Документ n0009740-11, текущая редакция — Принятие от 19.12.2011

                ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ 
З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ
Л И С Т
19.12.2011
Головам апеляційних судів
областей, міст Києва
та Севастополя,
Апеляційного суду
Автономної Республіки Крим

Судова палата у кримінальних справах Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
(далі - ВССУ) звертає увагу суддів місцевих та апеляційних судів
України на те, що постановою Кабінету Міністрів України від
27 липня 2011 року N 796 ( 796-2011-п ) (далі - КМУ) до переліку
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
затвердженого постановою КМУ від 6 травня 2000 року N 770
( 770-2000-п ), внесено зміни, зокрема виключено: - зі списку N 1 таблиці I "Особливо небезпечні наркотичні
засоби, обіг яких заборонено" ( 770-2000-п ) та N 2 таблиці I
"Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено"
( 770-2000-п ) позицію "Кустарно виготовлені препарати з ефедрину,
псевдоефедрину, фенілпропаноламіну (ФПА, норефедрин) або
препаратів, які їх містять"; - зі списку N 1 таблиці II "Наркотичні засоби, обіг яких
обмежено" ( 770-2000-п ) позицію "Омнопон - суміш опіуму" та слово
"(промедол)" у позиції "Тримеперидин (промедол)". Зазначимо, що виключення із списку N 1 ( 770-2000-п ) та N 2
таблиці I ( 770-2000-п ) позиції "Кустарно виготовлені препарати з
ефедрину, псевдоефедрину, фенілпропаноламіну (ФПА, норефедрин) або
препаратів, які їх містять" зумовлене тим, що: 1) складові (діючі
речовини) зазначених препаратів визначені в переліку наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого
постановою КМУ від 6 травня 2000 року N 770 ( 770-2000-п ) (із
змінами, внесеними постановою КМУ від 27 липня 2011 року N 796)
( 796-2011-п ); 2) використання формулювання "кустарно виготовлені
препарати з ефедрину, псевдоефедрину, фенілпропаноламіну (ФПА,
норефедрин) або препаратів, які їх містять" вказує, в першу чергу,
на методи та умови отримання наркотичних засобів та психотропних
речовин; 3) таке формулювання відсутнє в таблицях невеликих,
великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному
обігу, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 1 серпня 2000 року N 188 ( z0512-00 ) (далі - МОЗ) (у редакції
наказу МОЗ України від 29 липня 2010 року N 634) ( z0900-10 ). Виключення зі списку N 1 таблиці II "Наркотичні засоби, обіг
яких обмежено" ( 770-2000-п ) позиції "Омнопон - суміш опіуму" та
слово" (промедол)" у позиції "Тримеперидин (промедол)" зумовлене
тим, що омнопон та промедол є торговими назвами лікарських
засобів, діючі речовини яких, наприклад, омнопону - морфін, кодеїн
та тебаїн передбачені у зазначеному переліку наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів. У зв'язку зі змінами, внесеними постановою КМУ від
27 липня 2011 року N 796 ( 796-2011-п ) до переліку наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого
постановою КМУ від 6 травня 2000 року N 770 ( 770-2000-п ), судам
при розгляді кримінальних справ, порушених за вчинення злочинів,
пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів або прекурсорів, необхідно враховувати
наступне:
1. Диспозиції складів злочинів у сфері обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів за
своїм змістом є бланкетними (мають відсильний характер), оскільки
для з'ясування наявності складу конкретного злочину необхідно
звернутися до інших нормативно-правових актів України, в тому
числі до постанови КМУ "Про затвердження переліку наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів" від
6 травня 2000 року N 770 ( 770-2000-п ) та наказу МОЗ України "Про
затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих
розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
які знаходяться у незаконному обігу" від 1 серпня 2000 року N 188
( z0512-00 ). Виключення зі списку N 1 ( 770-2000-п ) та N 2 таблиці I
( 770-2000-п ) позиції "Кустарно виготовлені препарати з ефедрину,
псевдоефедрину, фенілпропаноламіну (ФПА, норефедрин) або
препаратів, які їх містять" вказує на необхідність уточнення
формулювання обвинувачення, оскільки зазначені препарати, на
відміну від їх складових (діючих речовин), не є предметом злочинів
у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів або прекурсорів. Крім того, слід зазначити, що до "кустарно виготовлених
препаратів з ефедрину, псевдоефедрину, фенілпропаноламіну (ФПА,
норефедрин) або препаратів, які їх містять" належать меткатинон,
катинон, амфетамін, метамфетамін та інші похідні речовини та
засоби. При цьому зауважимо, що амфетамін та метамфетамін
розміщені у списку N 2 таблиці II "Психотропні речовини, обіг яких
обмежено" ( 770-2000-п ), тобто, на відміну від меткатинону та
катинону, вони не відносяться до особливо небезпечних психотропних
речовин. Тому при кваліфікації суспільно-небезпечного діяння,
предметом якого є зазначені речовини (амфетамін та метамфетамін),
необхідно брати до уваги не якісні їх характеристики, а кількісні
(розмір). У свою чергу, при визначенні розміру наркотичних засобів
і психотропних речовин необхідно керуватися наказом МОЗ України
від 1 серпня 2000 року N 188 ( z0512-00 ) "Про затвердження
таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які
знаходяться у незаконному обігу".
3. При розгляді кримінальних справ про злочини, предметом
яких є кустарно виготовлені препарати з ефедрину, псевдоефедрину,
фенілпропаноламіну (ФПА, норефедрин) або препаратів, які їх
містять, що перебувають у провадженні судів та по яким не
постановлені судові рішення, судам, беручи до уваги зміни, внесені
постановою КМУ від 27 липня 2011 року N 796 ( 796-2011-п ) до
переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
затвердженого постановою КМУ від 6 травня 2000 року N 770
( 770-2000-п ), необхідно призначати повторні судові експертизи та
з урахуванням експертних висновків та інших доказів у справі
приймати рішення про кваліфікацію (перекваліфікацію) дій
підсудних.
4. Судам апеляційної інстанції при апеляційному розгляді
кримінальних справ про злочини, предметом яких є кустарно
виготовлені препарати з ефедрину, псевдоефедрину,
фенілпропаноламіну (ФПА, норефедрин) або препаратів, які їх
містять, з урахуванням змін, внесених постановою КМУ від
27 липня 2011 року N 796 ( 796-2011-п ) до переліку наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
затвердженого постановою КМУ від 6 травня 2000 року N 770
( 770-2000-п ), необхідно дотримуватись вимог Глави 30 КПК України
( 1003-05 ) і з'ясовувати зазначені вище питання під час судового
слідства, за наслідками якого постановляти судові рішення
відповідно до вимог ст. 366 КПК України ( 1003-05 ).
5. Роз'яснити судам, що судові рішення, які набрали законної
сили, за наявності обставин, пов'язаних із внесенням
змін постановою КМУ від 27 липня 2011 року N 796 ( 796-2011-п ) до
переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
затвердженого постановою КМУ від 6 травня 2000 року N 770
( 770-2000-п ), можуть бути переглянуті виключно в порядку,
встановленому Главою 32 КПК України ( 1003-05 ). Крім того, судова палата у кримінальних справах ВССУ,
виходячи із необхідності забезпечення однакового і правильного
застосування положень частин 4 статей 307, 309 Кримінального
кодексу України ( 2341-14 ) (далі - КК України), як одних із
спеціальних видів звільнення особи від кримінальної
відповідальності, вважає за необхідне повідомити наступне.
1. Із буквального тлумачення ч. 4 ст. 307 КК України
( 2341-14 ) та проведеного системного аналізу використання
законодавцем при побудові норм закону слів "або", "і", "з"
випливає, що в ч. 4 ст. 307 КК України ( 2341-14 ) передбачено дві
відокремлені підстави звільнення особи від кримінальної
відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 307
та ч. 1 ст. 309 КК України ( 2341-14 ). Зокрема: 1) добровільна
здача особою наркотичних засобів, психотропних речовин або їх
аналогів і повідомлення про джерело їх придбання; 2) добровільна
здача особою наркотичних засобів, психотропних речовин або їх
аналогів і сприяння особи в розкритті злочинів, пов'язаних з
незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх
аналогів. При цьому зауважимо, що використання законодавцем слова
"злочинів" вказує на два та більше суспільно-небезпечних діяння, а
формулювання "злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних
засобів, психотропних речовин або їх аналогів" - на те, що
підставою для звільнення від кримінальної відповідальності є
сприяння особи в розкритті саме таких злочинів. Зазначимо, що
визначення терміну "обіг наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів" надано в абз. 9 ч. 1 ст. 1 Закону України "Про обіг
в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і
прекурсорів" ( 60/95-ВР ). Крім того, незважаючи на те, що в ч. 4 ст. 307 КК України
( 2341-14 ) не міститься вказівки на необхідність сприяння особи в
розкритті інших злочинів, а не тих, в яких вона обвинувачується,
беручи до уваги п. 1 ч. 1 ст. 66 КК України ( 2341-14 ), вважаємо
практику звільнення особи від кримінальної відповідальності на
підставі сприяння нею в розкритті злочинів, у яких вона
обвинувачувалась, невірною, оскільки "активне сприяння розкриттю
злочину" є обставиною, яка пом'якшує покарання, а не звільняє від
нього.
2. Згідно положень ч. 4 ст. 309 КК України ( 2341-14 )
підставою для звільнення особи від кримінальної відповідальності
за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання,
перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних
речовин або їх аналогів без мети збуту є добровільне звернення
цієї особи до лікувального закладу і початок її лікування від
наркоманії. Тому суд, вирішуючи питання про звільнення особи від
кримінальної відповідальності, повинен з'ясувати: 1) чи вчинила
особа злочин, передбачений ч. 1 ст. 309 КК України ( 2341-14 );
2) чи звернулася вона до лікувального закладу добровільно, а
не вимушено, тобто чи ставила вона за мету вилікуватися від
наркоманії, а не ухилитись у такий спосіб від кримінальної
відповідальності за вчинений злочин; 3) чи розпочала лікування.
Відсутність хоча б однієї із цих умов, а також незгода винної
особи на закриття кримінальної справи з відповідної підстави
унеможливлює звільнення особи від кримінальної відповідальності
за ч. 4 ст. 309 КК України ( 2341-14 ).
3. Крім того, доводимо до Вашого відома, що деякі питання які
виникають в практичній діяльності при звільненні особи від
кримінальної відповідальності відповідно до ч. 4 ст. 309 КК
України ( 2341-14 ), зокрема, щодо можливості такого звільнення на
стадії попереднього розгляду справи, знайшли своє відображення у
статті заступника Голови ВССУ С.М.Міщенка на сторінках
науково-практичного юридичного журналу "Часопис цивільного і
кримінального судочинства" N 2.2011.
Судова палата у кримінальних
справах Вищого
спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних
і кримінальних справвверх