Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постановление Кабинета Министров Украины от 24.10.2012978
Документ 978-2012-п, первая редакция — Принятие от 24.10.2012
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 24 жовтня 2012 р. № 978
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 жовтня 2012 р. № 978

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393 “Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей” (ЗП України, 1992 р., № 7, ст. 182; Офіційний вісник України, 2000 р., № 2, ст. 35; 2006 р., № 22, ст. 1609, № 31, ст. 2233, № 48, ст. 3200; 2008 р., № 27, ст. 840; 2011 р., № 99, ст. 3621):

1) пункт 2 після слів “вищого начальницького складу органів внутрішніх справ” доповнити словами “, Державної інспекції техногенної безпеки”;

2) абзац перший пункту 10 після слів “органів внутрішніх справ” доповнити словами “, Державної інспекції техногенної безпеки”;

3) в абзаці четвертому пункту 11 слова “Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи” замінити словами “Міністерством надзвичайних ситуацій”, а після слів “Службою зовнішньої розвідки” доповнити словами “, Державною інспекцією техногенної безпеки”;

4) в абзаці першому пункту 14 слова “Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи” замінити словами “Міністерством надзвичайних ситуацій”, а після слів “Службою зовнішньої розвідки” доповнити словами “, Державною інспекцією техногенної безпеки”.

2. В абзаці двадцять четвертому пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. № 283 (ЗП України, 1994 р., № 8, ст. 213; Офіційний вісник України, 2008 р., № 86, ст. 2894), слова “Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи” замінити словами “Міністерства надзвичайних ситуацій та Державної інспекції техногенної безпеки”.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 “Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни” (ЗП України, 1994 р., № 9, ст. 218; Офіційний вісник України, 2009 р., № 3, ст. 85, № 73, ст. 2508; 2011 р., № 84, ст. 3078; 2012 р., № 7, ст. 249, № 77, ст. 3106):

1) абзац третій пункту 4 постанови після слів “Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації” доповнити словами “, Державної інспекції техногенної безпеки”;

2) абзац перший пункту 7 та абзац другий пункту 7-1 Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого зазначеною постановою, після слова “Держспецзв'язку” доповнити словом “, Держтехногенбезпеки”.

4. Пункт 2 Порядку виплати щомісячної грошової компенсації сум податку з доходів фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 2004 р. № 44 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 2, ст. 59; 2005 р., № 2, ст. 87; 2006 р., № 31, ст. 2233; 2008 р., № 35, ст. 1178), після слів “податкової міліції” доповнити словам “, Держтехногенбезпеки”.

5. Пункт 2 Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 р. № 45 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 12, ст. 301; 2009 р., № 11, ст. 319, № 99, ст. 3427; 2010 р., № 29, ст. 1098; 2011 р., № 84, ст. 3078, № 99, ст. 3621; 2012 р., № 7, ст. 249), після слова “ДПтС” доповнити словом “, Держтехногенбезпеки”.

6. Абзаци другий та четвертий постановляючої частини постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. № 831 “Про доплати особам, які працюють у зоні відчуження” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 71, ст. 2384; 2011 р., № 73, ст. 2740) після слів “Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації” доповнити словами “, Державної інспекції техногенної безпеки”.

7. У постанові Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 542 “Про посвідчення і нагрудний знак “Ветеран служби цивільного захисту” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 42, ст. 1396):

1) у постанові:

у пункті 4 слово “його” замінити словом “їх”;

у тексті постанови слова “Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи” в усіх відмінках замінити словами “Міністерство надзвичайних ситуацій та Державна інспекція техногенної безпеки” у відповідному відмінку;

2) в абзаці п'ятому Опису нагрудного знака “Ветеран служби цивільного захисту”, затвердженого зазначеною постановою, слова “напис: “Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи” замінити словами “відповідні написи: “Міністерство надзвичайних ситуацій” або “Державна інспекція техногенної безпеки”.

8. Пункт 13 постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 11, ст. 488; 2012 р., № 56, ст. 2246) після слів “Міністерством закордонних справ” доповнити словами “, осіб рядового і начальницького складу Державної інспекції техногенної безпеки - Міністерством надзвичайних ситуацій”.

9. В абзаці першому пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, пов'язаних з інформуванням громадськості з питань цивільного захисту населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2011 р. № 243 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 19, ст. 800), слова “Всеукраїнський науково-дослідний інститут цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” замінити словами “Український науково-дослідний інститут цивільного захисту”.вверх