Документ 994-V, первая редакция — Принятие от 27.04.2007
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 10
Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 32, ст.416 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Статтю 10 Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 36, ст. 299) доповнити частинами одинадцятою
та дванадцятою такого змісту:
"У разі запровадження ліцензування нового виду господарської
діяльності суб'єкт господарювання, який здійснює цей вид
господарської діяльності, зобов'язаний подати протягом 30 робочих
днів з дня визначення органу ліцензування заяву та відповідні
документи, передбачені цією статтею, для отримання ліцензії на
провадження цього виду господарської діяльності.
Ліцензія в цьому випадку видається в порядку, визначеному цим
Законом. Відсутність ліцензійних умов на провадження певного виду
господарської діяльності, щодо якого запроваджується ліцензування,
не є підставою для відмови у видачі ліцензії".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк привести
свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 27 квітня 2007 року
N 994-Vвверх