Документ 997_301, действует, текущая редакция — Редакция от 22.11.2007, основание - 997_h37

               Угода 
про взаємне визнання прав на пільговий проїзд
для інвалідів та учасників Великої Вітчизняної
війни, а також осіб, прирівняних до них
(укр/рос)

( Зміни до Угоди див. в
Протоколі ( 997_705 ) від 18.09.2003
Протоколі ( 997_h37 ) від 22.11.2007 )

Дата підписання Україною: 12 березня 1993 р. Дата набуття чинності для України: 12 березня 1993 р.
Уряди держав-учасниць цієї Угоди, які надалі іменуються -
Сторони,
усвідомлюючи надзвичайну важливість соціального захисту
інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, а також осіб,
прирівняних до них,
з метою забезпечення їх пересування територією
держав-учасниць цієї Угоди,
домовились про таке:
Стаття 1
Дія цієї Угоди поширюється на інвалідів та учасників Великої
Вітчизняної війни, а також осіб, прирівняних до них, для яких
встановлені пільги на проїзд на відповідних видах транспорту,
згідно з додатками 1, 2, 3.
Стаття 2
Інвалідам Великої Вітчизняної війни I та II груп та особам,
прирівняним до них, надається право безкоштовного проїзду
залізницею чи на суднах транзитних та місцевих ліній річкового
флоту територіями держав-учасниць цієї Угоди один раз на рік (туди
та назад) та з 50-відсотковою знижкою повітряним, водним чи
міжміським автомобільним транспортом. Героям Радянського Союзу та
особам, які нагороджені орденом Слави трьох ступенів, надається
право безоплатного проїзду один раз на рік (туди та назад) на
зазначених видах транспорту.
Інвалідам Великої Вітчизняної війни III групи та особам,
прирівняним до них, надається 50-відсоткова знижка з вартості
проїзду один раз на рік (туди і назад) залізницею, водним,
повітряним або міжміським автомобільним транспортом.
Зберегти сезонні пільги (з 1 жовтня до 15 травня) на сплату
проїзду повітряним, водним, залізничним та міжміським
автомобільним транспортом інвалідам Великої Вітчизняної війни та
особам, прирівняним до них.
Особам, які супроводжують в поїздках інвалідів Великої
Вітчизняної війни I групи та осіб, прирівняних до них, надається
50-відсоткова знижка вартості проїзду залізничним, водним,
повітряним та міжміським автомобільним транспортом.
Стаття 3
Учасникам Великої Вітчизняної війни та особам, прирівняним до
них, батькам та дружинам військовослужбовців, які загинули
внаслідок поранення, контузії або каліцтва, отриманих під час
захисту колишнього Союзу РСР або під час виконання інших
обов'язків військової служби, або внаслідок захворювання,
пов'язаного з перебуванням на фронті, надається право на
50-відсоткову знижку вартості проїзду один раз на рік (туди і
назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським
автомобільним транспортом.
Стаття 4
Особам, зазначеним у статтях 2 і 3 цієї Угоди, за їхнім
бажанням, замість належного їм проїзду з 50-відсотковою знижкою
один раз на рік (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або
міжміським автомобільним транспортом надається безоплатний проїзд
один раз на два роки (туди і назад) зазначеними видами транспорту.
Стаття 5
Інвалідам і учасникам Великої Вітчизняної війни, а також
особам, прирівняним до них, та іншим особам, відповідно до додатка
3, надається право безоплатного проїзду в міському та приміському
пасажирському транспорті незалежно від місця їх проживання.
Стаття 6
Транспортні організації забезпечують пільгові умови
обслуговування осіб, зазначених у цій Угоді, незалежно від місця
їх проживання.
Стаття 7
Підставою для придбання пільгового проїзного квитка є
посвідчення та аркуш талонів на пільговий проїзд, видані
відповідними органами колишнього Союзу РСР або Сторонами за
формою, що діяла на 1 січня 1992 року, за місцем постійного
проживання особи, яка має право на пільговий проїзд.
Стаття 8
Відшкодування транспортним організаціям витрат, пов'язаних зі
сплатою вартості проїзду осіб, зазначених у цій Угоді,
здійснюється Сторонами відповідно до національного законодавства.
Стаття 9
Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання.
Угода відкрита для приєднання до неї інших держав, що
поділяють цілі та принципи цієї Угоди.
Вчинено в місті Москві 12 березня 1993 року в одному
оригінальному примірнику російською мовою. Цей примірник
зберігається в Архіві Уряду Республіки Білорусь, який направить
державам, що підписали цю Угоду, її завірену копію.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Республіки Молдова
(підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Білорусь Російської Федерації
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Республіки Таджикистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Грузія Туркменистану
(підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Киргизстан України
(підпис) (підпис)
Додаток 1
до Угоди про взаємне
визнання прав на пільговий
проїзд для інвалідів та
учасників Великої
Вітчизняної війни, а також
осіб, прирівняних до них,
від 12 березня 1993 року
Категорії громадян, прирівняних за пільгами
на проїзд у міжміському транспорті до інвалідів
Великої Вітчизняної війни
1. Інваліди Першої світової та громадянської воєн.
2. Інваліди з числа військовослужбовців, які стали інвалідами
внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час
захисту колишнього Союзу РСР або під час виконання інших
обов'язків військової служби, або внаслідок хвороби, пов'язаної з
перебуванням на фронті в інші періоди, а також інваліди з числа
партизан громадянської війни;
інваліди з числа осіб начальницького та рядового складу
органів Міністерства внутрішніх справ та органів Комітету
державної безпеки колишнього Союзу РСР, які стали інвалідами
внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час
виконання службових обов'язків;
інваліди з числа бійців та командного складу винищувальних
батальйонів, взводів та загонів захисту народу, які діяли в період
з 1 січня 1944 року до 31 грудня 1951 року на території колишніх
Української РСР, Білоруської РСР, Литовської РСР, Латвійської РСР,
Естонської РСР і стали інвалідами внаслідок поранення, контузії
або каліцтва, отриманих під час виконання службових обов'язків у
цих батальйонах, взводах і загонах.
Додаток 2
до Угоди про взаємне
визнання прав на пільговий
проїзд для інвалідів та
учасників Великої
Вітчизняної війни, а також
осіб, прирівняних до них,
від 12 березня 1993 року
Категорії осіб, прирівняних за пільгами
на проїзд у міжміському транспорті до
учасників Великої Вітчизняної війни
1. Учасники громадянської війни та бойових операцій щодо
захисту колишнього Союзу РСР з числа військовослужбовців, які
проходили службу у військових частинах, штабах та установах, що
входили до складу діючої армії, та колишні партизани.
2. Особи з числа вільнонайманого складу Радянської Армії,
Військово-морського Флоту, органів внутрішніх справ і державної
безпеки колишнього Союзу РСР, які посідали штатні посади у
військових частинах, штабах та установах, що входили до складу
діючої армії в період Великої Вітчизняної війни, або особи, які
знаходились у цей період в містах, участь в обороні яких
зараховується до вислуги років для призначення пенсії на пільгових
умовах, встановлених для військовослужбовців частин діючої армії.
3. Батьки та дружини військовослужбовців, які загинули
внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час
захисту колишнього Союзу РСР або під час виконання інших
зобов'язань військової служби, або внаслідок захворювання,
пов'язаного з перебуванням на фронті.
4. Особи, які працювали в період з 8 вересня 1941 року до 27
січня 1944 року на підприємствах, в установах та організаціях
колишнього міста Ленінграда, та нагороджені медаллю "За оборону
Ленинграда", а також знаком "Жителю блокадного Ленинграда".
5. Військовослужбовці, робітники та службовці, які отримали
поранення, контузії чи каліцтва у бойових діях в Афганістані або
інших країнах, в яких велись бойові дії.
6. Колишні неповнолітні в'язні концтаборів, гетто та інших
місць примусового утримання, створених фашистами та їхніми
союзниками в період Другої світової війни.
7. Колишні учасники антифашистського руху Опору.
8. Колишні працівники спеціальних формувань, які в період
Великої Вітчизняної війни отримали статус осіб, що перебувають у
лавах Червоної Армії, та виконували задачі в інтересах діючих
фронтів або оперативних зон діючих флотів.
Додаток 3
до Угоди про взаємне
визнання прав на пільговий
проїзд для інвалідів та
учасників Великої
Вітчизняної війни, а також
осіб, прирівняних до них,
від 12 березня 1993 року
Категорії осіб, які мають право безоплатного проїзду
в міському та приміському транспорті
1. Особи, які мають право безоплатного проїзду на всіх видах
міського пасажирського транспорту (крім таксі) та на
автомобільному транспорті загального користування (крім таксі) в
сільській місцевості в межах адміністративного району за місцем
проживання:
1.1. інваліди Великої Вітчизняної війни та особи, які до них
прирівнюються;
1.2. особи, які супроводжують у поїздках інвалідів Великої
Вітчизняної війни I групи та осіб, які до них прирівнюються;
1.3. Герої Радянського Союзу та особи, нагороджені орденом
Слави трьох ступенів;
1.4. учасники громадянської та Великої Вітчизняної воєн,
бойових операцій захисту колишнього Союзу РСР з числа
військовослужбовців, які проходили службу у військових частинах,
штабах та установах, що входили до складу діючої армії, та колишні
партизани;
1.5. особи з числа вільнонайманого складу Радянської Армії,
Військово-Морського Флоту, органів внутрішніх справ та державної
безпеки колишнього Союзу РСР, які посідали штатні посади у
військових частинах, штабах та установах, що входили до складу
діючої армії в період Великої Вітчизняної війни, або особи, які
знаходились у цей період в містах, участь в обороні яких
зараховується до вислуги років для призначення пенсії на пільгових
умовах, встановлених для військовослужбовців частин діючої армії;
1.6. особи з числа колишніх
військовослужбовців-інтернаціоналістів, які брали участь у бойових
діях в Республіці Афганістан, на території інших країн;
1.7. особи, нагороджені орденами та медалями колишнього Союзу
РСР за самовіддану працю та бездоганну військову службу в тилу в
роки Великої Вітчизняної війни;
1.8. батьки та дружини військовослужбовців, які загинули
внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час
захисту колишнього Союзу РСР або під час виконання інших
обов'язків військової служби, або внаслідок захворювання,
пов'язаного з перебуванням на фронті;
1.9. особи, які працювали в період з 8 вересня 1941 року до
27 січня 1944 року на підприємствах, в установах чи організаціях
колишнього міста Ленінграда і нагороджені медаллю "За оборону
Ленинграда", а також знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
1.10. колишні учасники антифашистського руху Опору;
1.11. колишні працівники спеціальних формувань, які були
переведені в період Великої Вітчизняної війни, отримали статус
осіб, що були в лавах Червоної Армії, та виконували завдання в
інтересах діючих фронтів або оперативних зон діючих флотів.
2. Особи, які мають право безоплатного проїзду на всіх видах
транспорту приміського сполучення (крім таксі):
2.1. інваліди Великої Вітчизняної війни та особи, які до них
прирівняні;
2.2. особи, які супроводжують інвалідів Великої Вітчизняної
війни I групи та особи, прирівняні до них (не більше одного
супроводжуючого);
2.3. учасники громадянської та Великої Вітчизняної воєн,
бойових операцій щодо захисту колишнього Союзу РСР з числа
військовослужбовців, які проходили службу у військових частинах,
штабах та установах, що входили до складу діючої армії, та колишні
партизани;
2.4. колишні учасники антифашистського руху Опору.
3. Особи, які мають право безоплатного проїзду в автобусах
приміського сполучення:
3.1. Герої Радянського Союзу та особи, нагороджені орденом
Слави трьох ступенів;
3.2. особи з числа колишніх
військовослужбовців-інтернаціоналістів, які брали участь у бойових
діях в Республіці Афганістан, на території інших країн.
Соглашение
о взаимном признании прав на льготный проезд для
инвалидов и участников Великой Отечественной войны,
а также лиц, приравненных к ним
(Москва, 12 марта 1993 года)

Правительства государств-участников настоящего Соглашения,
далее - Стороны, сознавая огромную важность социальной защиты инвалидов и
участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных
к ним, в целях обеспечения их передвижения по территории
государств-участников настоящего Соглашения, согласились о нижеследующем:
Статья 1
Действие настоящего Соглашения распространяется на инвалидов
и участников Великой Отечественной войны, а также на лиц,
приравненных к ним, которым установлены льготы по проезду на
соответствующих видах транспорта, согласно Приложениям 1, 2, 3.
Статья 2
Инвалидам Великой Отечественной войны I и II групп и лицам,
приравненным к ним, предоставляется право бесплатного проезда по
железной дороге или на судах транзитных и местных линий речного
флота по территориям государств-участников настоящего Соглашения
один раз в год (туда и обратно) и с 50-процентной скидкой
воздушным, водным или междугородным автомобильным транспортом.
Героям Советского Союза и лицам, награжденным орденом Славы трех
степеней, предоставляется право бесплатного проезда один раз в год
(туда и обратно) на указанных видах транспорта. Инвалидам Великой Отечественной войны III группы и лицам,
приравненным к ним, предоставляется 50-процентная скидка со
стоимости проезда один раз в год (туда и обратно) по железной
дороге, водным, воздушным или междугородным автомобильным
транспортом. Сохранить сезонные льготы (с 1 октября по 15 мая) по оплате
проезда на воздушном, водном, железнодорожном и междугородном
автомобильном транспорте инвалидам Великой Отечественной войны и
лицам, приравненным к ним. Лицам, сопровождающим в поездках инвалидов Великой
Отечественной войны I группы и лиц, приравненных к ним,
предоставляется 50-процентная скидка со стоимости проезда
железнодорожным, водным, воздушным и междугородным автомобильным
транспортом.
Статья 3
Участникам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным
к ним, родителям и женам военнослужащих, погибших вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных при защите бывшего Союза
ССР или при исполнении иных обязанностей военной службы, либо
вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте,
предоставляется право на 50-процентную скидку со стоимости проезда
один раз в год (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным
или междугородным автомобильным транспортом.
Статья 4
Лицам, указанным в статьях 2 и 3 настоящего Соглашения, по их
желанию, вместо полагающегося им проезда с 50-процентной скидкой
один раз в год (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным
или междугородным автомобильным транспортом предоставляется
бесплатный проезд один раз в два года (туда и обратно) указанными
видами транспорта.
Статья 5
Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также
лицам, приравненным к ним, и другим лицам, в соответствии с
Приложением 3, предоставляется право бесплатного проезда в
городском и пригородном пассажирском транспорте независимо от
места их проживания.
Статья 6
Транспортные организации обеспечивают льготные условия
обслуживания лиц, указанных в настоящем Соглашении, независимо от
места их проживания.
Статья 7
Основанием для приобретения льготного проездного билета
является удостоверение и лист талонов на льготный проезд, выданные
соответствующими органами бывшего Союза ССР или Сторонами по
форме, действовавшей на 1 января 1992 года, по месту постоянного
жительства лица, имеющего право на льготный проезд.
Статья 8
Возмещение транспортным организациям расходов, связанных с
оплатой стоимости проезда лиц, указанных в настоящем Соглашении,
осуществляется Сторонами в соответствии с национальным
законодательством.
Статья 9
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его
подписания. Соглашение открыто для присоединения других
государств, разделяющих цели и принципы настоящего Соглашения.
Совершено в г. Москве 12 марта 1993 года в одном подлинном
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Архиве
Правительства Республики Беларусь, которое направит государствам,
подписавшим настоящее Соглашение, его заверенную копию.
(Подписи)
Договаривающиеся стороны:
Азербайджан Армения Белоруссия Казахстан Киргизия Молдавия Россия Таджикистан Туркмения Узбекистан Украина
Соглашение вступило в силу в день его подписания. Азербайджан присоединился к Соглашению 28.05.97. Сведения по состоянию на 05.06.97.
Приложение 1
к Соглашению о взаимном
признании прав на льготный
проезд для инвалидов и
участников Великой
Отечественной войны, а также
лиц, приравненных к ним,
от 12 марта 1993 года
Категории граждан,
приравненных по льготам на проезд
в междугородном транспорте к инвалидам
Великой Отечественной войны
1. Инвалиды Первой мировой и гражданской войн. 2. Инвалиды из числа военнослужащих, ставших инвалидами
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите
бывшего Союза ССР или при исполнении иных обязанностей военной
службы, либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на
фронте в другие периоды, а также инвалиды из числа партизан
гражданской войны; инвалиды из числа лиц начальствующего и рядового состава
органов Министерства внутренних дел и органов Комитета
государственной безопасности бывшего Союза ССР, ставших инвалидами
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении
служебных обязанностей; инвалиды из числа бойцов и командного состава истребительных
батальонов, взводов и отрядов защиты народа, действовавших в
период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года на территории
бывших Украинской ССР, Белорусской ССР, Литовской ССР, Латвийской
ССР, Эстонской ССР, и ставших инвалидами вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при исполнении служебных
обязанностей в этих батальонах, взводах и отрядах.
Приложение 2
к Соглашению о взаимном
признании прав на льготный
проезд для инвалидов и
участников Великой
Отечественной войны, а также
лиц, приравненных к ним,
от 12 марта 1993 года
Категории граждан,
приравненных по льготам на проезд
в междугородном транспорте к участникам
Великой Отечественной войны
1. Участники гражданской войны и боевых операций по защите
бывшего Союза ССР из числа военнослужащих, проходивших службу в
воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав
действующей армии, и бывшие партизаны. 2. Лица из числа вольнонаемного состава Советской Армии,
Военно-Морского Флота, органов внутренних дел и государственной
безопасности бывшего Союза ССР, занимавшие штатные должности в
воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав
действующей армии в период Великой Отечественной войны, либо лица,
находившиеся в этот период в городах, участие в обороне которых
засчитывается в выслугу лет для назначения пенсии на льготных
условиях, установленных для военнослужащих частей действующей
армии. 3. Родители и жены военнослужащих, погибших вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных при защите бывшего Союза
ССР или при исполнении иных обязанностей военной службы, либо
вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте. 4. Лица, работавшие в период с 8 сентября 1941 года по
27 января 1944 года на предприятиях, в учреждениях и организациях
бывшего города Ленинграда и награжденные медалью "За оборону
Ленинграда", а также знаком "Жителю блокадного Ленинграда". 5. Военнослужащие, рабочие и служащие, получившие ранения,
контузии или увечья в боевых действиях в Афганистане или в других
странах, в которых велись боевые действия. 6. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период второй мировой войны. 7. Бывшие участники антифашистского движения Сопротивления. 8. Бывшие работники специальных формирований, переведенные в
период Великой Отечественной войны на положение лиц, состоящих в
рядах Красной Армии и выполняющих задачи в интересах действующих
фронтов или оперативных зон действующих флотов.
Приложение 3
к Соглашению о взаимном
признании прав на льготный
проезд для инвалидов и
участников Великой
Отечественной войны, а также
лиц, приравненных к ним,
от 12 марта 1993 года
Категории лиц,
имеющих право бесплатного проезда
в городском и пригородном транспорте
1. Лица, имеющие право бесплатного проезда на всех видах
городского пассажирского транспорта (кроме такси) и на
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в
сельской местности в пределах административного района по месту
жительства: 1.1. инвалиды Великой Отечественной войны и лица,
приравненные к ним; 1.2. лица, сопровождающие в поездках инвалидов Великой
Отечественной войны I группы и лиц, приравненных к ним; 1.3. Герои Советского Союза и лица, награжденные орденом
Славы трех степеней; 1.4. участники гражданской и Великой Отечественной войн,
боевых операций по защите бывшего Союза ССР из числа
военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и
учреждениях, входивших в состав действующей армии, и бывшие
партизаны; 1.5. лица из числа вольнонаемного состава Советской Армии,
Военно-Морского Флота, органов внутренних дел и государственной
безопасности бывшего Союза ССР, занимавшие штатные должности в
воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав
действующей армии в период Великой Отечественной войны, либо лица,
находившиеся в этот период в городах, участие в обороне которых
засчитывается в выслугу лет для назначения пенсии на льготных
условиях, установленных для военнослужащих частей действующей
армии; 1.6. лица из числа бывших военнослужащих-интернационалистов,
принимавшие участие в боевых действиях в Республике Афганистан, на
территории других стран; 1.7. лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР
за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в
годы Великой Отечественной войны; 1.8. родители и жены военнослужащих, погибших вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных при защите бывшего Союза
ССР или при исполнении иных обязанностей военной службы, либо
вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте; 1.9. лица, работавшие в период с 8 сентября 1941 года по
27 января 1944 года на предприятиях, в учреждениях и организациях
бывшего города Ленинграда и награжденные медалью "За оборону
Ленинграда", а также знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 1.10. бывшие участники антифашистского движения
Сопротивления; 1.11. бывшие работники специальных формирований, переведенные
в период Великой Отечественной войны на положение лиц, состоящих в
рядах Красной Армии и выполняющих задачи в интересах действующих
фронтов или оперативных зон действующих флотов. 2. Лица, имеющие право бесплатного проезда на всех видах
транспорта пригородного сообщения (кроме такси): 2.1. инвалиды Великой Отечественной войны и лица,
приравненные к ним; 2.2. лица, сопровождающие инвалидов Великой Отечественной
войны I группы и лиц, приравненных к ним (не более одного
сопровождающего); 2.3. участники гражданской и Великой Отечественной войн,
боевых операций по защите бывшего Союза ССР из числа
военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и
учреждениях, входивших в состав действующей армии, и бывшие
партизаны; 2.4. бывшие участники антифашистского движения Сопротивления. 3. Лица, имеющие право бесплатного проезда в автобусах
пригородного сообщения: 3.1. Герои Советского Союза и лица, награжденные орденом
Славы трех степеней; 3.2. лица из числа бывших военнослужащих-интернационалистов,
принимавшие участие в боевых действиях в Республике Афганистан, на
территории других стран.
"Бюллетень международных договоров", N 3, 1993.
Информационный вестник Совета глав государств
и Совета глав правительств СНГ "Содружество", N 2, 1993.вверх