Про редакційну колегію "Вісника господарського судочинства"
Вищий господарський суд; Постановление, Состав коллегиального органа от 25.02.20115
Документ v0005600-11, текущая редакция — Редакция от 16.01.2013, основание - v0004600-13

                                                          
ПЛЕНУМ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
25.02.2011 N 5

Про редакційну колегію
"Вісника господарського судочинства"
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Вищого
господарського суду
N 4 ( v0004600-13 ) від 16.01.2013 }

На підставі пункту 8 частини другої статті 36 Закону України
"Про судоустрій і статус суддів" ( 2453-17 ) пленум Вищого
господарського суду України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити редакційну колегію офіційного друкованого
органу Вищого господарського суду України "Вісник господарського
судочинства" (додаток N 1).
2. Затвердити Головним редактором офіційного друкованого
органу Вищого господарського суду України "Вісник господарського
судочинства" Осетинського Анатолія Йосиповича - кандидата
юридичних наук, заслуженого юриста України, заступника Голови
Вищого господарського суду України.
Голова Вищого
господарського суду України В.Татьков
Секретар пленуму Вищого
господарського суду України Г.Кравчук

Додаток N 1
до постанови пленуму Вищого
господарського суду України
25.02.2011 N 5

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
офіційного друкованого органу
Вищого господарського суду України
"Вісника господарського судочинства"

Головний редактор
Осетинський - кандидат юридичних наук, заслужений
Анатолій Йосипович юрист України, заступник Голови
Вищого господарського суду України
Редакційна колегія
Татьков - кандидат юридичних наук, заслужений
Віктор Іванович юрист України, член Вищої ради
юстиції, Голова Вищого господарського
суду України;
Беляневич - доктор юридичних наук, професор
Олена Анатоліївна кафедри господарського права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка;
Бобкова - доктор юридичних наук, професор,
Антоніна Григорівна член-кореспондент НАПрН України,
завідувачка кафедри господарського права
Донецького національного університету;
Боднар - доктор юридичних наук, професор кафедри
Тетяна Валеріївна цивільного права юридичного факультету
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка;
Вінник - доктор юридичних наук, член-кореспондент
Оксана Мар'янівна НАПрН України, професор кафедри
господарського права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка;
Демченко - доктор юридичних наук, заслужений
Сергій Федорович юрист України;
Джунь - доктор юридичних наук, заслужений
В'ячеслав Васильович юрист України;
Дзера - доктор юридичних наук, член-кореспондент
Олександр Васильович НАПрН України, заслужений юрист України,
професор кафедри цивільного права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка,
академік АН вищої школи України;
Ковальський - кандидат юридичних наук, доцент,
Віктор Семенович президент Видавничої організації
"Юрінком Інтер";
Копиленко - доктор юридичних наук, академік
Олександр Любимович НАПрН України, директор Інституту
законодавства Верховної Ради України;
Костицький - доктор юридичних наук, заслужений юрист
Василь Васильович України, професор, член-кореспондент
НАПрН України;
Кузнєцова - доктор юридичних наук, заслужений
Наталія Семенівна діяч науки і техніки України,
академік НАПрН України, професор
кафедри цивільного права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка;
Луць - доктор юридичних наук, професор,
Володимир Васильович академік НАПрН України, завідувач
кафедри цивільно-правових дисциплін
Академії муніципального управління;
Майданик - доктор юридичних наук, професор,
Роман Андрійович член-кореспондент НАПрН України,
завідувач кафедрою цивільного права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка;
Мамутов - доктор юридичних наук, професор,
Валентин Карлович заслужений діяч науки і техніки
України, академік НАН України,
академік НАПрН України, директор
Інституту економіко-правових досліджень
НАН України;
Москаленко - заслужений юрист України,
Віктор Семенович заступник Голови Вищого господарського
суду України;
Носік - доктор юридичних наук, член-кореспондент
Володимир Васильович НАПрН України, професор кафедри
трудового, земельного і екологічного
права юридичного факультету
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка;
Оніщук - доктор юридичних наук, заслужений
Микола Васильович юрист України, Президент
Інституту правової політики;
Орлюк - доктор юридичних наук, член-кореспондент
Олена Павлівна НАПрН України, доцент кафедри
конституційного та адміністративного
права юридичного факультету
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, директор НДІ
інтелектуальної власності НАПрН України;
Подцерковний - доктор юридичних наук, член-кореспондент
Олег Петрович НАПрН України, завідувач кафедри
господарського права і процесу
Національного університету
"Одеська юридична академія";
Притика - доктор юридичних наук, заслужений
Дмитро Микитович юрист України, академік НАПрН України;
Притика - доктор юридичних наук, доцент,
Юрій Дмитрович заслужений юрист України, заступник
Міністра юстиції України;
Святоцький - доктор юридичних наук, професор,
Олександр Дмитрович академік НАПрН України, заслужений
юрист України;
Селіванов - доктор юридичних наук, професор,
Анатолій Олександрович академік НАПрН України, заслужений
юрист України, завідувач Відділу Апарату
Верховної Ради України, президент
Асоціації юристів у галузі фінансового
та банківського права України;
Фурса - доктор юридичних наук, професор,
Світлана Ярославівна завідувачка кафедри правосуддя
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка;
Щербина - доктор юридичних наук, професор,
Валентин Степанович академік НАПрН України, завідувач
кафедри господарського права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка,
заслужений юрист України;
Коваль - доктор юридичних наук, заслужений юрист
Володимир Миколайович України, голова Севастопольського
апеляційного господарського суду;
Руденко - доктор юридичних наук, професор,
Микола Васильович завідувач кафедри правосуддя
Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна.
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Вищого
господарського суду N 4 ( v0004600-13 ) від 16.01.2013 }вверх