Про Державну програму розвитку законодавства України до 2002 року
Постановление Верховной Рады Украины от 15.07.1999976-XIV
Документ 976-XIV, текущая редакция — Редакция от 11.02.2001, основание - 2171-III

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Державну програму розвитку законодавства
України до 2002 року
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 9, ст.38 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити Державну програму розвитку законодавства України
до 2002 року (додається).
2. Комітетам Верховної Ради України та Секретаріату Верховної
Ради України при плануванні роботи керуватися Державною програмою
розвитку законодавства України до 2002 року.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 15 липня 1999 року
N 976-XIV
Державна програма розвитку законодавства України
до 2002 року
------------------------------------------------------------------ N | Назва законопроекту (1) |Суб'єкт законодавчої |Тер- п/п | |ініціативи та відповідаль- |мін | |ний комітет Верховної |пода- | |Ради України |ння | | | ------------------------------------------------------------------
------------------- (1) У списку однією зірочкою (*) позначено законопроекти, що
розроблені; двома зірочками (**) - законопроекти, що пройшли перше
читання; трьома зірочками (***) - законопроекти, що пройшли друге
(третє) читання.

1. Закон про всеукраїнський Народні депутати України, 1999
та місцеві референдуми Комітет з питань правової (нова редакція) * реформи
2. Закон про політичні партії Народні депутати України, 1999
в Україні *** Комітет з питань правової
реформи
3. Закон про громадські Кабінет Міністрів України, 2000
організації в Україні * Комітет з питань
соціальної політики та
праці
4. Закон про свободу мирних Кабінет Міністрів України, 2000
зборів, порядок Комітет з питань прав організації та проведення людини, національних громадянами масових меншин і міжнаціональних заходів відносин
5. Загальна концепція Народні депутати України, 1999
державно-правової реформи Комітет з питань правової в Україні реформи
6. Концепція правової освіти Кабінет Міністрів України, 2000
та правового виховання Комітет з питань науки і населення освіти, Комітет з питань
правової реформи
7. Закон про Державний Прапор Кабінет Міністрів України, 1999
України Комітет з питань
державного будівництва,
місцевого самоврядування
та діяльності рад
8. Закон про Державний Герб Кабінет Міністрів України, 1999
України Комітет з питань
державного будівництва,
місцевого самоврядування
та діяльності рад
9. Закон про затвердження Кабінет Міністрів України, 1999
тексту Державного Гімну Комітет з питань України * державного будівництва,
місцевого самоврядування
та діяльності рад
10. Закон про державні свята Кабінет Міністрів України, 2000
Комітет з питань культури
і духовності
11. Закон про державні Народні депутати України, 1999
нагороди * Комітет з питань правової
реформи
12. Закон про громадянство Кабінет Міністрів України, 1999
(нова редакція) Комітет з питань прав
людини, національних
меншин і міжнаціональних
відносин
13. Закон про національні Кабінет Міністрів України, 2001
меншини в Україні (нова Комітет з питань прав редакція) людини, національних
меншин і міжнаціональних
відносин
14. Закон про правовий статус Кабінет Міністрів України, 2000
іноземців та осіб без Комітет з питань прав громадянства (нова людини, національних редакція) меншин міжнаціональних
відносин
15. Закон про основні засади Кабінет Міністрів України, 1999
регулювання міграційних Комітет з питань прав процесів людини, національних
меншин і і міжнаціональних
відносин
16. Закон про імміграцію Кабінет Міністрів України, 2001
Комітет з питань прав
людини, національних
меншин і міжнаціональних
відносин
17. Закон про повернення Кабінет Міністрів України, 2000
депортованих народів Комітет з питань прав
людини, національних
меншин і міжнаціональних
відносин
18. Закон про свободу совісті Кабінет Міністрів України, 2001
та релігійні організації Комітет з питань прав (нова редакція) людини, національних
меншин і міжнаціональних
відносин
19. Закон про регістр Кабінет Міністрів України, 2000
населення Комітет з питань свободи
слова та інформації
20. Закон про внесення змін до Народні депутати України, 1999
Конституції України * Комітет з питань правової
реформи
21. Концепція парламентської Народні депутати України, 1999
реформи в Україні Комітет з питань правової
реформи
22. Закон про вибори народних Народні депутати України, 2001
депутатів України (нова Комітет з питань правової редакція) реформи
23. Закон про статус народного Народні депутати України, 2000
депутата України (нова Комітет з питань редакція) * Регламенту, депутатської
етики та організації
роботи Верховної Ради
України
24. Закон про Регламент Народні депутати України, 1999
Верховної Ради України * Комітет з питань
Регламенту, депутатської
етики та організації
роботи Верховної Ради
України
25. Закон про контрольні Народні депутати України, 2000
повноваження Верховної Комітет з питань правової Ради України реформи
26. Закон про комітети і Народні депутати України, 1999
комісії Верховної Ради Комітет з питань правової України * реформи
27. Постанова про предмети Народні депутати України, 1999
відання комітетів Комітет з питань правової Верховної Ради України реформи
28. Закон про тимчасові слідчі Народні депутати України, 1999
комісії Верховної Ради Комітет з питань правової України ** реформи
29. Закон про Рахункову палату Народні депутати України, 2000
(нова редакція) Комітет з питань
економічної політики,
управління народним
господарством, власності
та інвестицій
30. Закон про закони і Народні депутати України, 1999
законодавчу діяльність в Комітет з питань правової Україні ** реформи
31. Закон про лобістську Народні депутати України, 1999
діяльність Комітет з питань правової
реформи
32. Закон про нормативні Кабінет Міністрів України, 1999
правові акти в Україні ** Комітет з питань правової
реформи
33. Закон про визначення засад Народні депутати України, 1999
внутрішньої і зовнішньої Комітет з питань правової політики України * реформи
34. Закон про державні Кабінет Міністрів України, 1999
програми * Комітет з питань правової
реформи
35. Закон про міжнародні Кабінет Міністрів України, 1999
договори України (нова Комітет у закордонних редакція) * справах і зв'язках з СНД
36. Про засади внутрішньої і Народні депутати України, 1999
зовнішньої політики Комітет з питань України економічної політики,
управління народним
господарством, власності
та інвестицій
37. Закон про Державну Кабінет Міністрів України, 1999
програму правового Комітет у закордонних забезпечення гармонізації справах і зв'язках з СНД законодавства України у відповідності з вимогами ГАТТ\СОТ
38. Закон про Державну Кабінет Міністрів України, 1999
програму правового Комітет у закордонних забезпечення гармонізації справах і зв'язках з СНД законодавства України у відповідності з вимогами європейського права (Ради Європи, Європейського Союзу, Організації з безпеки та співробітництва в Європі)
39. Закон про Президента Народні депутати України, 1999
України (нова редакція) Комітет з питань правової
реформи
40. Закон про процедуру Народні депутати України, 2000
усунення з поста Комітет з питань правової Президента України в реформи порядку імпічменту *
41. Закон про Представництво Президент України, Комітет 2000
Президента України в з питань державного Автономній Республіці будівництва, місцевого Крим * самоврядування та
діяльності рад
42. Закон про Верховну Раду Народні депутати України, 1999
Автономної Республіки Крим Комітет з питань правової (нова редакція) реформи
43. Закон про статус депутатів Народні депутати України, 2000
Верховної Ради Автономної Комітет з питань Республіки Крим державного будівництва,
місцевого самоврядування
та діяльності рад
44. Закон про Конституційний Народні депутати України, 2000
Суд України (нова Комітет з питань правової редакція) * реформи
45. Закон про конституційне Народні депутати України, 2000
судочинство Комітет з питань правової
реформи
46. Закон про Раду Національний банк України, 1999
Національного банку Комітет з питань фінансів України * і банківської діяльності
47. Закон про Фонд державного Народні депутати України, 1999
майна України *** Комітет з питань
економічної політики,
управління народним
господарством, власності
та інвестицій
48. Закон про Державну комісію Кабінет Міністрів України, 1999
з цінних паперів та Комітет з питань фондового ринку економічної політики,
управління народним
господарством, власності
та інвестицій
49. Концепція адміністративної Народні депутати України, 1999
реформи в Україні Комітет з питань правової
реформи, Комітет з питань
державного будівництва,
місцевого самоврядування
та діяльності рад
50. Адміністративний кодекс Кабінет Міністрів України, 2001
України Комітет з питань
законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності
та боротьби з
організованою злочинністю
і корупцією
51. Закон про Кабінет Кабінет Міністрів України, 1999
Міністрів України *** Комітет з питань правової
реформи
52. Закон про міністерства, Кабінет Міністрів України, 2000
інші центральні органи Комітет з питань виконавчої влади державного будівництва,
місцевого самоврядування
та діяльності рад
53. Закон про Державне Кабінет Міністрів України, 2000
казначейство України Комітет з питань фінансів
і банківської діяльності
54. Закон про Раду міністрів Кабінет Міністрів України, 2000
Автономної Республіки Крим Комітет з питань
державного будівництва,
місцевого самоврядування
та діяльності рад
55. Закон про громадський Народні депутати України, 2001
контроль за діяльністю Комітет з питань органів виконавчої влади в державного будівництва, Україні місцевого самоврядування
та діяльності рад
56. Закон про основи створення Кабінет Міністрів України, 2001
і використання Комітет з питань свободи інформаційних систем у слова та інформації державному управлінні
57. Закон про Кабінет Міністрів України, 1999
адміністративно-терито- Комітет з питань ріальний устрій України державного будівництва,
місцевого самоврядування
та діяльності рад
58. Закон про місто-герой Кабінет Міністрів України, 1999
Севастополь * Комітет з питань
державного будівництва,
місцевого самоврядування
та діяльності рад
59. Закон про державну службу Кабінет Міністрів України, 2000
в Україні (нова редакція) Комітет з питань правової
реформи
60. Закон про військові Президент України, Комітет 2000
звання, дипломатичні ранги з питань національної та інші спеціальні звання безпеки і оборони
61. Воєнна доктрина України Кабінет Міністрів України, 2000
(нова редакція) Комітет з питань
національної безпеки і
оборони
62. Закон про національну Кабінет Міністрів України, 2000
безпеку України Комітет з питань
національної безпеки і
оборони
63. Закон про охорону таємниць Кабінет Міністрів України, 2000
Комітет з питань свободи
слова та інформації
64. Закон про оборону України Кабінет Міністрів України, 2000
(нова редакція) Комітет з питань
національної безпеки і
оборони
65. Закон про Збройні сили Кабінет Міністрів України, 2000
України (нова редакція) Комітет з питань
національної безпеки і
оборони

( Пункт 66 виключено на підставі Закону N 2171-III ( 2171-14 ) від
21.12.2000 )

67. Закон про умови та порядок Кабінет Міністрів України, 2001
направлення підрозділів Комітет з питань Збройних сил України до національної безпеки і інших держав оборони
68. Закон про порядок допуску Кабінет Міністрів України, 2001
та умови перебування Комітет з питань підрозділів збройних сил національної безпеки і інших держав на території оборони України *
69. Закон про оборонну Кабінет Міністрів України, 2002
промисловість Комітет з питань
промислової політики
70. Закон про Кабінет Міністрів України, 2002
військово-технічне Комітет з питань співробітництво України з національної безпеки і іншими країнами оборони
71. Закон про надзвичайний Кабінет Міністрів України, 2000
стан (нова редакція) Комітет з питань
екологічної політики,
природокористування та
ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи
72. Концепція реформи Народні депутати України, 1999
місцевого самоврядування в Комітет з питань правової Україні (муніципальної реформи, Комітет з питань реформи) державного будівництва,
місцевого самоврядування
та діяльності рад
73. Закон про статус депутатів Народні депутати України, 2000
місцевих рад (нова Комітет з питань редакція) * державного будівництва,
місцевого самоврядування
та діяльності рад
74. Закон про органи Народні депутати України, 2000
самоорганізації Комітет з питань населення * державного будівництва,
місцевого самоврядування
та діяльності рад
75. Закон про затвердження Народні депутати України, 2000
примірного статуту Комітет з питань територіальної громади * державного будівництва,
місцевого самоврядування
та діяльності рад
76. Концепція судово-правової Народні депутати України, 1999
реформи (нова редакція) Комітет з питань правової
реформи
77. Закон про судоустрій Кабінет Міністрів України, 1999
України ** Комітет з пітань правової
реформи
78. Закон про статус суддів Народні депутати України, 2000
(нова редакція) Комітет з питань правової
реформи
79. Закон про кваліфікаційні Кабінет Міністрів України, 2000
комісії суддів (нова Комітет з питань редакція) законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності
та боротьби з
організованою злочинністю
і корупцією, Комітет з
питань правової реформи
80. Закон про прокуратуру Народні депутати України, 2000
(нова редакція) * Комітет з питань
законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності
та боротьби з
організованою злочинністю
і корупцією
81. Закон про органи дізнання Кабінет Міністрів України, 2000
і попереднього слідства Комітет з питань
законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності
та боротьби з
організованою злочинністю
і корупцією
82. Закон про Національне бюро Президент України, Комітет 1999
розслідувань України * з питань законодавчого
забезпечення
правоохоронної діяльності
та боротьби з
організованою злочинністю
і корупцією
83. Закон про відшкодування Кабінет Міністрів України, 1999
матеріальної та моральної Комітет з питань шкоди, завданої громадянам законодавчого забезпечення незаконними рішеннями, правоохоронної діяльності діями чи бездіяльністю та боротьби з посадових осіб організованою злочинністю
і корупцією
84. Закон про визнання і Кабінет Міністрів України, 2000
виконання в Україні рішень Комітет з питань іноземних судів і законодавчого забезпечення арбітражів правоохоронної діяльності
та боротьби з
організованою злочинністю
і корупцією
85. Закон про застосування Президент України, Комітет 2000
помилування в Україні з питань законодавчого
забезпечення
правоохоронної діяльності
та боротьби з
організованою злочинністю
і корупцією
86. Закон про систему Кабінет Міністрів України, 2000
виконання покарань та Комітет з питань пенітенціарну службу в законодавчого забезпечення Україні правоохоронної діяльності
та боротьби з
організованою злочинністю
і корупцією
87. Закон про соціальну Кабінет Міністрів України, 2000
реабілітацію осіб, які Комітет з питань звільнилися з місць законодавчого забезпечення позбавлення волі, та правоохоронної діяльності контроль за їх поведінкою та боротьби з
організованою злочинністю
і корупцією
88. Закон про третейські суди Кабінет Міністрів України, 2000
в Україні Комітет з питань правової
реформи
89. Закон про зброю * Кабінет Міністрів України, 2000
Комітет з питань
законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності
та боротьби з
організованою злочинністю
і корупцією
90. Закон про приватну Кабінет Міністрів України, 2001
детективну та охоронну Комітет з питань діяльність законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності
та боротьби з
організованою злочинністю
і корупцією
91. Закон про профілактику Кабінет Міністрів України, 1999
злочинності * Комітет з питань
законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності
та боротьби з
організованою злочинністю
і корупцією
92. Закон про забезпечення Кабінет Міністрів України, 2000
громадського порядку в Комітет з питань Україні законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності
та боротьби з
організованою злочинністю
і корупцією
93. Закон про участь Кабінет Міністрів України, 2000
громадськості в охороні Комітет з питань громадського порядку і законодавчого забезпечення державного кордону * правоохоронної діяльності
та боротьби з
організованою злочинністю
і корупцією
94. Закон про правову та Кабінет Міністрів України, 2001
кримінологічну інформацію Комітет з питань свободи
слова та інформації
95. Закон про статистику Кабінет Міністрів України, 2001
злочинності та корупції Комітет з питань
законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності
та боротьби з
організованою злочинністю
і корупцією
96. Закон про відповідальність Кабінет Міністрів України, 2000
за легалізацію коштів, Комітет з питань здобутих злочинним шляхом законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності
та боротьби з
організованою злочинністю
і корупцією
97. Закон про порядок надання Кабінет Міністрів України, 2000
інформації правоохоронним Комітет з питань органам суб'єктами законодавчого забезпечення господарської діяльності правоохоронної діяльності
та боротьби з
організованою злочинністю
і корупцією, Комітет з
питань свободи слова та
інформації
98. Закон про конфіскацію, Кабінет Міністрів України, 2001
реквізицію та оплатне Комітет з питань вилучення коштів і майна законодавчого забезпечення юридичних та фізичних осіб правоохоронної діяльності
та боротьби з
організованою злочинністю
і корупцією
99. Кримінальний кодекс Кабінет Міністрів України, 1999
України ** Комітет з питань
законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності
та боротьби з
організованою злочинністю
і корупцією, Комітет з
питань правової реформи
100. Кримінально-процесуальний Кабінет Міністрів України, 2000
кодекс України Комітет з питань
законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності
та боротьби з
організованою злочинністю
і корупцією, Комітет з
питань правової реформи
101. Кодекс України про Кабінет Міністрів України, 2001
адміністративні Комітет з питань правопорушення законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності
та боротьби з
організованою злочинністю
і корупцією, Комітет з
питань правової реформи
102. Кримінально-виконавчий Кабінет Міністрів України, 2000
кодекс України Комітет з питань
законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності
та боротьби з
організованою злочинністю
і корупцією, Комітет з
питань правової реформи
103. Адміністративно-проце- Кабінет Міністрів України, 2001
суальний кодекс України Комітет з питань
законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності
та боротьби з
організованою злочинністю
і корупцією, Комітет з
питань правової реформи
104. Цивільний процесуальний Кабінет Міністрів України, 2000
кодекс України Комітет з питань правової
реформи
105. Митний кодекс України Кабінет Міністрів України, 2000
(нова редакція) ** Комітет з питань
законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності
та боротьби з
організованою злочинністю
і корупцією, Комітет з
питань правової реформи
106. Цивільний кодекс Народні депутати України, 1999
України ** Комітет з питань правової
реформи
107. Господарський кодекс Народні депутати України, 1999
України * Комітет з питань правової
реформи
108. Земельний кодекс України Кабінет Міністрів України, 2000
(нова редакція) Комітет з питань аграрної
політики та земельних
відносин

109. Закон про меліорацію Кабінет Міністрів України, 2001
земель * Комітет з питань аграрної
політики та земельних
відносин
110. Закон про заставу Кабінет Міністрів України, 2000
(іпотеку) землі * Комітет з питань
економічної політики,
управління народним
господарством, власності
та інвестицій
111. Закон про власність (нова Кабінет Міністрів України, 1999
редакція) * Комітет з питань
економічної політики,
управління народним
господарством, власності
та інвестицій
112. Закон про засади Кабінет Міністрів України, 2000
використання природних Комітет з питань ресурсів України економічної політики,
управління народним
господарством, власності
та інвестицій
113. Закон про правовий режим Кабінет Міністрів України, 2000
об'єктів комунальної Комітет з питань власності економічної політики,
управління народним
господарством, власності
та інвестицій
114. Закон про довірче Кабінет Міністрів України, 2000
управління майном ** Комітет з питань
економічної політики,
управління народним
господарством, власності
та інвестицій
115. Закон про управління Кабінет Міністрів України, 1999
об'єктами державної Комітет з питань власності ** економічної політики,
управління народним
господарством, власності
та інвестицій
116. Закон про засади Кабінет Міністрів України, 2000
організації та Комітет з питань експлуатації енергосистем паливно-енергетичного в Україні комплексу, ядерної
політики та ядерної
безпеки
117. Закон про інформатику Кабінет Міністрів України, 2000
Комітет з питань свободи
слова та інформації
118. Закон про оцінку майна, Кабінет Міністрів України, 2001
майнових прав та Комітет з питань професійну оціночну економічної політики, діяльність в Україні *** управління народним
господарством, власності
та інвестицій, Комітет з
питань науки і освіти
119. Податковий кодекс України Кабінет Міністрів України, 2000
Комітет з питань фінансів
і банківської діяльності
120. Закон про державний реєстр Кабінет Міністрів України, 1999
фізичних осіб і платників Комітет з питань фінансів податків та інших і банківської діяльності обов'язкових платежів
121. Закон про декларування Кабінет Міністрів України, 1999
майнового стану та доходів Комітет з питань фінансів громадян і банківської діяльності
122. Закон про податок на Кабінет Міністрів України, 1999
нерухоме майно Комітет з питань (нерухомість) * економічної політики,
управління народним
господарством, власності
та інвестицій
123. Закон про податок на Кабінет Міністрів України, 1999
доходи фізичних осіб *** Комітет з питань фінансів
і банківської діяльності,
Комітет з питань бюджету
124. Закон про місцеві податки Кабінет Міністрів України, 2000
і збори * Комітет з питань бюджету,
Комітет з питань фінансів
і банківської діяльності
125. Закон про збір до Кабінет Міністрів України, 1999
Державного інноваційного Комітет з питань фінансів фонду *** і банківської діяльності
126. Закон про акцизний збір ** Кабінет Міністрів України, 1999
Комітет з питань фінансів
і банківської діяльності
127. Закон про Єдиний митний Кабінет Міністрів України, 2000
тариф (нова редакція) ** Комітет з питань фінансів
і банківської діяльності
128. Закон про державне мито Кабінет Міністрів України, 1999
Комітет з питань фінансів
і банківської діяльності
129. Закон про засади Кабінет Міністрів України, 2000
функціонування Комітет з питань фінансів фінансового, грошового, і банківської діяльності кредитного та інвестиційного ринків в Україні
130. Закон про статус Кабінет Міністрів України, 2000
національної валюти та Комітет з питань фінансів іноземних валют на і банківської діяльності території України
131. Закон про валютне Національний банк України, 1999
регулювання (нова Комітет з питань фінансів редакція) * і банківської діяльності
132. Закон про грошову систему Національний банк України, 1999
України Комітет з питань фінансів
і банківської діяльності
133. Закон про систему Кабінет Міністрів України, 2000
безготівкових розрахунків Національний банк України,
Комітет з питань фінансів
і банківської діяльності
134. Закон про бюджетний устрій Кабінет Міністрів України, 1999
та бюджетний процес * Комітет з питань бюджету
135. Закон про державну Кабінет Міністрів України, 2000
підтримку і правовий Комітет з питань захист малого економічної політики, підприємництва управління народним
господарством, власності
та інвестицій
136. Концепція розвитку Кабінет Міністрів України, 2000
агропромислового комплексу Комітет з питань аграрної України політики та земельних
відносин, Комітет з питань
промислової політики
137. Закон про захист Кабінет Міністрів України, 1999
вітчизняного продовольчого Комітет з питань ринку економічної політики,
управління народним
господарством, власності
та інвестицій
138. Закон про експортний Кабінет Міністрів України, 2000
контроль в Україні Комітет у закордонних
справах і зв'язках з СНД
139. Закон про державне Кабінет Міністрів України, 2000
замовлення Комітет з питань
економічної політики,
управління народним
господарством, власності
та інвестицій
140. Закон про закупівлю та Кабінет Міністрів України, 2000
поставки Комітет з питань аграрної сільськогосподарської політики та земельних сировини та продовольства відносин, Комітет з питань для державних потреб економічної політики,
управління народним
господарством, власності
та інвестицій
141. Закон про рекреаційні зони Кабінет Міністрів України, 2001
Комітет з питань аграрної
політики та земельних
відносин, Комітет з питань
екологічної політики,
природокористування та
ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи
142. Закон про курортні Кабінет Міністрів України, 2001
лікувально-оздоровчі зони Комітет з питань
екологічної політики,
природокористування та
ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи
143. Закон про національні Кабінет Міністрів України, 2000
природні парки та пам'ятки Комітет з питань природи екологічної політики,
природокористування та
ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи
144. Закон про континентальний Кабінет Міністрів України, 2002
шельф Комітет з питань
екологічної політики,
природокористування та
ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи
145. Закон про екологічну Кабінет Міністрів України, 2001
(природотехногенну) Комітет з питань безпеку екологічної політики,
природокористування та
ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи
146. Закон про питну воду Кабінет Міністрів України, 2001
Комітет з питань
екологічної політики,
природокористування та
ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи
147. Закон про зони Кабінет Міністрів України, 2002
надзвичайних екологічних Комітет з питань ситуацій екологічної політики,
природокористування та
ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи
148. Закон про використання Кабінет Міністрів України, 2000
ядерної енергії Комітет з питань
паливно-енергетичного
комплексу, ядерної
політики та ядерної
безпеки
149. Закон про експорт та Кабінет Міністрів України, 2001
імпорт ядерних установок, Комітет з питань обладнання, технологій, паливно-енергетичного ядерних матеріалів, комплексу, ядерної спеціальних неядерних політики та ядерної матеріалів та послуг безпеки
150. Закон про цивільно-правову Кабінет Міністрів України, 2001
відповідальність за ядерну Комітет з питань шкоду паливно-енергетичного
комплексу, ядерної
політики та ядерної
безпеки
151. Закон про порядок Кабінет Міністрів України, 2000
утворення і функціонування Комітет з питань вільних та інших економічної політики, спеціальних зон у режимі, управління народним відмінному від загального господарством, власності
та інвестицій
152. Закон про захист Кабінет Міністрів України, 2000
економічної конкуренції ** Комітет з питань
економічної політики,
управління народним
господарством, власності
та інвестицій
153. Закон про державне Кабінет Міністрів України, 2000
регулювання фондового Комітет з питань ринку економічної політики,
управління народним
господарством, власності
та інвестицій
154. Закон про природні Кабінет Міністрів України, 1999
монополії *** Комітет з питань
економічної політики,
управління народним
господарством, власності
та інвестицій
155. Закон про державне Кабінет Міністрів України, 2000
підприємство Комітет з питань
економічної політики,
управління народним
господарством, власності
та інвестицій
156. Закон про особливості Кабінет Міністрів України, 2000
корпоратизації та Комітет з питань приватизації підприємств національної безпеки і Міністерства оборони оборони України *
157. Закон про іноземні Кабінет Міністрів України, 2000
підприємства в Україні Комітет з питань
економічної політики,
управління народним
господарством, власності
та інвестицій
158. Закон про інвестиційні Кабінет Міністрів України, 2000
фонди та інвестиційні Національний банк України, компанії Комітет з питань
економічної політики,
управління народним
господарством, власності
та інвестицій
159. Закон про холдингові Кабінет Міністрів України, 2000
компанії Комітет з питань
економічної політики,
управління народним
господарством, власності
та інвестицій
160. Закон про довірчі Кабінет Міністрів України, 2000
товариства і трастову Національний банк України, діяльність Комітет з питань
економічної політики,
управління народним
господарством, власності
та інвестицій
161. Закон про акціонерні Кабінет Міністрів України, 2000
товариства Комітет з питань
економічної політики,
управління народним
господарством, власності
та інвестицій
162. Закон про Кабінет Міністрів України, 2001
сільськогосподарські Комітет з питань аграрної товариства політики та земельних
відносин
163. Закон про підприємницьку Кабінет Міністрів України, 2000
таємницю Комітет з питань
економічної політики,
управління народним
господарством, власності
та інвестицій
164. Закон про бухгалтерський Кабінет Міністрів України, 1999
облік та фінансову Комітет з питань звітність ** економічної політики,
управління народним
господарством, власності
та інвестицій
165. Закон про регулювання цін Кабінет Міністрів України, 2000
та контроль за Комітет з питань собівартістю продукції економічної політики,
управління народним
господарством, власності
та інвестицій
166. Закон про ліцензування і Кабінет Міністрів України, 2000
квотування Комітет з питань
економічної політики,
управління народним
господарством, власності
та інвестицій
167. Закон про одиниці та Кабінет Міністрів України, 2000
системи вимірів в Україні Комітет з питань
економічної політики,
управління народним
господарством, власності
та інвестицій
168. Закон про сертифікацію та Кабінет Міністрів України, 2000
стандартизацію товарів Комітет з питань народного споживання та економічної політики, продукції виробничого управління народним призначення господарством, власності
та інвестицій, Комітет з
питань науки і освіти
169. Закон про державні Кабінет Міністрів України, 2000
стандарти, державний Комітет з питань нагляд за додержанням економічної політики, стандартів, норм і правил управління народним та відповідальність за їх господарством, власності порушення та інвестицій, Комітет з
питань науки і освіти
170. Закон про систему Кабінет Міністрів України, 2000
громадського контролю за Комітет з питань ціноутворенням на товари економічної політики, та послуги народного управління народним споживання господарством, власності
та інвестицій
171. Закон про державне Кабінет Міністрів України, 2001
регулювання виробництва і Комітет з питань реалізації екологічно екологічної політики, чистої продукції природокористування та
ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи
172. Закон про систему Кабінет Міністрів України, 2000
державного захисту прав Комітет з питань споживачів економічної політики,
управління народним
господарством, власності
та інвестицій
173. Закон про інноваційну Кабінет Міністрів України, 2000
діяльність Комітет з питань
економічної політики,
управління народним
господарством, власності
та інвестицій, Комітет з
питань науки і освіти
174. Патентний закон України Кабінет Міністрів України, 2000
Комітет з питань
економічної політики,
управління народним
господарством, власності
та інвестицій, Комітет з
питань науки і освіти
175. Закон про охорону Кабінет Міністрів України, 2000
наукового відкриття Комітет з питань науки і
освіти
176. Закон про розвиток та Кабінет Міністрів України, 2000
захист високих і критичних Комітет з питань науки і технологій освіти
177. Закон про охорону Кабінет Міністрів України, 2001
селекційних досягнень Комітет з питань
економічної політики,
управління народним
господарством, власності
та інвестицій, Комітет з
питань аграрної політики
та земельних відносин
178. Закон про охорону Кабінет Міністрів України, 2000
комп'ютерних програм та Комітет з питань науки і інтегральних схем освіти
179. Закон про державний Кабінет Міністрів України, 2000
внутрішній борг України Національний банк України,
Комітет з питань
економічної політики,
управління народним
господарством, власності
та інвестицій
180. Закон про державний Кабінет Міністрів України, 2000
зовнішній борг України ** Національний банк України,
Комітет з питань
економічної політики,
управління народним
господарством, власності
та інвестицій
181. Закон про кредити Кабінет Міністрів України, 2001
Національний банк України,
Комітет з питань фінансів
і банківської діяльності
182. Закон про ощадну справу Кабінет Міністрів України, 2000
Комітет з питань фінансів
і банківської діяльності
183. Закон про індексацію Кабінет Міністрів України, 1999
грошових заощаджень Комітет з питань фінансів громадян і банківської діяльності
184. Закон про Концепцію Кабінет Міністрів України, 2000
розвитку трудового Комітет з питань потенціалу в Україні * соціальної політики та
праці
185. Кодекс законів України про Кабінет Міністрів України, 2000
працю (нова редакція) Комітет з питань
соціальної політики та
праці, Комітет з питань
правової реформи
186. Закон про оплату праці Кабінет Міністрів України, 1999
(нова редакція) Комітет з питань
соціальної політики та
праці
187. Закон про трудові Народні депутати України, 1999
колективи * Кабінет Міністрів України,
Комітет з питань
соціальної політики та
праці
188. Закон про професійні Кабінет Міністрів України, 1999
спілки ** Комітет з питань
соціальної політики та
праці
189. Закон про соціальне Кабінет Міністрів України, 2000
партнерство * Комітет з питань
соціальної політики та
праці
190. Закон про посилення Кабінет Міністрів України, 2000
гарантій соціального Комітет з питань захисту працюючих на соціальної політики та об'єктах, що праці приватизуються
191. Закон про інспекцію праці Кабінет Міністрів України, 2001
Комітет з питань
соціальної політики та
праці
192. Закон про зайнятість Кабінет Міністрів України, 2000
населення (нова редакція) Комітет з питань
соціальної політики та
праці
193. Закон про державний Кабінет Міністрів України, 2000
компенсаційний фонд ** Комітет з питань
соціальної політики та
праці
194. Соціальний кодекс України Кабінет Міністрів України, 2000
(Основи соціального Комітет з питань законодавства) * соціальної політики та
праці, Комітет з питань
правової реформи
195. Закон про організацію Кабінет Міністрів України, 1999
подання натуральної та Комітет у справах грошової допомоги пенсіонерів, ветеранів та малозабезпеченим верствам інвалідів населення
196. Закон про соціальний Кабінет Міністрів України, 2000
захист жертв другої Комітет у справах світової війни пенсіонерів, ветеранів та
інвалідів
197. Закон про Національну Кабінет Міністрів України, 2000
програму ліквідації Комітет з питань наслідків Чорнобильської екологічної політики, катастрофи на період до природокористування та 2010 року ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи
198. Закон про статус і Кабінет Міністрів України, 2000
соціальний захист Комітет з питань громадян, які постраждали екологічної політики, внаслідок Чорнобильської природокористування та катастрофи (нова редакція) ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи
199. Концепція пенсійної Кабінет Міністрів України, 2000
реформи Комітет у справах
пенсіонерів, ветеранів та
інвалідів
200. Закон про Кабінет Міністрів України, 2000
загальнообов'язкове Комітет у справах державне пенсійне пенсіонерів, ветеранів та страхування * інвалідів
201. Закон про Кабінет Міністрів України, 2000
загальнообов'язкове Комітет з питань державне страхування у соціальної політики та зв'язку з тимчасовою праці втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням *
202. Закон про Кабінет Міністрів України, 2000
загальнообов'язкове Комітет з питань державне страхування від соціальної політики та нещасного випадку на праці виробництві та професійного захворювання *
203. Закон про Кабінет Міністрів України, 2000
загальнообов'язкове Комітет з питань державне страхування на соціальної політики та випадок безробіття праці
204. Закон про Кабінет Міністрів України, 2000
загальнообов'язкове Комітет з питань охорони державне медичне здоров'я, материнства страхування та дитинства
205. Кодекс законів України про Кабінет Міністрів України, 2001
шлюб і сім'ю (нова Комітет з питань редакція) молодіжної політики,
фізичної культури і
спорту. Комітет з питань
правової реформи
206. Закон про соціальну роботу Кабінет Міністрів України, 2000
з дітьми та молоддю в Комітет з питань Україні молодіжної політики,
фізичної культури і спорту
207. Закон про захист прав Кабінет Міністрів України, 1999
дитини Комітет з питань охорони
здоров'я, материнства та
дитинства
208. Житловий кодекс України Кабінет Міністрів України, 1999
(нова редакція) * Комітет з питань
будівництва, транспорту і
зв'язку, Комітет з питань
правової реформи
209. Закон про товариства Кабінет Міністрів України, 2001
власників житла Комітет з питань
будівництва, транспорту і
зв'язку
210. Закон про індивідуальне Кабінет Міністрів України, 2000
будівництво на селі Комітет з питань
будівництва, транспорту і
зв'язку
211. Закон про забезпечення Кабінет Міністрів України, 2000
житлом соціальне Комітет з питань незахищених громадян будівництва, транспорту і
зв'язку
212. Закон про Державну Кабінет Міністрів України, 1999
програму реформування Комітет з питань охорони системи охорони здоров'я в здоров'я, материнства та Україні * дитинства
213. Закон про медико-санітарну Кабінет Міністрів України, 2000
допомогу населенню Комітет з питань охорони
здоров'я, материнства та
дитинства
214. Закон про захист прав Кабінет Міністрів України, 2000
пацієнта Комітет з питань охорони
здоров'я, материнства та
дитинства
215. Закон про психіатричну Кабінет Міністрів України, 1999
допомогу ** Комітет з питань охорони
здоров'я, материнства та
дитинства
216. Закон про трансплантацію Кабінет Міністрів України, 1999
(пересадку) органів і Комітет з питань охорони тканин людини ** здоров'я, материнства та
дитинства
217. Закон про обов'язкове Кабінет Міністрів України, 1999
лікування осіб, хворих на Комітет з питань охорони хронічний алкоголізм * здоров'я, материнства та
дитинства
218. Закон про медичне Кабінет Міністрів України, 2000
страхування Комітет з питань охорони
здоров'я, материнства та
дитинства
219. Закон про ратифікацію Кабінет Міністрів України, 1999
Соціальної хартії Ради Комітет з питань Європи соціальної політики та
праці
220. Закон про дошкільну Народні депутати України, 2000
освіту * Комітет з питань охорони
здоров'я, материнства та
дитинства, Комітет з
питань науки і освіти
221. Закон про вищу освіту * Народні депутати України, 2000
Комітет з питань науки і
освіти
222. Закон про державну Народні депутати України, 2000
підтримку позашкільної Комітет з питань охорони освіти здоров'я, материнства та
дитинства, Комітет з
питань науки і освіти
223. Закон про підприємницьку Кабінет Міністрів України, 2001
діяльність у галузі освіти Комітет з питань науки і
освіти
224. Закон про державну Кабінет Міністрів України, 2000
підтримку Комітет з питань науки і науково-педагогічних та освіти педагогічних працівників
225. Закон про розвиток і Кабінет Міністрів України, 2000
застосування мов в Комітет з питань культури Україні * і духовності
226. Закон про охорону Кабінет Міністрів України, 2000
культурної спадщини ** Комітет з питань культури
і духовності
227. Закон про інформацію (нова Кабінет Міністрів України, 2000
редакція) Комітет з питань свободи
слова та інформації
228. Закон про телебачення і Кабінет Міністрів України, 1999
радіомовлення в Україні Комітет з питань свободи (нова редакція) слова та інформації
229. Закон про гастрольну Кабінет Міністрів України, 2000
діяльність Комітет з питань культури
і духовності
230. Закон про Державну Кабінет Міністрів України, 2000
програму розвитку фізичної Комітет з питань культури громадян та молодіжної політики, спорту фізичної культури і спорту
231. Закон про антидопінговий Кабінет Міністрів України, 2002
контроль * Комітет з питань
молодіжної політики,
фізичної культури і спорту
232. Концепція співробітництва Кабінет Міністрів України, 2000
України з міжнародними Комітет у закордонних організаціями справах і зв'язках з СНД
233. Закон про професійну Кабінет Міністрів України 2000
охоронну діяльністьвверх