Документ 997_540, действует, текущая редакция — Подписание от 09.12.1994

               Рішення 
про забезпечення електромагнітної
сумісності найважливіших радіоелектронних засобів
держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав
(укр/рос)

Дата підписання Україною: 09.12.1994 Дата набуття чинності для України: 09.12.1994
Рада глав урядів Співдружності Незалежних Держав,
ґрунтуючись на Угоді від 15 травня 1992 року "Про порядок
використання радіочастотного спектра і забезпечення
електромагнітної сумісності найважливіших радіоелектронних засобів
в інтересах безпеки Співдружності Незалежних Держав" ( 997_132 ),
беручи до уваги необхідність розробки і виконання заходів
щодо забезпечення електромагнітної сумісності найважливіших
радіоелектронних засобів держав-учасниць Співдружності,
вирішила:
встановити, що забезпечення електромагнітної сумісності
найважливіших радіоелектронних засобів держав-учасниць
Співдружності Незалежних Держав здійснюється в порядку,
обумовленому урядами цих держав на основі пропозицій Ради
міністрів оборони держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав.
У зв'язку з цим абзаци перший, другий і третій статті 3 Угоди
від 15 травня 1992 року "Про порядок використання радіочастотного
спектра і забезпечення електромагнітної сумісності найважливіших
радіоелектронних засобів в інтересах безпеки Співдружності
Незалежних Держав" ( 997_132 ) викласти в такій редакції:
"Держави-учасниці, з огляду на важливу роль радіоелектронних
засобів у забезпеченні безпеки держав-учасниць Співдружності
Незалежних Держав, вважають за можливе надати Раді міністрів
оборони держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав право:
проводити координацію використання радіочастотного спектра
між міністерствами оборони держав-учасниць Співдружності;
здійснювати розробку і затвердження заходів щодо забезпечення
електромагнітної сумісності найважливіших радіоелектронних засобів
держав-учасниць Співдружності".
Вчинено в місті Москві 9 грудня 1994 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в
Архіві Уряду Республіки Білорусь, що направить кожній державі, що
підписала це Рішення, його засвідчену копію.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Республіки Молдова
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Білорусь Російської Федерації
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Республіки Таджикистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Грузії Туркменистану
(підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Киргизької Республіки України
(підпис) (підпис)
Решение
об обеспечении электромагнитной совместимости
важнейших радиоэлектронных средств государств-участников
Содружества Независимых Государств
(Москва, 9 декабря 1994 года)

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств, основываясь на Соглашении от 15 мая 1992 года "О порядке
использования радиочастотного спектра и обеспечения
электромагнитной совместимости важнейших радиоэлектронных средств
в интересах безопасности Содружества Независимых Государств"
( 997_132 ), принимая во внимание необходимость разработки и выполнения
мероприятий по обеспечению электромагнитной совместимости
важнейших радиоэлектронных средств государств-участников
Содружества, решил: установить, что обеспечение электромагнитной совместимости
важнейших радиоэлектронных средств государств-участников
Содружества Независимых Государств осуществляется в порядке,
определяемом правительствами этих государств на основе предложений
Совета министров обороны государств-участников Содружества
Независимых Государств. В связи с этим абзацы первый, второй и третий статьи 3
Соглашения от 15 мая 1992 года ( 997_132 ) "О порядке
использования радиочастотного спектра и обеспечения
электромагнитной совместимости важнейших радиоэлектронных средств
в интересах безопасности Содружества Независимых Государств"
изложить в следующей редакции: "Государства-участники, учитывая важную роль радиоэлектронных
средств в обеспечении безопасности государств-участников
Содружества Независимых Государств, считают возможным предоставить
Совету министров обороны государств-участников Содружества
Независимых Государств право: проводить координацию использования радиочастотного спектра
между министерствами обороны государств-участников Содружества; осуществлять разработку и утверждение мероприятий по
обеспечению электромагнитной совместимости важнейших
радиоэлектронных средств государств-участников Содружества."
Совершено в г. Москве 9 декабря 1994 года в одном подлинном
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Архиве
Правительства Республики Беларусь, которое направит каждому
государству, подписавшему настоящее Решение, его заверенную копию.
(Подписи)
Договаривающиеся стороны:
Азербайджан Армения Белоруссия Грузия Казахстан Киргизия Молдавия Россия Таджикистан Узбекистан Украина
Информационный вестник Совета
глав государств и Совета глав
правительств СНГ "Содружество", N 4, 1994вверх