України в 2015 році та завдання на 2016 рік" завдання виконувалися в повному обсязі.

У I півріччі 2016 року на розгляд до місцевих господарських судів надійшло 96 тис. звернень щодо вирішення в судовому порядку спірних питань, які виникають у процесі діяльності суб'єктів господарювання.

Розглянуто 96,5 тис. звернень господарюючих суб'єктів або 100,5 % від тих, що надійшли для розгляду. Найбільшу кількість звернень розглянуто господарськими судами міста Києва (22,4 тис.) та Дніпропетровської області (11,1 тис).

У структурі вирішених спорів найбільшу кількість складають справи, що виникають при укладенні, зміні, розірванні, виконанні господарських договорів та визнанні їх недійсними.

На розгляд до апеляційної інстанції за звітний період надійшло 28,3 тис. звернень з апеляційними скаргами та заявами з розгляду проблемних питань у господарських справах (далі - звернення). Найбільше таких звернень надійшло до Київського (10,4 тис.) та Дніпропетровського (3,4 тис.) апеляційних господарських судів.

В апеляційному порядку прийнято 17 тис. судових рішень, які можуть бути оскаржені в суди вищого рівня.

У I півріччі 2016 року апеляційною інстанцією розглянуто по суті 11,1 тис. скарг. Найбільшу їх кількість розглянуто в Київському (4,1 тис.) та Дніпропетровському (1,3 тис.) апеляційних господарських судах.

У I півріччі 2016 року до Вищого господарського суду України надійшло 8,5 тис. касаційних скарг, що на 4,4 % більше, ніж у I півріччі 2015 року (8,2 тис.), якими оскаржено 50,2 % від прийнятих судових рішень апеляційною інстанцією.

У касаційному порядку в середньому змінено та скасовано 9,9 % судових рішень апеляційних господарських судів.

Із наявних даних за результатами розгляду заяв Верховним Судом України у I півріччі 2016 року:

- прийнято 67 постанов (106 у I півріччі 2015 року);

- задоволено повністю або частково - 50 (47 у I півріччі 2015 року) заяв, або 74,6 % від розглянутих Верховним Судом України та у результаті перегляду судових рішень скасовано 0,9 % судових актів, ухвалених Вищим господарським судом України, як у I півріччі 2015 року;

- відмовлено в задоволенні повністю у 17 заявах (у I півріччі 2015 року - 59).

Відсоток розгляду звернень у господарських справах становить, зокрема: місцевими господарськими судами - 100,5 %, апеляційними господарськими судами - 99 %, Вищим господарським судом України - 98,9 %, що відповідає стандартам показника, рекомендованого Європейською комісією з питань ефективності правосуддя (рекомендований стандарт: 95 % - 105 %).

Показники роботи переконливо свідчать про ефективність відправлення правосуддя господарськими судами з захисту порушених прав учасників господарських відносин.

Водночас збільшився розмір судового збору, сплаченого за розгляд справ господарськими судами України в 1,3 рази (до 425,7 млн. грн. у I півріччі 2016 року із 319 млн. грн. у I півріччі 2015 року).

Середній рівень навантаження на одного суддю з урахуванням звернень, що надійшли на розгляд у I півріччі 2016 року, становив: місцевого господарського суду - 151, апеляційного господарського суду - 126, Вищого господарського суду України - 107.

Господарськими судами України впродовж звітного періоду основні зусилля спрямовувалися на забезпечення єдності судової практики; здійснювалося узагальнення проблемних питань організації роботи господарських судів, за результатами якого велася відповідна робота щодо їх вирішення; проводилися заходи, скеровані на відновлення довіри до судової влади, забезпечення реалізації норм законів України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні", "Про забезпечення права на справедливий суд", "Про очищення влади", "Про запобігання корупції".

Вищим господарським судом України та апеляційними господарськими судами надавалася методична допомога з метою однакового застосування норм законодавства в судовій практиці на основі її узагальнення та аналізу судової статистики.

Протягом першого півріччя 2016 року Вищим господарським судом України опрацьовано близько 300 проектів законів України, зареєстрованих у Верховній Раді України, що стосуються здійснення господарського судочинства, судоустрою, статусу суддів, захисту прав та законних інтересів суб'єктів господарювання, інших питань діяльності господарських судів України. За результатами проведеної роботи підготовлено висновки з відповідними зауваженнями і пропозиціями щодо 15 законопроектів, у тому числі Пропозиції щодо вдосконалення конституційного регулювання питань здійснення правосуддя та функціонування судової влади.

Господарські суди постійно працюють над формуванням позитивного іміджу судової системи в суспільстві, здійснюючи заходи щодо підвищення прозорості та відкритості своєї діяльності.

З огляду на викладене пленум Вищого господарського суду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Доповідь Голови Вищого господарського суду України Львова Б.Ю. про підсумки роботи господарських судів України в першому півріччі 2016 року взяти до відома.

2. Господарським судам продовжувати здійснювати заходи, визначені постановою пленуму Вищого господарського суду України від 25.02.2016 № 1 "Про підсумки роботи господарських судів України в 2015 році та завдання на 2016 рік".

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на секретаря пленуму Вищого господарського суду України Рогач Л.І.

Голова
Вищого господарського суду
УкраїниБ. Львов

Секретар пленуму
Вищого господарського суду
УкраїниЛ. Рогачвверх