Угода про створення об'єднаної системи протиповітряної оборони держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав (укр/рос)
Білорусь, Вірменія, Грузія [...]; Соглашение, Особое мнение, Международный документ [...] от 10.02.1995
Документ 997_446, действует, текущая редакция — Подписание от 10.02.1995

               Угода 
про створення об'єднаної системи
протиповітряної оборони держав - учасниць
Співдружності Незалежних Держав
(укр/рос)

Дата підписання: 10.02.1995 Дата набрання чинності: 10.02.1995
Держави - учасниці Співдружності Незалежних Держав, що
підписали цю Угоду, іменовані надалі "держави-учасниці",
керуючись засобами безпеки Співдружності Незалежних Держав,
ґрунтуючись на Рішенні про Меморандум Ради глав держав
Співдружності Незалежних Держав "Основні напрямки інтеграційного
розвитку Співдружності Незалежних Держав" і Перспективному плані
інтеграційного розвитку Співдружності Незалежних Держав від 21
жовтня 1994 року ( 997_681 ),
виходячи з необхідності об'єднання зусиль з протиповітряної
оборони держав-учасниць і охорони їх кордонів у повітряному
просторі,
погодилися про таке:
Стаття 1
Держави-учасниці створюють об'єднану систему протиповітряної
оборони держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав (ОС
ППО).
В об'єднану систему протиповітряної оборони входять сили і
засоби (частина сил і засобів) протиповітряної оборони
держав-учасниць, що діють за погодженим Планом і виконують
завдання, передбачені статтею 2 цієї Угоди.
Принципи побудови і виконання завдань ОС ППО визначаються
Положенням про об'єднану систему протиповітряної оборони держав -
учасниць Співдружності Незалежних Держав, що є невід'ємною
частиною цієї Угоди.
Стаття 2
Об'єднана система протиповітряної оборони створюється для
вирішення наступних завдань:
- забезпечення охорони державних кордонів держав-учасниць у
повітряному просторі;
- здійснення спільного контролю за порядком використання
повітряного простору держав-учасниць;
- оповіщення держав-учасниць про повітряно-космічну
обстановку, попередження про ракетний і повітряний напад;
- ведення погоджених дій військ протиповітряної оборони
держав-учасниць по відбиттю повітряно-космічного нападу.
Стаття 3
З метою узгодження зусиль по створенню і удосконаленню
об'єднаної системи протиповітряної оборони й координації дій
військ і сил ОС ППО утвориться Координаційний Комітет з питань
протиповітряної оборони при Раді міністрів оборони держав -
учасниць Співдружності Незалежних Держав (далі - Координаційний
Комітет).
Головою Координаційного Комітету є Головнокомандуючий
Військами протиповітряної оборони Російської Федерації.
До складу Координаційного Комітету в якості його членів
входять командуючі військами ППО (ППО й ВВС) держав-учасниць, а
також за рішенням Ради міністрів оборони держав - учасниць
Співдружності Незалежних Держав заступник Голови Координаційного
Комітету та інші посадові особи.
Положення про Координаційний Комітет затверджується Радою
міністрів оборони держав - учасників Співдружності Незалежних
Держав.
Стаття 4
Держави-учасниці забезпечують постійну бойову готовність
військ і сил, виділених в ОС ППО, і їхньої дії при виконанні
спільних завдань протиповітряної оборони.
Порядок взаємодії сил і засобів ОС ППО визначається Планом,
розробленим Координаційним Комітетом спільно із Штабом з
координації військового співробітництва держав - учасниць
Співдружності Незалежних Держав, з урахуванням планів застосування
сил й засобів ППО (ППО й ВПС) держав-учасниць. План взаємодії сил
і засобів ОС ППО затверджується Радою міністрів оборони
держав-учасників Співдружності Незалежних Держав.
Безпосереднє управління військами й силами ППО (ПВО й ВПС)
кожної держави - учасника здійснюють командуючі військами ПВО (ППО
й ВПС) цих держав з урахуванням Плану взаємодії сил й засобів ОС
ППО.
Координація дій сил і засобів ОС ППО здійснюється з
Центрального командного пункту Військ протиповітряної оборони
Російської Федерації.
Стаття 5
Частина сил і засобів ОС ППО здійснює постійне бойове
чергування по охороні повітряних кордонів держав-учасниць на
основі Плану взаємодії сил і засобів ОС ППО.
Управління черговими силами й засобами ОС ППО здійснюється з
командних пунктів ППО (ППО й ВПС) держав-учасниць, а координація
їх дій з Центрального командного пункту Військ протиповітряної
оборони Російської Федерації.
Стаття 6
Поставка озброєння й військової техніки ППО здійснюється на
основі двосторонніх угод між урядами держав-учасниць, а ремонт
озброєння і військової техніки ПВО - в порядку, установленому
Радою глав урядів Співдружності Незалежних Держав.
Держави-учасниці зобов'язуються не продавати й не передавати
іншим державам, які не беруть участь у цій Угоді, озброєння й
військову техніку ППО, визначену в Переліку, затвердженою Радою
глав урядів Співдружності Незалежних Держав за пропозицією Ради
міністрів оборони держав - учасниць Співдружності Незалежних
Держав, а також не розголошувати відомості, що становлять
військову таємницю держав-учасників.
Стаття 7
Навчання військових фахівців для сил і засобів ОС ППО
здійснюється на основі двосторонніх угод між урядами
держав-учасників.
Стаття 8
Ця Угода відкрита для приєднання до неї інших держав за
згодою всіх держав-учасників.
Стаття 9
Кожна держава-учасниця має право вийти із цієї Угоди,
направивши відповідне письмове повідомлення депозитарію. Дія Угоди
для цієї держави-учасниці припиняється після закінчення одного
року від дня одержання депозитарієм згаданого повідомлення.
Стаття 10
Визнати такою, що втратила силу Угода про систему
протиповітряної оборони від 6 липня 1992 року ( 997_099 ).
Стаття 11
Ця Угода набуває чинності від дня її підписання.
Вчинено в м. Алмати 10 лютого 1995 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в
Архіві Уряду Республіки Білорусь, що направить кожній державі, яка
підписала цю Угода, її завірену копію.
За Азербайджанську Республіку За Республіку Молдова
____________________________ ______________________
За Республіку Вірменія За Російську Федерацію
(підпис) (підпис)
За Республіку Білорусь За Республіку Таджикистан
(підпис) (підпис)
(з урахуванням особливої
думки (*)
За Республіку Грузія За Туркменистан
(підпис) (підпис)
(з урахуванням особливої
думки (**)
За Республіку Казахстан За Республіку Узбекистан
(підпис) (підпис)
За Киргизьку Республіку За Україну
(підпис) (підпис)
(із застереженням (***)
_______________
(*) Особлива думка Республіки Білорусь:
"Принцип створення об'єднаної системи ППО повинен носити
регіональний характер, а застосування військ ППО держав-учасниць
повинен здійснюватися на основі погоджених Планів взаємодії при
координуючій ролі Голови Координаційного Комітету (ЦКП Військ ПВО
РФ)".
Особлива думка за Згодою про створення об'єднаної системи
ПВО:
"1. Стаття 1: Перший абзац доповнити "... за регіональним
принципом";
Другий абзац викласти в редакції: "... за погодженим Планом
взаємодії ..." і далі по тексту.
2. Стаття 2: Перший абзац замінити "Об'єднана система ППО
створюється для вирішення наступних регіональних завдань".
3. Стаття 4: Перший абзац викласти в редакції:
"Держави-учасниці забезпечують постійну готовність військ ППО і їх
дії при виконанні спільних завдань протиповітряної оборони".
4. Стаття 5: Перший абзац виключити".
Особлива думка про Положення про об'єднану систему ППО:
"1. Пункт 1: Викласти в редакції: "Об'єднана система ППО
держав-учасниць СНД (ОС ППО) створюється по регіональному принципу
..." і далі по тексту.
2. Пункт 2: Перший абзац виключити.
3. Пункт 3: Другий абзац викласти в редакції: "застосування
військ і сил за планами держав-учасниць і погодженим Планом
взаємодії в інтересах ППО держав-учасниць по регіональному
принципу";
Останній абзац виключити.
4. Пункт 6: Внести доповнення після слів "... системи
протиповітряної оборони" ... додати "... по регіональному принципу
..." і далі по тексту.
5. Пункт 10: Із другого абзацу вилучити слова "... виділені
до складу ОС ППО";
Третій абзац виключити повністю;
П'ятий абзац: слова "... військами, виділеними до складу ОС
ППО" замінити на "військ ППО".
(**) Особлива думка Туркменистану:
"У рамках двосторонніх угод з Росією".
(***) Застереження України:
"З урахуванням національного законодавства України".
ДОДАТОК
до Угоди глав держав -
учасниць Співдружності
Незалежних Держав про
створення об'єднаної системи
протиповітряної оборони
держав - учасниць
Співдружності Незалежних
Держав
від 10 лютого 1995 року
ПОЛОЖЕННЯ
про об'єднану систему протиповітряної оборони
держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав
1. Об'єднана система протиповітряної оборони держав -
учасниць Співдружності Незалежних Держав (ОС ППО) створюється з
метою охорони повітряних кордонів держав-учасниць, контролю за
порядком використання повітряного простору, попередження про
загрозу й початок повітряно-космічного нападу й захисту
найважливіших об'єктів держав-учасниць від ударів з повітря.
2. ОС ППО поєднує сили й засоби протиповітряної оборони
держав-учасниць для спільного вирішення завдань в інтересах всіх
держав-учасниць.
Сили й засоби ППО кожної з держав-учасниць вирішують завдання
по протиповітряній обороні своїх територій самостійно й у
взаємодії з військами протиповітряної оборони сусідніх
держав-учасниць.
3. Погоджене вирішення завдань в інтересах протиповітряної
оборони всіх держав-учасників ґрунтується на наступних принципах:
- застосування військ і сил за планами держав-учасниць й
погодженому Плану взаємодії в інтересах протиповітряної оборони
всіх держав-учасниць;
- оснащення військ ППО держав-учасниць озброєнням і
військовою технікою на основі погодженої військово-технічної
політики;
- взаємодія сил і засобів ОС ППО на стиках державних
кордонів, а також у повітряному просторі держав-учасниць;
- централізація оповіщення й керування діями сил і засобів ОС
ППО з командних пунктів військ ППО (ППО й ВПС) держав-учасниць і
Центрального командного пункту Військ протиповітряної оборони
Російської Федерації;
- єдність основних вимог до бойової готовності, в бойовій та
оперативній підготовці органів управління й військ ППО (ППО й ВПС)
держав-учасниць.
4. Координацію спільних дій сил і засобів ППО
держав-учасників Голова Координаційного Комітету з питанням ППО
здійснює через командуючих військами ППО (ППО й ВПС)
держав-учасниць.
5. Для організації взаємодії в штаби військ ППО (ППО й ВПС)
держав-учасниць за узгодженням з відповідним міністром оборони
можуть направлятися представники Голови Координаційного Комітету,
Штабу по координації військового співробітництва держав - учасниць
Співдружності Незалежних Держав.
6. Голова Координаційного Космітету у своїй діяльності
керується рішеннями Ради глав держав і Ради міністрів оборони
держав - учасників Співдружності Незалежних Держав, а також Угодою
про створення об'єднаної системи протиповітряної оборони держав -
учасників Співдружності Незалежних Держав.
7. Голова Координаційного Комітету має заступника,
затвердженого Радою міністрів оборони держав - учасниць
Співдружності Незалежних Держав за поданням Координаційного
Комітету.
8. Голова Координаційного Комітету зобов'язаний:
- координувати спільні дії сил і засобів ОС ППО;
- організовувати разом з командуючими військами ППО (ППО й ОС
ППО) держав-учасниць розробку плану взаємодії сил і засобів ОС ППО
й представляти його на затвердження Раді міністрів оборони держав
- учасниць Співдружності Незалежних Держав;
- інформувати командуючих військами ППО (ППО й ВПС)
держав-учасниць про повітряно-космічну обстановку, про єдину
мережу ОС ППО і єдиних сигналах взаємодії;
- розробляти разом з командуючими військами ППО (ППО й ВПС)
держав-учасниць пропозиції й рекомендації з подальшого розвитку й
підвищення бойової готовності сил і засобів ОС ППО та оснащення їх
озброєнням і військовою технікою;
- розробляти разом з командуючими військами ППО (ППО й ВПС)
держав-учасниць щорічний План проведення спільних оперативних
навчань (тренувань) ППО держав-учасниць, а також учбово-методичних
зборів і надавати його для затвердження Раді міністрів оборони
держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав (фінансування
передбачених Планом заходів здійснюється за рахунок держав, що
беруть участь у них).
9. Голова Координаційного Комітету несе відповідальність за
організацію взаємодії сил і засобів ППО держав-учасниць.
10. Голова Координаційного Комітету має право:
- вести хід оперативної й бойової підготовки, стан бойового
чергування сил і засобів, виділених до складу ОС ППО;
- приймати, за узгодженням з міністрами оборони
держав-учасниць, участь у контролі за ходом оперативної й бойової
підготовки, станом готовності чергових сил і засобів, виділених до
складу ОС ПВО, у тому числі з використанням контрольних цілей;
- давати рекомендації командуючим військами ППО (ППО й ВПС)
держав-учасниць з питань бойового застосування військ, у випадку
погрози повітряного нападу або погрози порушення повітряного
простору держав-учасниць, а також з питань організації бойового
чергування;
- давати щорічні рекомендації з питань удосконалювання
бойового чергування, взаємодії, бойової й оперативної підготовки,
освоєння нової військової техніки військами, виділеними до складу
ОС ППО;
- координувати підготовку фахівців протиповітряної оборони в
інтересах ОС ППО;
- встановлювати порядок взаємної інформації про дії чергових
сил і засобів ОС ППО.
11. Керівництво силами ОС ППО й взаємодія здійснюються
російською мовою.
Соглашение
о создании объединенной системы
противовоздушной обороны государств-участников
Содружества Независимых Государств
(Алматы, 10 февраля 1995 года)

Государства-участники Содружества Независимых Государств,
подписавшие настоящее Соглашение, именуемые в дальнейшем
"государства-участники", руководствуясь принципами безопасности Содружества
Независимых Государств, основываясь на Решении о Меморандуме Совета глав государств
Содружества Независимых Государств "Основные направления
интеграционного развития Содружества Независимых Государств" и
Перспективном плане интеграционного развития Содружества
Независимых Государств от 21 октября 1994 года ( 997_681 ), исходя из необходимости объединения усилий по
противовоздушной обороне государств-участников и охраны их границ
в воздушном пространстве, согласились о нижеследующем:
Статья 1
Государства-участники создают объединенную систему
противовоздушной обороны государств-участников Содружества
Независимых Государств (ОС ПВО). В объединенную систему противовоздушной обороны входят силы и
средства (часть сил и средств) противовоздушной обороны
государств-участников, действующие по согласованному плану и
выполняющие задачи, предусмотренные статьей 2 настоящего
Соглашения. Принципы построения и выполнения задач ОС ПВО определяются
Положением об объединенной системе противовоздушной обороны
государств-участников Содружества Независимых Государств,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Статья 2
Объединенная система противовоздушной обороны создается для
решения следующих задач: обеспечение охраны государственных границ
государств-участников в воздушном пространстве; осуществление совместного контроля за порядком использования
воздушного пространства государств-участников; оповещение государств-участников о воздушно-космической
обстановке, предупреждение о ракетном и воздушном нападении; ведение согласованных действий войск противовоздушной обороны
государств-участников по отражению воздушно-космического
нападения.
Статья 3
В целях согласования усилий по созданию и совершенствованию
объединенной системы противовоздушной обороны и координации
действий войск и сил ОС ПВО образуется Координационный Комитет по
вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны
государств-участников Содружества Независимых Государств (далее -
Координационный Комитет). Председателем Координационного Комитета является
главнокомандующий войсками Противовоздушной обороны Российской
Федерации. В состав Координационного Комитета в качестве его членов
входят командующие войсками ПВО (ПВО и ВВС) государств-участников,
а также по решению Совета министров обороны государств-участников
Содружества Независимых Государств заместитель Председателя
Координационного Комитета и другие должностные лица. Положение о Координационном Комитете утверждается Советом
министров обороны государств-участников Содружества Независимых
Государств.
Статья 4
Государства-участники обеспечивают постоянную боевую
готовность войск и сил, выделяемых в ОС ПВО, и их действия при
выполнении совместных задач противовоздушной обороны. Порядок взаимодействия сил и средств ОС ПВО определяется
планом, разрабатываемым Координационным Комитетом совместно со
Штабом по координации военного сотрудничества
государств-участников Содружества Независимых Государств, с учетом
планов применения сил и средств ПВО (ПВО и ВВС)
государств-участников. План взаимодействия сил и средств ОС ПВО
утверждается Советом министров обороны государств-участников
Содружества Независимых Государств. Непосредственное управление войсками и силами ПВО (ПВО и ВВС)
каждого государства-участника осуществляют командующие войсками
ПВО (ПВО и ВВС) этих государств с учетом плана взаимодействия сил
и средств ОС ПВО. Координация действий сил и средств ОС ПВО осуществляется с
Центрального командного пункта Войск противовоздушной обороны
Российской Федерации.
Статья 5
Часть сил и средств ОС ПВО осуществляет постоянное боевое
дежурство по охране воздушных границ государств-участников на
основе плана взаимодействия сил и средств ОС ПВО. Управление дежурными силами и средствами ОС ПВО
осуществляется с командных пунктов ПВО (ПВО и ВВС)
государств-участников, а координация их действий - с Центрального
командного пункта Войск противовоздушной обороны Российской
Федерации.
Статья 6
Поставка вооружения и военной техники ПВО осуществляется на
основе двусторонних соглашений между правительствами
государств-участников, а ремонт вооружения и военной техники ПВО -
в порядке, установленном Советом глав правительств Содружества
Независимых Государств. Государства-участники обязуются не продавать и не передавать
другим государствам, не участвующим в настоящем Соглашении,
вооружение и военную технику ПВО, определенную в перечне,
утверждаемом Советом глав правительств Содружества Независимых
Государств по предложению Совета министров обороны
государств-участников Содружества Независимых Государств, а также
не разглашать сведения, составляющие военную тайну
государств-участников.
Статья 7
Обучение военных специалистов для сил и средств ОС ПВО
осуществляется на основе двусторонних соглашений между
правительствами государств-участников.
Статья 8
Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему других
государств с согласия всех государств-участников.
Статья 9
Каждое государство-участник имеет право выйти из настоящего
Соглашения, направив соответствующее письменное уведомление
депозитарию. Действие Соглашения для этого государства-участника
прекращается по истечении одного года со дня получения
депозитарием упомянутого уведомления.
Статья 10
Признать утратившим силу Соглашение о системе
противовоздушной обороны от 6 июля 1992 года ( 997_099 ).
Статья 11
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания.
Совершено в г. Алматы 10 февраля 1995 года в одном подлинном
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Архиве
Правительства Республики Беларусь, которое направит каждому
государству, подписавшему настоящее Соглашение, его заверенную
копию.
(Подписи)
Приложение
к Соглашению глав государств-участников Содружества
Независимых Государств о создании объединенной системы
противовоздушной обороны государств-участников Содружества
Независимых Государств от 10 февраля 1995 года
Положение
об объединенной системе противовоздушной обороны
государств-участников Содружества
Независимых Государств
1. Объединенная система противовоздушной обороны
государств-участников Содружества Независимых Государств (ОС ПВО)
создается с целью охраны воздушных границ государств-участников,
контроля за порядком использования воздушного пространства,
предупреждения об угрозе и начале воздушно-космического нападения
и защиты важнейших объектов государств-участников от ударов с
воздуха. 2. ОС ПВО объединяет силы и средства противовоздушной обороны
государств-участников для совместного решения задач в интересах
всех государств-участников. Силы и средства ПВО каждого из
государств-участников решают задачи по противовоздушной обороне
своих территорий самостоятельно и во взаимодействии с войсками
противовоздушной обороны сопредельных государств-участников. 3. Согласованное решение задач в интересах противовоздушной
обороны всех государств-участников основывается на следующих
принципах: применение войск и сил по планам государств-участников и
согласованному плану взаимодействия в интересах противовоздушной
обороны всех государств-участников; оснащение войск ПВО государств-участников вооружением и
военной техникой на основе согласованной военно-технической
политики; взаимодействие сил и средств ОС ПВО на стыках государственных
границ, а также в воздушном пространстве государств-участников; централизация оповещения и управления действиями сил и
средств ОС ПВО с командных пунктов войск ПВО (ПВО и ВВС)
государств-участников и Центрального командного пункта Войск
противовоздушной обороны Российской Федерации; единство основных требований к боевой готовности, боевой и
оперативной подготовке органов управления и войск ПВО (ПВО и ВВС)
государств-участников. 4. Координацию совместных действий сил и средств ПВО
государств-участников председатель Координационного Комитета по
вопросам ПВО осуществляет через командующих войсками ПВО (ПВО и
ВВС) государств-участников. 5. Для организации взаимодействия в штабы войск ПВО (ПВО и
ВВС) государств-участников по согласованию с соответствующим
министром обороны могут направляться представители председателя
Координационного Комитета, Штаба по координации военного
сотрудничества государств-участников Содружества Независимых
Государств. 6. Председатель Координационного Комитета в своей
деятельности руководствуется решениями Совета глав государств и
Совета министров обороны государств-участников Содружества
Независимых Государств, а также Соглашением о создании
объединенной системы противовоздушной обороны
государств-участников Содружества Независимых Государств. 7. Председатель Координационного Комитета имеет заместителя,
утверждаемого Советом министров обороны государств-участников
Содружества Независимых Государств по представлению
Координационного Комитета. 8. Председатель Координационного Комитета обязан: координировать совместные действия сил и средств ОС ПВО; организовывать совместно с командующими войсками ПВО (ПВО и
ВВС) государств-участников разработку плана взаимодействия сил и
средств ОС ПВО и представлять его на утверждение Совету министров
обороны государств-участников Содружества Независимых Государств; информировать командующих войсками ПВО (ПВО и ВВС)
государств-участников о воздушно-космической обстановке, о единой
сетке ОС ПВО и единых сигналах взаимодействия; разрабатывать совместно с командующими войсками ПВО (ПВО и
ВВС) государств-участников предложения и рекомендации по
дальнейшему развитию и повышению боевой готовности сил и средств
ОС ПВО и оснащению их вооружением и военной техникой; разрабатывать совместно с командующими войсками ПВО (ПВО и
ВВС) государств-участников ежегодный план проведения совместных
оперативных учений (тренировок) ПВО государств-участников, а также
учебно-методических сборов и представлять его для утверждения
Совету министров обороны государств-участников Содружества
Независимых Государств (финансирование предусмотренных планом
мероприятий осуществляется за счет участвующих в них государств). 9. Председатель Координационного Комитета несет
ответственность за организацию взаимодействия сил и средств ПВО
государств-участников. 10. Председатель Координационного Комитета имеет право: информировать глав государств и министров обороны
государств-участников о ходе оперативной и боевой подготовки,
состоянии боевого дежурства сил и средств, выделенных в состав ОС
ПВО; принимать, по согласованию с министрами обороны
государств-участников, участие в контроле за ходом оперативной и
боевой подготовки, состоянием готовности дежурных сил и средств,
выделенных в состав ОС ПВО, в том числе с использованием
контрольных целей; давать рекомендации командующим войсками ПВО (ПВО и ВВС)
государств-участников по вопросам боевого применения войск в
случае угрозы воздушного нападения или угрозы нарушения воздушного
пространства государств-участников, а также по вопросам
организации боевого дежурства; давать ежегодные рекомендации по вопросам совершенствования
боевого дежурства, взаимодействия, боевой и оперативной
подготовки, освоения новой военной техники войсками, выделенными в
состав ОС ПВО; координировать подготовку специалистов противовоздушной
обороны в интересах ОС ПВО; устанавливать порядок взаимной информации о действиях
дежурных сил и средств ОС ПВО. 11. Руководство силами ОС ПВО и взаимодействие осуществляются
на русском языке.
Особое мнение
Республики Беларусь о Соглашении и Положении об
объединенной системе ПВО государств-участников
Содружества Независимых Государств
(Минск, 10 февраля 1995 года)

Принцип создания объединенной системы ПВО должен носить
региональный характер, а применение войск ПВО
государств-участников должно осуществляться на основе
согласованных планов взаимодействия, при координирующей роли
председателя Координационного Комитета (ЦКП Войск ПВО РФ).
Президент Республики Беларусь
А.Лукашенко
Приложение N 1
Особое мнение
Республики Беларусь по Соглашению о создании
объединенной системы ПВО государств-участников СНГ
Статья 1: Первый абзац дополнить "...по региональному
принципу".
Второй абзац изложить в редакции "...по
согласованному плану взаимодействия ..." и далее по
тексту. Статья 2: Первый абзац изменить "Объединенная система ПВО
создается для решения следующих региональных
задач". Статья 4: Первый абзац изложить в редакции -
"Государства-участники обеспечивают постоянную
готовность войск ПВО и их действия при выполнении
совместных задач противовоздушной обороны". Статья 5: Первый абзац убрать.
Приложение N 2
Особое мнение
Республики Беларусь о Положении об объединенной
системе ПВО государств-участников СНГ
Пункт 1: Изложить в редакции: "Объединенная система ПВО
государств-участников СНГ (ОС ПВО) создается по
региональному принципу..." и далее по тексту. Пункт 2: Первый абзац исключить. Пункт 3: Второй абзац изложить в редакции: "применение войск
и сил по планам государств-участников и
согласованному Плану взаимодействия в интересах ПВО
государств-участников по региональному принципу".
Последний абзац исключить. Пункт 6: Внести дополнение после слов "... системы
противовоздушной обороны" ... добавить " ... по
региональному принципу..." и далее по тексту. Пункт 10: Из второго абзаца убрать слова "...выделенных в
состав ОС ПВО".
Третий абзац исключить полностью.
Пятый абзац: слова "... войсками, выделенными в
состав ОС ПВО" заменить на "войск ПВО".

Особое мнение Туркмении: "В рамках двусторонних соглашений с
Россией". Украина подписала с замечанием: "С учетом национального
законодательства".
Договаривающиеся стороны: Армения, Белоруссия, Грузия,
Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан,
Украина.
Информационный вестник Совета глав государств
и Совета глав правительств СНГ "Содружество", N 1, 1995вверх