Документ 978-2017-п, действует, текущая редакция — Принятие от 13.12.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 22.12.2017. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 грудня 2017 р. № 978
Київ

Про надання у 2017 році державної гарантії за зобов’язаннями державного підприємства “Конотопський авіаремонтний завод “Авіакон”

Відповідно до пункту 1 статті 6 Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Державної служби з надзвичайних ситуацій щодо надання у 2017 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитом, що залучається державним підприємством “Конотопський авіаремонтний завод “Авіакон”, з метою виконання Програми підвищення обороноздатності і безпеки держави в частині оснащення Державної служби з надзвичайних ситуацій сучасною авіаційною технікою, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 р. № 791 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 86, ст. 2616) (далі - Програма), шляхом закупівлі послуг з виконання капітального ремонту, модернізації та дообладнання вертольота Мі-8МТ (далі - запозичення).

2. Затвердити Умови надання у 2017 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитом, що залучається державним підприємством “Конотопський авіаремонтний завод “Авіакон”, що додаються.

3. Звільнити державне підприємство “Конотопський авіаремонтний завод “Авіакон” від зобов’язань надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за державною гарантією, зазначеною у пункті 1 цієї постанови.

4. Установити, що:

вибірка кредитних коштів здійснюється за умови її погодження з Державною службою з надзвичайних ситуацій;

дія постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 131 “Про затвердження Положення про управління ризиками, пов’язаними з наданням державних гарантій, та розподіл таких ризиків між державою, кредиторами і позичальниками” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 14, ст. 569) не поширюється на надання державної гарантії за запозиченням.

5. Уповноважити Міністра фінансів на підписання документів щодо надання державної гарантії для забезпечення виконання державним підприємством “Конотопський авіаремонтний завод “Авіакон” боргових зобов’язань за запозиченням.

6. Державній службі з надзвичайних ситуацій здійснювати контроль за виконанням Програми, цільовим використанням запозичення та фінансовим станом державного підприємства “Конотопський авіаремонтний завод “Авіакон”.

7. Міністерству внутрішніх справ, Міністерству фінансів, Державній службі з надзвичайних ситуацій під час підготовки пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати протягом строку дії відповідних господарських договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг для виконання Програми необхідні кошти для їх оплати, ураховуючи щомісячну сплату відсотків за користування кредитом, зазначеним у пункті 1 цієї постанови.

8. Міністерству внутрішніх справ, Державній службі з надзвичайних ситуацій забезпечити погодження державної гарантії, зазначеної у пункті 1 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2017 р. № 978

УМОВИ
надання у 2017 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитом, що залучається державним підприємством “Конотопський авіаремонтний завод “Авіакон”

1. Ці Умови регулюють відносини, пов’язані з наданням Кабінетом Міністрів України державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитом, що залучається державним підприємством “Конотопський авіаремонтний завод “Авіакон” (далі - позичальник) для виконання Програми підвищення обороноздатності і безпеки держави в частині оснащення Державної служби з надзвичайних ситуацій сучасною авіаційною технікою, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 р. № 791 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 86, ст. 2616), шляхом закупівлі послуг з виконання капітального ремонту, модернізації та дообладнання вертольота Мі-8МТ (далі - запозичення).

2. Державна гарантія надається для забезпечення виконання боргових зобов’язань позичальника за запозиченням у сумі, що не перевищує 100000 тис. гривень.

3. Державна гарантія надається Кабінетом Міністрів України для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченням, ураховуючи зобов’язання щодо погашення основної суми, відсотків, комісій та інших зобов’язань за запозиченням.

4. Розмір плати за надання державної гарантії, отриманої позичальником відповідно до цих Умов, установлюється на рівні 0,001 відсотка річних суми гарантійних зобов’язань.

5. До надання державної гарантії позичальник забезпечує:

подання Мінфіну погодженої ДСНС копії кредитного договору;

погодження з Мінфіном залучення запозичення відповідно до Порядку погодження залучення державними підприємствами, у тому числі господарськими товариствами (крім банків), у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими зобов’язаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2011 р. № 809 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 58, ст. 2325).

6. Мінфін та позичальник до надання державної гарантії укладають договір про погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов’язань, в якому передбачаються, зокрема, такі зобов’язання позичальника:

зобов’язання та порядок відшкодування витрат державного бюджету, пов’язаних з виконанням гарантійних зобов’язань;

зобов’язання та порядок сплати пені за прострочення відшкодування зазначених витрат;

право гаранта на договірне списання банком коштів з рахунків позичальника на користь гаранта.

7. Державна гарантія надається на строк виконання боргових зобов’язань за запозиченням.вверх