Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. N 835
Постановление Кабинета Министров Украины от 14.09.2011978
Документ 978-2011-п, действует, текущая редакция — Принятие от 14.09.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 23.09.2011. Посмотреть в истории? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 вересня 2011 р. N 978
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2011 р. N 835

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня
2011 р. N 835 ( 835-2011-п ) "Деякі питання надання Державним
агентством земельних ресурсів та його територіальними органами
платних адміністративних послуг" (Офіційний вісник України,
2011 р., N 59, ст. 2374) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 вересня 2011 р. N 978
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2011 р. N 835 ( 835-2011-п )

1. Пункт 2 викласти у такій редакції:
"2. Установити, що:
1) до завершення здійснення заходів з утворення
територіальних органів Державного агентства земельних ресурсів:
адміністративні послуги згідно з переліком, затвердженим цією
постановою, надаються територіальними органами Державного комітету
із земельних ресурсів;
функції з ведення Поземельної книги і Книги записів про
державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну
ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою,
договорів оренди землі ( 1021-2009-п ), а також функції,
передбачені Тимчасовим порядком присвоєння кадастрового номера
земельній ділянці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 18 серпня 2010 р. N 749 ( 749-2010-п ) (Офіційний
вісник України, 2010 р., N 65, ст. 2263), покладаються на
територіальні органи Державного комітету із земельних ресурсів;
2) у разі, коли до набрання чинності цією постановою було
зареєстровано в установленому законодавством порядку заяви
фізичних або юридичних осіб та/або укладено договори для отримання
послуг, пов'язаних з веденням державного реєстру земель, та
внесено плату, але не за весь комплекс дій, необхідних для надання
таких послуг, плата за надання адміністративних послуг
справляється згідно з додатком 3;
3) у разі, коли до набрання чинності цією постановою було
зареєстровано в установленому законодавством порядку заяви
фізичних або юридичних осіб та/або укладено договори для отримання
послуг, пов'язаних з веденням державного реєстру земель, і внесено
плату за весь комплекс дій, необхідних для надання таких послуг,
проте саму послугу не надано, плата за її надання не
справляється.".
2. Доповнити постанову ( 835-2011-п ) додатком 3 такого
змісту:
"Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2011 р. N 835
РОЗМІР ПЛАТИ
за надання Державним агентством земельних
ресурсів та його територіальними органами платних
адміністративних послуг у разі часткового отримання
послуг, пов'язаних з веденням державного реєстру земель

------------------------------------------------------------------ | Найменування послуги |Розмір плати за надання| | | послуги, гривень | |----------------------------------------+-----------------------| |1. |Державна реєстрація земельної | 72 | | |ділянки за умови оплати послуг на | | | |етапі внесення відомостей до | | | |автоматизованої системи державного | | | |земельного кадастру | | |---+------------------------------------+-----------------------| |2. |Державна реєстрація державного акта | 69 | | |на право власності на земельну | | | |ділянку, державного акта на право | | | |постійного користування земельною | | | |ділянкою за умови оплати послуг на | | | |етапі заповнення одного | | | |бланка/додатка до бланка | | | |державного акта на право власності | | | |на земельну ділянку або на право | | | |постійного користування земельною | | | |ділянкою з використанням | | | |автоматизованої системи | | | |державного земельного кадастру | | |---+------------------------------------+-----------------------| |3. |Державна реєстрація права | 76 | | |власності на земельну ділянку | | | |в разі набуття її на підставі | | | |цивільно-правового договору щодо | | | |відчуження земельної ділянки або | | | |свідоцтва про право на спадщину за | | | |умови оплати послуг на етапі | | | |внесення відомостей до | | | |автоматизованої системи державного | | | |земельного кадастру | | |---+------------------------------------+-----------------------| |4. |Державна реєстрація договору оренди | 108 | | |(суборенди) земельної ділянки (її | | | |частини) та відповідних змін до | | | |нього, договору про розірвання | | | |договору оренди (суборенди) | | | |земельної ділянки (крім випадку, | | | |зазначеного у пункті 5 цього | | | |додатка) за умови оплати послуг на | | | |етапі внесення відомостей до | | | |автоматизованої системи державного | | | |земельного кадастру | | |---+------------------------------------+-----------------------| |5. |Державна реєстрація договору оренди | 30 | | |земельної ділянки | | | |сільськогосподарського | | | |призначення та відповідних змін до | | | |нього, договору про розірвання | | | |договору оренди земельної ділянки | | | |сільськогосподарського | | | |призначення за умови оплати послуг | | | |на етапі внесення відомостей до | | | |автоматизованої системи державного | | | |земельного кадастру | | |---+------------------------------------+-----------------------| |6. |Державна реєстрація обмежень у | 76 | | |використанні земельної ділянки, | | | |земельного сервітуту, емфітевзису і | | | |суперфіцію, їх зміни (припинення) | | | |за умови оплати послуг на етапі | | | |внесення відомостей до | | | |автоматизованої системи державного | | | |земельного кадастру | | |---+------------------------------------+-----------------------| |7. |Заміна державного акта на право | 161 | | |власності на земельну ділянку або | | | |державного акта на право постійного | | | |користування земельною ділянкою у | | | |разі добровільного звернення | | | |громадян та юридичних осіб | | | |відповідно до пункту 2 постанови | | | |Кабінету Міністрів України від | | | |6 травня 2009 р. N 439 | | | |( 439-2009-п ) (Офіційний вісник | | | |України, 2009 р., N 33, ст. 1153) | | | |або видача державного акта на право | | | |власності на земельну ділянку або | | | |державного акта на право постійного | | | |користування земельною ділянкою | | | |замість втраченого (пошкодженого) за| | | |умови оплати послуг на етапі | | | |внесення відомостей до | | | |автоматизованої системи державного | | | |земельного кадастру | | |---+------------------------------------+-----------------------| |8. |Заміна державного акта на право | 128". | | |власності на земельну ділянку або | | | |державного акта на право постійного | | | |користування земельною ділянкою у | | | |разі добровільного звернення | | | |громадян та юридичних осіб | | | |відповідно до пункту 2 постанови | | | |Кабінету Міністрів України від | | | |6 травня 2009 р. N 439 | | | |( 439-2009-п ) (Офіційний вісник | | | |України, 2009 р., N 33, ст. 1153) | | | |або видача державного акта на право | | | |власності на земельну ділянку або | | | |державного акта на право | | | |постійного користування земельною | | | |ділянкою замість втраченого | | | |(пошкодженого) за умови оплати | | | |послуг на етапах внесення відомостей| | | |до автоматизованої системи | | | |державного земельного кадастру та | | | |заповнення одного бланка/додатка до | | | |бланка державного акта на право | | | |власності на земельну ділянку або на| | | |право постійного користування | | | |земельною ділянкою з використанням | | | |автоматизованої системи державного | | | |земельного кадастру | | ------------------------------------------------------------------вверх