Документ 995_l52, действует, текущая редакция — Подписание от 03.07.2014

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Урядом України та Організацією Об'єднаних Націй щодо надання ресурсів до складу Операції ООН у Кот-д'Івуарі


Дата набрання чинності для України:
(стаття 14 Меморандуму)

01.07.2013


Дата підписання:
(стаття 15 Меморандуму)

03.07.2014

Уряд України та Організація Об'єднаних Націй (далі - Сторони),

зважаючи, що Операція ООН у Кот-д'Івуарі (далі - ОООНКІ) заснована відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН від 27 лютого 2004 року S/RES/1528 (2004) та продовжена резолюцією S/RES/1609 (2005) від червня 2005 року, S/RES/1682 (2006) від 02 червня 2006 року, S/RES/1933 (2010) від 30 червня 2010 року, S/RES/1942 (2010) від 29 вересня 2010 року, S/RES/1967 (2011) від 19 січня 2011 року, S/RES/2000 (2011) від 27 липня 2011 року, S/RES/2062 (2012) від 26 липня 2012 року,

зважаючи, що на запит ООН Уряд України (далі - Уряд) погодився виділити національний контингент, обладнання та техніку для забезпечення вертолітного підрозділу з метою сприяння ОООНКІ у виконанні її мандата;

бажаючи встановити умови залучення вертолітного підрозділу до ОООНКІ,

домовилися про таке:

Стаття 1
Визначення

Визначення, які використовуються у Меморандумі про взаєморозуміння між Урядом та Організацією Об'єднаних Націй щодо надання ресурсів до складу ОООНКІ (далі - Меморандум), наведені в додатку F.

Стаття 2
Документи, що складають Меморандум про взаєморозуміння

2.1. Цей документ, з урахуванням усіх його додатків, становить Меморандум про взаєморозуміння між Сторонами щодо надання національного контингенту, майна та послуг у підтримку ОООНКІ.

2.2. Додатки:

Додаток "A": Національний контингент.

1. Вимоги.

2. Відшкодування витрат.

3. Загальні умови для національного контингенту.

Додаток 1 до додатку "A":

Комплект спорядження військовослужбовця - вимоги, рекомендовані Місією.

Додаток "B": Основне обладнання та техніка.

1. Вимоги.

2. Загальні умови використання основного обладнання і техніки.

3. Процедури перевірки та контролю.

4. Перевезення.

5. Фактори зношування в Місії.

6. Втрати і пошкодження.

7. Втрати і пошкодження під час перевезення.

8. Обладнання спеціального призначення.

9. Відповідальність за пошкодження основного обладнання і техніки, що належить іншій державі-контрибутору.

Додаток 1 до Додатку "B" - відшкодування у спеціальних випадках

Додаток "C": Самозабезпечення.

1. Вимоги.

2. Загальні умови для самозабезпечення.

3. Процедури перевірки та контролю.

4. Перевезення.

5. Фактори зношування в Місії.

6. Втрати і пошкодження.

Додаток 1 до додатку "C".

Послуги із самозабезпечення.

Додаток 2 до додатку "C".

Список предметів, що забезпечуються державою-контрибутором за категоріями "Морально-психологічне забезпечення", "Інтернет".

Додаток "D": Характеристика стандартів перевірки основного обладнання та техніки за умовами мокрого/сухого лізингу.

Додаток "E": Характеристика стандартів перевірки додаткового обладнання та витратних товарів за умовами мокрого/сухого лізингу.

Додаток "F": Визначення

Додаток "G": Керівні принципи для держав-контрибуторів-1.

Додаток "H": Стандарти поведінки ООН: Ми - миротворці ООН.

__________
-1 Додаток "G" до цього Меморандуму може змінюватися в залежності від місії і тому не включений в цей документ. Керівні принципи для держав-контрибуторів поширюються окремо напередодні розгортання підрозділів.

Стаття 3
Мета

3. Меморандум визначає адміністративні, матеріально-технічні, фінансові умови перебування національного контингенту, обладнання та техніки, що направлені Урядом для підтримки ОООНКІ, а також стандарти поведінки для національного контингенту, який надає Уряд.

Стаття 4
Застосування

4. Меморандум застосовується разом з Керівними принципами для держав-контрибуторів, викладених у додатку "G".

Стаття 5
Внесок Уряду України

5.1. Уряд направляє до ОООНКІ національний контингент, зазначений в Додатку "A" до цього Меморандуму. Відповідальність за чисельність національного контингенту, що перевищує норму, зазначену в Меморандумі, несе Уряд. Положення про відшкодування витрат з боку ООН не поширюються на національний контингент, що перевищує норму.

5.2. Уряд надає для ОООНКІ основне обладнання та техніку, зазначені в Додатку "B" до цього Меморандуму. Уряд забезпечує відповідність основного обладнання та техніки вимогам, визначеним у Додатку "D" до цього Меморандуму, на період його використання в ОООНКІ. Відповідальність за кількість основного обладнання та техніки, що перевищує норму, зазначену в Меморандумі, несе Уряд. Положення про відшкодування витрат з боку ООН не поширюються на обладнання, що перевищує норму.

5.3. Уряд надає для ОООНКІ додаткове обладнання та витратні матеріали, зазначені в Додатку "C" до цього Меморандуму. Уряд забезпечує відповідність додаткового обладнання та витратних матеріалів стандартам, визначеним у Додатку "E" до цього Меморандуму, на період його використання в ОООНКІ. Відповідальність за додаткове обладнання та витратні матеріали, що перевищують норму, зазначену в цьому Меморандумі, несе Уряд. Положення про відшкодування витрат з боку ООН не поширюються на обладнання, що перевищує норму.

Стаття 6
Відшкодування та підтримка від ООН

6.1. ООН відшкодовує Уряду витрати на утримання національного контингенту згідно з Меморандумом і відповідно до норм, зазначених у статті 2 Додатка "A" до цього Меморандуму.

6.2. ООН відшкодовує Уряду витрати на утримання основного обладнання і техніки згідно з переліком в Додатку "B" до цього Меморандуму. Ставки відшкодування за основне обладнання і техніку зменшуватимуться у разі невідповідності нормам експлуатації, визначеним у Додатку "D" до цього Меморандуму, або за умови зменшення кількості обладнання та техніки.

6.3. ООН відшкодовує Уряду витрати за матеріально-технічні ресурси та послуги за категорією самозабезпечення відповідно до норм, зазначених у Додатку "C" до цього Меморандуму. Ставки відшкодування за зазначені засоби самозабезпечення зменшуватимуться у разі невідповідності їх нормам, зазначеним у Додатку "E" до цього Меморандуму, або за умови зменшення рівня самозабезпечення.

6.4. Витрати на утримання українського національного контингенту відшкодовуватимуться відповідно до встановлених Секретаріатом ООН норм протягом всього періоду перебування в Місії до моменту його вибуття.

6.5. Витрати за використання основного обладнання та техніки відшкодовуватимуться до дати припинення участі Уряду в операції або після закінчення Місії, а з цієї дати і до дати вивезення обладнання - в розмірі 50% від норм, визначених в цьому Меморандумі.

6.6. Витрати на самозабезпечення відшкодовуватимуться до дати припинення участі Уряду в операції або після завершення терміну Місії, а з цієї дати і до дати вивезення обладнання - в розмірі 50% від норм, визначених в Меморандумі, розрахованих на фактичну чисельність національного контингенту.

6.7. У разі якщо ООН укладає контракт для вивезення обладнання, а доставка транспортом перевищує 14-денний строк, який був визначений у контракті, то Уряд отримує відшкодування від ООН за умовами сухого лізингу за період від очікуваного до фактичного часу прибуття.

Стаття 7
Загальні умови

7.1 Сторони погодились, що внесок Уряду та підтримка від ООН регулюватимуться положеннями, зазначеними в додатках до цього Меморандуму.

Стаття 7 bis
Стандарти поведінки ООН

7.2. Уряд забезпечуватиме виконання всіма членами національного контингенту стандартів поведінки ООН, які визначені в Додатку "H" до цього Меморандуму.

7.3. Уряд забезпечуватиме ознайомлення усіх членів національного контингенту із стандартами поведінки ООН. З цією метою Уряд проводитиме відповідну підготовку з вивчення цих стандартів перед направленням національного контингенту в Місію.

7.4. ООН продовжуватиме забезпечення національного контингенту навчальними матеріалами, що стосуються стандартів поведінки ООН, правил та положень для Місії та відповідних місцевих законів і нормативних актів. Крім того, ООН проводитиме належний інструктаж перед розгортанням в Місію.

Стаття 7
Дисципліна

7.5. Уряд визнає, що відповідальність за дотримання дисципліни і порядку всіма членами національного контингенту під час перебування в ОООНКІ несе командир національного контингенту. Уряд зобов'язується надати командиру національного контингенту відповідні повноваження для проведення всіх необхідних заходів з підтримки дисципліни і порядку серед усіх членів національного контингенту, з метою дотримання стандартів поведінки ООН, правил і положень Місії, а також національних і місцевих законів відповідно до Угоди про статус сил.

7.6. Уряд забезпечуватиме відповідно до чинного законодавства регулярне інформування командиром національного контингенту командувача Сил про будь-які випадки, пов'язані з дотриманням дисципліни і порядку національним контингентом, включаючи застосування відповідних дисциплінарних заходів, пов'язаних з порушенням стандартів поведінки ООН або правил та положень Місії чи недотриманням місцевих законів і нормативних актів.

7.7. Уряд забезпечуватиме ефективне навчання командира національного контингенту перед його направленням до Місії для належного виконання ним обов'язків з підтримання дисципліни і порядку в національному контингенті.

7.8. ООН надаватиме допомогу Уряду з виконання вимог пункту 7.3 шляхом організації навчальних занять для командирів після їх прибуття в Місію щодо стандартів поведінки ООН, правил і положень Місії, місцевих законів і нормативних актів.

7.9. Уряд здійснюватиме соціальні виплати для забезпечення належних умов проживання і відпочинку національного контингенту у складі Місії.

Стаття 7 quarter
Розслідування

7.10. Уряд несе відповідальність за розслідування випадків порушення правил поведінки або вчинення серйозних проступків, скоєних національним контингентом.

7.11. У разі якщо Уряд має достатні підстави вважати, що будь-хто з військовослужбовців національного контингенту здійснив порушення правил поведінки або вчинив серйозний проступок, він інформує ООН і направляє справу на розгляд до відповідних національних органів для проведення розслідування.

7.12. Якщо ООН матиме достатні підстави вважати, що будь-хто з військовослужбовців національного контингенту здійснив порушення правил поведінки або вчинив серйозний проступок, вона негайно повідомлятиме про це Уряд. За необхідності збереження доказів і в разі, якщо Уряд не проводить розслідування, ООН в залежності від ситуації і за умови поінформованості Уряду про висунуті ним звинувачення може розпочати своє попереднє розслідування фактів справи. Будь-яке попереднє розслідування фактів здійснюватиметься відповідним слідчим органом ООН, у тому числі Управлінням служб внутрішнього нагляду. У склад групи попереднього розслідування фактів входитиме представник України. ООН має негайно надати на прохання Уряду повний звіт попереднього розслідування фактів.

7.13. У разі якщо Уряд не повідомляє ООН в найкоротші терміни, але не пізніше ніж за 10 робочих днів з моменту отримання повідомлення від ООН, про початок власного розслідування вчинення серйозного проступку, вважається, що Уряд не бажає проводити таке розслідування. В цьому разі ООН негайно розпочинає адміністративне розслідування порушення дисципліни. Адміністративне розслідування ООН щодо військовослужбовців національного контингенту проводитиметься з дотриманням всіх законних норм судочинства, наданих йому/їй національним законодавством і нормами міжнародного права. До складу групи адміністративного розслідування включатиметься представник Уряду. Якщо Уряд розпочинає власне розслідування, ООН негайно передає йому всі матеріали справи. У разі якщо адміністративне розслідування ООН завершено, ООН надає Уряду висновки і зібрані докази в ході розслідування.

7.14. У разі якщо ООН проводитиме адміністративне розслідування щодо військовослужбовців національного контингенту, Уряд доручатиме командиру національного контингенту співпрацювати зі слідчими органами та надавати необхідну документацію й інформацію (в рамках законодавства, включаючи норми військового права). Уряд також доручатиме через командира національного контингенту усім військовослужбовцям національного контингенту співпрацювати з органами ООН (в рамках законодавства, включаючи норми військового права).

7.15. Якщо Уряд вирішив розпочати власне розслідування і призначити або направити посадових осіб для розслідування справи, він негайно повинен повідомити про це ООН, при цьому надати дані цих осіб (далі - національні слідчі).

7.16. ООН погоджується всебічно співпрацювати і надавати документацію та інформацію відповідним органам Уряду, включаючи всіх національних слідчих, які розслідують порушення дисципліни, скоєні військовослужбовцями національного контингенту.

7.17. На прохання Уряду, ООН співпрацюватиме з уповноваженими органами Уряду, включаючи всіх національних слідчих, які розслідують можливі порушення дисципліни або серйозні злочини, скоєні військовослужбовцями національного контингенту, та з іншими урядами, які надають ресурси в ОООНКІ, а також з уповноваженими органами на території Місії з метою сприяння проведенню розслідування. З цією метою ООН вживатиме всіх можливих заходів для отримання згоди від уповноважених органів держави перебування. Уповноважені органи України отримують дозвіл від уповноважених органів держави перебування на доступ до жертви або свідка, які не є військовослужбовцями національного контингенту, а також доступ на збирання і зберігання доказів, що не знаходяться під контролем національного контингенту.

7.18. Національні слідчі, які направлятимуться в Місію, проводитимуть розслідування. Завдання слідчих ООН полягатиме в наданні допомоги національним слідчим під час проведення розслідування щодо встановлення і допиту свідків, запису свідчень, збору документів та судових доказів, також надання адміністративної та матеріально-технічної допомоги.

7.19. У рамках законодавства та нормативних актів Уряд надаватиме ООН результати розслідування, проведеного його уповноваженими органами, в тому числі і національними слідчими, у разі порушення дисципліни військовослужбовцями національного контингенту.

7.20. Національні слідчі, які знаходитимуться на території Місії, матимуть той же правовий статус, що й національний контингент на період перебування в районі Місії або державі перебування.

7.21. На прохання Уряду, ООН надаватиме адміністративну та матеріально-технічну допомогу національним слідчим під час їх перебування в районі Місії або державі перебування. Генеральний секретар ООН, в межах своїх повноважень, надаватиме фінансову підтримку, необхідну для направлення національних слідчих у тих випадках, якщо вони вестимуть розслідування на вимогу ООН (Департаменту операцій з підтримки миру) або на запит Уряду щодо надання фінансової допомоги. ООН надсилатиме Уряду запит на направлення національних слідчих для розслідування випадків порушення правил поведінки або вчинення серйозних проступків. Цей пункт не містить обмежень суверенних прав Уряду на розслідування порушень правил поведінки членами його національного контингенту.

Стаття 7 quinquiens
Повноваження Уряду

7.22. Військовослужбовці національного контингенту, на яких поширюються норми законодавства, потрапляють під компетенцію Уряду щодо злочинів або інших правопорушень, вчинених ними під час перебування у складі ОООНКІ. Уряд гарантує ООН виконувати повноваження щодо таких злочинів або правопорушень.

7.23. Уряд гарантує ООН здійснювати таку дисциплінарну практику і в інших випадках порушення дисципліни, що не відносяться до злочинів, або правопорушень, скоєних національним контингентом під час його перебування у складі військового компоненту ОООНКІ.

Стаття 7 sexiens
Відповідальність

7.24. Якщо під час розслідування ООН або розслідування уповноважених органів Уряду підозри щодо порушення дисципліни національним контингентом будуть обґрунтовані, Уряд надаватиме справу відповідним органам для прийняття належних заходів. Уряд погоджується з тим, що ці органи прийматимуть своє рішення в порядку, визначеному законодавством України. Уряд регулярно повідомлятиме Генерального Секретаря ООН про хід справи та її результати.

7.25. Якщо в результаті розслідування ООН, згідно із встановленим порядком, виявляється, що командир національного контингенту не виконує такі вимоги, як:

(а) співпрацює зі слідчими органами ООН відповідно до пункту 3 (b) статті 7 quater, у зв'язку з тим, що командир не виконує вимоги із співробітництва через те, що вони не стосуються законодавства і нормативних актів, та зі слідчими органами України;

(в) виконує обов'язки, пов'язані з управлінням та контролем;

(с) негайно повідомляє відповідні органи про випадки порушення дисципліни або вживає заходів щодо доведених йому порушень. Уряд передає ці справи відповідним органам з метою вжиття заходів. Виконання цих вимог оцінюється під час атестації командира національного контингенту.

7.26. Уряд усвідомлює важливість врегулювання питань, пов'язаних з претензіями на визнання батьківства військовослужбовцями національного контингенту. Уряд, в рамках законодавства, сприятиме вирішенню претензій, наданих ООН, шляхом направлення їх до уповноважених національних органів. У разі якщо національне законодавство не визнає правоздатності ООН вирішити такі претензії, вони надаються до уповноважених органів України. ООН додає до претензій усі переконливі докази такі, як зразки ДНК дитини (якщо це вимагає національне законодавство України).

7.27. Враховуючи зобов'язання командира національного контингенту підтримувати дисципліну і порядок у національному контингенті, ООН через Командувача Сил забезпечуватиме розгортання національного контингенту в Місії відповідно до угоди між Урядом та ООН. Будь-яка передислокація, яка не передбачена цією угодою, проводитиметься за рішенням Уряду або командира національного контингенту згідно з чинним законодавством.

7. Сторони погодилися, що внесок зі сторони Уряду так само, як і підтримка зі сторони ООН будуть здійснюватися на Загальних Умовах, визначених у відповідних додатках.

Стаття 8
Особливі умови

8.1. Коефіцієнт впливу навколишнього середовища - 1,80%.

8.2. Коефіцієнт інтенсивності операцій - 1,90%.

8.3. Коефіцієнт ворожих дій/вимушеного покидання - 1,50%.

8.4. Коефіцієнт додаткового транспортування: відстань між портом завантаження України і портом розвантаження на території Місії оцінюється в 9,056 км. Цей коефіцієнт становить 2,5% встановленої ставки відшкодування.

8.5. Такі місця є узгодженими портами завантаження і розвантаження згідно з транспортними договорами щодо переміщення національного контингенту та обладнання.

Національний контингент:

аеропорт/порт входу/виходу: Львів, Україна (держава-контрибутор);

аеропорт/порт входу/виходу: Ман, Кот-д'Івуар (район проведення операції).

Примітка: національний контингент може бути повернутий в інший пункт, зазначений державою-контрибутором, однак, витрати ООН на його доставку не можуть перевищувати витрат на його доставку до погодженого пункту відправлення. У разі якщо під час ротації контингенту його доставка здійснюється з іншого порту вибуття, цей порт стає погодженим портом прибуття для такого контингенту.

Обладнання і техніка:

початкове місце розташування: Чернобаївка, Харсонська обл. Україна;

порт завантаження/розвантаження: Миколаїв, Україна (держава-контрибутор);

порт завантаження/розвантаження: Ман, Кот-д'Івуар (район проведення операції).

Стаття 9
Вимоги / претензії третіх Сторін

9. ООН відповідатиме за розгляд будь-яких претензій третіх Сторін у разі втрати чи нанесення збитків майну, смерті або поранення, завданих національним контингентом, використання обладнання під час виконання службових обов'язків або інших операцій, передбачених Меморандумом. Однак, якщо збитки, пошкодження, смерть чи каліцтво були спричинені через неуважність або навмисні дії національного контингенту, то відповідальність щодо таких претензій нестиме Уряд.

Стаття 10
Відшкодування

10. Уряд відшкодовуватиме ООН за втрату або пошкодження техніки та обладнання, що було нанесено національним контингентом або технікою, наданою Урядом, якщо такі втрати чи пошкодження (a) трапилися не в момент служби чи інших дій/операцій відповідно до Меморандуму або (b) виникли чи є результатом неуважності або навмисних дій національного контингенту, наданого Урядом.

Стаття 11
Додаткові угоди

11. Сторони мають право укладати додаткові письмові угоди до цього Меморандуму.

Стаття 12
Поправки

12. Кожна зі Сторін може ініціювати перегляд рівня внесків, що підлягають відшкодуванню з боку ООН, або рівня забезпечення з боку Уряду з метою забезпечення відповідності оперативним вимогам Місії та Уряду. Поправки до цього Меморандуму можуть вноситися тільки за письмовою згодою між Урядом та ООН.

Стаття 13
Вирішення спорів

13.1. В рамках ОООНКІ створюватиметься механізм для розгляду та вирішення спорів, які виникають під час застосування цього Меморандуму, шляхом дружніх переговорів. Цей механізм включає в себе два рівні вирішення спорів:

а) перший рівень: начальник відділу з підтримки Місії, Командувач Сил та командир національного контингенту спробують вирішити проблему шляхом ведення переговорів.

в) другий рівень: якщо під час переговорів на першому рівні проблема не була вирішена, то за запитом будь-якої Сторони переговори будуть проводитися Постійним представником України при ООН та заступником Генерального Секретаря ООН з питань польової підтримки.

13.2. Спори, які не були вирішені згідно з пунктом 13.1 цієї статті, можуть надаватися на розгляд до посередника, призначеного Головою Міжнародного Суду ООН. У разі неуспішного вирішення питання запит надається в арбітражний суд на вимогу Сторін. З кожної Сторони призначається арбітр. Два призначених арбітри обирають третього арбітра - Голову. Якщо протягом 30 днів з дня подання запиту Сторони не призначать арбітра або після призначення арбітрів протягом 30 днів третій арбітр не був призначений, будь-яка Сторона може подати запит до Голови Міжнародного Суду ООН на призначення арбітра. Арбітражне рішення містить мотив з відповідним обґрунтуванням і приймається Сторонами як остаточне вирішення спору. Арбітри не мають права визначати виплату відсотків та штрафні збитки.

Стаття 14
Набрання чинності

Цей Меморандум набирає чинності з 1 липня 2013 року. Фінансові зобов'язання ООН з питань відшкодування за утримання національного контингенту, основного обладнання та техніки, а також предметів самозабезпечення починають діяти з дати прибуття національного контингенту або обладнання та техніки на територію ОООНКІ і залишатимуться чинними до моменту, коли національний контингент і обладнання буде відправлено з території ОООНКІ згідно з планом виведення чи до фактичної дати вибуття, у разі виникнення затримки через ООН.

Стаття 15
Припинення дії

Умови припинення терміну дії Меморандуму узгоджуватимуться Сторонами шляхом ведення переговорів.

Для підтвердження вищевикладеного Організація Об'єднаних Націй та Уряд України підписали цей Меморандум про взаєморозуміння.

Учинено в м. Нью-Йорк 3 липня 2014 року в 2-х примірниках англійською мовою.

За
Уряд України

Юрій Сергєєв
Постійний представник України
при ООН


За
Організацію Об'єднаних Націй

Амира Хаг
Заступник Генерального Секретаря
з питань польової підтримкиДодаток "A"

Національний контингент, наданий Урядом

1 - Вимоги

1. Уряд погоджується направити національний контингент починаючи з 1 липня 2013 року:

Підрозділ

Чисельність

Можливості

авіаційна група 56 овз

38


Всього

38


Примітка: Уряд може направити додатковий персонал у якості Національного командного елементу або підрозділу національної підтримки за власний рахунок. У цьому разі ООН не здійснює оплату за цей персонал, ротацію й самозабезпечення та не має фінансових зобов'язань.

2 - Відшкодування витрат

2. Уряду відшкодовується:

a) витрати на національний контингент встановлюються у розмірі 1028 доларів США щомісячно на одного військовослужбовця контингенту;

b) витрати на форму одягу, спорядження і екіпірування встановлюються у розмірі 68 доларів США щомісячно на одного військовослужбовця. Рекомендовані вимоги до комплекту спорядження військовослужбовця, зазначені у Додатку 1;

c) витрати на особисту зброю і боєприпаси встановлюються у розмірі 5 доларів США щомісячно на одного військовослужбовця;

d) надбавка за фахівців у розмірі 303 доларів США щомісячно з розрахунку 25% від загальної чисельності вертолітного підрозділу.

3. Національний контингент буде отримувати безпосередньо від Місії щоденну виплату в розмірі 1,28 долара США і додатково відпускні на відпочинок із розрахунку 10,50 доларів США щоденно до 15 днів протягом кожних 6 місяців служби в Місії.

3. Загальні умови для національного контингенту

4. Уряд забезпечить відповідність національного контингенту, який направляється до ОООНКІ, вимогам ООН щодо військових звань, досвіду роботи, фізичної підготовки, спеціалізації, знання мов. Національний контингент повинен вміти користуватися обладнанням, яке направляється до ОООНКІ, і пройти ті процедури, які встановлює ООН щодо медичного забезпечення, вакцинації, переміщень, відпусток тощо.

5. Протягом періоду перебування в ОООНКІ Уряд відповідає за виплату окладів, щомісячних виплат та інших надбавок національному контингенту, відповідно до національних стандартів.

6. ООН передає Уряду всю необхідну інформацію, що стосується забезпечення національного контингенту, включаючи питання відповідальності за втрату чи пошкодження майна ООН і висування претензій щодо компенсації у зв'язку зі смертю чи хворобою під час перебування в Місії або втрати особистого майна. Претензії щодо компенсації у зв'язку зі смертю або втратою працездатності розглядатимуться відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 18.12.1997 № 52/177. Інструкції щодо подання на розгляд претензій стосовно компенсації у зв'язку зі смертю або втратою працездатності детально описані в Резолюції від 17.09.1997 № А/52/369.

7. Додатковий персонал, чисельність якого перевищує встановлену цим Меморандумом норму, є національною відповідальністю і на нього не поширюється здійснення компенсаційних виплат або підтримка з боку ООН. Він може направлятися в ОООНКІ за попередньою згодою ООН, якщо це буде вважатися необхідним для виконання національних завдань, наприклад, обслуговування засобів зв'язку з Урядом. Цей персонал буде частиною контингенту і отримає правовий статус учасників ОООНКІ. Проте держава-контрибутор не отримає відшкодування за даний персонал з боку ООН. ООН не бере на себе будь-які фінансові зобов'язання або відповідальність за цей персонал. Відшкодування додатковому персоналу за надання послуг будуть вираховані із загальної суми, яка виплачуватиметься державі-контрибутору.

8. Особи, розміщені на вимогу ООН для виконання спеціальних завдань на обмежений проміжок часу, повинні бути оформлені додатковою угодою до цього Меморандуму.

9. Наданий Урядом національний цивільний персонал, який працює як частина військового персоналу, прирівнюється до військового персоналу, як зазначено в Меморандумі.

10. Основні адміністративні та фінансові угоди щодо забезпечення військового та іншого персоналу повинні бути викладені у вказівках для держави-контрибутора в Додатку "G" до цього Меморандуму.Додаток 1
до Додатка "A"

КОМПЛЕКТ СПОРЯДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ - ВИМОГИ, РЕКОМЕНДОВАНІ МІСІЄЮ

З метою відповідності оперативним вимогам надається такий перелік предметів. Спеціальні вимоги Операції будуть обговорюватися та погоджуватися під час обговорення цього Меморандуму.

Предмети форми одягу

Кількість

Польова куртка, легка

2

Сорочка з довгим рукавом

4

Пуловер

1

Пояс, лямки

1

Страховочне кріплення

1

Носовичок

6

Майка

4

Труси

4

Рушник

2

Берці польові

2 пари

Носки (літні та зимові)

4 пари

Чоботи

1 пара

Дощовий плащ

1

Екіпірування

Кількість

Шолом (каска)

1

Бронежилет

1

Рюкзак

1

Фляга

1

Зубна щітка

1

Протимоскітна сітка

1

Дорожня сумка

1

Компас

1

Аптечка

1

Насесер (свисток, дзеркало)

1

Ліхтарик

1

Засоби захисту органів слуху

1 пара
(альтернатива 6 пар вушних тампонів)

Спальний мішок з двома вкладишами

1

Казанок і чашка

1

Ніж, ложка і виделка

1

Рекомендовані предмети

Кількість

Спортивний одяг та обладнання
Додаток "B"

ОСНОВНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНІКА,
що надає Україна ОООНКІ - вертолітний підрозділ - Україна

1 - Вимоги

Метод відшкодування: Мокрий лізинг

Починаючи з 17 липня 2013 року

Коефіцієнти:

впливу навколишнього середовища

1,80%

інтенсивності операцій

1,90%

ворожих дій/вимушеного покидання

1,50%

додаткового транспортування

2,50%

Обладнання та техніка

Кількість, шт

Місячна норма (без коефіцієнтів)
в дол. США

Місячна норма (включаючи коефіцієнти) в дол. США

Загальна сума відшкодувань (включаючи коефіцієнти)

Автомобілі забезпечення (військового призначення)

Автомобіль технічного обслуговування (важкий)

1

2,454.00

2,574.47

2,574.47


Підсума:

2,574.47

Обладнання аеродромного забезпечення

Льотна форма (без льотних курток) (спеціальний випадок)

16

50.24

52.10

833.60


Підсума:

833.60

VHF/UHF обладнання

Приймачі базових станцій повітря-земля

2

683.00

717.37

1,434.74


Підсума:

1,434.74

Супутникове забезпечення

Переносна наземна станція - INMARSAT категорії A

1

275.00

286.15

286.15


Підсума:

286.15


Всього:

5,128.96

Примітка: 1 х "Автомобіль технічного обслуговування (тяжкий)" має включати в себе генератор для запуску Мі-24.

2. Загальні умови використання основного обладнання і техніки

1. Основне обладнання та техніка, що забезпечуються згідно з цим Меморандумом, залишаються власністю Уряду.

2. Основне обладнання та техніка, розміщені на короткий період для виконання спеціальних завдань, не повинні входити до цього Меморандуму або мають бути обговорені та погоджені окремо в додатках до цього Меморандуму.

3. Відшкодування за основне обладнання та техніку виплачуватиметься в повному обсязі до припинення дії Місії і після цього буде зменшене до 50% до тих пір, поки це обладнання та техніка не будуть вивезені з території Місії.

4. Щоб відповідати нормам експлуатаційної надійності, контингент має право на перевищення узгоджених величин на 10% і має можливість розгортати та переміщати надлишок обладнання і техніки разом з контингентом. ООН бере на себе витрати на розгортання, передислокацію, фарбування і перефарбування, але Уряд не отримує відшкодування (сухий/мокрий лізинг) за перевищення цієї кількості.

5. Витрати, пов'язані з підготовкою зазначеного обладнання та техніки відповідно до додаткових стандартів, визначених ООН для розгортання Місії (такі, як фарбування, нанесення маркування ООН, підготовка до тропічних умов), є відповідальністю ООН. Так само витрати на повернення обладнання в державу по завершенні Місії (наприклад, перефарбування в національний колір) - відповідальність ООН. Витрати будуть оцінені і відшкодовані після подання запиту на відшкодування на основі списку обладнання, що міститься у цьому Меморандумі. Витрати на фарбування і перефарбування будуть оцінені та відшкодовані після подання запиту на основі затвердженого переліку обладнання, що міститься у цьому Меморандумі. Витрати на фарбування і перефарбування понесені після 1 липня 2001 року будуть відшкодовані відповідно до стандартних норм фарбування і перефарбування обладнання та техніки, зазначених у цьому Меморандумі. Вартість ремонтів не відшкодовується, якщо обладнання забезпечується за умовами мокрого лізингу, оскільки вартість ремонту входить у вартість утримання техніки згідно із ставками мокрого лізингу.

3. Процедури перевірки та контролю

6. Основна мета процедур перевірки та контролю полягає в тому, щоб переконатися, що умови, зазначені в цьому Меморандумі, виконуються, і в разі необхідності вжити відповідних заходів. ООН несе відповідальність разом з керівництвом контингенту або уповноваженими представниками України за те, щоб обладнання та техніка, надані Урядом, відповідали стандартам ОООНКІ і надавалися відповідно до Додатка "D" до цього Меморандуму.

7. ООН має право перевіряти стан, умови та якість обладнання і техніки, що надаються в Місію. Уряд визначить особу, яка буде відповідальною контактною особою за перевірку та контроль.

8. Процес перевірки та контролю здійснюється за принципом "розсудливості". В ході цього процесу встановлюється: чи Уряд та ООН дотримуються всіх умов цього Меморандуму, а також береться до уваги період, коли цей Меморандум ще не був підписаний. Головний принцип "розсудливості" полягає у визначенні того, чи майно, надане Урядом та ООН, виконує свої функції без додаткових витрат з боку Уряду та ООН, окрім тих, що зазначені в цьому Меморандумі.

9. Результати процесу контролю використовуватимуться в якості основи для консультативних дискусій, за можливості, на найнижчому рівні з метою усунення невідповідностей чи вживання заходів щодо виправлення положення, включаючи здійснення коригування узгоджених критеріїв відшкодування збитків. Крім того, в залежності від ступеня невиконання умов цього Меморандуму, Сторони можуть переглянути розмір внеску.

10. Процес перевірки основного обладнання та техніки включає такі види інспекцій:

a) інспекція після прибуття:

Інспекція основного обладнання повинна проводитися негайно після прибуття до Місії і завершитися протягом місяця. ООН в ході обговорень разом з державою-контрибутором вибирає час і місце проведення. Якщо на момент підписання цього Меморандуму обладнання і техніка вже знаходяться в районі Місії, перша інспекція починається тоді, коли керівництво Місії та контингенту спільно погодять дату, і завершиться через місяць з цього дня.

Держава-контрибутор може попросити ООН надати консультації щодо питань перевірки основного обладнання. Зазвичай перед розгортанням ООН організовує перевірку основного обладнання на території держави-контрибутора.

b) поточна інспекція:

Здійснюється представниками ООН відповідно до вимог у період перебування підрозділів в Місії. Основне обладнання буде перевірятися в межах категорій і груп, зазначених цим Меморандумом.

Інспекція також перевіряє, чи сервісне обслуговування відповідає експлуатаційним вимогам, визначеним у Додатку "E" до цього Меморандуму.

c) інспекція після повернення:

Ця інспекція проводиться безпосередньо визначеними представниками ООН в період, коли контингент або його частина залишає Місію для того, щоб переконатися, що вивозиться саме те обладнання, яке надавалося Урядом, і перевірити його стан відповідно до положень мокрого лізингу.

d) інші інспекції та звіти:

Додатковий контроль або інспекція виконуються на вимогу Командувача Сил/комісара поліції, начальника відділу з питань підтримки Місії або Центральних установ ООН. Можуть проводитися інспекції для проведення стандартної оперативної звітності.

ООН може подати запит на проведення візиту в державі-контрибуторі перед тим, як розпочинати розгортання, щоб допомогти Уряду підготуватися до розгортання і перевірити придатність основного обладнання, техніки і предметів самозабезпечення.

4. Перевезення

11. ООН, узгодивши питання з Урядом, організовує та покриває витрати на розміщення, переміщення обладнання та техніки контингенту з місця завантаження до місця розвантаження в районі проведення Місії або безпосередньо, або, у разі надання транспорту Урядом, згідно з процедурами, визначеними в Листах про допомогу. Для держав з закритим виходом в море або держав, з яких вантаж буде перевозитися по автомобільній або залізничній дорозі до місця проведення Місії, портом завантаження/розвантаження буде вважатися узгоджений пункт перетину кордону.

12. Держава-контрибутор несе відповідальність за транспортування, постачання запчастин і дрібного обладнання, що має відношення до основного обладнання та заміну обладнання згідно з національними вимогами. Щомісячне обслуговування та його грошовий розмір вже включає в себе 2% надбавку за транспортування. Окрім цього, розмір надбавки збільшується пропорційно до відстані. На кожні 500 миль (800 км) розмір надбавки збільшується на 0,25%, за винятком перших 500 миль (800 км) від місця завантаження в державі до місця розвантаження в районі Місії. Для держав з закритим виходом в море або держав, з яких вантаж буде перевозитися по автомобільній або залізничній дорозі до місця проведення Місії, портом завантаження/розвантаження буде вважатися узгоджений пункт перетину кордону.

13. Окреме відшкодування за перевезення запасних частин не передбачається, за винятком обслуговування, обумовленого в договорі за умовами мокрого лізингу.

14. Витрати, пов'язані з ротацією обладнання, для проведення обслуговування відповідно до оперативних вимог не будуть відшкодовуватися ООН.

15. ООН несе відповідальність за витрати на внутрішні перевезення основного обладнання та техніки від початкового пункту до пункту завантаження/розвантаження. ООН може організувати перевезення лише основного обладнання до (з) місця відправлення, однак держава-контрибутор несе відповідальність за решту обладнання. Відшкодування витрат на внутрішні перевезення державі-контрибутору здійснюється за запитом, надісланим відповідно до Листа про допомогу, заздалегідь до здійснення перевезення, але тільки основного обладнання.

16. ООН несе відповідальність за витрати на транспортування, розміщення і переміщення обладнання і його резервів, кількість яких зазначена у цьому Меморандумі. У разі якщо держава-контрибутор розміщує обладнання, кількість якого перевищує зазначену в цьому Меморандумі на 10%, то додаткові витрати здійснюються за рахунок держави-контрибутора.

17. Якщо ООН підписує договір про репатріацію обладнання і перевізник перевищує льготний період 14 днів після очікуваної дати прибуття вантажу, то держава-контрибутор отримує відшкодування відповідно до договору сухого лізингу за кожен день з дня очікуваного прибуття по день фактичного прибуття.

5. Фактори зношування в Місії

18. До норм відшкодування за основне обладнання будуть застосовуватися фактори зношування в Місії, описані в Додатку "F" до цього Меморандуму.

6. Втрата або пошкодження

19. Під час здійснення відшкодування за втрату або пошкодження майна повинні розрізняти об'єктивну випадковість і злочинні дії/вимушене покидання:

a) Об'єктивна випадковість. У разі такого типу інциденту норми сухого і мокрого лізингу включають фактор об'єктивної випадковості (не зі своєї вини) пошкодження. У такому разі не передбачено жодних компенсацій.

b) Ворожі дії / вимушене покидання:

(i) У разі втрати або пошкодження майна внаслідок злочинних дій або вимушеного покидання держава-контрибутор бере на себе відповідальність за кожну одиницю обладнання, якщо їх загальна вартість на міжнародному ринку нижча - 250,000 доларів США.

(ii) У разі втрати або пошкодження внаслідок злочинних дій або вимушеного покидання ООН бере на себе відповідальність за кожну одиницю обладнання, якщо її вартість на міжнародному ринку дорівнює або перевищує 250,000 доларів США або якщо їх загальна вартість дорівнює чи перевищує 250,000 доларів США.

20. Якщо обладнання надано за умовами мокрого лізингу, то метод калькуляції відшкодування за пошкодження відповідає компенсації за ремонт. Якщо вартість ремонту пошкодженого обладнання перевищує 75% від прийнятної ринкової вартості, таке обладнання вважається повністю втраченим.

21. ООН не здійснює відшкодування у разі, якщо втрата або пошкодження обладнання сталися через необережність чи неправомірне виконання своїх обов'язків національним контингентом, що було встановлено комісією з розслідування, скликаною уповноваженим представником ООН, і її результати затверджено відповідним офіційним представником ООН.

7. Втрати і пошкодження під час перевезення

22. Відповідальність за втрату або пошкодження обладнання під час перевезення несе Сторона, що його здійснювала. Відповідальність за пошкодження покладається лише в разі отримання суттєвих пошкоджень. Суттєві пошкодження - це такі пошкодження, вартість ремонту яких становить 10% і більше від розумної ринкової вартості одиниці товару.

8. Обладнання спеціального призначення

23. Відшкодування за втрату або пошкодження обладнання спеціального призначення буде прирівнюватися до відшкодування за основне обладнання, якщо інше не буде зазначено в цьому Меморандумі.

9. Відповідальність за пошкодження основного обладнання і техніки, що належить іншій державі-контрибутору

24. Основне обладнання може бути надано ООН однією державою-контрибутором і може використовуватися, за запитом ООН, іншою державою-контрибутором. В цьому разі діють такі умови:

a) необхідно проводити підготовку учасників Місії для того, щоб вони мали відповідну кваліфікацію під час користування обладнанням спеціального призначення (наприклад БТР). За проведення цієї підготовки і її фінансування несе відповідальність ООН. Процедури організації і проведення такої підготовки узгоджуються між ООН і обома державами-контрибуторами шляхом переговорів. Результати переговорів повинні бути відображені у відповідному меморандумі;

b) до основного обладнання, що надається ООН однією державою-контрибутором для користування іншій, слід ставиться з належною акуратністю й обережністю. Держава-користувач несе відповідальність (через ООН) за будь-яке пошкодження, завдане основному обладнанню й техніці внаслідок необережності і неправомірного виконання своїх обов'язків її національним контингентом;

c) будь-який інцидент, що спричинив пошкодження, має бути розслідуваний згідно з правилами і положеннями ООН.Додаток 1
до додатку B

ОООНКІ - Україна - Авіаційний додаток - Спеціальний випадок


Розрахунки ООН

Найменування

Розумна ринкова вартість за од. дол.

Термін придатності

Основна вартість

Фактор випадковості

Ставка сухого лізингу за од./компл.

Ставка мокрого лізингу за од./компл.

За од./за місяць

%

%

Ставка

Комбінезон (льотний) комплект з 2-х од.

290

1

0.00

0.00%

0.10%

$0.02

24.19

24.19

Перчатки льотні

22

1

0.00

0.00%

0.10%

$0.00

1.84

1.84

Льотна сумка

44

3

0.00

0.00%

0.10%

$0.00

1.23

1.23

Туфлі льотні

40

1

0.00

0.00%

0.10%

$0.00

3.34

3.34

Вушні заглушки

2

1

0.00

0.00%

0.10%

$0.00

0.17

0.17

Сонцезахисні окуляри

38

3

0.00

0.00%

0.10%

$0.00

1.06

1.06

Льотний шолом

1,100

5

0.00

0.00%

0.10%

$0.09

18.43

18.43

Комплект спец. льотного одягу (без льотної куртки)

1,536

3 роки-2

0.00

0.00%

0.10%

$0.13

50.24

50.24

Примітка

1. Згідно з попереднім погодженням для Спеціального випадку для льотного одягу. Льотні куртки не постачаються і тому не враховуються у таблиці розрахунків вартості.

2. Позначено "3 роки" як середнє значення терміну придатності, оскільки терміни придатності для різних найменувань одягу різні.

Визначення:

GFMV: Розумна ринкова вартість

Розрахунки проведено у відповідності до "Manual COE system" Розділ 5 "Спеціальний випадок"

Ставка сухого лізингу = GFMV /термін придатності/ GFMV + 12* "випадковість %" / 12

Ставка мокрого лізингу = ставка сухого лізингу + ставка обслуговуванняДодаток "C"

Самозабезпечення
ОООНКІ - вертолітний підрозділ - Україна

1. Вимоги

Починаючи з 1 липня 2013 року

Коефіцієнти:
впливу навколишнього середовища


1,80%

інтенсивності операцій

1,90%

ворожих дій/вимушеного покидання

1,50%

Категорія

Місячна норма (без коефіцієнтів) в дол. США

Місячна норма (включаючи коефіцієнти) в дол. США

К-сть о/с, чол.

Загальна сума відшкодування (включаючи коефіцієнти)

Харчування

загальне

27.95

29.40

0

0.00

Зв'язок

HF
телефон
VHF/UHF - FM

18.07
15.35
46.87

19.01
16.15
49.31

0
0
0

0.00
0.00
0.00

Офіс

загальне

23.00

24.20

0

0.00

Електропостачання

загальне

27.79

29.24

0

0.00

Інженерне забезпечення

загальне

17.37

18.27

0

0.00

Вибухонебезпечні предмети

загальне

8.26

8.69

0

0.00

Пральня

загальне

9.21

9.69

38

368.22

Прибирання

загальне

13.82

14.54

0

0.00

Житлові умови

загальне

40.54

42.65

0

0.00

Наметове спорядження

загальне

25.73

27.07

0

0.00

Протипожежне забезпечення

загальне;
протипожежне забезпечення;

0.22

0.23

0

0.00

виявлення пожежі та подання сигналу

0.16

0.17

0

0.00

Медичне забезпечення

Основне;

2.16

2.27

38

86.26

кров і продукти крові;

2.28

2.40

0

0.00

стоматологія;

2.74

2.88

0

0.00

області з високим рівнем ураження (епідеміологічні);

9.11

9.58

38

364.04

лабораторія;

рівень 1;

4.54

4.78

0

0.00

рівень 2 - 3

15.70

16.52

0

0.00

(включаючи стоматологію і лабораторію);

35.56

37.41

0

0.00

рівень 2
(включаючи стоматологію і лабораторію);

21.14

22.24

0

0.00

рівень 3
(включаючи стоматологію і лабораторію)

25.40

26.72

0

0.00

Спостереження

загальне

1.43

1.50

38

57.00

нічне спостереження

24.27

25.53

0

0.00

позиціонування

5.62

5.91

0

0.00

Ідентифікація

загальне

1.19

1.25

0

0.00

РХБ захист

загальне

26.63

28.01

0

0.00

Польові склади

загальне

33.92

35.68

0

0.00

Різне майно загального призначення

спальне приладдя
меблі

17.46

18.37

0

0.00

доступ до Інтернету

22.99

24.19

0

0.00

побутові умови

3.08

3.24

0

0.00


6.73

7.08

38

269.04

Обладнання спеціального призначення


Окремі випадки

Всього: 1,144.56

2. Загальні умови для самозабезпечення

1. Додаткове обладнання та витратні товари, що забезпечуються згідно з цим Меморандумом, залишаються власністю Уряду.

2. Відшкодування за самозабезпечення виплачуватиметься в повному обсязі до припинення дії Місії, після чого буде зменшено до 50% відповідно до ставок, визначених в цьому Меморандумі, і фактичної чисельності національного контингенту, що залишився, до тих пір, поки він не залишить Місію.

3. Процедури перевірки та контролю

3. ООН під час координації з командуванням контингенту або уповноваженими представниками держави-контрибутора несе відповідальність за те, щоб обладнання, надане Урядом, відповідало стандартам ОООНКІ і використовувалося відповідно до Додатка "C" до цього Меморандуму.

4. ООН має право перевіряти стан, умови та якість обладнання і послуг, що надаються в Місію. Уряд визначить особу, яка буде відповідальною контактною особою за перевірку та контроль.

5. Процес перевірки та контролю здійснюється за принципом "розсудливості". В ході цього процесу встановлюється, чи Уряд та ООН дотримуються всіх умов цього Меморандуму, а також береться до уваги період, коли цей Меморандум ще не був підписаний. Головний принцип "розсудливості" полягає у визначенні того, чи майно, надане Урядом та ООН, виконує свої функції без додаткових витрат з боку Уряду та ООН, окрім тих, що зазначені в цьому Меморандумі.

6. Результати процесу контролю використовуватимуться в якості основи для консультативних дискусій, за можливості, на самомому низовому рівні з метою усунення невідповідностей чи приняття мір щодо виправлення положення, включаючи здійснення коригування узгоджених критеріїв відшкодування збитків. Крім того, в залежності від ступеня невиконання умов цього Меморандуму, Сторони можуть переглянути розмір внеску.

7. Процес перевірки додаткового обладнання та витратних товарів включає такі види інспекцій:

a) інспекція після прибуття. Перша інспекція проводитися негайно з прибуттям до Місії і повинна завершитися протягом місяця. Уповноважена особа від України повинна підтвердити та представити узгоджені засоби самозабезпечення. У свою чергу ООН повинна представити перелік послуг, які вона може надати згідно з Меморандумом. Якщо на момент підписання цього Меморандуму обладнання за категорією самозабезпечення вже знаходиться в районі Місії, перша інспекція починається тоді, коли керівництво Місії та контингенту спільно погодять дату, і завершиться через місяць з цього дня.

b) поточна інспекція. Здійснюватиметься відповідно до оперативних вимог в період перебування підрозділів в Місії. Райони, в яких контингент має предмети самозабезпечення, можуть перевірятися з метою оцінки того, чи вони відповідають стандартам ООН.

c) Інші інспекції та звіти. Додатковий контроль або інспекція виконуються на вимогу Командувача Сил/комісара поліції, начальника відділу з питань підтримки Місії або Центральних установ ООН. Можуть проводитися інспекції для проведення стандартної оперативної звітності. Якщо підрозділ повністю або частково передислокувався в межах району Місії, терміни наступної перевірки на новому місці будуть визначатися керівництвом Місії та командуванням підрозділу.

4. Перевезення

8. Витрати, пов'язані з перевезенням додаткового обладнання та витратних товарів, що входять в категорію самозабезпечення, відшкодовуються з 2% надбавкою на транспортні витрати до ставок, зазначених в Додатку "C" до цього Меморандуму. Інші витрати на транспортування додаткового обладнання та витратних товарів відшкодуванню не підлягають.

5. Фактори зношування в Місії

9. До норм відшкодування за категорією самозабезпечення будуть застосовуватися фактори зношування в Місії, описані в Додатку "F" до цього Меморандуму.

6. Втрати і пошкодження

10. Втрати і пошкодження предметів самозабезпечення не відшкодовуються ООН. У такому разі застосовуються коефіцієнти виникнення випадкового інциденту і ворожих дій/вимушеного покидання, які застосовуються для запасних частин в умовах мокрого лізингу, а також відповідно до ставок самозабезпечення.Додаток 1
до Додатка "C"

Послуги із самозабезпечення

Держава

Україна

Примітки

Підрозділ

Вертолітний


Загальна чисельність контингенту

38


КатегоріяХарчування

ООН


Зв'язок:
HF;
телефон;
VHF/UHF - FM


ООН
ООН
ООН


Офісне обладнання

ООН


Електропостачання

ООН


Інженерне забезпечення

ООН


Розмінування вибухонебезпечних предметів

ООН

Забезпечується контингентом з Бангладешу

Прання та прибирання

Україна


Наметове спорядження

Не забезпечується


Житлові умови

ООН


Протипожежне забезпечення:загальне протипожежне забезпечення;

ООН

виявлення пожежі та подання сигналу

ООН

Медичне забезпечення:основне;

Україна

кров і продукти крові;

ООН

стоматологія;

Не забезпечується

області з високим рівнем ураження (епідеміологічні);

Україна

Рівень 1 забезпечується батальйоном з Бангладешу

лабораторія;

Не забезпечується


рівень 1;

ООН

рівень 2 (включаючи стоматологію і лабораторію);

ООН

Рівень 2 забезпечується госпіталем 2 рівня з Бангладешу

комбінований рівень 2 - 3
(включаючи стоматологію і лабораторію);

Не забезпечується


рівень 3 (включаючи стоматологію і лабораторію)

ООН

Спостереження:загальне;

Україна

нічне спостереження;

Не забезпечується

позиціонування

Не забезпечується

Ідентифікація

Не забезпечується


РХБ захист

Не забезпечується


Польові склади

ООН


Загальне:спальне приладдя;

ООН

меблі;

ООН

доступ до Інтернету;

ООН

морально-психологічне забезпечення;

Україна

Спеціальне обладнання

Не забезпечується
Додаток 2
до Додатка "C"

СПИСОК
предметів, що забезпечуються державою-контрибутором за категоріями "Морально-психологічне забезпечення", "Інтернет".

Держава: Україна.

Морально-психологічне забезпечення

Культурно-просвітницьке майно повинно бути доступними для всього персоналу контингентів, штабів та призначених підрозділів.

Культурно-просвітницьке майно повинно включати, але не обмежуватися таким:

Спорядження

Назва предмета

Кількість

Примітки

Аудіо / відео розважальні пристрої

DVD

1


VCR

-


Телевізор

1


Комп'ютер та комп'ютерні ігри

-


Ноутбук

-


Сканер

-


Факс

-


Телефон

-


CCTV+ сервер

1


Цифрова камера

1


Спорядження для фітнесу

Гирі

2, 2


Тренажер

1


Спортивне спорядження

Міні-футбол

-


М'яч футбольний

-


М'яч баскетбольний

-


Футбольна сітка

-


Індивідуальне спортивне спорядження

Теніс

-


Настільний теніс

-


Бадмінтон

-


Гандбол

-


Бібліотека

Книги

15


Періодичні видання

-


Настільні ігри

3


Інше обладнання (відповідно до культурних потреб контингенту)

1


Інтернет обладнання повинно включати, але не повинно обмежуватися наступним обладнанням:

Обладнання для доступу до мережі інтернет

Зовнішня антена + WIFI
Відповідальність ООН

ПК+ноутбукиПериферійне обладнання

Веб камери, мікрофони, сканери/принтери


Інтернет повинен бути доступний для усього персоналу у Штабі, а також у всіх підрозділах / під порядкових підрозділах.

Верифікаційна група з питань майна, що належить контингентам, дотримуватиметься принципів та норм допустимості під час перевірки відповідності предметів встановленим стандартам для підкатегорій "Морально-психологічне забезпечення" та "Доступ до Інтернету".Додаток "D"

ХАРАКТЕРИСТИКА
стандартів перевірки основного обладнання та техніки за умовами мокрого/сухого лізингу.

МЕТА

1. Норми, відповідно до яких застосовуються системи мокрого/сухого лізингу і, як наслідок, відшкодовуються відповідні витрати, встановлені. Зазначені нижче норми і визначення призначені для використання обладнання, згаданого в Додатку "A" до цього Меморандуму, згідно з розділом 8 Керівництва "Майно, що належить контингентам". Норми, у вигляді оперативних вимог, носять загальний характер, для того, щоб використовувати якомога більше видів обладнання та техніки.

ПРИНЦИПИ

2. Для всіх видів обладнання та техніки застосовуються такі принципи:

a) обладнання та техніка, що прибувають, повинні бути у справному стані та готові до використання відповідно до призначення і пофарбовані відповідно до маркування ООН. Машини швидкої допомоги та інші транспортні засоби, призначені для перевезення медичного персоналу і медикаментів, повинні бути чітко позначені символом, який означає, що вони знаходяться під захистом Женевської конвенції. Будь-який монтаж обладнання буде здійснюватися контингентом за власний рахунок в рамках процесу розгортання. Це також включає доставку ПММ, що перевозяться окремо від обладнання;

b) все додаткове обладнання та предмети, перелічені у контрольних списках або листах на завантаження, необхідні для використання основного обладнання за призначенням, будуть направлятися разом з цим обладнанням для їх використання з прибуттям в Місію;

c) за умовами відшкодування за системою мокрого лізингу держава-контрибутор несе відповідальність за постачання обладнання на заміну запасних частин, обслуговування та ремонт відповідно до контрактів. Стандартна надбавка в 2% за транспортування і за поставку запасних частин вже включена у вартість мокрого лізингу. Ця 2% надбавка збільшується в подальшому на 0,25% за кожні пройдені 500 міль або 800 км, окрім перших 500 міль або 800 км, між пунктом завантаження і пунктом розвантаження в районі Місії;

d) з метою дотримання норм щодо придатності обладнання контингент має право створити додаткові запаси в розмірі 10% від узгодженої в цьому Меморандумі кількості основного обладнання для його розміщення і переміщення разом з контингентом. ООН відшкодовує витрати за розміщення і переміщення, а також за фарбування та перефарбування. Проте держава-контрибутор не отримує відшкодування за надмірну кількість за системами мокрого і сухого лізингів;

e) процес перевірки відповідності стандартам здійснюється за принципом "розсудливості". Однак, наявність персоналу та медичного обладнання, необхідного для надання невідкладної медичної допомоги згідно з нормами, описаними в Керівництві "Майно, що належить контингентам", розділ 3, додаток "B", є обов'язковою. На державу-контрибутора і ООН штрафні санкції не поширюються у разі, коли невиконання нормативних вимог було викликане оперативною ситуацією в районі Місії;

f) за будь-яке обладнання, пошкоджене під час перевезення, несе відповідальність та Сторона, яка відповідальна за організацію перевезення (див. Керівництво "Майно, що належить контингентам", розділ 4);

g) термін "особливий випадок" повинен застосовуватися для тієї категорії основного обладнання, для якої норма відшкодування не була визначена Керівництвом "Майно, що належить контингентам". Вартість цього основного обладнання повинна перевищувати 1000 доларів США (сукупна вартість всіх предметів в комплекті), з очікуваним періодом експлуатації не менше одного року, при цьому рішення про належність того чи іншого виду обладнання до категорії обладнання спеціального призначення не повинно прийматися винятково на основі його вартості.

3. Інспекційна група ООН буде використовувати цей Меморандум для перевірки виду та кількості основного обладнання та техніки, які надаються державою-контрибутором. Меморандум про взаєморозуміння - це документ, підписаний між державою-контрибутором та Центральними установами ООН, тому будь-які зміни в класифікації обладнання повинні бути узгоджені на двосторонній основі. Верифікаційна група може подавати свої пропозиції, але не має права змінити класифікацію основного обладнання, погоджену ООН та державою-контрибутором. ООН та держава-контрибутор повинні вирішувати будь-які спори шляхом проведення двосторонніх переговорів.

4. Обладнання, яке надається іншою державою-контрибутором, має відповідати тим самим стандартам, що держава-контрибутор застосовує до свого власного обладнання.

5. Якщо контингент використовує для самозабезпечення основне обладнання, то відповідна держава-контрибутор отримує відшкодування не за основне обладнання, а за самозабезпечення. Можуть бути випадки, коли держава-контрибутор надає такі послуги, як зв'язок, медицина, інженерія, які відшкодовуються за категорією основного обладнання на рівні сил, і в той же час, це обладнання на рівні підрозділу може вважатися додатковим обладнанням і бути включеним в категорію самозабезпечення. Такі випадки зазначаються в Додатках "B" та "C" до цього Меморандуму.

НОРМИ

6. Інспекційною групою повинні бути перевірені такі норми:

Комунікаційне обладнання

7. Відшкодуванню підлягає комунікаційне обладнання за умовами сухого/мокрого лізингу, яке буде застосовуватися у контингентах, що надають послуги на рівні сил Місії, тобто вище рівня батальйону або рівня контингенту. Послуги повинні бути доступними всім підрозділам, зазначеним штабом Місії, і будуть включені у цей Меморандум. Цей Меморандум визначатиме технічні характеристики обладнання, яке буде використовуватися.

8. Повинна бути достатня кількість обладнання для забезпечення базової мережі зв'язку, необхідної для Місії. Резервне обладнання повинне зберігатися в Місії, щоб забезпечити безперебійне обслуговування. Резервне обладнання буде розгортатися і передислоковуватися з контингентом.

9. Якщо комунікаційні можливості на більш високому рівні потрібні для некомунікаційних підрозділів і не підлягають відшкодуванню відповідно до ставок із самозабезпечення для зв'язку (наприклад, INMARSAT), то використання такої техніки повинно зазначатися в цьому Меморандумі і при цьому відшкодовуватися як основне обладнання. INMARSAT використовується для внутрішнього зв'язку, є національною відповідальністю та відшкодуванню не підлягає.

Електрообладнання

10. Це обладнання необхідне для забезпечення основного джерела енергії для основних баз, рот або великих підрозділів чи спецпідрозділів, які потребують джерело електроенергії більше 20 кВт (мед. установи, майстерні). Воно включає в себе все необхідне додаткове обладнання, кабелі, проводи. Світлові прибори і проводка відшкодовуються відповідно до норм самозабезпечення. Коли підрозділи або спецпідрозділи одного контингенту розміщені на території дислокації іншого контингенту, відповідальність за постачання енергії покладається на обидві Сторони відповідно до цього Меморандуму.

11. Основні генератори на базах і генератори в медичних установах повинні мати паралельні пристрої, що дублюють їх. Дублююча система повинна завжди надавати електропостачання для того, щоб забезпечити медичні потреби, і бути приєднана до найбільш важливих об'єктів медичних установ, даючи їм в цьому перевагу підключення. Для визначення норми відшкодування використовується загальна потужність двох видів генераторів. Безперервне 24-х годинне забезпечення є обов'язковою вимогою для всіх генераторів усіх основних баз. Трансформатори, кабелі, проводи повинні ремонтуватися або замінюватися протягом двох годин. На обслуговування, заправку і ремонт одиночних генераторів (не підключених паралельно) виділяється не більше 3 год. на добу.

12. Генератори, що забезпечують медичні установи, повинні мати дублюючі паралелі з тією самою схемою. Паралельна мережа повинна бути завжди в готовності забезпечити потреби медичної установи. Коли підрозділи або медичні установи від одного контингенту розміщені поруч з іншим контингентом, відповідальність за постачання енергії має бути обговорена і зазначена в додатку "B" до цього Меморандуму.

Інженерне обладнання

13. Компенсація за обладнання, яке використовується в інженерних цілях для підтримки Місії, виплачується за нормами, встановленими для основного майна. Чисельність національного контингенту та надані йому засоби мають бути відображені у цьому Меморандумі.

14. Для забезпечення готовності інженерного обладнання до використання одразу після його доставки здійснюється обслуговування.

15. Якщо перед інженерним підрозділом стоїть завдання з розмінування/знешкодження боєприпасів в інтересах Місії та на підтримку сил контингенту, майно відшкодовується за нормами основного майна відповідно до Меморандуму. Витрати на боєприпаси і вибухові речовини, що використовуються під час розмінування/знешкодження боєприпасів на рівні сил, за винятком тих випадків, коли Командувачу Сил потрібні додаткові боєприпаси на проведення спеціальної підготовки, що перевищують затверджені норми ООН, відшкодовуються за поданням відповідного запиту і підтвердження від Місії. В силу того, що витрати на боєприпаси і вибухові речовини, пов'язані з деякими видами основного майна спеціального призначення, наприклад, на знищуючі боєприпаси, які використовуються для розмінування/знешкодження боєприпасів на рівні сил, не включаються в розрахунок норми щомісячного відшкодування за системою мокрого лізингу, коефіцієнт додаткового транспортування не включається до витрат на транспортування з метою поповнення запасів. Відповідно ООН буде відшкодовувати транспортні витрати під час розгортання сил і засобів, перегрупування, а також поповнення запасів тих конкретних видів боєприпасів і вибухових речовин, які використовуються для розмінування/знешкодження боєприпасів на рівні сил з використанням основного майна, призначеного для обслуговування сил.

Медичне та стоматологічне обладнання

16. За нормами, встановленими для медичного обладнання, може відшкодовуватися тільки обладнання, яке відповідає стандартам ООН і передбачене в цьому Меморандумі.

17. Норми відшкодування витрат на обладнання, перерахованого в цьому Меморандумі, застосовуються у всіх випадках, коли медичне обладнання використовується для надання медичних послуг рівнів 1, 1+ (доповнених лабораторним модулем, модулем стоматологічної допомоги, модулем повітряної медичної евакуації та модулем польової хірургії або будь-яким поєднанням цих модулів), рівнів 2, 2+ (доповнених модулем ортопедичної допомоги, модулем гінекологічної допомоги, додатковим модулем терапевтичної допомоги або будь-яким поєднанням цих модулів) та рівня 3 відповідно до стандартів Організації Об'єднаних Націй, які включають такі види медичного обслуговування, як: терапія, лікування внутрішніх захворювань, хірургія, інші обумовлені спеціальні медичні послуги, стоматологія, гігієна, амбулаторне лікування, аналіз крові та її обробка, рентгенографія, лабораторні послуги, послуги стаціонару, реанімації та евакуація в лікувальний заклад наступного рівня.

18. Контингент повинен мати відповідне медичне обладнання, передбачене стандартами ООН для медичного обслуговування рівнів 1, 1+ (доповнених лабораторним модулем, модулем стоматологічної допомоги, модулем повітряної медичної евакуації і модулем польової хірургії або будь-яким поєднанням цих модулів), рівнів 2, 2+ (доповнених модулем ортопедичної допомоги, модулем гінекологічної допомоги, додатковим модулем терапевтичної допомоги або будь-яким поєднанням цих модулів) та рівня 3 з метою забезпечення відповідного амбулаторного та стаціонарного догляду, базової та спеціалізованої діагностики, базових та спеціалізованих послуг з реанімації, хірургії, послуг CASEVAC та медичної евакуації з району Місії згідно з цим Меморандумом. Необхідне медичне обладнання повинно надаватися в повністю придатному для експлуатації стані і підтримуватися в такому стані з дотриманням вимог Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо забезпечення стерильності в цілях забезпечення безперервного медичного обслуговування і підтримання достатнього рівня медичних послуг, включаючи можливості евакуації.

19. Якщо лабораторія включена до медичної установи рівня 1 або 1+ за запитом ООН, тоді вона буде відшкодовуватися окремо за нормами відшкодування витрат як за основне майно.

20. Медичні установи рівня 1 або 1+ відносяться до засобів обслуговування сил і, таким чином, доступні для всіх членів Місії ООН. Тому витрати на медичне обладнання рівнів 1 або 1+ підлягають відшкодуванню за нормами відшкодування витрат на основне майно для медичних установ рівня 1 або 1+, як зазначено в розділі 8 Керівництва "Майно, що належить контингентам".

21. Відшкодування витрат на медичне обслуговування здійснюється для кожного рівня медичного забезпечення, тобто рівнів 1, 1+ (доповнених лабораторним модулем, модулем стоматологічної допомоги, модулем повітряної медичної евакуації та модулем польової хірургії або будь-яким поєднанням цих модулів), рівнів 2, 2 + (доповнених модулем ортопедичної допомоги, модулем гінекологічної допомоги, додатковим модулем терапевтичної допомоги або будь-яким поєднанням цих модулів) та рівня 3. Витрати на такі медичні послуги та модулі відшкодовуються за нормами відшкодування витрат на основне майно за умови відповідності обладнання затвердженим стандартам. Модульна ціна медичного обслуговування і, таким чином, пов'язані з цим норми відшкодування ґрунтуються на розумній ринковій вартості кожного предмета медичного обладнання, необхідного для модуля, відповідно до рекомендацій Фази 5 Робочої групи. Переліки майна за модулями включають все медичне обладнання, необхідне для різних рівнів; крім того, для отримання однакової розумної ринкової вартості для ідентичних предметів обладнання, передбачених для медичних установ і модулів, відповідні показники розумної ринкової вартості коригувалися за методикою, за якою за базу приймається величина, установлена для госпіталів рівня 2. Немедичне обладнання (генератори потужністю понад 20 кВт, машини швидкої допомоги, системи очищення води) повинне бути внесене в окремі списки для виплати відшкодування. Вимоги до використання медичного обладнання та модулів визначені в розділі 3 СОЕ.

22. Під час підготовки звітів про перевірку медичних установ головними критеріями є якість, потенціал і можливості, які визначені в нормативах. Ці дані потрібні для нарахування компенсації. Таким чином, думка медичних експертів щодо впливу на роботу будь-якого дефіциту, невідповідності або коригувальних дій буде необхідною для прийняття рішення щодо виплати відшкодування.

Обладнання для спостереження

23. Відповідно до договору мокрого лізингу здійснюється обслуговування обладнання спостереження для забезпечення його цілодобового функціонування на всіх наглядових постах. Регулярно проводиться калібрування такого обладнання.

24. Відповідно до договору сухого лізингу відповідальність за поставку достатньої кількості запасних частин і устаткування для забезпечення надійного функціонування відповідного обладнання на всіх постах несе ООН.

Житлові приміщення

25. Конструкції напівжорсткого типу мають м'які стінки і жорсткий каркас; їх можна переміщати (тобто демонтувати і перевозити). Конструкції жорсткого типу мають тверді стінки або являють собою збірні модулі, які можуть бути підключені до місцевих комунікацій/служб і легко демонтовані та вивезені.

26. Контейнери являють собою пересувні приміщення, призначені для конкретної мети або виду робіт. Існують три основні типи контейнерів: автоконтейнер, причеп-контейнер і морський контейнер. Автоконтейнери можуть бути демонтовані для їх використання окремо від автотранспортного засобу. Причепи-контейнери не потребують демонтажу, однак вони не відшкодовуються за категорією транспортні засоби як причепи. Морські контейнери обслуговуються за міжнародними стандартами з метою отримання можливості компенсації.

27. Якщо контейнер використовується для самозабезпечення (наприклад, для розміщення стоматологічного кабінету або їдальні), то витрати на його використання відшкодовуються не за категорією основного майна, а за категорією самозабезпечення.

28. Норми за житлові приміщення включають в себе все додаткове обладнання і додаткові товари, що мають відношення до функціонування приміщень за їх призначенням.

Обладнання для вертольотів

29. Відповідно до особливого призначення вертольотів їх тип, кількість та основні характеристики повинні обговорюватися окремо в Листі про допомогу. Підрозділ АЙРОПС в Місії відповідає за спостереження і доповіді щодо польотів вертольотів.

Озброєння

30. Показник боєздатності групової зброї повинен становити 90%. Обслуговування включає в себе налаштування прицілів, калібрування зброї та періодичні вогневі тренування, якщо це дозволяють умови Місії. ООН визначила, що групова зброя - це зброя, якою користується більш ніж один військовослужбовець. Пристосування для налаштування прицілів, калібрування, тренувальних і перевірочних стрільб є витратним обладнанням і включене в ставку згідно з договором мокрого лізингу. Разом з цим тренувальні боєприпаси є відповідальністю держави до тих пір, поки Командувач Сил надасть спеціальний дозвіл і проведе тренувальні стрільби, що відповідає стандартам безпеки ООН. Якщо озброєння надано ООН, то відповідні запасні деталі для обслуговування цього озброєння будуть надані згідно із встановленими нормами.

31. ООН буде виплачувати відшкодування державам-контрибуторам за постачання озброєння на територію Місії та його повернення назад. Якщо витрати на боєприпаси/ракети узгоджені з переліком основного майна такого, як протиповітряна, протитанкова, гаубична техніка, а також вибухові речовини, що використовуються з основним обладнанням, не входять в розрахунок щомісячної ставки за мокрим лізингом, то коефіцієнт додаткового транспортування не враховується під час відшкодування вартості транспортування в цілях поповнення запасів. Відповідно ООН відшкодовує витрати на обладнання спеціального призначення, боєприпаси та вибухові пристрої, що використовуються з основним обладнанням. До того ж ООН буде відшкодовувати витрати на боєприпаси та вибухові речовини, використані в спеціальних тренуваннях, що не прописані в стандартах ООН, за наказом Командувача Сил, але не буде відшкодовувати за тренування, що передбачаються в рамках ООН, на які витрачено боєприпаси, і відшкодовуються за ставками мокрого лізингу або щомісячної компенсації за особисту зброю. Кількість боєприпасів, використаних в операціях або спеціальних тренуваннях з дозволу Командувача Сил, буде відображатися у звітах після закінчення окремих операцій і компенсована, згідно з початковою вартістю за умови надання запиту Уряду і акта про витрати оперативних боєприпасів зі сторони Місії. Відшкодування буде виплачено за боєприпаси, що вийшли з ладу в районі Місії. Разом з тим держави-контрибутори несуть відповідальність за використання боєприпасів, термін використання яких перевищує встановлений.

Судноплавне обладнання

32. Типи, кількість, якість і характеристики суден повинні бути окремо зазначені в Листі про допомогу.

Транспортні засоби

33. Інспекційні групи несуть відповідальність за перевірку обладнання для підтвердження відповідності категорії згідно з документами A/C.5/49/70 і A/C.5/55/39.

34. Транспортні засоби цивільного призначення визначені як засоби, доступні з комерційних джерел. Транспортні засоби військового призначення - це спеціально розроблені та підготовлені транспортні засоби відповідно до точно визначених військових вимог з метою задовольнити потреби Місії. У 2004 році Робоча група з питань майна, що належить контингентам, розробила контрольний список, щоб визначати, чи може транспортний засіб цивільного призначення претендувати на відшкодування як транспортний засіб військового призначення (пункт 14 до додатків "A" і "B" до розділу 3 Керівництва "Майно, що належить контингентам"). У разі коли транспортний засіб цивільного призначення зазнав змін (тобто змінений дизайн і структура), то він може розглядатися як "військовий зразок" для компенсаційних цілей, переговори на цю тему відображаються в Додатку "B" до цього Меморандуму. Якщо ж транспортний засіб не зазнав змін, то ступінь компенсації визначається під час переговорів після підписання цього Меморандуму в Центральних установах ООН, з головним акцентом на операційних вимогах і принципі "розсудливості".

35. Відповідно до договору сухого лізингу ООН несе відповідальність за обслуговування основного обладнання або забезпечує обслуговування основного обладнання за допомогою третьої сторони, перевірка обслуговування і забезпечення запасними частинами буде проводитися для визначення того, чи вартість обслуговування не перевищує норми, встановлені договором мокрого лізингу. В таких ситуаціях необхідно визначити, чи перевитрата відбулася з причини, що відноситься до навколишнього середовища, чи через операційні умови. Якщо перевитрата коштів відбулася з причини, що не відноситься до навколишнього середовища, а через технічні умови, що притаманні устаткуванню, то в Центральні установи ООН надсилається звіт з поясненням ситуації, відображенням категорії обладнання, яка використовувалася, і предметом перевитрати із зазначенням кількості. У таких випадках ООН може зменшити ставки відшкодування за договором сухого лізингу для держави-контрибутора на вартість обслуговування згідно з договором мокрого лізингу.

36. Обладнання, зазначене в цьому Меморандумі, повинно включати все додаткове обладнання, перераховане в контрольному списку (насоси, інструменти для водія, запасні колеса тощо) і спеціальні матеріали, необхідні для експлуатації транспортних засобів.

37. Мокрий лізинг. За умовами мокрого лізингу, якщо загальна кількість доступних для використання транспортних засобів менше 90% від кількості, зазначеної в цьому Меморандумі в тій чи іншій підкатегорії транспортних засобів, відшкодування буде знижено відповідно.

38. Транспортний засіб може вважатися непридатним для використання, якщо він не доступний для нормальної роботи тривалістю більше 24 годин. Контингент може мати обмежений запас (до 10% від загальної заявленої кількості в цьому Меморандумі), необхідний для негайної заміни пошкоджених або знищених транспортних засобів у разі відсутності можливості ремонту.

39. Сухий лізинг: За умовами сухого лізингу транспортний засіб повинен бути представлений в повністю робочому стані з усім додатковим устаткуванням, записаним у списки для негайного використання, по прибутті до Місії. ООН вимагає утримання 90% транспортних засобів відповідної підкатегорії у стані повної працездатності. Транспортний засіб може вважатися непридатним для використання, якщо він не може використовуватися більше ніж 24 години. Працездатність нижче ніж 90%, через нездатність ООН до обслуговування, може призвести до погіршення регулювання завдань контингенту, без повідомлення про зниження інших компенсацій. ООН відповідальна за повернення транспортних засобів державі-контрибутору в такому самому технічному стані, з тим самим додатковим обладнанням згідно із списками, в яких воно зазначалося.

40. Системи озброєння: системи озброєння на всіх транспортних засобах повинні бути в стані готовності до виконання завдань Місії. На бойових машинах технічна справність є обов'язковою для функціонування основного озброєння та систем управління вогнем. Якщо основне озброєння та системи управління вогнем несправні, то машина вважається непридатною до виконання завдань і компенсація за неї не нараховується.

41. Пофарбування: згідно з вимогами ООН всі машини повинні бути пофарбовані в білий колір з відповідним маркуванням ООН. Якщо таке пофарбування не було закінченим безпосередньо перед розміщенням, компенсація може утримуватися до моменту виконання всіх встановлених стандартів ООН у разі, якщо Центральні установи ООН не зроблять виняток для цієї вимоги. Компенсація за фарбування буде виплачена з використанням стандартів для відповідних типу і категорії обладнання, згідно зі списком техніки, зазначеної в Додатку "B" до цього Меморандуму, та додаткових 10%, де це припустимо, за погодженням Місії за наявності верифікаційних звітів щодо пофарбування основного обладнання та техніки. Компенсація за пофарбування буде виплачуватися після вибуття обладнання з Місії та надання верифікаційних звітів.

42. У спеціальних випадках, якщо обладнання входить в одну з існуючих категорій або було погоджене між ООН та державою-контрибутором під час обговорення Меморандуму, то застосовується такса фарбування/перефарбовування згідно з тією категорією, до якої воно входить. В іншому разі компенсація за фарбування/перефарбовування буде базуватися на представлених накладних за фактичними витратами. Співвідношення фарбування до перефарбовування встановлено як 1:1.19, тобто вартість перефарбовування компенсується в 1,19 раз більше ніж фарбування.

43. Компенсація за фарбування/перефарбовування основного обладнання не визначається окремо в Додатку "B" до цього Меморандуму, але визначається в призначенні пристроїв самозабезпечення таких, як контейнери, машини зв'язку тощо, які повинні бути подані окремим документом із зазначенням відповідної категорії самозабезпечення, типу та кількості обладнання. Ці вимоги будуть переглянуті для визначення типу і кількості основного обладнання, яке використовується для самозабезпечення, для встановлення того, чи існують логічні зв'язки з основним обладнанням, для якого ставки відшкодування уже визначені. Якщо логічного зв'язку з основним обладнанням не існує, вимога буде переглянута і узгоджена в кожному конкретному випадку на індивідуальній основі.Додаток "E"

ХАРАКТЕРИСТИКА
стандартів перевірки додаткового обладнання та витратних товарів за умовами мокрого/ сухого лізингу.

Вступ

1. Самозабезпечення визначається як тилове забезпечення контингентів у миротворчій Місії, у якій держава-контрибутор забезпечує деякі або всі категорії тилового забезпечення контингентів. Контингент може бути автономним за декількома категоріями, в залежності від здатності ООН надати необхідне забезпечення та власних можливостей контингентів. Концепція самозабезпечення базується на принципі, що держава-контрибутор не може частково забезпечити себе в даній категорії. Категорії самозабезпечення і додаткові домовленості будуть зазначатися у відповідному меморандумі.

Мета

2. Існують різні стандарти, за якими встановлюються категорії самозабезпечення і виплачують відшкодування. Зазначені стандарти та пов'язані з ними визначення застосовуються до категорій самозабезпечення, перелічених у додатку "B" розділу 8 Керівництва "Майно, що належить контингентам". Стандарти, зазначені у плані оперативних можливостей, мають загальний характер, тому деталі будуть обговорюватися між ООН і державами-контрибуторами.

Принципи

3. Принцип оцінки самозабезпечення відноситься до всіх держав-контрибуторів та контингентів з метою виконання зобов'язань, зазначених у Меморандумі для забезпечення необхідних оперативних можливостей. В результаті переговорів ООН з державами-контрибуторами буде підписана угода про здатність забезпечення. На початковому рівні переговорів ООН надсилає запит державі-контрибутору щодо тих категорій самозабезпечення, які вона не може забезпечити. Право держав-контрибуторів щодо надання будь-яких окремих категорій самозабезпечення буде прийняте до уваги в ході переговорів щодо Меморандуму. Разом з тим ООН несе відповідальність за те, що будь-які послуги із самозабезпечення, що надаються державою-контрибутором, відповідають мінімальним експлуатаційним можливостям, можуть використовуватися іншими державами-контрибуторами у разі необхідності, і витрати ООН такі самі, як при централізованому забезпеченні цих послуг. Незважаючи на вимоги за категорією самозабезпечення, які визначені в Додатку "B" розділу 3, надання певних типів і кількості обладнання відповідно до стандартів за даною категорією у цілях компенсації повинне базуватися на спільно прийнятому рішенні ООН та держави-контрибутора і відображатися в цьому Меморандумі.

4. Під час визначення, яка зі Сторін буде нести відповідальність за забезпечення категорії самозабезпечення, до уваги братимуться культурні особливості держави-контрибутора та застосовуватиметься принцип доцільності.

5. Держава-контрибутор отримає відшкодування лише за ті послуги, що узгоджені в Меморандумі, відповідно до ставок, визначених в розділі 8 Керівництва "Майно, що належить контингентам". При цьому враховується фактична чисельність військовослужбовців, узгоджена в рамках цього Меморандуму. Інспекційна група повинна звертатися до відповідного меморандуму, де зазначається, які категорії самозабезпечення надаються кожним контингентом.

6. Для отримання компенсації для кожної з категорій самозабезпечення або підкатегорії контингент повинен забезпечувати все додаткове обладнання, техобслуговування та витратні товари, що належать до цієї категорії або підкатегорії.

Категорії тільки додаткового обладнання і витратних матеріалів, наданих до Місіїї ООН, поділяються на підгрупи з метою зручності використання та здійснення відшкодування. Якщо контингент користується послугами самозабезпечення іншого контингенту, то відшкодування буде виплачуватися державі, яка надає послуги, у разі, якщо інші двосторонні угоди не були підписані. Якщо послуги надає ООН, держава-контрибутор не отримує відшкодування за відповідну категорію чи підкатегорію. Держава-контрибутор може закупити деяке додаткове обладнання чи витратні товари в іншої держави-контрибутора на двосторонній основі або у цивільних контакторів. У цьому разі держава-контрибутор має право на відшкодування, якщо обладнання відповідає стандартам за категорією самозабезпечення.

7. Держави-контрибутори повинні зважати на те, що для запобігання зниження оперативної ефективності Місії організація закупівлі та забезпечення категорій самозабезпечення може зайняти до 90 днів для ООН. Крім того, надзвичайно важливим є те, щоб ООН була поінформована, як тільки державам-контрибуторам стане відомо, що держава не здатна, або не бажає продовжувати забезпечення обладнання за категорією самозабезпечення, як визначено в Меморандумі. У цьому разі ООН і держави-контрибутори будуть змушені погодитися на зміни до Меморандуму для того, щоб ООН взяла відповідальність за забезпечення категорій самозабезпечення, які не можуть забезпечуватися державою-контрибутором.

8. Якщо контингент користується основним обладнанням за категорією самозабезпечення, то відповідна держава-контрибутор отримує відшкодування за цією категорією, а не за категорією основного обладнання. Можуть бути випадки, коли держава-контрибутор надає такі послуги, як зв'язок та інженерне обслуговування на рівні сил, то тоді відшкодування виплачується як за основне майно, в якому ті самі елементи на рівні підрозділу можуть вважатися додатковим обладнанням і бути включені в загальну суму вартості та відшкодовуватися за категорією самозабезпечення. Ці випадки будуть узгоджені і зазначені в додатках "B" і "C" до Меморандуму.

9. Держава-контрибутор несе відповідальність за перевезення, пов'язані з повторними поставками до контингенту витратних товарів та дрібного обладнання, необхідного для самозабезпечення. Ставки, затверджені для категорії самозабезпечення, включають додаткових 2%, щоб компенсувати витрати на перевезення товарів самозабезпечення. Держави-контрибутори не мають права на додаткове відшкодування за перевезення товарів самозабезпечення.

10. У разі виникнення необхідності змінити розташування будь-якого базового табору (підрозділу) у зв'язку з оперативною чи логістичною/адміністративною вимогою, держава-контрибутор може подати позов до ООН на відшкодування додаткових витрат, використаних для переміщення послуг самозабезпечення (наприклад, житло, намети, польові оборонні споруди, Інтернет, харчування тощо).

Стандарти

11. Інспекційна група несе відповідальність за перевірку категорій або підкатегорій самозабезпечення, узгоджених в цьому Меморандумі, для оцінки того, чи Стандарт оперативних вимог, затверджений Генеральною Асамблеєю, в даний час виконується. Таким самим чином, ООН має подавати рахунок за послуги, що надаються ООН, як це визначено в Меморандумі.

Харчування

12. Для отримання відшкодування за харчування за категорією самозабезпечення контингент повинен бути здатним забезпечити свої війська як холодною, так і гарячою їжею в чистому і здоровому навколишньому середовищі.

Контингент повинен:

a) забезпечити установку кухонного обладнання, включаючи витратні товари, тарілки, ножі, які відповідають зазначеним у Меморандумі;

b) забезпечити зберігання морожених продуктів (14 днів), холодних (7 днів), а також сухого пайка для національного контингенту;

c) забезпечити пристосуванням для миття посуду;

d) все кухонне обладнання повинно підтримуватися у відповідній чистоті і порядку.

Примітка: якщо використовуватимуться рефрижератори (нестатичні), то вони будуть відшкодовуватися окремо за категорією основного обладнання.

13. Підрозділ несе відповідальність за обслуговування та організацію сервісу столового приладдя, а також забезпечення ремонту і постачання столовим приладдям і тарілками. У разі забезпечення ООН цим сервісом за еквівалентним стандартом підрозділ не отримує відшкодування за даною категорією.

14. Компенсація не виплачується за використання води, їжі та ПММ, оскільки ООН повноцінно забезпечує цими послугами. У разі коли ООН не здатна забезпечити цими послугами чи початковим запасом, компенсація можлива у разі подання деталізованого запиту. Запит розглядатиметься в Центральних установах ООН; він повинен містити детальну інформацію про необхідні матеріали згідно з "Вказівками для держав-контрибуторів" або згідно з іншими керівними документами ООН.

Зв'язок

15. Телефон є найбільш бажаним засобом зв'язку в контингенті, він буде використовуватися, наскільки це можливо, для забезпечення внутрішнього зв'язку між штабом, немобільними елементами і відділеннями контингентів. Вимоги до VHF/UHF-FM і HF зв'язку в районі операцій будуть визначатися в залежності від потреб контингентів або домовленості між державами-контрибуторами. Норми для кожної підкатегорії із забезпечення зв'язку описані нижче. Для отримання відшкодування за послуги зв'язку контингент повинен відповідати таким критеріям:

а) телефон: контингент буде використовувати телефон як основний засіб внутрішнього зв'язку в межах основного базового табору. Штаб контингенту, піделементи (таких як кабінети, робочі місця, спостережні пости, пости охорони тощо) і підрозділи, розташовані в головній частині контингенту, будуть підключені до телефонної системи якомога раніше для того, щоб максимально ефективно її використовувати. Телефонна система забезпечує передачу даних з Місією. Інтерфейс може встановлюватися на найпростішому рівні (наприклад, на двопровідній лінії). Це дасть можливість контингенту підключатися до локальної телефонної системи у разі, якщо такі системи доступні. Відшкодування буде залежати від чисельності національного контингенту в основному базовому таборі і тих елементів контингенту в інших місцях, які обслуговуються телефонним зв'язком контингенту. Для отримання відшкодування контингент повинен:

забезпечити установку і обслуговування комутатора і телефонного провідного зв'язку, що здійснює передачу даних всередині контингенту;

забезпечити установку і обслуговування необхідної кількості телефонних інструментів контингенту і його підрозділів у районі проведення операцій (у тому числі всі кабелі, проводи та роз'єми й інші апаратні засоби, які можуть знадобитися);

забезпечити достатній резерв запасних частин для операційної підтримки та ремонту або заміни несправного обладнання зв'язку.

б) VHF/UHF-FM зв'язок. Зв'язок VHF/UHF-FM буде використовуватися для забезпечення зв'язку з підвідділами і піделементами контингенту, які знаходяться в тактичному або мобільному середовищі і, отже, не можуть спілкуватися за допомогою телефонних засобів. Водночас VHF/UHF-FM зв'язок може використовуватися контингентом як засіб підтримки телефонного зв'язку. Цей тип використання не є достатньою підставою для отримання відшкодування. Відшкодування буде залежати від чисельності національного контингенту. Для отримання відшкодування за самозабезпечення контингенту необхідно:

встановити одну командно-управлінську мережу до рівня підрозділу (секції/відділення);

підтримувати одну адміністративну мережу;

забезпечити достатній резерв запасних частин для операційної підтримки та ремонту або заміни несправного обладнання зв'язку.

в) ВЧ зв'язок. ВЧ-зв'язок буде використовуватися в якості основного засобу комунікації з підвідділами та піделементами контингенту, які знаходяться за межами діапазону VHF/UHF-FM засобів зв'язку, в тактичному або мобільному середовищі, і, отже, не можуть зв'язатися по телефону або VHF/UHF-FM. Водночас ВЧ-зв'язок може використовуватися контингентом як засіб підтримки телефонного зв'язку. Цей тип використання не є достатньою підставою для отримання відшкодування. До того ж використання ВЧ-зв'язку як засобу національного зв'язку не буде відшкодовуватися. Відшкодування залежатиме від чисельності національного контингенту підвідділів та піделементів контингенту, які знаходяться за межами діапазону VHF/UHF-FM засобів зв'язку, в тактичному або мобільному середовищі і, отже, не можуть зв'язатися по телефону або VHF/UHF-FM. Для отримання відшкодування за самозабезпечення контингенту необхідно:

забезпечити зв'язок з підрозділами та піделементами контингенту, які знаходяться в тактичному або мобільному середовищі і, отже, не можуть зв'язатися по телефону або VHF/UHF-FM;

забезпечити командно-управлінську мережу з використанням неавтомобільного обладнання ВЧ-зв'язку;

забезпечити достатній резерв запасних частин для операційної підтримки та ремонту або заміни несправного обладнання зв'язку.

Офіс

16. Щоб отримати відшкодування, контингент повинен забезпечити:

офісні меблі, обладнання та матеріали для всіх співробітників штабу підрозділу;

канцелярські товари (приладдя) та послуги національному контингенту;

електронну обробку даних (ЕОД) і розмножувальну техніку, включаючи необхідне програмне забезпечення, для здійснення внутрішнього листування штабу й управління, в тому числі необхідних баз даних.

17. Підрозділ несе відповідальність за експлуатацію та обслуговування офісів, включаючи все обладнання, ремонт і постачання.

18. Кількість офісів має бути розрахована відповідно до чисельності національного контингенту.

19. ООН може забезпечити цю здатність як необхідну функцію повного самозабезпечення об'єктів за погодженням зазначених вище принципів.

Електрозабезпечення

20. Для отримання компенсації за електричне самозабезпечення контингент повинен забезпечити децентралізоване живлення від генераторів. Децентралізоване електроживлення повинне:

забезпечувати стабільне енергопостачання невеликих підрозділів таких, як спостережні пости та невеликі табори для роти, взводу;

забезпечити запасне харчування в разі надзвичайної ситуації, коли основне живлення не подається від основних генераторів;

забезпечити необхідну електропроводку, електричні ланцюги, освітлювальні прилади.

21. Це не є основним джерелом електроживлення для великих підрозділів, що підпадає під категорію основного обладнання.

22. ООН може забезпечити цю можливість, оскільки це одна з необхідних функцій самозабезпечення відповідно до узгоджених принципів, викладених вище.

Додаткове інженерне обладнання

23. Для отримання компенсації за самозабезпечення інженерного обладнання контингент повинен:

спорудити додаткові охоронні конструкції;

керувати ремонтом і заміною додаткового електричного обладнання;

проводити ремонт насосів і водяних систем;

проводити додаткове обслуговування і дрібний ремонт;

постачати необхідні матеріали та інструменти.

Відшкодування інженерного обладнання не включає в себе збір сміття та стічних вод. Вивезення сміття з централізованого місця є відповідальністю ООН.

24. Ремонт і технічне обслуговування обладнання, що належить ООН, є відповідальністю ООН відповідно до додатка 16 розділу 3. Будь-які зміни або непередбачені обставини, не зазначені в додатку 16 розділу 3, будуть відшкодовуватися ООН та державами-контрибуторами в індивідуальному порядку, з відповідною доцільністю, що застосовується в таких випадках.

25. В додатку 16 розділу 3 Керівництва "Майно, що належить контингентам" наведені приклади застосування головної та додаткової інженерної техніки в різних випадках.

Знищення вибухових пристроїв

26. Для отримання компенсації за вибухові пристрої за категорією самозабезпечення контингент повинен забезпечити безпеку по всій території контингенту. Контингент повинен:

a) шукати і оглядати вибухові пристрої, що не розірвалися;

b) демонтувати або знищувати вибухові пристрої, що можуть піддавати загрозі безпеку контингенту;

c) забезпечити все інше додаткове обладнання, захисний одяг та боєприпаси для національного контингенту.

Примітка: боєприпаси, використані для знищення вибухових пристроїв за категорією самозабезпечення, вже включені в ставку і не оплачуються окремо.

27. Відшкодування за знищення вибухових пристроїв виплачується у разі, коли ООН встановлює вимоги і спеціальний дозвіл для проведення необхідних заходів. Вимоги для цих заходів не є у всіх Місіях і можуть бути визначені лише в окремих випадках.

28. Розмінування та знищення вибухових пристроїв здійснюється відповідно до Міжнародних стандартів з використання вибухівок.

29. Коли держава-контрибутор забезпечує рівень інженерної підтримки іншій державі-контрибутору, то вона отримує компенсацію відповідно до чисельності національного контингенту, якому надана допомога.

30. Знищення значної кількості вибухових пристроїв, знешкодження боєприпасів і мінних полів будуть виконуватися інженерним контингентом ООН.

31. Вимоги із забезпечення знищення вибухових пристроїв повинні переглядатися через 18 місяців після розгортання сил. Якщо внаслідок перевірки, претензій до вибухових пристроїв більше немає, то держава-контрибутор продовжує отримувати відшкодування протягом шести місяців з моменту офіційної перевірки контингенту. Після 6 місяців забезпечення вибухових пристроїв буде здійснюватися за рахунок ООН. Протягом цих шести місяців держава-контрибутор може внести зміни до Меморандуму.

Пральне забезпечення

32. Для отримання відшкодування за пральне забезпечення за категорією самозабезпечення контингент повинен:

забезпечити пральні послуги для національного контингенту, включаючи суху чистку спецодягу;

підтримувати це обладнання в належному гігієнічному стані;

надати необхідне додаткове обладнання та забезпечувати обслуговування всього цього обладнання.

Якщо континент географічно розміщений в декількох місцях і ООН здатна забезпечити пральні послуги лише для частини контингенту, то держава-контрибутор отримає відшкодування за ту частину національного контингенту, яка була не забезпечена ООН.

Послуги прибирання

33. Для отримання відшкодування за прибирання за категорією самозабезпечення контингент повинен:

забезпечити послуги прибирання для контингенту;

підтримувати всі приміщення в належному гігієнічному стані та забезпечити прибирання житлових споруд і кабінетів;

надати необхідне додаткове обладнання та забезпечувати обслуговування всього цього обладнання.

Якщо континент географічно розміщений в декількох місцях і ООН здатна забезпечити послуги прибирання лише для частини контингенту, то держава-контрибутор отримає відшкодування за ту частину національного контингенту, яка була не забезпечена ООН.

Наметове спорядження

34. Для отримання відшкодування за наметове спорядження за категорією самозабезпечення контингент повинен (див. також вказівки для держав-контрибуторів):

розмістити національний контингент у наметових приміщеннях. Вони повинні включати в себе підлогове покриття і здатність охолодження або підігріву температури повітря в приміщенні;

забезпечити систему очищення, обладнання якої буде відшкодовуватися за категорією основного обладнання;

забезпечити тимчасові офіси/робочі місця в наметових приміщеннях.

35. ООН може повністю забезпечити обладнання за цією категорією відповідно до принципів категорії самозабезпечення. Коли ООН повідомляє державі-контрибутору до того, як розпочинається розгортання контингенту, що таке забезпечення не відповідає вимогам, держава-контрибутор не отримує відшкодування за цією категорією. Контингент спочатку отримуватиме наметове спорядження строком до шести місяців, якщо воно не буде надаватися ООН. Якщо ООН підтверджує вимоги до послуги, то розміщений контингент буде продовжувати вирішувати, чи потрібна йому ця послуга, і відповідно продовжує отримувати компенсацію. Якщо контингент розміщується в звичайних приміщеннях, але відповідно до вимог частина контингенту повинна розмістися в наметах для підтримки мобільності, узгоджена кількість наметів буде відшкодовуватися за категорією основного обладнання за домовленістю між державою-контрибутором та ООН.

36. Якщо ООН нездатна забезпечити житлові приміщення для контингенту після шести місяців перебування в наметах, то держава-контрибутор отримує відшкодування і за намети, і за житлові приміщення. Це буде тривати до тих пір, доки національний контингент не буде розміщений в звичайних приміщеннях. Секретаріат може надати тимчасову відмову від застосування цього принципу подвійної оплати для короткочасних місій, в яких надання звичайного житла очевидно є непрактичним і нерентабельним.

Житлові умови

37. Для отримання відшкодування за житлові умови держава-контрибутор повинна:

придбати або побудувати постійні житлові приміщення для надання житла національному контингенту. В цих приміщеннях встановлюються система обігрівання, освітлення, покриття підлоги, каналізація та водопостачання. Вони будуються з розрахунку 9 метрів квадратних на особу;

забезпечити обігрівачами або/і кондиціонерами в залежності від кліматичних умов;

забезпечити столовими приборами, в разі необхідності;

забезпечити кабінети/робочі місця в побудованих приміщеннях;

для забезпечення відпочинку екіпажу та їх безпечного польоту ООН чи держави-контрибутори (за узгодженням) повинні забезпечити екіпаж авіаційних контингентів таким житлом: для пілотів (як зазначено в Листі про допомогу) - стандартний одномісний номер, для екіпажу (стрілок/інженер/майстри тощо) - двомісний номер.

38. Якщо ООН забезпечує житлові умови згідно з еквівалентним стандартом, держава-контрибутор не може отримувати відшкодування за цією категорією.

39. Склади та обладнання складів не входять до складу житлових приміщень у разі компенсації за категорією самозабезпечення. Відшкодування буде здійснюватися за категорією основного обладнання або на умовах двосторонньої спеціальної угоди між державою-контрибутором і ООН.

40. Якщо ООН не здатна забезпечувати житлові умови згідно з еквівалентними стандартами і контингент орендує відповідне приміщення, державі-контрибутору буде відшкодована фактична орендна вартість на умовах двосторонньої спеціальної угоди між державою-контрибутором і ООН.

Загальне протипожежне забезпечення

41. Щоб отримати відшкодування за "загальне протипожежне забезпечення", контингент повинен:

забезпечити достатню кількість основного обладнання для пожежогасіння, тобто відра, вогнегасники, відповідно до Міжнародного кодексу з пожежогасіння;

надати все необхідне додаткове обладнання та матеріали.

Виявлення пожежі та подання сигналу

42. Щоб отримати відшкодування за "виявлення пожежі та подання сигналу", контингент повинен:

забезпечити достатню кількість пожежної сигналізації і устаткування для подання сигналу, тобто детектори та системи пожежної сигналізації, відповідно до Міжнародного кодексу з пожежогасіння;

надати все необхідне додаткове обладнання та матеріали.

Медичне забезпечення

43. Для реалізації принципів та стандартів медичного забезпечення використовуються такі визначення:

a) медичне обладнання: основне обладнання, зазначене в пунктах 2.1, 3.1, 4.1, 5, 6, 7, 8, 9 та 10 Настанови ООН "Політика і процедури з відшкодування і контролю за озброєнням, військовою технікою та майном контингентів держав-контрибуторів операцій ООН з підтримання миру і безпеки" для надання медичного забезпечення в медичних установах ООН;

b) медикаменти: вироблені згідно із стандартами і використовуються для забезпечення медичної підтримки в медичних установах ООН;

c) медичне постачання: постачання запасів та додаткового обладнання, визначеного в пунктах 2.1, 3.1, 4.1, 5 та 6 Настанови ООН "Політика і процедури з відшкодування і контролю за озброєнням, військовою технікою та майном контингентів держав-контрибуторів операцій ООН з підтримання миру і безпеки", для надання медичного забезпечення в медичних установах ООН;

d) медичне самозабезпечення: постачання медикаментів і їх резервів для надання медичного забезпечення в медичних установах ООН;

e) місії з високим ризиком: місія з великою можливістю дії інфекційних хвороб, для яких вакцина не існує. Всі інші місії розглядаються як місії з нормальним ризиком. Це визначення використовується для отримання права на компенсацію в зонах з високим ризиком;

f) з метою встановлення відповідної медичної підтримки в медичних установах ООН створюється такий персонал, як складова Місії ООН:

військові контингенти і підрозділи поліції ООН;

військовий і поліцейський персонал, що не є частиною сформованих підрозділів;

міжнародний цивільний персонал ООН;

волонтери ООН;

місцеві співробітники ООН, розміщені в необхідних для цього місцях.

44. Якщо держави-контрибутори розгортаються в операціях з підтримання миру і безпеки і забезпечують напівжорсткі або жорсткі конструкції для медичних установ 2-го і/або 3-го рівня, вони будуть відшкодовуються окремо за категорією основного обладнання, наприклад, контейнери тощо. Якщо держава-контрибутор будує постійні структури, то ООН буде здійснювати відшкодування за категорією основного обладнання (див. додаток "A" розділу 8 "Обладнання для розміщення, жорсткі структури і табори" (середнє і велике для медичних установ 2 і 3 рівнів відповідно).

45. Водночас відшкодування витрат за жорсткі й напівжорсткі структури проходить за категорією основного обладнання відповідно до Додатка "A" розділу 8, Обладнання для розміщення, жорсткі структури і табори (середнє і велике для медичних установ 2 і 3 рівнів відповідно).

Секретаріат буде застосувати свої тимчасові заходи на основі таких умов:

напівжорсткі структури для медичних установ:

рівень 2 відповідає середньому підрозділу;

рівень 3 прирівнюється до 1 кожного середнього та великого підрозділу;

душові будуть відшкодовуватися за категорією основного обладнання.

жорсткі структури для медичних установ у звичайних приміщеннях:

рівень 2 відповідає середньому підрозділу;

рівень 3 прирівнюється до 1 кожного середнього та великого підрозділу;

душові будуть відшкодовуватися за категорією основного обладнання.

46. Медична підтримка і безпека є необхідними весь час, тому держава-контрибутор не може бути частково забезпечена медичним обслуговуванням. Держава-контрибутор несе відповідальність за 1 рівень медичного забезпечення. Забезпечення 1 рівня здійснюється для всього національного контингенту ООН. В принципі 1 рівень медичного забезпечення надається у разі надзвичайної ситуації безкоштовно, однак держава-контрибутор може домагатися рішення про компенсацію за надані послуги, це є вимогою наданої підтримки у разі надзвичайної ситуації.

Всі медичні установи ООН несуть відповідальність за медичне обслуговування у разі надзвичайної ситуації на території всіх контингентів і штабу ООН. Крім надзвичайних ситуацій, фахівці медичних установ 2, 2+, 3 рівнів можуть вимагати направлення з медичної установи 1/1+ рівня перед прийомом пацієнтів контингенту.

47. Часто на прохання Штаб-квартири Місії до медичних установ звертається персонал ООН та інші уповноважені співробітники. За ці послуги відшкодування на умовах самозабезпечення не виплачується. В такому разі медичний заклад має право звернутися за відшкодуванням цих витрат. Узгоджені процедури і плата за послуги наведені в додатках "A" і "B" розділу 3. Послуги, що надаються не персоналу Місії (наприклад, місцевому цивільному населенню) державою-контрибутором, не відшкодовуються ООН.

48. Держави-контрибутори, які не можуть надати всі медичні послуги відповідно до стандартів, перерахованих у розділі 3 Додатка "B", повинні поінформувати про це Секретаріат під час обговорення цього Меморандуму і в будь-якому разі до початку розгортання контингенту.

49. Командир контингенту повинен поінформувати Місію у разі, якщо держава-контрибутор одразу після розгортання не може забезпечувати відповідне медичне обладнання, ліки та витратні матеріали за категорією самозабезпечення. Якщо держава-контрибутор не може знайти іншу державу-контрибутора, яка могла б надавати забезпечення на двосторонній основі, ООН повинна взяти на себе зобов'язання поповнення запасів лікарських препаратів, витратних матеріалів та медичного обладнання постійно. Забезпечення медичним персоналом і медичними послугами залишається відповідальністю держави-контрибутора. Медичне забезпечення перестане відшкодовуватися в день, коли держава-контрибутор буде не в змозі поповнити запаси за категорією самозабезпечення.

50. Для того, щоб весь національний контингент отримав медичну допомогу, на яку він/вона мають право, і гарантувати, що існує ефективна та справедлива система відшкодування медичного самозабезпечення, всі військовослужбовці ООН в ДРК, перебуваючи в медичному закладі, відповідальний за збереження медичного обладнання і за збереження свого здоров'я. Пацієнт має спочатку звертатися до госпіталю 1 або 1+ рівня, а потім у разі потреби до госпіталю 2, 2+ і 3 рівнів.

51. Головний лікар/лікар Сил несе відповідальність за інформування національного контингенту після розгортання Місії про правила перебування в медичних установах і за те, що медичні установи поінформовані про правила прийому. Ця ж інформація доводиться до тих, хто вибуває із зони відповідальності, а точніше з одного медпідрозділу в інший.

52. До 15 числа кожного місяця до відділу бюджету і фінансів польових операцій/секції Меморандуму про взаєморозуміння і розгляд заяв повинні надсилатися списки військовослужбовців, яких закріплено за відповідними медичними закладами, а копія таких списків надсилатися до відділу матеріально-технічного забезпечення/секції медичного забезпечення Місії ООН.

53. Всьому цивільному персоналу ООН повинно надаватися медичне обслуговування за такими самими нормами, як і військовому персоналу, але поки це не обумовлено в Меморандумі, компенсація нараховуватися не буде.

54. Всі медичні установи ООН 2, 2+ і 3 рівнів повинні бути обладнані всім необхідним устаткуванням для лікування національного контингенту, незважаючи на стать, релігію, культуру, і при цьому враховуючи гідність та індивідуальність всіх пацієнтів.

55. Медичний персонал повинен завжди бути в центрі вирішення проблеми СНІДу, його запобігання. Ні медичний персонал, ні пацієнти клінік не повинні отримувати відмову у перевірці на СНІД. Тестування в закладах ООН має бути добровільним і анонімним. Тест на СНІД не може проводитися без системи консультування.

56. Відшкодування за медичне обслуговування за категорією самозабезпечення, включаючи додаткове обладнання, інструменти, повинне виплачуватися згідно з нормами самозабезпечення і чисельністю всього національного контингенту, за який несе відповідальність медичний заклад, як обумовлено в Меморандумі.

57. Якщо держава-контрибутор забезпечує медичні послуги згідно із стандартами ООН, які включають послуги більше ніж одного рівня, то і ці рівні відповідно слід акумулювати. Однак, якщо медична установа 3 рівня надає ті послуги, які медичні установи 2 і 2+ рівнів не можуть надати, то ставки відшкодування для рівнів 2, 2+, 3 не акумулюються. Застосовується комбінована ставка для рівнів 2, 2+, 3 і підрахунок відшкодування здійснюється на основі фактичної кількості осіб національного контингенту, що направлена до медичних установ 3 рівня за отриманням медичних послуг рівнів 2, 2+, 3.

58. Щоб отримати відшкодування за медичне забезпечення за категорією самозабезпечення, медична установа повинна надавати медичне забезпечення, включаючи відповідний персонал, обладнання, медикаменти (включаючи вимоги в зонах підвищеного ризику) для рівнів 1, 1+, 2, 2+, 3, 3+, постачання крові та продуктів крові в зони підвищеного ризику, як визначено в цьому Меморандумі. Рівень обладнання повинен відповідати стандартам ООН, як зазначено в розділі "Рівні медичного забезпечення ООН" та в цьому Меморандумі. Медикаменти та інші товари повинні відповідати стандартам Всесвітньої організації здоров'я.

59. Під час підготовки звітів з перевірки медичного забезпечення якість і технічні характеристики є важливими питаннями. Тому думка медичних експертів щодо нестачі, невідповідності або заміни буде враховуватися перед прийняттям рішення про компенсацію.

60. Норми ООН для кожного рівня медичного обслуговування описані нижче. Детальна інформація про норми ООН щодо медичних послуг визначена в розділі 3 додатків "A" і "B". Додаткова інформація про медичне обстеження, протималярійну профілактику, профілактику СНІДу та інших хвороб, що передаються статевим шляхом, зазначена в додатку 12 Керівництва для держав-контрибуторів.

(a) Базовий рівень (перша допомога)

Включає в себе надання невідкладної першої допомоги, що надається потерпілому на місці найближчим товаришем, повинні бути виконані такі вимоги:

надання першої допомоги. Миротворці ООН повинні мати базові знання і навчатися основам першої медичної допомоги, відповідно до додатків "A" і "B" розділу 3. Навчання повинно, як мінімум, включати заняття з серцево-легеневої реанімації, контролю кровотечі, іммобілізації перелому, перев'язки ран (у тому числі опіки), перевезення і евакуації потерпілого, а також комунікації та звітності;

особиста аптечка першої медичної допомоги. Миротворці ООН повинні носити польову форму одягу і медичні одноразові рукавички. Крім того, таке визначення має бути включено в Додаток 1 з поясненням: "Польова форма одягу складається з великого шматка абсорбуючої тканини і стрічки для перев'язування на місці. Польова форма знаходиться в герметичних водонепроникних мішках, щоб зберегти її чистою і сухою. Сумки можуть бути обірваними в разі необхідності";

основні аптечки першої допомоги для транспортних засобів та інших об'єктів держав-контрибуторів. Основні аптечки першої допомоги повинні бути надані всім транспортним засобам держав-контрибуторів, майстерням, ремонтним майстерням, кухням та будь-яким іншим місцям, де медичний офіцер визнає це необхідним. Ці аптечки повинні містити предмети, зазначені в пункті 1.1 додатків "A" і "B" розділу 3. Держави-контрибутори можуть збільшити вищезазначені мінімальні стандарти. Це є національною прерогативою, яка не повинна призводити ООН до додаткових витрат.

(b) Медична установа 1-го рівня

Визначення. Це перший рівень медичного обслуговування, який забезпечує надання першої медичної допомоги та негайних послуг з рятування і реанімації. Зазвичай до можливостей, що входять до основного 1 рівня відносяться: звичайний виклик хворого та лікування національного контингенту з незначними захворюваннями і травмами для негайного їх повернення на службу, а також стабілізація хворих; підготовка хворих для евакуації на наступний рівень медичних установ або відповідний рівень медичної установи в залежності від типу і тяжкості травм, обмежені стаціонарні послуги, консультації з профілактики захворювань, медична оцінка ризиків та захист військ в зоні відповідальності. Медична установа 1-го рівня - це перший рівень медичної допомоги, де можливо звернутися до лікаря. Медична установа 1-го рівня може належати ООН (рівень 1 ООН), контингентам (державі-контрибутору) або комерційній установі.

Можливості. Забезпечує лікування до 20 амбулаторних хворих в день і тимчасових пацієнтів до 5 осіб протягом 2 днів і зберігає медикаменти та витратні матеріали протягом 60 днів.

Функції:

забезпечення збору поранених та їх евакуація на вищі рівні медобслуговування (рівень 2, 2 + і/або 3);

щоденний огляд хворих і надання медичної допомоги хворим з незначним захворюванням;

лікування небойових ран, виконання функції зняття стресу;

відповідальність за підвищення обізнаності і запобігання поширення ВІЛ-інфекції в зоні відповідальності;

забезпечення невідкладної медичної допомоги всьому персоналу ООН в зоні відповідальності;

забезпечення медобслуговування на основі кількості осіб національного контингенту розміром до батальйону.

Склад. Мінімальний склад і кількість медичного персоналу 1-го рівня перераховані нижче. Фактичний склад і чисельність медичного персоналу 1-го рівня можуть змінюватись в залежності від оперативних вимог, а також уточнень в цьому Меморандумі. Разом з тим основні сили мають можливість розділитися на дві медичні групи, кожна у такому складі:

2-х медичних офіцерів,

6-х фельдшерів/медсестер,

3-х осіб допоміжного персоналу.

(c) Медична установа 1+ рівня

У відповідності з конкретними вимогами Місії медичну установу 1-го рівня можна підвищити до рівня 1+ шляхом додавання додаткових можливостей. Додаткові можливості, які підвищують рівень медичної установи, відшкодовуються окремо, відповідно до положень Настанови ООН "Політика і процедури з відшкодування і контролю за озброєнням, військовою технікою та майном контингентів держав-контрибуторів операцій ООН з підтримання миру і безпеки" та цього Меморандуму. Приклади вищезазначених додаткових можливостей включають:

первинну стоматологічну допомогу;

основні лабораторні випробування;

превентивну медицину;

хірургічні можливості (передовий хірургічний модуль) - тільки у виняткових випадках, продиктованих вимогами медичної служби підтримки, додаткова кількість пацієнтів і їх розміщення повинна здійснюватися лише на вимогу Департаменту операцій з підтримання миру/Департаменту польової підтримки;

бригаду повітряно-медичної евакуації.

(D) Медична установа 2 рівня

Визначення. Медична установа 2 рівня - це наступний рівень медичного забезпечення і перший рівень, на якому доступна хірургічна експертиза, послуги з надання медичної допомоги в зоні проведення операцій. Медична установа 2 рівня надає ті самі послуги, що і медична установа 1 рівня. На додаток включає послуги екстреної хірургії, відновлювальної хірургії, послуги після операції, інтенсивної реанімації, стаціонарного лікування, а також послуги лабораторії, аптеки, стоматолога. Забезпечення евакуації та госпіталізації хворих є необхідною вимогою до медичного закладу 2 рівня.

Можливості. Забезпечує 3 чи 4 хірургічні операції в день, госпіталізацію 10 - 20 хворих чи поранених до 7 днів, лікування до 40 амбулаторних хворих в день і 5 - 10 консультацій зі стоматології в день та зберігає медикаменти і витратні матеріали протягом 60 днів.

Функції:

забезпечення спеціальної медичної допомоги для стабілізації серйозних поранень національного контингенту для перевезення його до медичної установи 3 рівня;

переливання крові та продуктів крові з урахуванням сумісності груп крові і резус-факторів, при цьому дотримуючись встановлених норм асептики для уникнення зараження;

проведення аналізу крові і визначення її групи;

у разі необхідності, якщо передбачено цим Меморандумом, може бути надано спеціаліста (гінеколога, психіатра, фахівця тропічної медицини);

забезпечення групи фахівців для супроводу тяжкопораненого пацієнта в медичну установу вищого рівня; ця група називається бригадою повітряно-медичної евакуації;

медичне забезпечення та стоматологічне обслуговування, засноване на кількості осіб національного контингенту до батальйону включно.

Склад. Мінімальний склад і кількість медичного персоналу 2-го рівня перераховано нижче. Фактичний склад і чисельність медичного персоналу 2-го рівня можуть змінюватись в залежності від оперативних вимог, про що зазначатиметься у Меморандумі:

2 хірурги;

1 анестезіолог;

1 терапевт;

1 головний лікар;

1 стоматолог;

1 офіцер з питань гігієни;

1 фармацевт;

1 старша медична сестра;

2 медичні сестри інтенсивного догляду;

2 особи допоміжного персоналу;

10 медсестер/фельдшерів;

1 рентгенолог;

1 лабораторний асистент;

1 помічник стоматолога;

2 водії;

8 осіб обслуговуючого персоналу.

(e) Медична установа 2+ рівня

Медичну установу 2-го рівня можна підвищити до рівня 2+ шляхом додавання додаткових можливостей. Додаткові можливості, які підвищують рівень медичної установи, відшкодовуються окремо, відповідно до положень Настанови ООН "Політика і процедури з відшкодування і контролю за озброєнням, військовою технікою та майном контингентів держав-контрибуторів операцій ООН з підтримання миру і безпеки" та Меморандуму. Приклади додаткових можливостей включають:

Ортопедичний модуль

1. Можливості лікування:

дотримання планів та процедур ортопедичної хірургії. Збільшення терміну госпіталізації до 21 дня, що дає можливість забезпечувати послуги ортопедичної хірургії;

іммобілізація відкритих переломів за допомогою гіпсу чи скло-волоконного накісника;

іммобілізація переломів за допомогою відкритої репозиції чи внутрішньої фіксації з використанням рентгену;

у разі коли перелом відкритий чи складний і пов'язаний з судинним чи нейрологічним пошкодженням, з метою збереження життя та кінцівок лікування потрібно припинити, контролювати кровотечу, знерухомити кінцівку і перевезти хворого до медичної установи вищого рівня;

огляд, діагностика та лікування хвороб і пошкоджень опорно-рухового апарату хірургічними та безпечними засобами;

визначення процедур до операції та після неї.

2. Склад персоналу:

1 хірург-ортопед;

1 помічник хірурга;

1 психотерапевт.

(Примітка: анестезіолог та медсестри включені до складу медичного закладу 2 рівня).

Гінекологічний модуль

1. Можливості лікування:

огляд, діагностика та лікування хвороб та пошкоджень жіночої репродуктивної системи хірургічними та безпечними засобами;

проведення гінекологічної операції лише у надзвичайній ситуації.

2. Склад персоналу:

1 гінеколог.

(Примітка: анестезіолог, помічник під час операцій та медсестри, включені до складу медичного закладу 2 рівня).

Додатковий терапевтичний модуль

1. Можливості лікування:

огляд, діагностика та лікування внутрішніх хвороб, включаючи кардіо-, дихальні, нервові, кишкові та інші внутрішні та інфекційні хвороби;

забезпечення медичної допомоги у складних випадках та критичних медичних умовах таких, як: септицемія, менінгіт, інсульт, серцеві хвороби за допомогою передових клінічних тестів;

приписування лікування для комплексних дерматологічних хвороб разом з хірургами;

узгодження терапевтичних послуг з іншими медичними послугами.

2. Склад персоналу:

1 лікар-терапевт;

1 кардіолог;

1 технік-лаборант;

2 медсестри.

Медичні установи 2-го чи 2+ можуть належати державі-контрибутору ООН, бути розгорнутими ООН або надавати медичні послуги на комерційній основі.

(f) Медична установа 3-го рівня

Визначення. Це третій найвищий рівень медичного забезпечення в зоні проведення операцій. На цьому рівні медична установа 3 рівня надає такі самі послуги, що і медичні установи 1, 1+, 2 та 2+ рівнів. Додатково включає багатопрофільні хірургічні послуги, діагностичні послуги та послуги спеціалістів, послуги інтенсивного лікування та амбулаторного лікування. Медична установа 3 рівня може бути внеском держави-контрибутора, належати ООН або комерційній установі.

Можливості. Можливість проведення 10 хірургічних операцій в день, забезпечення госпіталізації 50 пацієнтів на місяць, проведення консультацій до 60 осіб на день, до 20 стоматологічних консультацій в день, 20 рентген-тестів, 40 аналізів крові в день, наявність медикаментів на термін 60 днів.

Функції:

надання професійного обслуговування в хірургії, інтенсивній терапії, стоматології, лабораторії, здійсненні рентгена, забезпеченні палат для хворих і медикаментів;

переливання крові та продуктів крові з урахуванням сумісності груп крові і резус-факторів, при цьому дотримуючись встановлених норм асептики для уникнення зараження;

забезпечення зберігання та транспортування в замороженому стані крові та продуктів крові для запобігання її забруднення;

проведення аналізу крові і визначення її групи;

у разі необхідності, якщо передбачено цим Меморандумом, може бути надано спеціаліста (гінеколога, психіатра, фахівця тропічної медицини);

забезпечення групи фахівців для супроводу тяжкопораненого пацієнта в медичну установу вищого рівня.

Склад. Мінімальний склад і кількість медичного персоналу 3-го рівня перераховано нижче. Фактичний склад і чисельність медичного персоналу 3-го рівня можуть змінюватись в залежності від оперативних вимог, про що зазначатиметься у Меморандумі:

4 хірурги (мінімум 1 ортопед);

2 анестезіологи;

6 спеціалістів;

4 терапевти;

1 стоматолог;

2 помічники стоматолога;

1 офіцер з питань гігієни;

1 фармацевт;

1 помічник фармацевта;

50 медичних сестер (відповідно до вимог);

1 старша медична сестра;

2 медичні сестри інтенсивного догляду;

4 медичні сестри для проведення операцій;

43 медсестри/фельдшери;

2 рентгенологи;

2 лабораторні асистенти;

14 осіб допоміжного та обслуговуючого персоналу.

g) Кров і продукти крові

Кров і продукти крові забезпечуються ООН відповідно до стандартів, включаючи транспортування, аналіз і обробку, якщо держава-контрибутор не заперечує. В іншому разі це обговорюється в індивідуальному порядку і зміни вносяться в Додаток "C" до цього Меморандуму.

ООН забезпечує зберігання та транспортування в замороженому стані крові та продуктів крові для запобігання її забруднення.

Переливання крові та продуктів крові з урахуванням сумісності груп крові і резус-факторів, при цьому дотримуючись встановлених норм асептики для уникнення зараження.

Проведення аналізу крові і визначення її групи.

h) Зони підвищеного (епідеміологічного) ризику

Для отримання відшкодування за надання медичної допомоги в зонах підвищеного ризику держави-контрибутори повинні забезпечувати медичне обладнання, хіміопрофілактику та превентивні заходи в зонах з великою ймовірністю зараження на інфекційну хворобу, для якої вакцина не існує. Мінімальні норми для зон підвищеного ризику можуть змінюватися відповідно до регіону, в якому розмістилися миротворці ООН, і залежить від загрози, яка виникає перед ними.

Відшкодування за категорією самозабезпечення охоплює забезпечення і підтримку, як мінімум, таких заходів:

профілактичні лікарські препарати (антималярійні). Профілактичне лікування малярії є національною відповідальністю, як це передбачено документом A/C.5/60/26 в пункті 50 додатка "B" розділу 3 і в пункті 6 додатків "A" і "B" розділу 3;

особисте профілактичне медичне обладнання та витратні матеріали (протимоскітні сітки на голову, репеленти);

переносне профілактичне медичне обладнання та витратні матеріали (зволожувачі, пестициди). Застосування пестицидів відповідає міжнародному праву навколишнього середовища;

інші превентивні заходи, описані в Керівництві "Майно, що належить контингентам", повинні братися до уваги:

індивідуальні протимоскітні сітки, відповідно до розділу 9, додаток "A", "Комплект спорядження військовослужбовця - вимоги, рекомендовані Місією";

захисний одяг, відповідно до розділу 9, Додаток "A", "Комплект спорядження військовослужбовця - вимоги, рекомендовані Місією";

заходи дератизації є частиною основних гігієнічних процедур для великої кількості їжі та видалення відходів, розділ 3, додаток "B", "Харчування", пункт 10 (d).

i) Стоматологія:

забезпечення стоматологічного обслуговування і підтримка стоматологічного здоров'я національного контингенту;

забезпечення базової та невідкладної стоматологічної допомоги;

підтримка стерилізації інструментів;

проведення профілактичних процедур;

надання інформації контингенту щодо гігієни ротової порожнини.

61. Вакцинація як рекомендація ООН є національною відповідальністю. ООН забезпечує необхідну інформацію про тип вакцини та превентивні заходи, які будуть проводитися з персоналом ООН перед ротацією. Якщо будь-який склад ООН розгортається без відповідної вакцинації та профілактики, то ООН забезпечує реімунізацію та профілактику. В цьому разі ООН буде утримувати з контингенту всі витрати для первинної вакцинації, яку необхідно було провести перед ротацією.

Спостереження

62. Для отримання відшкодування за спостереження за категорією самозабезпечення контингент повинен бути в змозі проводити спостереження на всій території проведення операції. Норми для кожної з трьох підкатегорій такі:

a) загальне спостереження: забезпечення ручних біноклів для загального спостереження;

b) нічне спостереження:

забезпечення здатності для пасивного або активного інфрачервоного термального або нічного режиму візуального спостереження;

здатність виявляти та ідентифікувати людей і предмети в межах діапазону 1 км. або більше;

здатність забезпечення нічних патрулів і груп перехоплення.

ООН може повністю забезпечувати приладами для нічного спостереження відповідно до принципів, обговорених вище;

c) позиціонування

Здатність визначати точне географічне положення людини і предмета в межах зони проведення операцій, використовуючи GPS і лазерні пошукові прилади.

Відшкодування за категорією спостереження здійснюється відповідно до того, як воно відповідає оперативним вимогам.

63. Контингент повинен забезпечувати все відповідне обладнання, його утримання і постачання. Витрати за нічне спостереження і позиціонування будуть компенсовані за запитом ООН.

Ідентифікація

64. Щоб отримати відшкодування за ідентифікацію за категорією самозабезпечення, контингент повинен забезпечити:

проведення операції із застосуванням фотообладнання (однолінзова, однорефлекторна камера з записом на відеоплівку);

обробку і монтаж отриманої візуальної інформації;

забезпечення всього необхідного устаткування, технічного забезпечення і постачання.

Коли ООН забезпечує ці послуги відповідно до еквівалентних стандартів, підрозділ не отримує компенсацію за цю категорію.

РХБЗ

65. Щоб отримати відшкодування за РХБ захист за категорією самозабезпечення, контингент повинен бути повністю захищеним і здатним виконувати завдання в умовах РХБ небезпеки. Це включає:

здатність до виявлення та ідентифікації РХБ речовин за допомогою відповідного обладнання;

здатність проводити операції з нейтралізації для всього національного контингенту та його спорядження в РХБ середовищі;

здатність забезпечити весь національний контингент необхідним захисним одягом та спорядженням (протигазами, комбінезонами, рукавицями тощо);

здатність забезпечити всім необхідним додатковим обладнанням, його технічне забезпечення і постачання. Витрати за РХБЗ будуть компенсуватися лише на запитом ООН.

Польові склади

66. Щоб отримати відшкодування за польові склади за категорією самозабезпечення, контингент повинен:

забезпечити власні бази відповідним захисним обладнанням (паркан, колючий дріт, мішки з піском тощо);

встановити системи сигналізації для захисту будівель;

підготувати засоби і будівлі для оборони (траншеї, пости спостереження, укриття), що не належать до спеціального інженерного обладнання контингенту;

надати необхідне обладнання та забезпечити його технічним обслуговуванням.

67. ООН може повністю забезпечувати обладнання відповідно до принципів, обговорених вище. Список засобів, необхідних для забезпечення відповідного рівня польової оборони для контингенту чисельністю 850 осіб, викладений в розділі 3 додатків "A" і "B" Настанови ООН "Політика і процедури з відшкодування і контролю за озброєнням, військовою технікою та майном контингентів держав-контрибуторів операцій ООН з підтримання миру і безпеки".

Інше майно

68. Щоб отримати відшкодування за кожною з трьох підкатегорій самозабезпечення, контингент повинен забезпечити:

постільне приладдя: постільна білизна, ковдри, подушки, матраци, рушники. Спальні мішки можуть замінити спальну білизну та ковдру. Повинна бути достатня кількість білизни для своєчасної заміни та під час прання;

меблі: ліжка, тумбочки, настільні лампи та інші необхідні меблі повинні забезпечуватися на кожну людину із врахуванням необхідного житлового простору.

морально-психологічне забезпечення: відповідні рівні обладнання морально-психологічного забезпечення, включаючи розваги, фітнес, спорт, ігри та спілкування, повинні забезпечуватися відповідно до чисельності національного контингенту на території проведення Місії. Норми за даною категорією, визначені державою-контрибутором та Секретаріатом, детально описані в додатку "C" до Меморандуму;

доступ до Інтернету: відповідні рівні обладнання та діапазон частот на території проведення Місії.

Перевірка вимог категорії "доступ до Інтернету" буде здійснюватися відповідно до стандартів, визначених державою-контрибутором та Секретаріатом, що детально описані в Додатку "C" до Меморандуму.

Доступ до Інтернету, який забезпечується державою-контрибутором, не з'єднується з існуючими системами зв'язку ООН.

Керівництво із стандартів, необхідних для надання доступу в Інтернет, можна знайти в Керівництві "Майно, що належить контингентам", додатки "A" і "B".

Обладнання спеціального призначення

69. Будь-яке незначне обладнання спеціального призначення та витратні товари, не зазначені в даних категоріях самозабезпечення, будуть визначатися як обладнання спеціального призначення. Це обладнання буде окремо узгоджене на двосторонній основі між державами-контрибуторами і ООН.Додаток "F"

ВИЗНАЧЕННЯ

1. Прийняті стандарти ООН означають, що кожна частина, формування, система озброєння чи обладнання повинні бути здатні виконувати вимоги Місії, для яких вона організована і призначена для дотримання мандата Місії.

2. Витратні товари - це предмети загального призначення, необхідні для повсякденного користування. Вони включають обладнання, загальновійськові і технічні склади, склади боєприпасів й інших товарів загального призначення, які необхідні для підтримки основного і додаткового обладнання та національного контингенту.

3. Контингент - це всі необхідні підрозділи, персонал та обладнання держав-контрибуторів, що розгортаються на території Місії згідно з цим Меморандумом.

4. Майно, що належить контингенту, це основне і додаткове обладнання та витратні товари, які застосовуються контингентом держави-контрибутора для проведення операцій з підтримання миру і безпеки.

5. Коефіцієнт впливу навколишнього середовища - це коефіцієнт, що застосовується до ставок відшкодування за основне майно і самозабезпечення з урахуванням підвищених витрат держав-контрибуторів в екстремальних гірських, кліматичних та географічних умовах. Цей коефіцієнт застосовується лише в умовах значних передбачуваних додаткових витрат для держав-контрибуторів. Цей коефіцієнт визначається з відкриттям Місії інспекційною групою, застосовується повсюдно в межах Місії та не повинен перевищувати 5 відсотків від ставки.

6. Знешкодження вибухонебезпечних пристроїв - в контексті групи саперів - означає виявлення, ідентифікацію, оцінку на місці, знешкодження, відновлення і остаточну ліквідацію боєприпасів. Воно проводиться спеціальним підрозділом від імені Місії. Операції із знешкодження вибухонебезпечних пристроїв можуть здійснюватися на всій території Місії або в окремих районах. Вибухонебезпечні пристрої можуть також включати боєприпаси, які стали небезпечними в результаті пошкодження або псування.

7. Знешкодження вибухонебезпечних пристроїв - в контексті самозабезпечення - це операції із знешкодження вибухонебезпечних пристроїв, що проводить підрозділ в районі свого розміщення.

8. Командувач Сил - офіцер, призначений Генеральним Секретарем ООН, який відповідає за всі операції, що проводяться в Місії ООН.

9. Примусова відмова - це дія, затверджена Командувачем Сил або його повноважним представником із забезпечення правил, зобов'язань у разі порушення зберігання та контролю за обладнанням.

10. Форс-мажорні обставини - це стихійні лиха, війни, повстання або інші дії подібного характеру чи сили.

11. Ціна на світовому ринку (ринкова вартість) - означає вартість обладнання для компенсаційних цілей. Вона розраховується як середня первинна ціна покупки плюс будь-які значні капітальні нарахування, що включають індексацію на інфляцію, вартість за будь-яке попереднє використання або ж вартість заміни обладнання - в залежності від того, яка величина є меншою. Ціна на світовому ринку включає всі елементи, пов'язані з обладнанням, необхідним для виконання функціональних завдань.

12. Уряд - це уряд тієї держави, яка бере участь в цьому договорі.

13. Голова Місії - це Спеціальний представник/Командувач, який призначений Генеральним Секретарем ООН згідно з угодою Ради Безпеки і несе відповідальність за всі види діяльності ООН в межах Місії.

14. Ворожий акт - це інцидент однієї чи багатьох воюючих сторін, які мають значний негативний вплив на національний контингент та обладнання держави-контрибутора. Різні дії можуть бути охарактеризовані як єдиний ворожий акт, якщо вони взаємопов'язані.

15. Ворожий акт/коефіцієнт вимушеного покидання - це коефіцієнт, що застосовується до кожної з категорій самозабезпечення і запасних елементів згідно з договором мокрого лізингу для компенсації державі-контрибутору в разі втрати або пошкодження. Коефіцієнт визначається на початку Місії інспекційною групою. Коефіцієнт не повинен перевищувати 5% від загальної ставки.

16. Коефіцієнт додаткового транспортування - це коефіцієнт, що застосовується до покриття додаткових витрат на перевезення запасних частин і витратних матеріалів відповідно до договору мокрого лізингу і збільшується на 0,25% за кожні пройдені повні 800 км (окрім перших 800 км) заданого маршруту між пунктом завантаження у своєму порту і портом розвантаження в Місії. Для держав, що не мають виходу до моря і майно перевозиться автомобільним або залізничним транспортом в район Місії і з нього, порт прибуття в район Місії буде вважатися пунктом перетину кордону.

17. Початкове забезпечення - матеріально-технічне забезпечення у Місії ООН, де держава-контрибутор постачає харчування, воду та ПММ контингенту на умовах подальшого відшкодування. Відшкодування буде здійснюватися на основі наданих рахунків. Зазвичай початкове забезпечення вимагається лише на початку розгортання контингенту/підрозділу і на обмежений період часу (30 - 60 днів) до тих пір, поки ООН не зможе надати ці товари. Необхідність в початковому забезпеченні продуктами харчування, водою та ПММ буде зазначена у вказівках для держав-контрибуторів.

18. Коефіцієнт інтенсивності операцій - це коефіцієнт, що застосовується до ставок компенсації за основне обладнання та самозабезпечення з метою компенсації державі-контрибутору за перевищення вартості внаслідок зміни завдань, масштабу логістичного забезпечення, непридатності комерційного ремонту і надання послуг та інших труднощів і умов перебування в Місії. Коефіцієнт визначається на початку Місії інспекційною групою. Коефіцієнт не повинен перевищувати 5% від загальної ставки.

19. Лізинг основного обладнання:

a) сухий лізинг - система компенсації контингенту, де держава-контрибутор забезпечує обладнання на територію Місії і ООН бере відповідальність за його утримання. Держава-контрибутор отримує відшкодування за неможливість використання цього обладнання разом з додатковим устаткуванням в національних інтересах;

b) мокрий лізинг - система компенсації контингенту, де держава-контрибутор забезпечує і бере відповідальність за техобслуговування і підтримку експлуатації основного обладнання разом з додатковим устаткуванням. Державам-контрибуторам надається право компенсації за забезпечення цієї підтримки.

20. Втрати або пошкодження - це повна або часткова втрата обладнання в результаті:

a) випадкового інциденту;

b) дії однієї або декількох воюючих сторін;

c) рішення, затвердженого Командувачем Сил.

21. Ставка техобслуговування - це ставка відшкодування для компенсації Уряду за вартість техобслуговування, включаючи запасні деталі, третій і четвертий рівні обслуговування, які вимагають підтримувати основне обладнання відповідно до певних стандартів і повернення обладнання в належному стані з Місії. Витрати за національний контингент, залучений в першу і другу стадії обслуговування, компенсуються окремо.

22. Основне обладнання - це основні засоби, що безпосередньо пов'язані з контингентом Місії, як було визначено ООН і державою-контрибутором. Основне обладнання також розбивається за категоріями. Окрема компенсація застосовується для кожної категорії окремо.

23. Додаткове обладнання - це обладнання для підтримки контингенту, необхідне для харчування, проживання, підтримки зв'язку, інженерного забезпечення та інших потреб Місії. Подробиць щодо додаткового обладнання не вимагається. Додаткове обладнання ділиться на 2 категорії: для підтримки основного обладнання та для підтримки національного контингенту. Додаткове обладнання для підтримки національного контингенту відшкодовується за ставками категорій самозабезпечення.

24. Порушення дисципліни - це будь-яка дія, що порушує стандарти поведінки ООН, спеціальні правила та норми Місії чи національні та місцеві закони і настанови відповідно до угоди про статус сил.

25. Спеціальні правила та норми Місії - це стандартні оперативні процедури, директиви та інші настанови, накази та інструкції, видані Головою Місії, Командувачем Сил/керівником з підтримки Місії операцій ООН з підтримання миру і безпеки відповідно до стандартів поведінки ООН; вони містять інформацію про діючі національні та місцеві закони.

26. Випадковий інцидент - це інцидент, викликаний в результаті випадковості або необережної поведінки під час роботи з обладнанням, і не включає навмисне порушення чи необережність.

27. Оперативні боєприпаси - це боєприпаси (у тому числі системи самооборони літаків), які ООН та держави-контрибутори погодилися розмістити на території Місії так, щоб вони були доступними для використання в разі потреби. Боєприпаси, що використовуються для тренувань і навчань, що не відповідають вимогам стандартів ООН і не належать до специфічних розпоряджень Командувача Сил, вважаються оперативними боєприпасами.

28. Комісар поліції - це офіцер, призначений Генеральним Секретарем, який несе відповідальність за операції поліцейських підрозділів Місії.

29. Візит перед розгортанням підрозділу - це візит групи Департаменту операцій з підтримання миру/Департаменту польової підтримки, що складається з представників з відповідних сфер (бюджетна, фінансова служба, тилові служби тощо) до держави-контрибутора. Візит організовується з метою надання допомоги державі-контрибутору у підготовці контингентів до розгортання і перевірки відповідності внеску держави-контрибутора оперативним вимогам Місії.

30. Попереднє розслідування фактів - це збереження необхідних доказів для того, щоб переконатися, що національне розслідування чи розслідування ООН може успішно проводитися на наступних рівнях. Оскільки це розслідування включає збір письмових заяв, то допит свідків чи інших причетних до цього осіб не проводиться.

31. Самозабезпечення означає матеріально-технічну підтримку для військового контингенту в операціях з підтримання миру і безпеки, яку надає держава на основі відшкодування витрат.

32. Серйозне порушення поведінки - це неправильна поведінка, яка включає кримінальні дії, результатом яких є серйозні втрати чи поранення осіб національного контингенту. Проявами серйозного порушення поведінки є сексуальні експлуатація та зловживання.

33. Сексуальне зловживання - це загроза фізичного нападу сексуального характеру із застосуванням сили чи за нерівних примусових умов.

34. Сексуальна експлуатація - це існуючі дії чи спроба щодо використання незахищеності, переваги в силі, довіри з метою сексуальних намірів, включаючи, але не обмежуючись, грошовим, соціальним чи політичним впливом внаслідок сексуальної експлуатації інших.

35. Унікальне обладнання - це додаткове обладнання чи устаткування спеціального призначення, що не відшкодовується за категоріями самозабезпечення, а як окреме обладнання. Це обладнання надається на основі двосторонньої угоди між державою-контрибутором та ООН.Додаток "H"

Стандарти поведінки ООН: Ми - миротворці ООН

Організація Об'єднаних Націй втілює в собі очікування миру всіма народами світу.

У цьому контексті, Статут ООН вимагає, щоб національний контингент підтримував найвищі стандарти чесності та поведінки.

Ми будемо дотримуватися норм Міжнародного гуманітарного права стосовно сил, які здійснюють операції з підтримання миру і безпеки, та відповідних розділів Загальної декларації прав людини, як фундаментальної основи наших стандартів.

Ми, як миротворці, представляємо ООН і знаходимося в країні, щоб допомогти їй пережити конфлікт. В результаті ми повинні свідомо бути готовими прийняти певні обмеження в нашому суспільному і особистому житті для того, щоб виконувати свою роботу і відстоювати ідеали ООН.

Нам будуть надані певні привілеї та імунітети, визначені угодами між ООН та країною, що приймає, виключно для виконання наших обов'язків з підтримання миру і безпеки.

Очікування міжнародного суспільства і місцевого населення дуже великі, і тому наші дії і поведінка будуть суворо контролюватися.

Ми будемо завжди:

поводитися професійно і дисципліновано;

віддавати себе справі задля досягнення цілей ООН;

розуміти і дотримуватися положень мандата і Місії;

поважати навколишнє середовище країни, що приймає;

поважати місцеві закони, звичаї, культуру, релігію, традиції і гендерні питання;

відноситися ввічливо і з повагою до жителів країни, що приймає;

діяти неупереджено, чесно і тактовно;

підтримувати і допомагати немічним, хворим і слабким;

підпорядковуватися начальникам ООН і поважати порядок підпорядкування;

поважати всіх інших членів миротворчої місії, незалежно від статусу, рангу, етнічного або національного походження, раси, статі чи віросповідання;

підтримувати і заохочувати належну поведінку своїх колег серед національного персоналу;

доповідати про всі дії, пов'язані з сексуальною експлуатацією та насильством;

постійно підтримувати належний зовнішній вигляд і манери;

належним чином звітувати про всі свої гроші і майно, закріплене за нами як членами Місії;

доглядати за обладнанням ООН, за яке ми несемо відповідальність.

Ми ніколи не будемо:

дискредитувати ООН або держави своєю негідною поведінкою, невиконанням своїх обов'язків або зловживанням своїм становищем;

вчиняти дії, що можуть поставити під загрозу Місію;

зловживати алкоголем, вживати наркотики;

незаконно встановлювати контакти з зовнішніми установами, а також подавати несанкціоновані заяви для преси;

неналежним чином розкривати або використовувати інформацію, отриману в ході роботи;

вдаватися до насильства або загрожувати будь-кому в ув'язненні;

застосовувати будь-які дії, які можуть завдати фізичну, сексуальну чи психологічну шкоду або страждання членам місцевого населення, особливо жінкам і дітям;

здійснювати будь-які дії, пов'язані з сексуальною експлуатацією та зловживанням, сексуальні дії з дітьми до 18 років або обмін на гроші, роботу, товари чи послуги для сексу;

брати участь в сексуальних зв'язках, які могли б вплинути на нашу неупередженість або добробут інших;

допускати образи чи грубість у ставленні до будь-якої особи;

навмисно пошкоджувати або неправильно використовувати будь-яке майно чи обладнання ООН;

використовувати транспортні засоби неналежним чином або без дозволу (несанкціоновано) збирати сувеніри;

брати участь у будь-якій незаконній діяльності, корупції;

використовувати своє становище для особистої вигоди, виступати з неправдивими заявами або отримувати пільги, на які ми не маємо права.

Ми розуміємо, що наслідки бездіяльності в рамках цих принципів можуть:

підірвати довіру до ООН;

становити загрозу для досягнення цілей Місії;

становити загрозу нашому статусу як національного персоналу та нашій безпеці;

призвести до адміністративної, дисциплінарної або кримінальної відповідальності.

Переклад документу здійснено у Головному управлінні військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України та відповідає оригінальному тексту.

Тимчасово виконуючий обов'язки начальника Головного управління
військового співробітництва
та миротворчих операцій
Генерального штабу
Збройних Сил України
полковникС.Л. РЕЧИЧвверх