Документ 995-2017-п, действует, текущая редакция — Принятие от 20.12.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 30.12.2017. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 грудня 2017 р. № 995
Київ

Про надання у 2017 році державної гарантії за зобов’язаннями державного підприємства “Львіввугілля” з метою реалізації інвестиційного проекту “Технічне переоснащення ВП “Шахта “Відродження” ДП “Львіввугілля”

Відповідно до статті 6 Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства енергетики та вугільної промисловості щодо надання у 2017 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитом (позикою), що залучається державним підприємством “Львіввугілля” на суму 112199 тис. гривень для реалізації інвестиційного проекту “Технічне переоснащення ВП “Шахта “Відродження” ДП “Львіввугілля” (далі - запозичення).

2. Затвердити Умови надання у 2017 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитом (позикою), що залучається державним підприємством “Львіввугілля”, що додаються.

3. Установити, що дія постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 131 “Про затвердження Положення про управління ризиками, пов’язаними з наданням державних гарантій, та розподіл таких ризиків між державою, кредиторами і позичальниками” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 14, ст. 569) не поширюється на надання державної гарантії за запозиченням.

4. Уповноважити Міністра фінансів підписувати у 2017 році документи щодо надання державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченням.

5. Міністерству енергетики та вугільної промисловості забезпечити погодження надання державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2017 р. № 995

УМОВИ
надання у 2017 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитом (позикою), що залучається державним підприємством “Львіввугілля”

1. Ці Умови регулюють відносини, пов’язані з наданням державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань державного підприємства “Львіввугілля” (далі - позичальник) за кредитом (позикою), що залучається з метою реалізації інвестиційного проекту “Технічне переоснащення ВП “Шахта “Відродження” ДП “Львіввугілля” (далі - запозичення).

2. Державна гарантія надається для забезпечення виконання боргових зобов’язань позичальника за запозиченням, сума якого становить 112199 тис. гривень, включаючи зобов’язання щодо погашення основної суми, сплати відсотків, комісій та інших зобов’язань, що випливають із запозичення.

3. Забезпеченням виконання зобов’язань за надання державної гарантії відповідно до цих Умов є майнові права на отримання грошових коштів від реалізації вугільної продукції, що становить не менш як 100 відсотків обсягу наданої державної гарантії.

4. Розмір плати за надання державної гарантії, отриманої позичальником відповідно до цих Умов, встановлюється на рівні 0,001 відсотка річних непогашеної суми запозичення.

5. Мінфін та позичальник до надання державної гарантії укладають договір про погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов’язань.

6. Державна гарантія надається на строк виконання боргових зобов’язань за запозиченням.вверх