Документ 977-2017-р, действует, текущая редакция — Принятие от 20.12.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20 грудня 2017 р. № 977-р
Київ

Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України

Відповідно до частини другої статті 23 Закону України “Про державну службу” оголосити конкурс на зайняття вакантної посади заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 19Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2017 р. № 977-р

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України

Загальні умови

1. Посадові обов’язки:

1) здійснення повноважень відповідно до розподілу обов’язків, визначених Державним секретарем Кабінету Міністрів України;

2) виконання обов’язків Державного секретаря Кабінету Міністрів України у разі його відсутності;

3) організація роботи Секретаріату Кабінету Міністрів України з організаційного, експертно-аналітичного, правового, інформаційного, матеріально-технічного забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України;

4) здійснення інших повноважень, визначених законом.

2. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад - 12100 гривень;

2) надбавка до посадового окладу за ранг - відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);

3) стимулююча виплата у вигляді надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15;

4) надбавка за вислугу років - 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;

5) інші виплати, премії - у разі встановлення.

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду - призначення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом повторного призначення на ще один строк або подальшого переведення за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

4. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2017 р., № 71, ст. 2163), до якої додається резюме у довільній формі;

3) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність);

4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та дає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту;

6) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

7) заповнена особова картка встановленого зразка;

8) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції);

9) документи приймаються до 18 години 16 січня 2018 року.

5. Додаткові (необов’язкові) документи - сертифікат, що підтверджує володіння однією з офіційних мов Ради Європи.

6. Місце, час та дата початку проведення конкурсу - м. Київ, вул. Прорізна, 15, 10 година, 30 січня 2018 року.

7. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, - Велієва Олеся Валеріївна (256-00-01, e-mail: velieva@nads.gov.ua).

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

- вища, ступінь вищої освіти - магістр

2.

Досвід роботи

- загальний стаж роботи - не менше семи років;
- досвід роботи на посадах державної служби категорії “А” чи “Б” або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування чи досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері - не менше трьох років

3.

Володіння державною мовою

- вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Стратегічне бачення

- бачення загальної картини;
- концептуальне мислення;
- здатність визначити напрям розвитку;
- інноваційне мислення

2.

Управління змінами

- формування плану змін;
- управління змінами та реакцією на них;
- спрямованість на служіння суспільству, захист національних інтересів;
- оцінка ефективності змін

3.

Прийняття ефективних рішень

- здатність приймати вчасні та виважені рішення;
- аналіз альтернатив;
- спроможність іти на виважений ризик;
- автономність та ініціативність щодо пропозицій/рішень

4.

Лідерство

- вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;
- сприяння всебічному розвитку особистості;
- делегування та управління результатами;
- створення ефективної організаційної культури державної служби

5.

Комунікація та взаємодія

- визначення заінтересованих і впливових сторін та розбудова партнерських стосунків;
- здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку;
- вміння публічно виступати, презентувати на аудиторію;
- здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

6.

Досягнення результатів

- чітке бачення результату;
- сфокусовані зусилля для досягнення результату;
- запобігання та ефективне подолання перешкод

7.

Стресостійкість

- розуміння своїх емоцій;
- самоконтроль;
- конструктивне ставлення до зворотного зв’язку, зокрема критики;
- оптимізм

8.

Управління ефективністю
та розвиток
людських ресурсів

- проектний менеджмент;
- організація роботи і контроль;
- управління якісним обслуговуванням;
- мотивування;
- управління людськими ресурсами

9.

Робота з інформацією

- здатність працювати з базами даних законодавства;
- вміння працювати в умовах електронного урядування

10.

Аналітичні здібності

- логічне мислення;
- абстрактне мислення;
- встановлення причинно-наслідкового зв’язку

11.

Вербальне мислення

- здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:
- Конституції України;
- Закону України “Про державну службу”;
- Закону України “Про запобігання корупції”

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України

Знання:
- Закону України “Про Кабінет Міністрів України”;
- Закону України “Про центральні органи виконавчої влади”;
- Закону України “Про звернення громадян”;
- Закону України “Про доступ до публічної інформації”;
- Закону України “Про публічні закупівлі”;
- Закону України “Про соціальний діалог в Україні”;
- Закону України “Про очищення влади”;
- інші акти законодавства, що регулюють питання взаємодії державних органів;
- стратегічні документи, прийняті в установленому порядку актами Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України

3.

Знання основ державного управління у відповідній галузі

- розуміння мети та завдань державної політики у відповідній сфері;
- знання системи управління галуззю

4.

Управління публічними фінансами

- знання основ бюджетного законодавства;
- знання системи державного контролю у сфері публічних фінансів
вверх