Документ 984-2006-п, действует, текущая редакция — Редакция от 07.11.2008, основание - 939-2008-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 липня 2006 р. N 984
Київ
Деякі питання оплати праці працівників апарату
органів виконавчої влади, органів прокуратури,
судів та інших органів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 939 ( 939-2008-п ) від 25.10.2008 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від
13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п ) "Про впорядкування умов
оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів
прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України,
1999 р., N 50, ст. 2469) і від 9 березня 2006 р. N 268
( 268-2006-п ) "Про упорядкування структури та умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури,
судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10,
ст. 632, N 13, ст. 868, N 15, ст. 1084) зміни, що додаються.
2. Перерахунок заробітної плати працівникам проводити згідно
з цією постановою починаючи з 1 квітня 2006 р., а працівникам
секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини -
починаючи з 1 січня 2006 року.

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 939
( 939-2008-п ) від 25.10.2008 }

4. Визнати такими, що втратили чинність з 1 квітня 2006 р.,
акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 липня 2006 р. N 984
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п )
та від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )

1. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня
1999 р. N 2288 ( 2288-99-п ) після абзацу першого доповнити новим
абзацом такого змісту:
"З метою забезпечення єдиного підходу до визначення рівня
оплати праці керівних працівників центральних органів виконавчої
влади, зазначених у постанові Кабінету Міністрів України від
30 червня 2005 р. N 510 ( 510-2005-п ) (Офіційний вісник України,
2005 р., N 27, ст. 1545), їх преміювання здійснюється з дозволу
Прем'єр-міністра України або віце-прем'єр-міністра і на підставі
поданого Міністерством фінансів висновку".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
2. У постанові Кабінету Міністрів України від
9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п ):
1) пункт 1 після слів "апарату Вищої ради юстиції" доповнити
словами "Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини";
2) у пункті 2:
абзац третій підпункту 1 "в" доповнити словами "з урахуванням
надбавки за вислугу років";
доповнити пункт підпунктом 1 "ґ" такого змісту:
"ґ) посадові оклади окремим працівникам, посади яких не
передбачені цією постановою, на рівні посадових окладів
відповідних категорій спеціалістів та службовців";
у підпункті 3 слова "допомогу на оздоровлення" замінити
словами "допомогу для оздоровлення при наданні щорічної
відпустки", а слова "середньомісячної заробітної плати
працівника" - словами "середньомісячної заробітної плати
працівника (місячного грошового забезпечення військовослужбовців,
осіб начальницького складу)";
3) пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:
"Доплата за науковий ступінь та надбавка за почесне звання
виплачуються працівникам, якщо їх діяльність збігається за
профілем з науковим ступенем або почесним званням";
4) в абзаці першому пункту 5:
перше речення після слів "на прокурорсько-слідчих посадах"
доповнити словами "та військовослужбовців, осіб начальницького
складу, відряджених до органів державної влади та місцевого
самоврядування";
друге речення після слів "крім абзаців третього" доповнити
словом "п'ятого";
5) у пункті 6:
у першому реченні абзацу першого слово "судів" замінити
словами "урядових органів державного управління";
перше речення абзацу другого після слів "районних у містах
рад" доповнити словами "їх заступників";
6) у пункті 9:
слова "розміру заробітної плати (без премії)" замінити
словами "розміру заробітної плати (без премії), грошового
забезпечення (без премії)";
слова "між заробітною платою (без премії)" замінити словами
"між заробітною платою (без премії), грошовим забезпеченням (без
премії)";
7) у додатку 1 до постанови позиції:
------------------------------------------------------------------ |"Головний консультант-інспектор | 1700 | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний консультант | 1650" | ------------------------------------------------------------------
замінити позиціями такого змісту:
------------------------------------------------------------------ |"Головний консультант-інспектор | 1725 | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний консультант | 1700"; | ------------------------------------------------------------------
8) додаток 2 до постанови викласти у такій редакції:

"Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 19 липня 2006 р. N 984)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів Державного управління
справами

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |---------------------------------+------------------------------| |Керівник секретаріату | 2240 | |---------------------------------+------------------------------| |Керівник (начальник) управління, | 2180 | |заступник керівника секретаріату | | |---------------------------------+------------------------------| |Заступник керівника (начальника) | 2090 | |управління | | |---------------------------------+------------------------------| |Завідувач самостійного відділу | 2080 | |---------------------------------+------------------------------| |Завідувач відділу у складі | 2015 | |управління | | |---------------------------------+------------------------------| |Заступник завідувача відділу у | 1990 | |складі управління | | |---------------------------------+------------------------------| |Завідувач сектору, групи | 1975 | |---------------------------------+------------------------------| |Радник керівника | 1925 | |---------------------------------+------------------------------| |Головний консультант | 1700 | |---------------------------------+------------------------------| |Старший консультант | 1500 | |---------------------------------+------------------------------| |Спеціаліст I категорії | 1125 | |---------------------------------+------------------------------| |Спеціаліст II категорії | 960 | |---------------------------------+------------------------------| |Спеціаліст | 830"; | ------------------------------------------------------------------
9) у додатку 4 до постанови:
назву додатка доповнити словами "а також
помічників-консультантів народних депутатів України, на яких
поширюється дія Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 );
позиції:
------------------------------------------------------------------ |"Перший заступник Керуючого | 2400 | |справами | | |---------------------------------+------------------------------| |Заступник Керуючого справами | 2300 | |---------------------------------+------------------------------| |Керівник головного управління | 2180 | |---------------------------------+------------------------------| |Прес-секретар Голови Верховної | 2145 | |Ради | | |---------------------------------+------------------------------| |Керівник самостійного управління,| 2140 | |завідувач секретаріату комітету | | |---------------------------------+------------------------------| |Керівник управління у складі | 2100 | |головного управління | | |---------------------------------+------------------------------| |Завідувач самостійного відділу, | 2080 | |керівник Прес-служби | | |---------------------------------+------------------------------| |Керівник Секретаріату Голови | 2080 | |Верховної Ради, перший помічник | | |Голови Верховної Ради | | |---------------------------------+------------------------------| |Завідувач відділу в складі | 2015 | |управління | | |---------------------------------+------------------------------| |Радник, помічник Голови | 1980 | |Верховної Ради | | |---------------------------------+------------------------------| |Завідувач сектору, групи | 1950 | |(самостійної); завідувач | | |канцелярії першого заступника, | | |заступника Голови Верховної | | |Ради | | |---------------------------------+------------------------------| |Радник Керівника Апарату | 1925 | |---------------------------------+------------------------------| |Завідувач депутатської фракції, | 1800 | |групи у Верховній Раді | | |---------------------------------+------------------------------| |Завідувач секретаріату першого | 1800 | |заступника, заступника Голови | | |Верховної Ради | | |---------------------------------+------------------------------| |Радник першого заступника, | 1800" | |заступника Голови Верховної | | |Ради | | ------------------------------------------------------------------
замінити позиціями такого змісту:
------------------------------------------------------------------ |"Перший заступник Керуючого | 2400 | |справами | | |---------------------------------+------------------------------| |Заступник Керуючого справами | 2300 | |---------------------------------+------------------------------| |Керівник Секретаріату Голови | 2280 | |Верховної Ради | | |---------------------------------+------------------------------| |Керівник головного управління, | 2180 | |керівник самостійного управління | | |---------------------------------+------------------------------| |Прес-секретар Голови Верховної | 2145 | |Ради | | |---------------------------------+------------------------------| |Перший помічник Голови Верховної | 2110 | |Ради | | |---------------------------------+------------------------------| |Керівник управління у складі | 2100 | |головного управління | | |---------------------------------+------------------------------| |Завідувач самостійного відділу, | 2080 | |керівник Прес-служби | | |---------------------------------+------------------------------| |Завідувач відділу у складі | 2015 | |головного управління, самостійно-| | |го управління, управління, | | |Секретаріату Голови Верховної | | |Ради | | |---------------------------------+------------------------------| |Завідувач секретаріату комітету, | 1955-2180 | |секретаріату депутатської фракції| | |---------------------------------+------------------------------| |Завідувач секретаріату першого | 2080 | |заступника, заступника Голови | | |Верховної Ради | | |---------------------------------+------------------------------| |Радник, помічник Голови | 1980 | |Верховної Ради | | |---------------------------------+------------------------------| |Завідувач сектору | 1955 | |---------------------------------+------------------------------| |Завідувач групи (самостійної), | 1950 | |групи у складі самостійного | | |відділу; завідувач відділу у | | |складі секретаріату комітету | | |---------------------------------+------------------------------| |Завідувач канцелярії першого | 1900 | |заступника, заступника Голови | | |Верховної Ради | | |---------------------------------+------------------------------| |Радник першого заступника, | 1925"; | |заступника Голови Верховної | | |Ради, Керівника Апарату | | ------------------------------------------------------------------
10) доповнити постанову додатком 4-1 такого змісту:

"Додаток 4-1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Представник Уповноваженого з | 2500 | |прав людини, керівник | | |секретаріату Уповноваженого з | | |прав людини | | |--------------------------------+-------------------------------| |Керівник Служби Уповноваженого, | 2200 | |перший помічник, секретар | | |консультативної ради | | |--------------------------------+-------------------------------| |Керівник департаменту | 2180 | |--------------------------------+-------------------------------| |Керівник прес-служби | 2145 | |Уповноваженого, помічник - прес-| | |секретар Уповноваженого | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник самостійного | 2140 | |управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Керівник самостійного відділу | 2080 | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач відділу у складі | 2015 | |департаменту, управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Радник, помічник Уповноваженого | 1980 | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач сектору у складі | 1955 | |департаменту, управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач сектору у складі | 1920 | |самостійного відділу | | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний консультант, головний | 1700 | |спеціаліст, помічник | | |--------------------------------+-------------------------------| |Провідний спеціаліст, | 1225 | |консультант | | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст I категорії | 1125"; | ------------------------------------------------------------------
11) у додатку 7 до постанови позиції: ------------------------------------------------------------------ |"Керівник департаменту | 2180"; | |--------------------------------+-------------------------------| |"Заступник керівника | 2090"; | |департаменту | | |--------------------------------+-------------------------------| |"Завідувач сектору в складі | 1950"; | |управління, служби, відділу | | |--------------------------------+-------------------------------| |"Помічник Секретаря Ради, | 1750 | |помічник першого заступника, | | |помічник заступника Секретаря | | |Ради | | |--------------------------------+-------------------------------| |Державний експерт | 1650 | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний консультант | 1550 | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний спеціаліст | 1500" | ------------------------------------------------------------------
замінити позиціями такого змісту:
------------------------------------------------------------------ |"Керівник департаменту, | 2180"; | |керівник самостійного | | |управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |"Заступник керівника | 2090"; | |департаменту, керівника | | |самостійного управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |"Завідувач сектору у складі | 1975"; | |управління, служби, відділу | | |--------------------------------+-------------------------------| |"Помічник Секретаря Ради | 1920 | |--------------------------------+-------------------------------| |Помічник першого заступника, | 1750-1800 | |помічник заступника Секретаря | | |Ради | | |--------------------------------+-------------------------------| |Державний експерт | 1750 | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний консультант | 1700 | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний спеціаліст | 1650"; | ------------------------------------------------------------------
позиції
------------------------------------------------------------------ |"Керівник самостійного | 2140"; | | управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |"Заступник керівника | 2030" | | самостійного управління | | ------------------------------------------------------------------
виключити;
12) доповнити постанову додатком 8-1 такого змісту:

"Додаток 8-1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів Національного інституту
проблем міжнародної безпеки

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Перший заступник директора | 2280 | |--------------------------------+-------------------------------| |Заступник директора | 2120 | |--------------------------------+-------------------------------| |Керівник групи радників - вчений| 1900-1925 | |секретар | | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач відділу | 2080 | |--------------------------------+-------------------------------| |Радник, помічник директора | 1750-1800 | |--------------------------------+-------------------------------| |Державний експерт | 1750 | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний: консультант, | 1500-1550 | |спеціаліст | | |--------------------------------+-------------------------------| |Старший консультант | 1450-1500 | |--------------------------------+-------------------------------| |Провідний спеціаліст, | 1225 | |консультант | | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст I категорії | 1125 | |--------------------------------+-------------------------------| |Старший референт | 830"; | ------------------------------------------------------------------
13) у додатку 13 до постанови:
у графі "Найменування посади" позицію "Завідувач самостійного
сектору" доповнити словами "Помічник: першого заступника Міністра,
заступника Міністра; радник МЗС";
позицію:
------------------------------------------------------------------ |"Помічник: першого заступника | 1250-1300" | | Міністра, заступника | | | Міністра; радник МЗС | | ------------------------------------------------------------------
виключити;
14) додаток 14 до постанови викласти у такій редакції:

"Додаток 14
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 19 липня 2006 р. N 984)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів апарату інших центральних
органів виконавчої влади та урядових
органів державного управління

---------------------------------------------------------------- | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень| | |----------------------------------| | |центральний| інший | урядовий | | | орган |центральний| орган | | |виконавчої | орган |державного| | | влади із | виконавчої|управління| | |спеціальним| влади | | | | статусом | | | |---------------------------+-----------+-----------+----------| |Керівник урядового органу | | | 2300 | |державного управління | | | | |---------------------------+-----------+-----------+----------| |Перший заступник керівника | | | 2170 | |урядового органу | | | | |державного управління | | | | |---------------------------+-----------+-----------+----------| |Заступник керівника | | | 2100 | |урядового органу | | | | |державного управління | | | | |---------------------------+-----------+-----------+----------| |Директор департаменту | 1950-2050 | 1900-2000 | | |---------------------------+-----------+-----------+----------| |Начальник самостійного | 1750-1850 | 1700-1750 | 1650-1700| |управління | | | | |---------------------------+-----------+-----------+----------| |Начальник самостійного | 1650-1750 | 1600-1700 | 1550-1600| |відділу | | | | |---------------------------+-----------+-----------+----------| |Начальник відділу у складі | 1500-1550 | 1500-1550 | 1500-1525| |департаменту, самостійного | | | | |управління; помічник | | | | |керівника | | | | |---------------------------+-----------+-----------+----------| |Завідувач самостійного | 1350-1375 | 1325-1350 | 1300-1325| |сектору, помічник | | | | |заступника керівника | | | | |---------------------------+-----------+-----------+----------| |Дипломатичний радник | 1300-1325 | 1275-1300 | | |---------------------------+-----------+-----------+----------| |Завідувач сектору у складі | 1250-1275 | 1225-1250 | 1200-1225| |департаменту, самостійного | | | | |управління, самостійного | | | | |відділу; помічник члена | | | | |Комісії, помічник | | | | |керівника апарату | | | | |---------------------------+-----------+-----------+----------| |Головний державний | | | 975-1000| |інспектор | | | | |---------------------------+-----------+-----------+----------| |Головний казначей | | 1000-1100 | | |---------------------------+-----------+-----------+----------| |Головний державний | | | 990-1000| |виконавець | | | | |---------------------------+-----------+-----------+----------| |Головний спеціаліст, | 1000-1100 | 990-1000 | 965-990 | |консультант, радник | | | | |керівника | | | | |---------------------------+-----------+-----------+----------| |Старший державний | | | 875-900 | |інспектор | | | | |---------------------------+-----------+-----------+----------| |Провідний казначей | | 965-990 | | |---------------------------+-----------+-----------+----------| |Старший державний | | | 965-990 | |виконавець | | | | |---------------------------+-----------+-----------+----------| |Провідний спеціаліст, | 850-875 | 840-865 | 830-855 | |державний виконавець | | | | |---------------------------+-----------+-----------+----------| |Спеціаліст I категорії | 765-790 | 755-780 | 745-770 | |---------------------------+-----------+-----------+----------| |Державний інспектор | | | 745-770 | |---------------------------+-----------+-----------+----------| |Спеціаліст II категорії | 685-710 | 675-700 | 655-680 | |---------------------------+-----------+-----------+----------| |Спеціаліст | 625-650 | 600-625 | 595-620 | ----------------------------------------------------------------

Керівні працівники і спеціалісти Державної
податкової адміністрації, які здійснюють контроль
за справлянням податків та інших платежів,
займаються оперативно-розшуковою роботою та
розслідуванням кримінальних справ, організовують
роботу з контролю за надходженням платежів до
бюджетів та примусового їх стягнення, та
ГоловКРУ, які проводять ревізії діяльності
підприємств, установ та організацій

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Директор департаменту | 2200-2300 | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник самостійного | 1950-2100 | |управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник самостійного відділу | 1850-1950 | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник відділу у складі | 1650-1750 | |департаменту, самостійного | | |управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач самостійного сектору | 1485-1525 | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач сектору у складі | 1375-1425 | |департаменту, самостійного | | |управління, самостійного відділу| | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний: державний податковий | 1210-1260 | |ревізор-інспектор, контролер- | | |ревізор, державний аудитор | | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний державний податковий | | |інспектор, старший державний | 1100-1150 | |податковий ревізор-інспектор, | | |провідний: контролер-ревізор, | | |державний аудитор | | |--------------------------------+-------------------------------| |Старший: державний податковий | 960-990 | |інспектор, контролер-ревізор, | | |державний аудитор | | |--------------------------------+-------------------------------| |Державний податковий інспектор, | 850-880"; | |контролер-ревізор, державний | | |аудитор | | ------------------------------------------------------------------
15) у додатку 18 до постанови позиції:

------------------------------------------------------------------ |"Начальник управління | 1000-1100 | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач відділу | 895-920" | ------------------------------------------------------------------
замінити позиціями такого змісту:
------------------------------------------------------------------ |"Начальник управління | 1100-1300 | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач відділу | 950-1000"; | ------------------------------------------------------------------
16) у додатку 21 до постанови позиції:
----------------------------------------------------------------- |"Начальник управління | 1000-1100 | |--------------------------------+------------------------------| |Завідувач самостійного відділу | 895-920 | |--------------------------------+------------------------------| |Завідувач відділу в складі | 815-840" | |управління | | -----------------------------------------------------------------
замінити позиціями такого змісту:
----------------------------------------------------------------- |"Начальник управління | 1100-1300 | |--------------------------------+------------------------------| |Завідувач самостійного відділу | 950-1050 | |--------------------------------+------------------------------| |Завідувач відділу у складі | 915-940"; | |управління | | -----------------------------------------------------------------
17) у додатку 22 до постанови:
назву додатка доповнити словами "територіальних органів
центральних органів виконавчої влади та урядових органів
державного управління в Автономній Республіці Крим";
найменування третьої графи доповнити словами "територіальний
орган центрального органу виконавчої влади та урядового органу
державного управління";
у графі "Найменування посади" позицію "Заступник: міністра,
голови республіканського комітету, голови комітету, керівника
іншого республіканського органу виконавчої влади" доповнити
словами "керівник територіального органу центрального органу
виконавчої влади та урядового органу державного управління";
позиції:
------------------------------------------------------------------ |"Начальник самостійного | 900-1000 | 850-950 | |управління | | | |---------------------------+----------------+-------------------| |Начальник самостійного | 800-850 | 760-810 | |відділу | | | |---------------------------+----------------+-------------------| |Начальник відділу у складі | 695-720 | 655-680" | |самостійного управління | | | |---------------------------+----------------+-------------------| |"Завідувач сектору в складі| 620-645 | 595-620 | |самостійного управління, | | | |самостійного відділу | | | |---------------------------+----------------+-------------------| |Головний спеціаліст | 595-620 | 520-580 | |---------------------------+----------------+-------------------| |Провідний спеціаліст | 515-540 | 460-520 | |---------------------------+----------------+-------------------| |Спеціаліст I категорії | 455-480 | 435-460 | |---------------------------+----------------+-------------------| |Спеціаліст II категорії | 440 | 435 | |---------------------------+----------------+-------------------| |Спеціаліст | 410 | 400" | ------------------------------------------------------------------
замінити позиціями такого змісту:
------------------------------------------------------------------ |"Начальник самостійного | 1100-1200 | 1050-1150 | |управління | | | |---------------------------+----------------+-------------------| |Начальник самостійного | 920-1020 | 900-1000 | |відділу | | | |---------------------------+----------------+-------------------| |Начальник відділу у складі | 895-920 | 880-910"; | |самостійного управління | | | |---------------------------+----------------+-------------------| |"Завідувач сектору в складі| 620-645 | 600-625 | |самостійного управління, | | | |самостійного відділу | | | |---------------------------+----------------+-------------------| |Головний державний | | 625-650 | |інспектор | | | |---------------------------+----------------+-------------------| |Головний спеціаліст | 600-625 | 595-620 | |---------------------------+----------------+-------------------| |Провідний державний | | 540-565 | |інспектор | | | |---------------------------+----------------+-------------------| |Провідний спеціаліст | 520-545 | 515-540 | |---------------------------+----------------+-------------------| |Старший державний | | 515-540 | |інспектор | | | |---------------------------+----------------+-------------------| |Спеціаліст I категорії | 460-485 | 455-480 | |---------------------------+----------------+-------------------| |Спеціаліст II категорії | 440 | 440 | |---------------------------+----------------+-------------------| |Спеціаліст | 410 | 410"; | ------------------------------------------------------------------
18) у додатку 23 до постанови позиції:
------------------------------------------------------------------ |"Заступник керівника | 1800 | 1700 | 1600 | |апарату держадміністрації | | | | |---------------------------+-----------+---------+--------------| |Начальник управління, | 900-1000 | 850-950 | 800-900 | |відділу | | | | |---------------------------+-----------+---------+--------------| |Начальник відділу в складі | 695-720 | 685-710 | 675-700" | |управління | | | | ------------------------------------------------------------------
замінити позиціями такого змісту:
------------------------------------------------------------------ |"Заступник керівника | 1900 | 1850 | 1800 | |апарату держадміністрації | | | | |---------------------------+-----------+---------+--------------| |Начальник управління | 1000-1100 | 950-1050| 900-1000 | |---------------------------+-----------+---------+--------------| |Начальник відділу | 900-1000 | 850-950 | 800-900 | |---------------------------+-----------+---------+--------------| |Начальник відділу у складі | 880-910 | 840-900 | 830-890"; | |управління | | | | ------------------------------------------------------------------
19) у додатку 24 до постанови:
у назві додатка слова "Автономній Республіці Крим" виключити;
у найменуванні другої графи слова "Автономна Республіка Крим"
виключити;
позиції:
------------------------------------------------------------------- |"Керівник самостійного | 1200-1300 |1100-1200| 1000-1100 | |управління, відділу, | | | | |іншого структурного | | | | |підрозділу, які | | | | |є юридичними особами | | | | |-----------------------+----------------+---------+--------------| |Начальник управління, | 900-1000 | 850-950 | 800-900 | |відділу, служби | | | | |-----------------------+----------------+---------+--------------| |Начальник відділу в | 695-720 | 685-710 | 675-700"; | |складі управління | | | | |-----------------------+----------------+---------+--------------| |"Головний казначей | 625-650 | 605-630 | 585-610"; | |-----------------------+----------------+---------+--------------| |"Провідний казначей | 540-565 | 520-545 | 500-525 | |-----------------------+----------------+---------+--------------| |Провідний спеціаліст, | 515-540 | 495-520 | 475-500" | |старший державний | | | | |виконавець | | | | |------------------------------------------------------------------
замінити позиціями такого змісту:
------------------------------------------------------------------- |"Керівник самостійного | 1600-1700 |1500-1600| 1400-1500 | |управління, відділу, | | | | |іншого структурного | | | | |підрозділу, які | | | | |є юридичними особами, | | | | |керівник державної | | | | |інспекції | | | | |-----------------------+----------------+---------+--------------| |Начальник управління у | 1000-1100 | 950-1050| 900-1000 | |складі головного | | | | |управління | | | | |-----------------------+----------------+---------+--------------| |Начальник відділу у | 900-1000 | 850-950 | 800-900 | |складі головного | | | | |управління, | | | | |самостійного | | | | |управління, іншого | | | | |структурного | | | | |підрозділу, які є | | | | |юридичними особами, | | | | |головний бухгалтер | | | | |-----------------------+----------------+---------+--------------| |Начальник відділу у | 880-910 | 840-900 | 830-890"; | |складі управління | | | | |-----------------------+----------------+---------+--------------| |"Головний казначей, | 625-650 | 605-630 | 585-610"; | |головний державний | | | | |інспектор | | | | |-----------------------+----------------+---------+--------------| |"Провідний казначей, | 540-565 | 520-545 | 500-525 | |провідний державний | | | | |інспектор | | | | |-----------------------+----------------+---------+--------------| |Провідний спеціаліст, | 515-540 | 495-520 | 475-500"; | |старший державний | | | | |виконавець, старший | | | | |державний інспектор | | | | -------------------------------------------------------------------
позицію:
------------------------------------------------------------------- |"Завідувач сектору | 630-655 | 610-635 | 590-615" | |в складі управління, | | | | |відділу, служби | | | | -------------------------------------------------------------------

виключити;
20) додатки 25 і 26 до постанови викласти у такій редакції:

"Додаток 25
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 19 липня 2006 р. N 984)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів, які здійснюють контроль
за справлянням податків та інших платежів,
організовують роботу з контролю за надходженням
платежів до бюджетів та примусового їх
стягнення, державних податкових адміністрацій,
спеціалізованих державних податкових інспекцій
та керівних працівників і спеціалістів,
які проводять державний фінансовий аудит та
інспектування діяльності підприємств,
установ та організацій контрольно-ревізійних
управлінь в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

----------------------------------------------------------------- | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | | |------------------------------| | |Автономна |за групами областей| | |Республіка|-------------------| | |Крим, поза| I | II, | | |групою, | |м. Сева- | | |м. Київ | | стополь | |--------------------------------+----------+---------+---------| |Голова державної податкової | 1980 | 1870 | 1760| |адміністрації, начальник | | | | |контрольно-ревізійного | | | | |управління | | | | |--------------------------------+----------+---------+---------| |Перший заступник: голови | 1880 | 1775 | 1670| |державної податкової | | | | |адміністрації, начальника | | | | |контрольно-ревізійного | | | | |управління | | | | |--------------------------------+----------+---------+---------| |Заступник голови державної | 1780 | 1680 | 1585| |податкової адміністрації, | | | | |начальник спеціалізованої | | | | |державної податкової | | | | |інспекції, заступник начальника | | | | |контрольно-ревізійного | | | | |управління | | | | |--------------------------------+----------+---------+---------| |Начальник управління, |1210-1430 |1155-1375|1100-1210| |самостійного відділу | | | | |--------------------------------+----------+---------+---------| |Начальник відділу у | 985-1010 | 970-1000| 960-990 | |складі управління | | | | |--------------------------------+----------+---------+---------| |Помічник: голови державної | 790-820 | 760-790 | 740-770 | |податкової адміністрації, | | | | |начальника контрольно- | | | | |ревізійного управління | | | | |--------------------------------+----------+---------+---------| |Завідувач сектору | 860-890 | 820-850 | 800-830 | |--------------------------------+----------+---------+---------| |Головний: державний | 830-850 | 790-820 | 770-800 | |податковий ревізор-інспектор, | | | | |контролер-ревізор, | | | | |державний аудитор | | | | |--------------------------------+----------+---------+---------| |Головний державний податковий | 710-740 | 680-710 | 660-690 | |інспектор, старший | | | | |державний податковий ревізор- | | | | |інспектор, провідний: | | | | |контролер-ревізор, | | | | |державний аудитор | | | | |--------------------------------+----------+---------+---------| |Старший: державний | 640-670 | 640-670 | 610-640 | |податковий інспектор, | | | | |контролер-ревізор, | | | | |державний аудитор | | | | |--------------------------------+----------+---------+---------| |Державний податковий інспектор, | 580-610 | 580-605 | 580-605 | |контролер-ревізор, державний | | | | |аудитор | | | | -----------------------------------------------------------------

Додаток 26
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 19 липня 2006 р. N 984)
СХЕМА
посадових окладів начальницького складу і спеціалістів
податкової міліції державної податкової адміністрації
в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та
Севастополі, спеціалізованих державних податкових
інспекцій

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | | |-------------------------------| | |Автономна |за групами областей | | |Республіка|--------------------| | |Крим, поза| I | II, | | |групою, | |м. Сева- | | |м. Київ | | стополь | |--------------------------------+----------+---------+----------| |Начальник управління податкової | 1880 | 1775 | 1670 | |міліції - перший заступник | | | | |голови державної податкової | | | | |адміністрації | | | | |--------------------------------+----------+---------+----------| |Начальник головного відділу | 1690 | 1600 | 1505 | |податкової міліції - перший | | | | |заступник начальника | | | | |спеціалізованої державної | | | | |податкової інспекції | | | | |--------------------------------+----------+---------+----------| |Начальник управління, штабу, |1210-1430 |1155-1375|1100-1210 | |самостійного відділу | | | | |--------------------------------+----------+---------+----------| |Начальник відділу у складі | 985-1010 | 970-1000| 960-990 | |управління; начальник відділу, | | | | |відділення у складі головного | | | | |відділу податкової міліції | | | | |спеціалізованої державної | | | | |податкової інспекції | | | | |--------------------------------+----------+---------+----------| |Завідувач сектору | 860-890 | 820-850 | 800-830 | |--------------------------------+----------+---------+----------| |Начальник відділення у складі | 830-850 | 790-820 | 770-800 | |управління, відділу, начальник | | | | |чергової частини, командир роти,| | | | |старший слідчий з особливо | | | | |важливих справ, головний | | | | |державний податковий | | | | |ревізор-інспектор | | | | |--------------------------------+----------+---------+----------| |Старший: оперуповноважений з | 710-740 | 680-710 | 660-690 | |особливо важливих справ, | | | | |слідчий, інспектор з особливих | | | | |доручень; старший групи, | | | | |слідчий з особливо важливих | | | | |справ, головний державний | | | | |податковий інспектор, старший | | | | |державний податковий ревізор- | | | | |інспектор | | | | |--------------------------------+----------+---------+----------| |Старший: оперуповноважений, | 640-670 | 640-670 | 610-640 | |експерт; слідчий, командир | | | | |взводу, старший державний | | | | |податковий інспектор | | | | |--------------------------------+----------+---------+----------| |Старший інспектор, | 580-610 | 580-605 | 580-605 | |оперуповноважений, експерт, | | | | |державний податковий інспектор | | | | |--------------------------------+----------+---------+----------| |Інспектор | 570-600 | 570-600 | 570-600";| ------------------------------------------------------------------
21) у додатку 27 до постанови:
у розділі першому позиції:
------------------------------------------------------------------ |"Голова територіального | 1800 | |відділення | | |--------------------------------+-------------------------------| |Заступник голови територіального| 1620-1675" | |відділення | | ------------------------------------------------------------------
виключити;
доповнити розділ після позиції:
------------------------------------------------------------------ |"Помічник голови територіального| 655-680" | |відділення, завідувач | | |самостійного сектору | | ------------------------------------------------------------------
позицією такого змісту:
------------------------------------------------------------------ |"Головний експерт | 630-650"; | ------------------------------------------------------------------
у розділі другому позицію:
------------------------------------------------------------------ |"Начальник відділу | 1170-1300" | ------------------------------------------------------------------
замінити позиціями такого змісту:
------------------------------------------------------------------ |"Голова територіального | 2340 | |відділення | | |--------------------------------+-------------------------------| |Заступник голови | 2105-2175 | |територіального відділення | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник відділу | 1170-1300 | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач самостійного | 860-885"; | |сектору | | ------------------------------------------------------------------
22) у додатку 28 до постанови:
у розділі першому позицію:
------------------------------------------------------------------ |"Голова територіального | 1800 | 1700 | 1600" | |відділення | | | | ------------------------------------------------------------------
виключити;
доповнити розділ після позиції:
------------------------------------------------------------------ |"Завідувач самостійного | 655-680 | 615-640 | 600-625" | |сектору | | | | ------------------------------------------------------------------
позицією такого змісту:
------------------------------------------------------------------ |"Головний експерт | 625-650 | 600-615 | 585-600"; | ------------------------------------------------------------------
у розділі другому:
доповнити розділ перед позицією:
------------------------------------------------------------------ |"Заступник голови | 2100 | 1990 | 1870" | |територіального | | | | |відділення | | | | ------------------------------------------------------------------
позицією такого змісту:
------------------------------------------------------------------ |"Голова територіального | 2340 | 2210 | 2080"; | |відділення | | | | ------------------------------------------------------------------
після позиції:
------------------------------------------------------------------ |"Начальник відділу | 1170-1300 | 1105-1235 | 1040-1170" | ------------------------------------------------------------------
доповнити розділ позицією такого змісту:
------------------------------------------------------------------ |"Завідувач самостійного | 855-885 | 820-850 | 790-820"; | |сектору | | | | ------------------------------------------------------------------
23) додатки 29-31 до постанови викласти у такій редакції:

"Додаток 29
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 19 липня 2006 р. N 984)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів відділень Державного
казначейства, міських управлінь, відділів
та інших територіальних органів
центральних органів виконавчої влади
та їх урядових органів державного
управління у містах, міських (міст
обласного значення), міськрайонних
(у разі утворення) управлінь юстиції,
спеціалістів: контрольно-ревізійних
відділів, державних податкових інспекцій,
які мають ранг державного службовця у
містах (крім мм. Києва та Севастополя),
об'єднаних державних податкових інспекцій,
об'єднаних контрольно-ревізійних відділів

------------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | | |----------------------------------------------| | |у містах з| за групами міст | | | чисель- |-----------------------------------| | | ністю | поза | I, | II | III | | |населення |групою | об'єднана | | | | | понад | | державна | | | | | 1 млн. | | податкова | | | | | чоловік | |інспекція і| | | | | | |контрольно-| | | | | | |ревізійний | | | | | | | відділ | | | |-----------------------+----------+-------+-----------+-------+-------| |Начальник управління, | 920-945 |915-940| 900-925 |895-920|890-915| |відділення | | | | | | |-----------------------+----------+-------+-----------+-------+-------| |Начальник відділу у | 740-765 |735-760| 730-755 |725-750|600-625| |складі управління, | | | | | | |відділення, головний | | | | | | |бухгалтер | | | | | | |-----------------------+----------+-------+-----------+-------+-------| |Завідувач самостійного | 600-625 |590-615| 580-605 |570-595|550-575| |сектору | | | | | | |-----------------------+----------+-------+-----------+-------+-------| |Головний казначей, | 570-595 |565-590| 535-560 |520-545|500-525| |головний державний | | | | | | |інспектор | | | | | | |-----------------------+----------+-------+-----------+-------+-------| |Головний спеціаліст, | 540-565 |535-560| 510-535 |495-520|455-480| |головний державний | | | | | | |виконавець, провідний | | | | | | |казначей, провідний | | | | | | |державний інспектор | | | | | | |-----------------------+----------+-------+-----------+-------+-------| |Провідний спеціаліст, | 485-510 |475-500| 465-490 |455-480|425-450| |старший державний | | | | | | |виконавець, старший | | | | | | |державний інспектор | | | | | | |-----------------------+----------+-------+-----------+-------+-------| |Спеціаліст I категорії,| 445-470 |435-460| 430-455 |420-440|410-435| |державний виконавець | | | | | | |-----------------------+----------+-------+-----------+-------+-------| |Спеціаліст II категорії| 425 | 425 | 420 | 400 | 400 | |-----------------------+----------+-------+-----------+-------+-------| |Спеціаліст | 410 | 410 | 400 | 380 | 380 | ------------------------------------------------------------------------

Додаток 30
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 19 липня 2006 р. N 984)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів державних податкових інспекцій,
які мають спеціальні звання, керівних
працівників і спеціалістів, які проводять
державний фінансовий аудит та інспектування
діяльності підприємств, установ, організацій,
контрольно-ревізійних відділів у містах
(крім мм. Києва та Севастополя), об'єднаних
державних податкових інспекцій, об'єднаних
контрольно-ревізійних відділів

------------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | | |----------------------------------------------| | |у містах з| за групами міст | | | чисель- |-----------------------------------| | | ністю | поза | I, | II | III | | |населення |групою | об'єднана | | | | | понад | | державна | | | | | 1 млн. | | податкова | | | | | чоловік | | інспекція | | | |-----------------------+----------+-------+-----------+-------+-------| |Начальник державної | 1160 | 1080 | 1070 | 1000 | 945 | |податкової інспекції, | | | | | | |контрольно- | | | | | | |ревізійного відділу | | | | | | |-----------------------+----------+-------+-----------+-------+-------| |Заступник начальника | 1050 | 1025 | 1015 | 950 | 900 | |державної податкової | | | | | | |інспекції, контрольно- | | | | | | |ревізійного відділу | | | | | | |-----------------------+----------+-------+-----------+-------+-------| |Начальник управління | 830-860 |820-850| 810-840 |780-810|750-780| |-----------------------+----------+-------+-----------+-------+-------| |Начальник відділу у | 800-830 |780-810| 770-800 |755-785|730-760| |складі управління | | | | | | |-----------------------+----------+-------+-----------+-------+-------| |Завідувач сектору | 760-790 |750-780| 740-770 |720-750|700-730| |-----------------------+----------+-------+-----------+-------+-------| |Головний: державний | 700-730 |680-710| 680-710 |650-680|620-650| |податковий ревізор- | | | | | | |інспектор, | | | | | | |контролер-ревізор, | | | | | | |державний аудитор | | | | | | |-----------------------+----------+-------+-----------+-------+-------| |Головний державний | 650-680 |630-660| 630-660 |600-630|590-620| |податковий інспектор, | | | | | | |старший державний | | | | | | |податковий ревізор- | | | | | | |інспектор; провідний: | | | | | | |контролер-ревізор, | | | | | | |державний аудитор | | | | | | |-----------------------+----------+-------+-----------+-------+-------| |Старший: державний | 590-620 |590-620| 590-620 |585-615|585-615| |податковий інспектор, | | | | | | |контролер-ревізор, | | | | | | |державний аудитор | | | | | | |-----------------------+----------+-------+-----------+-------+-------| |Державний податковий | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | |інспектор, | | | | | | |контролер-ревізор, | | | | | | |державний аудитор | | | | | | ------------------------------------------------------------------------

Додаток 31
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 19 липня 2006 р. N 984)
СХЕМА
посадових окладів начальницького складу
і спеціалістів податкової міліції
державних податкових інспекцій
у містах, об'єднаних
державних податкових інспекцій

-------------------------------------------------------------------- | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | | |---------------------------------------| | | у містах з |в інших містах, об'єднана | | |чисельністю | державна податкова | | | населення | інспекція | | | понад | | | | 1 млн. | | | | чоловік | | |--------------------------+------------+--------------------------| |Начальник головного | 1050 | 1015 | |відділу (відділу) | | | |податкової міліції - | | | |перший заступник | | | |начальника державної | | | |податкової інспекції | | | |--------------------------+------------+--------------------------| |Начальник відділу, штабу, | 800-830 | 770-800 | |відділення у складі | | | |головного відділу | | | |(відділу) | | | |--------------------------+------------+--------------------------| |Старший слідчий, головний | 700-730 | 680-710 | |державний податковий | | | |ревізор-інспектор | | | |--------------------------+------------+--------------------------| |Старший: | 650-680 | 630-660 | |оперуповноважений, | | | |експерт, державний | | | |податковий ревізор- | | | |інспектор; слідчий, | | | |начальник чергової | | | |частини, командир взводу, | | | |головний державний | | | |податковий інспектор | | | |--------------------------+------------+--------------------------| |Оперуповноважений, | 520-620 | 590-620 | |експерт, старший | | | |інспектор, старший | | | |державний податковий | | | |інспектор | | | |--------------------------+------------+--------------------------| |Інспектор, державний | 580 | 580"; | |податковий інспектор | | | --------------------------------------------------------------------
24) у додатку 33 до постанови позиції:
------------------------------------------------------------------ |"Керівник апарату | 895-920 | 855-880 | |держадміністрації | | | |-------------------------------+----------------+---------------| |Заступник керівника апарату | 715-740 | 675-700" | ------------------------------------------------------------------
замінити позиціями такого змісту:
------------------------------------------------------------------ |"Керівник апарату | 1750 | 1550-1600 | |держадміністрації | | | |-------------------------------+----------------+---------------| |Заступник керівника апарату | 1660 | 1440-1550"; | ------------------------------------------------------------------
25) у додатку 34 до постанови:
назву додатка доповнити словами "керівних працівників і
спеціалістів у районах в містах та об'єднаних (міських та
районних) відділень Держказначейства";
у графі "Найменування посади" у позиції "Начальник відділу,
служби" слово "служби" замінити словами "головний бухгалтер";
найменування третьої графи викласти у такій редакції:
"район, район у місті, міжрайонні (об'єднані) підрозділи";
позиції "Головний казначей, головний державний соціальний
інспектор"; "Провідний казначей, державний соціальний інспектор";
"Провідний спеціаліст, старший державний виконавець" доповнити
відповідно словами "головний державний інспектор", "провідний
державний інспектор", "старший державний інспектор";
26) додатки 35-37 до постанови викласти у такій редакції:

"Додаток 35
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 19 липня 2006 р. N 984)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів,
які здійснюють контроль за справлянням податків
та інших платежів, організовують роботу з контролю
за надходженням платежів до бюджетів та примусового
їх стягнення державних податкових інспекцій, керівних
працівників і спеціалістів, які проводять державний
фінансовий аудит та інспектування діяльності
підприємств, установ, організацій,
контрольно-ревізійних відділів у районах,
районах у мм. Києві та Севастополі, міжрайонних
державних податкових інспекцій, міжрайонних
(об'єднаних) контрольно-ревізійних відділів

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади |Місячний посадовий оклад, гривень | | |-------------------------------------| | | район | район, район у | | |у м. Києві|м. Севастополі, міжрайонна| | | | державна податкова | | | | інспекція | |--------------------------+----------+--------------------------| |Начальник державної | 1090 | 1050 | |податкової інспекції, | | | |контрольно-ревізійного | | | |відділу | | | |--------------------------+----------+--------------------------| |Заступник начальника | 1050 | 1010 | |державної податкової | | | |інспекції, контрольно- | | | |ревізійного відділу | | | |--------------------------+----------+--------------------------| |Начальник самостійного | 840-870 | 810-840 | |відділу | | | |--------------------------+----------+--------------------------| |Завідувач сектору | 750-780 | 710-740 | |--------------------------+----------+--------------------------| |Головний: державний | 710-740 | 680-710 | |податковий ревізор- | | | |інспектор, контролер- | | | |ревізор, державний аудитор| | | |--------------------------+----------+--------------------------| |Головний державний | 640-670 | 630-660 | |податковий інспектор, | | | |старший державний | | | |податковий ревізор- | | | |інспектор, провідний: | | | |контролер-ревізор, | | | |державний аудитор | | | |--------------------------+----------+--------------------------| |Старший: державний | 600-630 | 590-620 | |податковий інспектор, | | | |контролер-ревізор, | | | |державний аудитор | | | |--------------------------+----------+--------------------------| |Державний податковий | 590 | 580 | |інспектор, контролер- | | | |ревізор, державний аудитор| | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 36
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 19 липня 2006 р. N 984)
СХЕМА
посадових окладів начальницького складу
і спеціалістів податкової міліції державних
податкових інспекцій у районах, районах у
містах, міжрайонних державних податкових інспекцій

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник відділу податкової | 1010 | |міліції - перший заступник | | |начальника державної податкової | | |міліції | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник відділення, штабу у | 810-840 | |складі відділу | | |--------------------------------+-------------------------------| |Старший слідчий, головний | 680-710 | |державний податковий ревізор- | | |інспектор | | |--------------------------------+-------------------------------| |Старший: оперуповноважений, | 630-660 | |експерт, державний податковий | | |ревізор-інспектор; слідчий, | | |головний державний податковий | | |інспектор | | |--------------------------------+-------------------------------| |Оперуповноважений, експерт, | 590-620 | |старший інспектор, старший | | |державний податковий інспектор | | |--------------------------------+-------------------------------| |Інспектор, державний податковий | 580 | |інспектор | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 37
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 19 липня 2006 р. N 984)
СХЕМА
посадових окладів начальницького складу
і спеціалістів податкової міліції державних
податкових інспекцій у районах м. Києва

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник головного відділу | 1050 | |податкової міліції - перший | | |заступник начальника державної | | |податкової інспекції | | |--------------------------------+-------------------------------| |Перший заступник, заступник | 865-920 | |начальника головного відділу | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник відділу, відділення, | 820-850 | |штабу у складі головного | | |відділу | | |--------------------------------+-------------------------------| |Старший слідчий, головний | 710-740 | |державний податковий ревізор- | | |інспектор | | |--------------------------------+-------------------------------| |Старший: оперуповноважений, | 640-670 | |експерт, державний податковий | | |ревізор-інспектор; слідчий, | | |головний державний податковий | | |інспектор | | |--------------------------------+-------------------------------| |Оперуповноважений, експерт, | 600-630 | |старший інспектор, старший | | |державний податковий інспектор | | |--------------------------------+-------------------------------| |Інспектор, державний податковий | 590"; | |інспектор | | ------------------------------------------------------------------
27) у додатку 38 до постанови позиції:
------------------------------------------------------------------ |"Начальник управління, самостійного | 1915-1940 | |відділу, старший помічник Генерального| | |прокурора з особливих доручень | | |--------------------------------------+-------------------------| |Начальник відділу в складі управління,| 1655-1680 | |помічник Генерального прокурора з | | |особливих доручень | | |--------------------------------------+-------------------------| |Старший слідчий в особливо важливих | 1425-1450 | |справах | | |--------------------------------------+-------------------------| |Слідчий в особливо важливих справах, | 1310-1335 | |старший прокурор управління, відділу, | | |старший прокурор-криміналіст, | | |прокурор-криміналіст | | |--------------------------------------+-------------------------| |Прокурор управління, відділу | 1250-1275" | ------------------------------------------------------------------
замінити позиціями такого змісту:
------------------------------------------------------------------ |"Начальник управління, самостійного | 2080-2140 | |відділу, старший помічник Генерального| | |прокурора з особливих доручень | | |--------------------------------------+-------------------------| |Начальник відділу у складі управління,| 1700-1800 | |помічник Генерального прокурора з | | |особливих доручень | | |--------------------------------------+-------------------------| |Старший слідчий в особливо важливих | 1500-1600 | |справах | | |--------------------------------------+-------------------------| |Слідчий в особливо важливих справах, | 1400-1500 | |старший прокурор управління, відділу, | | |старший прокурор-криміналіст, | | |прокурор-криміналіст | | |--------------------------------------+-------------------------| |Прокурор управління, відділу | 1300-1375"; | ------------------------------------------------------------------
28) у додатку 39 до постанови позиції:
-------------------------------------------------------------------- |"Прокурор | 2000 | 1950 | 1850 | 1800"; | |----------------------+----------+------------+-------+-----------| |"Начальник управління,| 895-920 | 895-920 |855-880| 815-840 | |відділу, старший | | | | | |помічник прокурора | | | | | |----------------------+----------+------------+-------+-----------| |Старший слідчий | 795-820 | | | | |з особливо | | | | | |важливих справ | | | | | |----------------------+----------+------------+-------+-----------| |Слідчий з особливо | 755-780 | 755-780 |755-780| 755-780 | |важливих справ, | | | | | |прокурор-криміналіст | | | | | |----------------------+----------+------------+-------+-----------| |Старший слідчий | | 715-740 |715-740| 715-740 | |----------------------+----------+------------+-------+-----------| |Старший прокурор | 755-780 | 755-780 |715-740| 715-740 | |управління, відділу | | | | | |----------------------+----------+------------+-------+-----------| |Прокурор управління, | 715-740 | 715-740 |675-700| 675-700" | |відділу, помічник | | | | | |прокурора, головний | | | | | |спеціаліст | | | | | --------------------------------------------------------------------
замінити позиціями такого змісту:
-------------------------------------------------------------------- |"Прокурор | 2000 | 1990 | 1880 | 1800"; | |----------------------+----------+------------+---------+---------| |"Начальник управління,|1500-1600 | 1500-1600 |1400-1450|1350-1400| |відділу, старший | | | | | |помічник прокурора | | | | | |----------------------+----------+------------+---------+---------| |Старший слідчий | 995-1020 | | | | |з особливо | | | | | |важливих справ | | | | | |----------------------+----------+------------+---------+---------| |Слідчий з особливо | 955-980 | 955-980 | 955-980 |955-980 | |важливих справ, | | | | | |прокурор-криміналіст | | | | | |----------------------+----------+------------+---------+---------| |Старший слідчий | | 915-940 | 915-940 |915-940 | |----------------------+----------+------------+---------+---------| |Старший прокурор | 955-980 | 955-980 | 915-940 |915-940 | |управління, відділу | | | | | |----------------------+----------+------------+---------+---------| |Прокурор управління, | 915-940 | 915-940 | 875-900 |875-900";| |відділу, помічник | | | | | |прокурора, головний | | | | | |спеціаліст | | | | | --------------------------------------------------------------------
29) у додатку 40 до постанови позиції:
------------------------------------------------------------------- |"Старший помічник | 765-790 |745-770|705-730|685-710|645-670 | |прокурора, слідчий з| | | | | | |особливо важливих | | | | | | |справ | | | | | | |--------------------+-----------+-------+-------+-------+--------| |Старший слідчий, | 725-750 |725-750|685-710|685-710|645-670 | |прокурор-криміналіст| | | | | | |--------------------+-----------+-------+-------+-------+--------| |Слідчий | | |645-670|645-670|625-650 | |--------------------+-----------+-------+-------+-------+--------| |Помічник прокурора | 645-670 |645-670|645-670|645-670|625-650"| -------------------------------------------------------------------
замінити позиціями такого змісту:
-------------------------------------------------------------------- |"Старший помічник | 975-1000 |945-970|905-930|885-910|845-870 | |прокурора, слідчий з| | | | | | |особливо важливих | | | | | | |справ | | | | | | |--------------------+-----------+-------+-------+-------+---------| |Старший слідчий, | 975-1000 |945-970|905-930|885-910|845-870 | |прокурор-криміналіст| | | | | | |--------------------+-----------+-------+-------+-------+---------| |Слідчий | | |845-870|845-870|825-850 | |--------------------+-----------+-------+-------+-------+---------| |Помічник прокурора | 935-960 |845-870|845-870|845-870|825-850";| | | | | | | | --------------------------------------------------------------------
30) додаток 41 до постанови викласти в такій редакції:

"Додаток 41
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 19 липня 2006 р. N 984)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів районних, міжрайонних,
районних у містах, природоохоронних та інших
прирівняних до них прокуратур

------------------------------------------------------------------ | Найменування | Місячний посадовий оклад, гривень | | посади |-----------------------------------------------| | | районні | прокуратура | районна | | | прокуратури | виправно- | прокуратура | | | м. Києва | трудових | у містах, | | | | установ, |природоохоронна| | | | міжрайонна |прокуратура та | | | | прокуратура | прокуратура | | | | | сільського | | | | | району | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Прокурор | 1600 | 1400 | 1315 | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Заступник | 1440 | 1260 | 1225 | |прокурора | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Старший: | 975-1000 | 875-900 | 835-860 | |помічник | | | | |прокурора, | | | | |слідчий | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Слідчий | 935-960 | 835-860 | 795-820 | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Помічник | 935-960 | 835-860 | 795-820 | |прокурора | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Стажист | 515-540 | 515-540 | 515-540"; | ------------------------------------------------------------------
31) у додатку 42 до постанови позиції:
------------------------------------------------------------------ |"Керівник управління | 2140"; | |--------------------------------------+-------------------------| |"Головний: спеціаліст, консультант | 1550" | ------------------------------------------------------------------
замінити позиціями такого змісту:
------------------------------------------------------------------ |"Керівник управління | 2180"; | |--------------------------------------+-------------------------| |"Головний: спеціаліст, консультант | 1700"; | ------------------------------------------------------------------
32) у додатку 43 до постанови позиції:
------------------------------------------------------------------ |"Начальник управління | 2140"; | |--------------------------------------+-------------------------| |"Головний: спеціаліст, консультант | 1550" | ------------------------------------------------------------------
замінити позиціями такого змісту:
------------------------------------------------------------------ |"Начальник управління | 2180"; | |--------------------------------------+-------------------------| |"Головний: спеціаліст, консультант | 1700"; | ------------------------------------------------------------------
33) додатки 44 і 45 до постанови викласти у такій редакції:

"Додаток 44
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 19 липня 2006 р. N 984)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів апарату вищих спеціалізованих
судів

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Керівник апарату (завідувач | 2250 | |секретаріату) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник управління | 1950-2050 | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник самостійного відділу | 1900-1980 | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник відділу у складі | 1850-1915 | |управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач сектору, керівник | 1750-1850 | |прес-служби | | |--------------------------------+-------------------------------| |Радник голови суду | 1800-1850 | |--------------------------------+-------------------------------| |Радник першого заступника голови| 1750-1800 | |суду | | |--------------------------------+-------------------------------| |Помічник: голови, першого | 1650-1700 | |заступника голови, заступника | | |голови суду, голови Судової | | |палати, заступника голови | | |Судової палати, секретаря | | |Пленуму, судді | | |--------------------------------+-------------------------------| |Радник заступника голови суду | 1600-1650 | |--------------------------------+-------------------------------| |Науковий консультант | 1500-1550 | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний: консультант, | 1400-1450 | |спеціаліст | | |--------------------------------+-------------------------------| |Старший консультант | 1350-1400 | |--------------------------------+-------------------------------| |Провідний спеціаліст, | 1100-1150 | |консультант | | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст I категорії, старший | 1050-1100 | |секретар суду, старший судовий | | |розпорядник | | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст II категорії, | 850-900 | |відповідальний секретар судової | | |палати, секретар судового | | |засідання, судовий розпорядник | | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст, секретар суду, | 750-800 | |комендант суду | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 45
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 19 липня 2006 р. N 984)
СХЕМА
посадових окладів працівників і спеціалістів
апарату апеляційних судів

--------------------------------------------------------------------- | Найменування | Місячний посадовий оклад, гривень | | посади |---------------------------------------------------| | |Апеляцій-|апеляцій-| апеляційний загальний суд | | |ний суд |ний спе- |-------------------------------| | |України |ціалізо- |Автономна | I | II, | | | |ваний |Республіка| |м. Сева- | | | |суд |Крим, поза| |стополь | | | | |групою, | | | | | | |м. Київ | | | |---------------+---------+---------+----------+----------+---------| |Керівник |2000-2140|1500-1600|1500-1600 |1400-1500 |1300-1400| |апарату | | | | | | |(завідувач | | | | | | |секретаріату) | | | | | | |---------------+---------+---------+----------+----------+---------| |Начальник |1800-1900| | | | | |управління, | | | | | | |керуючий | | | | | | |справами | | | | | | |---------------+---------+---------+----------+----------+---------| |Начальник: |1700-1800|1050-1150|1050-1150 | 950-1050 | 900-1000| |самостійного | | | | | | |відділу, прес- | | | | | | |служби в | | | | | | |апараті | | | | | | |Апеляційного | | | | | | |суду України, | | | | | | |відділу | | | | | | |---------------+---------+---------+----------+----------+---------| |Начальник |1500-1600|1000-1050|1000-1050 | 900-1000 | 850-950 | |відділу у | | | | | | |складі | | | | | | |управління, | | | | | | |помічник | | | | | | |голови суду в | | | | | | |апараті | | | | | | |Апеляційного | | | | | | |суду України; | | | | | | |головний | | | | | | |бухгалтер | | | | | | |---------------+---------+---------+----------+----------+---------| |Помічник: |1250-1300| | | | | |заступника | | | | | | |голови суду, | | | | | | |заступника | | | | | | |голови судової | | | | | | |палати, судді | | | | | | |Апеляційного | | | | | | |суду України | | | | | | |---------------+---------+---------+----------+----------+---------| |Помічник голови| | 640-665 | 610-635 | 595-620 | 575-600 | |суду, радник | | | | | | |голови суду | | | | | | |---------------+---------+---------+----------+----------+---------| |Завідувач |1350-1400| | | | | |сектору | | | | | | |---------------+---------+---------+----------+----------+---------| |Науковий | 1300 | | | | | |консультант | | | | | | |---------------+---------+---------+----------+----------+---------| |Головний |1100-1150| | | | | |консультант | | | | | | |---------------+---------+---------+----------+----------+---------| |Радник, | | 635-660 | 595-620 | 575-600 | 555-580 | |помічник | | | | | | |першого | | | | | | |заступника та | | | | | | |заступника | | | | | | |голови суду, | | | | | | |судді | | | | | | |---------------+---------+---------+----------+----------+---------| |Головний |1100-1150| 625-660 | 585-610 | 560-585 | 525-550 | |спеціаліст | | | | | | |---------------+---------+---------+----------+----------+---------| |Старший | 950-975 | 625-660 | 585-610 | 560-585 | 525-550 | |консультант | | | | | | |---------------+---------+---------+----------+----------+---------| |Завідувач | 950-975 | | | | | |редакційно- | | | | | | |видавничої | | | | | | |групи | | | | | | |---------------+---------+---------+----------+----------+---------| |Завідувач | | 625-660 | 585-610 | 560-585 | 525-550 | |приймальні | | | | | | |---------------+---------+---------+----------+----------+---------| |Провідний | 920-945 | 555-580 | 515-540 | 495-520 | 475-500 | |спеціаліст, | | | | | | |консультант | | | | | | |---------------+---------+---------+----------+----------+---------| |Спеціаліст І | 775-800 | 475-500 | 475-500 | 475-500 | 475-500 | |категорії, | | | | | | |старший | | | | | | |секретар суду, | | | | | | |старший | | | | | | |судовий | | | | | | |розпорядник | | | | | | |---------------+---------+---------+----------+----------+---------| |Спеціаліст II | 685-710 | 480 | 440 | 440 | 440 | |категорії, | | | | | | |секретар | | | | | | |судового | | | | | | |засідання, | | | | | | |судовий | | | | | | |розпорядник | | | | | | |---------------+---------+---------+----------+----------+---------| |Відповідальний | 685-710 | | | | | |секретар | | | | | | |судової палати | | | | | | |в апараті | | | | | | |Апеляційного | | | | | | |суду України | | | | | | |---------------+---------+---------+----------+----------+---------| |Спеціаліст, | 625-650 | 420 | 410 | 410 | 410";| |секретар | | | | | | |судової палати,| | | | | | |секретар суду, | | | | | | |комендант суду | | | | | | ---------------------------------------------------------------------
34) у додатку 46 до постанови:
у графі "Найменування посади" позицію "Радник, помічник
першого заступника, заступника голови суду" доповнити словом
"судді";
позиції:
------------------------------------------------------------------ |"Керівник апарату | 1200 | 1200 | 1100 | 1000 | |(завідувач секретаріату) | | | | | |-------------------------+-----------+--------+-------+---------| |Начальник відділу | 795-820 | 795-820|755-780| 705-730 | |-------------------------+-----------+--------+-------+---------| |Головний бухгалтер | 725-750 | 685-710|665-690|615-640";| |-------------------------+-----------+--------+-------+---------| |"Спеціаліст I категорії, | 475-500 | 455-480|455-480| 435-460 | |старший секретар суду, | | | | | |старший судовий | | | | | |розпорядник | | | | | |-------------------------+-----------+--------+-------+---------| |Спеціаліст II категорії, | 440 | 440 | 435 | 435 | |секретар судового | | | | | |засідання, судовий | | | | | |розпорядник | | | | | |-------------------------+-----------+--------+-------+---------| |Спеціаліст, секретар суду| 410 | 410 | 400 | 400" | ------------------------------------------------------------------
замінити позиціями такого змісту:
--------------------------------------------------------------------- |"Керівник апарату | 1400-1500 |1400-1500|1300-1400|1200-1300| |(завідувач секретаріату) | | | | | |-------------------------+-----------+---------+---------+---------| |Начальник відділу | 1000-1100 |1000-1100| 950-1050|900-1000 | |-------------------------+-----------+---------+---------+---------| |Головний бухгалтер | 900-1000 | 900-1000| 850-950 |800-900";| |-------------------------+-----------+---------+---------+---------| |"Спеціаліст I категорії, | 475-500 | 475-500 | 475-500 |475-500 | |старший секретар суду, | | | | | |старший судовий | | | | | |розпорядник | | | | | |-------------------------+-----------+---------+---------+---------| |Спеціаліст II категорії, | 440 | 440 | 440 | 440 | |секретар судового | | | | | |засідання, судовий | | | | | |розпорядник | | | | | |-------------------------+-----------+---------+---------+---------| |Спеціаліст, секретар | 410 | 410 | 410 | 410"; | |судової палати, секретар | | | | | |суду | | | | | ---------------------------------------------------------------------
35) у додатку 48 до постанови позиції:
---------------------------------------------------------------- |"Голова постійної | 1750-1800 |1650-1700| 1550-1600 | |комісії з питань бюджету| | | | |------------------------+------------+---------+--------------| |Керуючий справами | 1800 | 1700 | 1600 | |------------------------+------------+---------+--------------| |Начальник управління, | 900-1000 | 850-950 | 800-900 | |відділу | | | | |------------------------+------------+---------+--------------| |Начальник відділу в | 695-720 | 685-710 | 675-700" | |складі управління | | | | ----------------------------------------------------------------
замінити позиціями такого змісту:
---------------------------------------------------------------- |"Голова постійної | 1850-1900 |1800-1850| 1750-1800 | |комісії з питань бюджету| | | | |------------------------+------------+---------+--------------| |Керуючий справами | 1900 | 1850 | 1800 | |------------------------+------------+---------+--------------| |Начальник управління | 1100-1200 |1050-1150| 1000-1100 | |------------------------+------------+---------+--------------| |Начальник відділу | 900-1000 | 895-995 | 885-985 | |------------------------+------------+---------+--------------| |Начальник відділу у | 895-920 | 885-910 | 875-900"; | |складі управління | | | | ----------------------------------------------------------------
36) у додатку 49 до постанови позицію:
------------------------------------------------------------------ |"Керуючий справами | 895-920 | 855-880" | ------------------------------------------------------------------
замінити позицією такого змісту:
------------------------------------------------------------------ |"Керуючий справами | 1750 | 1550-1600";| ------------------------------------------------------------------
37) додатки 50 і 51 до постанови викласти в такій редакції:

"Додаток 50
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 19 липня 2006 р. N 984)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів апарату міських (крім мм. Києва
та Севастополя) рад та їх виконавчих комітетів

----------------------------------------------------------------------------- | Найменування | Місячний посадовий оклад, гривень | | посади |--------------------------------------------------------| | |у містах| за групою міст | чисельність | | |з чисе- |-------------------------------| населення | | |льністю | поза | I | II | III |---------------| | |насе- |групою | | | | понад | до | | |лення | | | | |15 тис.|15 тис.| | |понад | | | | |чоловік|чоловік| | |1 млн. | | | | | | | | |чоловік | | | | | | | |------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |Міський голова | 2300 | 2150 | 2075 | 2000 | 1845 | 1540 | 1300 | |------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |Перший заступник | 2070 | 1995 | 1945 | 1900 | 1715 | 1485 | 1250 | |міського голови | | | | | | | | |------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |Заступник міського| 1920 | 1890 | 1840 | 1800 | 1660 | 1430 | 1200 | |голови з питань | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | |виконавчих | | | | | | | | |органів, | | | | | | | | |секретар ради, | | | | | | | | |керуючий | | | | | | | | |справами | | | | | | | | |(секретар) | | | | | | | | |виконавчого | | | | | | | | |комітету | | | | | | | | |------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |Директор |855-880 |800-825|755-780|750-775|635-660| | | |департаменту | | | | | | | | |міської (міста | | | | | | | | |обласного і | | | | | | | | |республіканського | | | | | | | | |в Автономній | | | | | | | | |Республіці Крим | | | | | | | | |значення) ради | | | | | | | | |------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |Начальник відділу |740-765 |735-760|730-755|725-750|600-625|525-550|475-500| |державний | | | | | | | | |реєстратор, | | | | | | | | |головний бухгалтер| | | | | | | | |------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |Завідувач сектору |600-625 |590-615|580-605|570-595|550-575| | | |------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |Радник, |575-600 |555-580|535-560|495-520|475-500| | | |консультант голови| | | | | | | | |ради | | | | | | | | |------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |Помічник |545-570 |545-570|520-545| | | | | |голови ради | | | | | | | | |------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |Головний |540-565 |535-560|510-535|495-520|435-460| | | |спеціаліст | | | | | | | | |------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |Провідний |485-510 |475-500|465-490|455-480|425-450|425-450|425-450| |спеціаліст, | | | | | | | | |адміністратор | | | | | | | | |------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |Спеціаліст |445-470 |435-460|430-455|420-440| 420 | 420 | 420 | |I категорії | | | | | | | | |------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |Спеціаліст | 425 | 425 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | |II категорії | | | | | | | | |------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |Спеціаліст | 410 | 410 | 410 | 400 | 380 | 380 | 380 | -----------------------------------------------------------------------------
_________________
Примітка. Посада державного реєстратора вводиться лише у
виконавчих комітетах міських рад міст обласного
значення.

Додаток 51
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 19 липня 2006 р. N 984)
СХЕМА
посадових окладів працівників і спеціалістів самостійних
управлінь, відділів, виконавчих органів міських
(крім мм. Києва та Севастополя) рад

------------------------------------------------------------------ | Найменування | Місячний посадовий оклад, гривень | | посади |-------------------------------------------------| | |у містах| за групами міст |у | | |з чисе- | |містах, | | |льністю |-------------------------------|що не | | |населен-|поза | I | II | III |належать| | |ня понад|групою | | | |до груп | | |1 млн. | | | | |за | | |чоловік | | | | |оплатою | | | | | | | |праці | |--------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------| |Начальник | 920-945|915-940|900-925|895-920|890-915|850-875 | |самостійного | | | | | | | |управління, | | | | | | | |відділу | | | | | | | |--------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------| |Начальник | 740-765|735-760|730-755|725-750|600-625| | |відділу у | | | | | | | |складі | | | | | | | |управління | | | | | | | |--------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------| |Завідувач | 600-625|590-615|580-605|570-595|550-575|515-540 | |сектору, | | | | | | | |головний | | | | | | | |бухгалтер | | | | | | | |--------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------| |Головний | 565-590|560-585|535-560|520-545|475-500|470-495 | |державний | | | | | | | |соціальний | | | | | | | |інспектор | | | | | | | |--------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------| |Головний | 540-565|535-560|510-535|495-520|455-480|450-475 | |спеціаліст | | | | | | | |--------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------| |Державний | 510-535|500-525|485-510|480-505|445-470|445-470 | |соціальний | | | | | | | |інспектор | | | | | | | |--------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------| |Провідний | 485-510|475-500|465-490|455-480|425-450|425-450 | |спеціаліст | | | | | | | |--------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------| |Спеціаліст I | 445-470|435-460|430-455|420-440| 420 | 420 | |категорії | | | | | | | |--------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------| |Спеціаліст | 425 | 425 | 420 | 420 | 400 | 400 | |II категорії | | | | | | | |--------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------| |Спеціаліст | 410 | 410 | 410 | 400 | 380 | 380"; | ------------------------------------------------------------------
38) у додатку 52 до постанови позицію:
------------------------------------------------------------------ |"Керуючий справами (секретар) виконкому| 845-870" | ------------------------------------------------------------------
замінити позицією такого змісту:
------------------------------------------------------------------ |"Керуючий справами (секретар) | 1450-1500"; | |виконкому | | ------------------------------------------------------------------
39) доповнити додаток 53 до постанови:
після позиції:
------------------------------------------------------------------ |"Завідувач сектору | 525-550" | ------------------------------------------------------------------
позицією такого змісту:
------------------------------------------------------------------ |"Головний державний соціальний | 520-545"; | |інспектор | | ------------------------------------------------------------------
після позиції:
------------------------------------------------------------------ |"Головний спеціаліст | 495-520" | ------------------------------------------------------------------
позицією такого змісту:
------------------------------------------------------------------ |"Державний соціальний інспектор | 475-500"; | ------------------------------------------------------------------
40) у додатку 54 до постанови позицію:
------------------------------------------------------------------ |"Головний бухгалтер |450-475|450-475|440-465|435-455|445"| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
замінити позицією такого змісту:
------------------------------------------------------------------- |"Головний бухгалтер |525-550|520-545|515-540|510-535|505";| | | | | | | | -------------------------------------------------------------------
41) у додатку 55 до постанови:
у графі "Найменування посади" позицію "Стенографістка I
категорії, оператор комп'ютерного набору" доповнити словами
"оператор копіювальних та розмножувальних машин";
42) пункт 84 переліку актів Кабінету Міністрів України з
питань оплати праці, що втратили чинність, затвердженому
зазначеною постановою, доповнити словами "в частині умов оплати
праці".

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 липня 2006 р. N 984
ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України з питань оплати
праці, що втратили чинність

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада
1995 р. N 720 ( 720-95-р ).
2. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від
29 вересня 1997 р. N 1073 ( 1073-97-п ) "Питання забезпечення
діяльності Національного інституту українсько-російських відносин"
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 40, с. 39; 1998 р.,
N 29, ст. 1092) у частині визначення умов оплати праці.
3. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня
1998 р. N 621 ( 621-98-п ) "Про умови оплати праці працівників
виборчої комісії Автономної Республіки Крим" (Офіційний вісник
України, 1998 р., N 19, ст. 694).
4. Абзац другий пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України
від 22 травня 2000 р. N 829 ( 829-2000-п ) "Про грошове
забезпечення військовослужбовців" (Офіційний вісник України,
2000 р., N 21, ст. 863) у частині встановлення надбавок
працівникам.вверх