Справа «Пастух та інші проти України» (Заяви №№ 5048/07, 55072/07, 25513/08, 32489/09, 44447/09 та 50741/09)
Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; Решение, Дело от 10.05.2011
Документ 974_743, текущая редакция — Принятие от 10.05.2011

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П'ята секція

РІШЕННЯ

Справа «Пастух та інші проти України»
(Заяви №№ 5048/07, 55072/07, 25513/08, 32489/09, 44447/09 та 50741/09)

Офіційний переклад

10 травня 2011 року Європейський суд з прав людини (п'ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:


Боштьян М. Зупанчіч (Bostjan M. Zupanciс), Голова,
Ганна Юдківська (Ganna Yudkivska),
Ангеліка Нусбергер (Angelika Nusberger), судді,
а також Стівен Філліпс (Stephen Phillips), заступник Секретаря секції,

беручи до уваги зазначені заяви,
враховуючи подані декларації щодо досягнення дружнього врегулювання у справі,
після обговорення постановляє таке рішення:

ПРОЦЕДУРА

Шість заяв, список яких надано в додатку і які слід об'єднати згідно з пунктом 1 статті 42 Конвенції, були подані громадянами України.

Уряд України (далі - Уряд) був представлений його Уповноваженими - паном Ю. Зайцевим га пані В. Лутковською з Міністерства юстиції України.

Скарги заявників на тривалість провадження були направлені Уряду. Суд отримав від сторін підписані декларації про дружнє врегулювання. Згідно з цими деклараціями заявники погодилися відновитись від будь-яких подальших скарг проти України, що стосуються фактів, викладених у їхніх заявах, в обмін на зобов'язання держави-відповідача виплатити заявникам різні суми в євро, які є відшкодуванням будь-якої матеріальної та моральної шкоди, а також судових витрат. Зазначені суми мають бути конвертовані в українські гривні за курсом на день здійснення платежу та звільнені від будь-яких податків. Вони мають бути виплачені протягом трьох місяців з моменту отримання повідомлення про рішення Суду відповідно до пункту 1 статті 37 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. У випадку несплати належних заявникам сум упродовж зазначеного тримісячного строку Уряд має сплатити пеню, яка дорівнює граничній позичковій ставці Європейського центрального банку плюс три відсоткові пункти, які нараховуються з часу закінчення тримісячного строку і до моменту повного розрахунку. Сплата зазначеної суми становитиме остаточне вирішення справи. Стосовно детальної інформації по кожному заявнику див. додаток.

ЩОДО ПРАВА

Суд бере до уваги факт досягнення сторонами дружнього врегулювання. Суд переконаний, що таке врегулювання ґрунтується на повазі до прав людини, як це визначено у Конвенції та протоколах до неї, і не знаходить публічно-правових підстав для подальшого розгляду заяви (п. 1 ст. 37 Конвенції in fine).

Згідно із зазначеним вище, справу має бути вилучено з реєстру справ Суду.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

Вирішує об'єднати заяви.

Вирішує вилучити заяви з реєстру справ.

Заступник Секретаря

Стівен ФІЛЛІПС

Голова

Боштьян М. ЗУПАНЧІЧ
Додаток

Номер заяви/
Ім'я

Дата подання

Вид провадження

Дати отримання декларацій про дружнє врегулювання
від Уряду / від заявника

Сума (євро)

5048/07
ПАСТУХ
Андрій Григорович

4 грудня
2006 року

кримінальне

28 січня 2011 року/
24 січня 2011 року

3500

55072/07
ЮДІН
Юрій Миколайович

7 листопада
2007 року

цивільне

8 листопада 2010 року/
15 жовтня 2010 року

1800

25513/08
СМІЙЧУК
Анатолій Петрович

19 травня
2008 року

цивільне

15 грудня 2010 року/
9 грудня 2010 року

650

32489/09
МАТВЄЄНКО
Анатолій Якович

11 червня
2009 року

цивільне

26 січня 2011 року/
16 грудня 2010 року

1800

44447/09
БАРАН
Йосиф Омелянович

5 серпня
2009 року

цивільне

25 січня 2011 року/
20 грудня 2010 року

1350

50741/09
ВИГОВСЬКИЙ
Ігор Віталійович

7 вересня
2009 року

цивільне

9 лютого 2011 року/
10 листопада 2010 року

1450
вверх